Valpen angriper meg

Hvis du blir angrepet av en valp, er det viktig å handle rolig og forsiktig for å unngå å skade valpen eller deg selv. Lær hva du skal gjøre hvis valpen angriper deg.

Hvorfor blir valpen aggressiv?

Det er flere faktorer som kan bidra til at en valp viser aggresjon. Her er noen mulige årsaker til aggressiv atferd hos valper:

 1. Frykt og usikkerhet: Valper kan vise aggresjon som en forsvarsmekanisme når de føler seg redde eller usikre. Dette kan skyldes dårlig sosialisering, tidligere negative opplevelser eller mangel på trygghet i miljøet rundt dem.
 2. Smerte eller ubehag: Hvis en valp opplever fysisk smerte eller ubehag, kan den reagere med aggresjon som et forsøk på å beskytte seg selv. Dette kan inkludere helseproblemer, ubehagelige berøringer eller andre former for fysisk påvirkning.
 3. Ressursforsvar: Valper kan vise aggresjon når de føler behov for å beskytte ressurser som mat, leker eller territorium. Dette kan være et resultat av territoriell instinkt eller mangel på riktig opplæring om deling og ressurskontroll.
 4. Manglende sosialisering: Hvis en valp ikke har hatt tilstrekkelig eksponering og positive opplevelser med ulike mennesker, dyr og miljøer i en tidlig alder, kan den utvikle frykt og usikkerhet som kan manifestere seg som aggresjon.
 5. Manglende trening og grensesetting: En valp trenger tydelige grenser og trening for å lære sosial atferd og riktig oppførsel. Uten tilstrekkelig trening og veiledning kan en valp utvikle uønsket atferd, inkludert aggresjon.

Det er viktig å merke seg at valper normalt sett er lekne og nysgjerrige, og at de fleste valper ikke er aggressivt anlagt av natur. Hvis en valp viser aggresjon, er det viktig å søke hjelp fra en erfaren hundetrener, veterinær eller adferdsspesialist. De kan evaluere valpens atferd, identifisere årsaken til aggresjonen og utvikle en tilpasset treningsplan for å adressere problemet på en trygg og effektiv måte.

Relatert: Når valpen biter og knurrer

Når valpen knurrer og glefser?

Når en valp knurrer og glefser, er det vanligvis et tegn på at den føler seg truet, usikker eller ubekvem med situasjonen den er i. Knurring og glefsing er en måte for valpen å kommunisere at den ønsker å bli forlatt i fred eller at den prøver å opprettholde en avstand til noe den oppfatter som en trussel.

Her er noen mulige årsaker til at en valp knurrer og glefser:

 1. Frykt og usikkerhet: Valpen kan føle seg truet eller usikker i visse situasjoner, for eksempel når den blir håndtert på en måte den ikke liker eller når den blir konfrontert med nye eller skremmende stimuli.
 2. Ressursforsvar: Valpen kan knurre og glefse for å beskytte ressurser som mat, leker eller territorium. Dette kan være et instinktivt forsvar for å beholde eller opprettholde kontroll over verdifulle ressurser.
 3. Smerter eller ubehag: Hvis valpen opplever fysisk smerte eller ubehag, kan den reagere med knurring og glefsing som en måte å signalisere at den ikke ønsker å bli berørt på grunn av ubehaget den opplever.
 4. Mangel på trening og sosialisering: Valper som ikke har blitt riktig trent eller sosialisert kan reagere med knurring og glefsing når de blir utsatt for nye eller uventede situasjoner. Dette kan være et uttrykk for frykt eller usikkerhet.

Det er viktig å merke seg at knurring og glefsing er valpens måte å uttrykke seg og advare om at den føler seg truet. Det er viktig å respektere valpens signaler og gi den den nødvendige plassen og roen den trenger. Hvis valpen gjentatte ganger knurrer og glefser, eller hvis det er en bekymring for aggressiv atferd, er det viktig å søke hjelp fra en erfaren hundetrener eller veterinær for å evaluere situasjonen og gi riktig veiledning og opplæring for å håndtere valpens atferd på en trygg og effektiv måte.

Relatert: Hvordan få valpen til å slutte å bite

Valpen angriper meg

Hvis du blir angrepet av en valp, er det viktig å handle rolig og forsiktig for å unngå å skade valpen eller deg selv. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Hold roen: Valper kan bli engstelige eller aggressive hvis de merker at du er redd eller stresset. Prøv å opprettholde en rolig og avslappet holdning.
 2. Unngå å skremme valpen: Unngå å gjøre brå bevegelser eller skrike, da dette kan oppmuntre valpen til å fortsette å angripe. Hold hendene vekk fra valpens munn for å unngå å bli bitt.
 3. Distanse: Hvis mulig, forsøk å skape litt avstand mellom deg og valpen ved å gå forsiktig bakover. Dette kan bidra til å redusere angrepet.
 4. Avled oppmerksomheten: Prøv å avlede valpens oppmerksomhet ved å kaste en leke eller en godbit bort fra deg. Dette kan gi deg mulighet til å trekke deg unna eller gi valpen noe annet å fokusere på.
 5. Søk hjelp: Hvis valpen fortsetter å angripe og du ikke kan kontrollere situasjonen, bør du søke hjelp fra en erfaren hundetrener eller veterinær. De kan gi deg råd og veiledning for å håndtere valpens oppførsel.

Husk at valper vanligvis er nysgjerrige og lekne, så det er uvanlig at de angriper med vilje. Hvis du opplever gjentatte angrep eller alvorlig aggresjon fra en valp, er det viktig å søke profesjonell hjelp for å evaluere og håndtere situasjonen på riktig måte.

Hold roen

Det er veldig viktig å holde roen hvis du blir angrepet av en valp. Å beholde roen kan bidra til å unngå å eskalere situasjonen eller provosere valpen ytterligere. Her er noen tips for å hjelpe deg med å holde roen:

 1. Pust dypt: Ta noen dype pust inn og ut for å roe ned nervesystemet ditt. Dette kan bidra til å redusere stresset og hjelpe deg med å holde deg fokusert.
 2. Unngå plutselige bevegelser: Unngå å gjøre brå eller aggressive bevegelser som kan skremme valpen eller forsterke angrepet. Prøv å bevege deg langsomt og kontrollert.
 3. Ta steg tilbake: Hvis mulig, ta noen skritt bakover for å skape avstand mellom deg og valpen. Dette kan hjelpe deg med å beskytte deg selv og gi deg tid til å vurdere situasjonen.
 4. Bruk beroligende kroppsspråk: Unngå å vise tegn på frykt eller aggresjon i kroppsspråket ditt. Hold kroppen avslappet, senk skuldrene og unngå å stirre direkte på valpen. Prøv å utstråle ro og trygghet.
 5. Snakk rolig: Bruk en rolig og jevn stemme når du snakker til valpen. Du kan prøve å bruke beroligende ord som “rolig” eller “snill” for å signalisere at du ikke er en trussel.

Husk at valper er unge og kan være nysgjerrige eller usikre. Ved å holde roen, kan du bidra til å skape en mer avslappet atmosfære og håndtere situasjonen på en tryggere måte.

Unngå å skremme valpen

Det er viktig å unngå å skremme valpen når du håndterer en situasjon der den angriper. Å skremme valpen ytterligere kan føre til mer aggressiv atferd og gjøre situasjonen vanskeligere å håndtere. Her er noen tips for å unngå å skremme valpen:

 1. Unngå å skrike eller rope: Høye og skarpe lyder kan skremme valpen og få den til å reagere med mer aggresjon. Prøv å snakke med en rolig og lav stemme i stedet.
 2. Ikke straff eller skade valpen: Fysisk straff eller vold vil ikke hjelpe situasjonen og kan føre til økt frykt og aggresjon. Valper trenger positiv forsterkning og veiledning for å lære riktig oppførsel.
 3. Hold deg rolig og avslappet: Som nevnt tidligere, er det viktig å holde roen og opprettholde en avslappet holdning. Dette kan bidra til å redusere stresset både hos deg og valpen.
 4. Unngå å stirre direkte på valpen: Direkte øyekontakt kan tolkes som en utfordring eller trussel av valpen. Prøv å unngå å stirre for mye på den, spesielt hvis den allerede viser tegn på aggresjon.
 5. Gi valpen rom og tid til å roe seg ned: Hvis mulig, gi valpen litt tid alene for å roe seg ned. Overvåk situasjonen fra en avstand, men unngå å påføre mer stress ved å være for tett på.

Husk at valper er fortsatt i ferd med å lære, og at de kan vise aggresjon av forskjellige årsaker, for eksempel frykt, usikkerhet eller territorialitet. Ved å unngå å skremme valpen og ved å ta hensyn til dens behov, kan du bidra til å skape et tryggere og mer tillitsfullt miljø. Hvis valpens aggressive atferd vedvarer eller forverres, er det viktig å søke profesjonell hjelp fra en erfaren hundetrener eller veterinær.

Distanse

Det kan være lurt å skape avstand mellom deg og valpen hvis den angriper. Ved å opprettholde avstand, kan du redusere risikoen for skader og gi deg selv tid til å vurdere situasjonen. Her er noen trinn du kan følge for å oppnå avstand:

 1. Beveg deg forsiktig tilbake: Prøv å gå bakover i en rolig og kontrollert bevegelse. Unngå raske eller plutselige bevegelser som kan oppmuntre valpen til å fortsette angrepet.
 2. Ikke snu ryggen til: Mens du beveger deg bakover, sørg for å holde øye med valpen. Unngå å snu ryggen til den, da dette kan tolkes som en svakhet og provosere ytterligere aggresjon.
 3. Bruk gjenstander for å skape avstand: Hvis det er gjenstander i nærheten, som for eksempel et bord eller en stol, kan du prøve å plassere dem mellom deg og valpen. Dette kan bidra til å opprette en fysisk barriere og skape mer avstand.
 4. Søk tilflukt på et trygt sted: Hvis situasjonen tillater det, kan du prøve å søke tilflukt på et sted der valpen ikke kan nå deg, for eksempel et annet rom eller en hevet plattform. Pass på at du ikke blir låst inne i et trangt område der valpen kan føle seg enda mer truet.
 5. Be om hjelp: Hvis du føler deg utrygg eller ikke klarer å oppnå tilstrekkelig avstand, bør du be om hjelp fra noen som kan assistere deg. Dette kan være en annen person i nærheten eller profesjonell hjelp som en erfaren hundetrener eller veterinær.

Husk at disse trinnene er generelle retningslinjer, og du må vurdere situasjonen på stedet og tilpasse tiltakene etter behov. Sikkerhet er viktig, så sørg for å prioritere din egen beskyttelse og be om hjelp når det er nødvendig.

Avled oppmerksomheten

Å avlede valpens oppmerksomhet kan være en effektiv måte å håndtere en angrepssituasjon på. Ved å gi valpen noe annet å fokusere på, kan du redusere angrepet og bidra til å gjenopprette ro og trygghet. Her er noen måter du kan avlede valpens oppmerksomhet:

 1. Kast en leke: Ta en leke eller en ball og kast den bort fra deg. Valpen kan bli distrahert av leken og begynne å jage den i stedet for å angripe. Dette gir deg mulighet til å trekke deg unna eller få kontroll over situasjonen.
 2. Bruk en godbit: Hvis du har en godbit tilgjengelig, kan du vise den frem eller kaste den forsiktig bort fra deg. Valpen kan bli fristet av godbiten og begynne å snuse rundt eller gå etter den.
 3. Bruk en distraksjon: Noen ganger kan en plutselig lyd eller en uventet bevegelse være nok til å avlede valpens oppmerksomhet. Du kan prøve å klappe i hendene, klirre med nøkler eller gjøre en annen plutselig og ikke-skadelig handling for å fange valpens oppmerksomhet.
 4. Gi en alternativ aktivitet: Hvis valpen er aggresiv på grunn av kjedsomhet eller overflødig energi, kan du prøve å tilby en annen aktivitet som den kan engasjere seg i. Dette kan være å gi den et tyggeleketøy, en puslespillmatte eller en interaktiv leke.
 5. Bruk positive forsterkninger: Belønn valpen når den viser ønsket oppførsel. Hvis den slutter å angripe og begynner å vise roligere atferd, kan du gi den ros, godbiter eller kjærlighet for å oppmuntre til denne positive oppførselen.

Husk at avledning bare er en midlertidig løsning, og det er viktig å adressere roten til valpens aggresjon gjennom riktig trening, sosialisering og muligens profesjonell hjelp.

Søk hjelp

Hvis du opplever at en valp angriper deg og situasjonen er vanskelig å håndtere alene, er det viktig å søke hjelp. Her er noen trinn du kan ta for å få den nødvendige hjelpen:

 1. Kontakt en erfaren hundetrener: En profesjonell hundetrener kan hjelpe deg med å evaluere valpens oppførsel, identifisere årsakene til aggresjonen og utvikle en tilpasset treningsplan. De vil kunne gi deg veiledning og teknikker for å håndtere valpens angrep og jobbe med å endre uønsket oppførsel.
 2. Rådfør deg med en veterinær: En veterinær kan hjelpe deg med å utelukke eventuelle medisinske årsaker til valpens aggresjon. De kan også gi deg råd om eventuelle medisinske tiltak eller behandlinger som kan være nødvendige.
 3. Få hjelp fra en adferdsspesialist: I noen tilfeller kan en adferdsspesialist være nødvendig for å adressere mer alvorlig eller kompleks aggresjon. Disse spesialistene har avansert kunnskap om hundeadferd og kan utvikle en spesifikk behandlingsplan basert på valpens individuelle behov.
 4. Snakk med andre eiere eller hundetreningsgrupper: Å dele dine erfaringer med andre hundeeiere eller delta i hundetreningsgrupper kan gi deg verdifulle perspektiver og råd. De kan ha møtt lignende utfordringer og kan gi deg støtte og veiledning basert på deres egne erfaringer.

Husk at det å søke hjelp fra fagpersoner med erfaring innen hundeadferd og trening er viktig for å håndtere valpens aggresjon på en trygg og effektiv måte. De vil kunne gi deg den nødvendige veiledningen og støtten for å sikre både din og valpens sikkerhet.

Når er valpebitingen på det verste?

Valpebiting er vanlig blant valper og er en naturlig del av deres utvikling. De bruker munnen og biting som en måte å utforske verden på, lære om sin egen styrke, og leke med søsken og eiere. Imidlertid kan valpebiting være problematisk når det blir for grovt eller smertefullt. Det er også viktig å merke seg at forskjellige valper kan ha ulike nivåer av biting avhengig av deres personlighet, rase og sosialisering.

Valpebiting er vanligvis på sitt høyeste når valpen er rundt 2 til 4 måneder gammel. Dette er vanligvis når valpens melketenner blir erstattet av permanent tenner. I denne perioden kan valpen ha økte behov for å bite og tygge for å lindre ubehag og kløe i tannkjøttet. Valper kan også bli mer lekne og nysgjerrige, og de bruker ofte biting som en måte å samhandle og utforske med omgivelsene.

Det er viktig å merke seg at selv om biting er normalt i denne alderen, er det viktig å lære valpen å kontrollere bittetrykket og å begrense biting til akseptable situasjoner. Dette kan oppnås gjennom riktig trening, sosialisering og konsekvent oppfølging.

Hvis valpebitingen blir for intens eller problematisk, er det viktig å søke hjelp fra en erfaren hundetrener eller veterinær. De kan vurdere situasjonen og gi spesifikke råd og treningstips for å håndtere biting og utvikle god bitemanerer hos valpen.

Referanser

Om forfatteren