Når valpen biter og knurrer

Når en valp biter og knurrer, er det viktig å håndtere situasjonen på en riktig måte for å lære valpen riktig oppførsel. Lær mer om hva du gjør når valpen biter og knurrer.

Når valpen biter og knurrer

Når en valp biter og knurrer, er det viktig å håndtere situasjonen på en riktig måte for å lære valpen riktig oppførsel. Her er noen trinn du kan ta:

 1. Avbryt leken: Når valpen biter eller knurrer under lek, avbryt øyeblikkelig leken ved å slutte å bevege deg og ignorere valpen. Dette sender en tydelig melding om at bitingen ikke er akseptabelt.
 2. Gi en tydelig reaksjon: Uttrykk et lite gisp eller smerteuttrykk når valpen biter deg. Dette etterligner responsen fra valpens søsken eller mor når de blir bitt for hardt, og det hjelper valpen å forstå at den har gått for langt.
 3. Tilby et leketøy: Gi valpen et passende tyggeleketøy eller en bitering som den kan bite på i stedet. Dette gir valpen et akseptabelt alternativ og hjelper den å lære hva som er tillatt å bite på.
 4. Ignorer bitingen: Hvis valpen biter utenom lek eller under oppmerksomhetssøking, kan du ignorere den ved å fjerne oppmerksomheten din, for eksempel ved å stå opp og gå bort fra valpen. Dette viser at bitingen ikke vil føre til ønsket oppmerksomhet.
 5. Bruk positiv forsterkning: Belønn og ros valpen når den oppfører seg riktig, for eksempel når den slutter å bite eller bruker tyggeleketøy. Dette vil hjelpe valpen å forstå at ønsket atferd gir positive resultater.
 6. Konsistens og tålmodighet: Vær konsistent i håndteringen av valpens bitende atferd, og ha tålmodighet. Valper trenger tid til å lære og tilpasse seg ønsket oppførsel.

Husk at det er viktig å lære valpen riktig atferd på en positiv og trygg måte, uten bruk av straff eller vold. Hvis du opplever problemer med valpens atferd, kan det være lurt å søke råd fra en profesjonell hundetrener eller oppførselsspesialist.

Relatert: Hvordan få valpen til å slutte å bite

Avbryt leken

Å avbryte leken er et viktig skritt når en valp biter og knurrer. Når valpen biter eller viser aggressiv atferd under lek, er det viktig å stoppe leken umiddelbart. Dette sender en klar melding om at bitingen ikke er akseptabelt. Ved å avbryte leken lærer valpen at den ikke får fortsette å leke når den oppfører seg på den måten.

Når du avbryter leken, kan du også bruke andre metoder som jeg nevnte tidligere, som å tilby et passende tyggeleketøy i stedet eller gi en tydelig reaksjon på smerte. Dette hjelper valpen å forstå at bitingen er uønsket, og gir den muligheten til å lære riktig oppførsel.

Husk å være konsekvent i håndteringen av valpens bitende atferd og være tålmodig i opplæringen. Valper trenger tid til å lære og tilpasse seg ønsket oppførsel.

Relatert: Hvorfor napper hund

Gi en tydelig reaksjon

Når en valp biter eller knurrer, kan du gi en tydelig reaksjon for å la den forstå at bitingen er smertefull eller uakseptabel. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Uttrykk smerte: Gi uttrykk for smerte ved å lage et høyt gisp eller et smerteuttrykk når valpen biter deg. Dette etterligner reaksjonen valpen ville fått fra sine søsken eller mor når de blir bitt for hardt. Lyden og ansiktsuttrykket ditt kan bidra til å lære valpen at den har bitt for hardt og skadet deg.
 2. Frys bevegelsen: Stopp enhver bevegelse når valpen biter. Dette kan overraske valpen og få den til å forstå at bitingen fører til at leken stopper. Unngå å dra hånden eller foten unna raskt, da dette kan oppmuntre valpen til å fortsette å bite for å få en reaksjon.
 3. Gi negativ verbal tilbakemelding: Si et tydelig “Nei!” eller “Nei bit!” på en bestemt og autoritativ måte. Dette hjelper valpen å forstå at bitingen er uakseptabelt. Vær oppmerksom på at du ikke må rope eller skremme valpen, men heller bruke en fast og alvorlig tone.

Det er viktig å merke seg at reaksjonen din skal være begrenset til å uttrykke smerte eller gi negativ verbal tilbakemelding. Det er viktig å unngå å bli aggressiv eller bruke straffemetoder som kan skade eller skremme valpen. Målet er å lære valpen riktig oppførsel ved hjelp av positiv forsterkning og konsekvent opplæring.

Relatert: Hund hopper og biter

Tilby et leketøy

Å tilby et leketøy er en god strategi når en valp biter og knurrer. Når valpen biter deg, kan du umiddelbart erstatte kroppsdelen din med et egnet tyggeleketøy eller en bitering. Dette gir valpen et akseptabelt alternativ og hjelper den å forstå hva som er tillatt å bite på.

Her er noen trinn du kan følge når du tilbyr et leketøy:

 1. Ha alltid tilgjengelige tyggeleker: Sørg for å ha et utvalg av forskjellige tyggeleker tilgjengelig for valpen din. Dette kan inkludere gummierte leker, knuter av tau eller spesielle valpeleker. Velg leker som er trygge, holdbare og egnet for valpenes alder og størrelse.
 2. Bytt ut kroppsdelen med leketøyet: Når valpen biter deg, fjern forsiktig kroppsdelen fra valpens munn og erstatt den med leketøyet. Dette viser valpen at det er leketøyet som er akseptabelt å bite på, ikke menneskehuden eller klærne dine.
 3. Oppmuntre valpen til å bite på leketøyet: Beveg leketøyet forsiktig foran valpen, og la den utforske og bite på det. Du kan også bruke positiv forsterkning, for eksempel ros og belønninger, når valpen tygger på leketøyet i stedet for å bite på deg.
 4. Gi oppmerksomhet til valpen når den bruker leketøyet riktig: Når valpen biter og tygger på leketøyet i stedet for deg, gi den positiv oppmerksomhet. Dette kan inkludere ros, klapp eller til og med en godbit. Valpen vil gradvis lære at riktig bruk av leketøyet fører til positive belønninger og oppmerksomhet.

Husk at det tar tid og konsekvent trening for å lære valpen å bite på riktig måte. Ved å tilby et egnet tyggeleketøy, kan du gi valpen et alternativ til å bite på uønskede objekter eller menneskehud, samtidig som du oppfordrer den til å utvikle sunnere tyggevaner.

Relatert: Hvilke hunderaser biter mest i Norge

Ignorere bitingen

Å ignorere bitingen er en effektiv tilnærming når valpen biter. Ved å fjerne oppmerksomheten din fra valpen når den biter, lærer du den at biting ikke fører til ønsket oppmerksomhet eller respons. Her er noen trinn du kan følge når du ignorerer bitingen:

 1. Stopp all interaksjon: Når valpen biter, avbryt all interaksjon med den umiddelbart. Trekk hånden eller foten din forsiktig bort, unngå øyekontakt og stopp enhver form for lek eller oppmerksomhet.
 2. Gå bort eller avled oppmerksomheten: Hvis valpen ikke slutter å bite, kan du stå opp og gå bort fra den. Dette viser at bitingen fører til at du fjerner deg fra situasjonen. Du kan også prøve å distrahere valpen ved å tilby et annet leketøy eller aktivitet som kan fange oppmerksomheten dens.
 3. Vær tålmodig: Valpen kan bli forvirret eller fortsette å prøve å få oppmerksomhet ved å bite. Vær tålmodig og hold deg konsekvent ved å ignorere bitingen. Det kan ta litt tid før valpen forstår at bitingen ikke gir ønsket reaksjon.
 4. Belønn ønsket oppførsel: Når valpen slutter å bite og oppfører seg rolig, kan du gi positiv forsterkning i form av ros, klapp eller en godbit. Dette hjelper valpen å lære at ønsket oppførsel fører til belønninger.

Det er viktig å merke seg at ved å ignorere bitingen, bør du også sørge for at valpen har tilgang til riktige tyggeleker og andre stimulerende aktiviteter. Dette hjelper den å kanalisere sin naturlige tyggeatferd på riktig måte.

Ignorering av bitingen er en del av en bredere opplæringsprosess, og det kan være nyttig å kombinere det med andre metoder som tilbyr riktige leker, positiv forsterkning og konsekvent opplæring for å oppnå best mulig resultater.

Relatert: Hund biter uten forvarsel

Bruk positiv forsterkning

Bruk av positiv forsterkning er en svært effektiv metode for å håndtere bitende atferd hos valper. Denne tilnærmingen fokuserer på å belønne ønsket oppførsel i stedet for å straffe uønsket atferd. Her er noen trinn du kan følge når du bruker positiv forsterkning:

 1. Belønn ønsket oppførsel: Når valpen oppfører seg riktig ved å avstå fra å bite eller ved å bite på riktige tyggeleker, gi den umiddelbar ros og belønninger. Dette kan være i form av verbal ros, klapp, kjærlige ord eller en godbit. Belønningen forsterker at valpen gjør det riktige, og den vil være mer tilbøyelig til å gjenta denne oppførselen.
 2. Timing er viktig: Vær oppmerksom på at belønningen må gis umiddelbart etter at ønsket oppførsel er vist. Dette hjelper valpen med å forstå hvilken handling som blir belønnet. Jo raskere du belønner riktig oppførsel, desto tydeligere blir koblingen for valpen.
 3. Vær konsekvent: Vær konsekvent i bruk av positiv forsterkning. Belønn valpen hver gang den viser ønsket oppførsel, og sørg for at hele familien er på samme side og følger den samme tilnærmingen. Dette hjelper valpen med å forstå hva som forventes av den.
 4. Ignorer uønsket oppførsel: Når valpen biter eller viser uønsket atferd, unngå å gi negativ oppmerksomhet eller straff. I stedet fokuser på å belønne og forsterke ønsket oppførsel. Ignorering av uønsket oppførsel bidrar til å redusere oppmerksomheten rundt den og kan gjøre den mindre attraktiv for valpen.
 5. Variasjon i belønninger: Bruk ulike typer belønninger for å holde motivasjonen til valpen oppe. Variasjon kan inkludere verbal ros, klapp, leketid, leker eller godbiter. Finn ut hva som fungerer best for valpen din og tilpass belønningene deretter.

Husk at positiv forsterkning handler om å belønne ønsket oppførsel, samtidig som du ignorerer eller avleder uønsket atferd. Ved å bruke positiv forsterkning i opplæringen av valpen din, vil den lære å assosiere ønsket oppførsel med positive opplevelser og belønninger.

Konsistens og tålmodighet

Konsistens og tålmodighet er nøkkelfaktorer når det gjelder å håndtere bitende atferd hos valper. Det tar tid og innsats å lære en valp riktig oppførsel, så her er noen tips for å opprettholde konsistens og være tålmodig:

 1. Ha klare regler: Etabler tydelige regler og forventninger for valpens oppførsel, spesielt når det gjelder biting. Sørg for at alle i husstanden er enige om disse reglene og håndhever dem konsekvent.
 2. Vær tålmodig: Valper er i utvikling og lærer stadig. Vær tålmodig og forstå at bitende atferd er en naturlig del av valpens utforskning og utvikling av tennene. Ha realistiske forventninger og vær tålmodig når du trener valpen til å forstå hva som er akseptabelt.
 3. Gi positive alternativer: I stedet for bare å fokusere på hva valpen ikke skal gjøre, gi den positive alternativer. Tilby riktige tyggeleker, oppfordre til lek med andre hunder eller mennesker, og gi oppmerksomhet og ros når den viser ønsket oppførsel. Ved å gi valpen positive alternativer, hjelper du den med å kanalisere energien og biting mot akseptable aktiviteter.
 4. Vær konsekvent: Konsistens er viktig i opplæringen av valpen. Prøv å reagere på bitende atferd på samme måte hver gang, slik at valpen kan lære hva som er akseptabelt og hva som ikke er det. Vær også konsekvent med belønningene og reglene du har etablert.
 5. Søk profesjonell hjelp om nødvendig: Hvis du har problemer med valpens bitende atferd og føler at du ikke får fremgang, ikke nøl med å søke hjelp fra en profesjonell hundetrener eller oppførselsspesialist. De kan gi deg veiledning og treningstips som er skreddersydd for din valp og situasjon.

Husk at valpens biting er en normal atferd som kan være en del av valpens utforskning og læring. Ved å være konsekvent, tålmodig og bruke positiv forsterkning, vil du gradvis kunne forme valpens oppførsel mot ønsket atferd.

Når slutter valpen å bite?

Valpens bitende atferd er en normal del av dens utvikling og utforskning av omverdenen. Når valpen slutter å bite varierer fra hund til hund, og det avhenger av flere faktorer, inkludert rase, individuelle temperament og opplæring. Her er noen viktige punkter å merke seg:

 1. Valpetenner: Valper får sine melketenner i løpet av de første 3-4 månedene, og i denne perioden kan de ha et økt behov for å bite og tygge for å lindre ubehag. Når valpens permanente tenner begynner å erstatte melketennene rundt 3-7 måneders alder, kan biting reduseres.
 2. Sosial læring: Valper lærer mye om bitehemming og lekesosialitet fra sine søsken og mor når de er sammen med dem. Hvis valpen har hatt tilstrekkelig tid med sine søsken og mor i de første ukene, vil de mest sannsynlig lære å kontrollere bitingen bedre.
 3. Opplæring og trening: Din innsats i opplæringen og treningen av valpen vil påvirke når den slutter å bite. Gjennom konsistens, positiv forsterkning og riktig håndtering vil valpen gradvis lære at biting ikke er akseptabelt og vil utvikle bedre bitemotstand.

Generelt sett kan bitende atferd gradvis avta etter valpen er rundt 4-6 måneder gammel når melketennene blir erstattet av permanente tenner og valpen blir eldre og mer erfaren. Men det er viktig å merke seg at noen valper kan fortsette å bite og tygge selv etter denne perioden, spesielt hvis de ikke har fått tilstrekkelig opplæring eller har urealiserte behov.

Husk at konsekvent trening og riktig håndtering er nøkkelen for å forme valpens oppførsel. Hvis du opplever spesifikke problemer med valpens bitende atferd, kan det være lurt å søke råd fra en profesjonell hundetrener eller oppførselsspesialist for veiledning tilpasset din valp og situasjon.

Hvorfor blir valpen aggressiv?

Det er flere mulige årsaker til at en valp kan vise aggressiv atferd. Det er viktig å merke seg at aggressivitet hos valper kan ha ulike uttrykk og grader, og årsakene kan variere avhengig av individuelle faktorer og situasjoner. Her er noen vanlige årsaker til aggressiv atferd hos valper:

 1. Frykt og usikkerhet: Valper kan vise aggressiv atferd som en respons på frykt eller usikkerhet. Dette kan skyldes manglende sosialisering, traumatiske opplevelser, eller generell mangel på trygghet i omgivelsene. Aggressiviteten kan være et forsvarsmekanisme for å beskytte seg selv når de føler seg truet.
 2. Smerte eller ubehag: Valper kan vise aggressiv atferd som reaksjon på smerte eller ubehag. Dette kan være på grunn av helseproblemer, skader eller ubehagelige stimuli som berøring eller håndtering. Aggressiviteten er et forsøk på å beskytte seg selv eller signalisere at de trenger hjelp.
 3. Ressursforsvar: Valper kan vise aggressiv atferd for å forsvare ressurser som mat, leker, eller territorium. Dette kan være et instinktivt forsvar for å sikre sin egen overlevelse og beskytte det de oppfatter som deres.
 4. Manglende opplæring og sosialisering: Valper som ikke har fått tilstrekkelig opplæring og sosialisering kan utvikle aggressiv atferd. Dette kan skyldes manglende eksponering for ulike situasjoner, mennesker eller andre dyr, og en mangel på læring om passende atferd og håndtering av forskjellige situasjoner.
 5. Genetiske faktorer: Noen hunderaser kan ha en tendens til å være mer aggressive enn andre på grunn av deres genetiske disposisjon. Imidlertid er det viktig å merke seg at genetikk alene ikke avgjør en hunds atferd, og det er alltid påvirket av miljø og opplæring.

Det er viktig å konsultere en profesjonell hundetrener eller oppførselsspesialist hvis valpen din viser aggressiv atferd. De vil kunne hjelpe deg med å identifisere årsaken til aggressiviteten og gi riktig veiledning og treningsteknikker for å håndtere og modifisere denne atferden på en trygg og effektiv måte.

Referanser

Om forfatteren