Magedreining hos små hunder

Denne tilstanden oppstår vanligvis hos større raser, men kan også forekomme hos små hunder. Lær mer om årsaker og symptomer på magedreining hos små hunder.

Hvorfor får hunden magedreining?

Årsaken til magedreining hos hunder er ikke fullt ut forstått, men det er flere faktorer som kan bidra til utviklingen av tilstanden. Magedreining, eller gastric torsion, oppstår vanligvis som et resultat av en kombinasjon av faktorer, inkludert anatomiske, genetiske og miljømessige faktorer. Her er noen av de mulige årsakene:

 1. Anatomiske faktorer: Hunder med dype brystkasser og smale magesekker har en økt risiko for magedreining. Dette inkluderer mange store raser, men det kan også forekomme hos små raser.
 2. Overdreven luftinntak: Hunder som spiser eller drikker for fort, svelger mye luft sammen med maten eller vannet. Dette kan føre til oppblåsthet og økt risiko for magedreining.
 3. Store fôringsmengder: Å spise store måltider eller ha tilgang til store mengder mat på kort tid kan føre til at magen blir overfylt og mer utsatt for å dreie seg.
 4. Stress eller angst: Stressende situasjoner, angst eller plutselige endringer i rutiner kan påvirke hundens fordøyelsessystem og øke risikoen for magedreining.
 5. Arvelige faktorer: Det er en antagelse om at det er en genetisk disposisjon for magedreining hos visse raser, men det er ikke fullstendig forstått.

Det er viktig å merke seg at magedreining kan være en akutt og potensielt livstruende tilstand for hunden. Hvis du mistenker magedreining eller har spørsmål om hundens risiko, anbefales det å konsultere veterinæren din. Veterinæren kan gi deg mer informasjon om rasen din spesifikt, evaluere risikofaktorer og gi råd om forebyggende tiltak for å redusere risikoen for magedreining.

Relatert: Symptomer på magedreining hos hund

Kan små hunder få magedreining?

Ja, selv om magedreining er mer vanlig hos store raser, kan også små hunder få magedreining. Små raser er generelt mindre utsatt for magedreining enn store og dype brystede raser, men det betyr ikke at det er helt uten risiko.

Det er flere faktorer som kan øke risikoen for magedreining hos små hunder, inkludert:

 1. Genetisk predisposisjon: Visse raser, både store og små, kan ha en genetisk disposisjon for magedreining. Dette kan også gjelde enkelte små raser.
 2. Stor fôringsmengde: Overdreven fôring eller inntak av store mengder mat på kort tid kan øke risikoen for magedreining hos alle hunder, uavhengig av størrelse.
 3. Hurtig inntak av mat: Å spise mat svært raskt kan bidra til at hunden svelger store mengder luft, som deretter kan føre til magedreining.
 4. Aktiviteter etter måltid: Aktiviteter som løping, hopping eller intens lek rett etter måltidet kan øke risikoen for magedreining hos små hunder.

Selv om risikoen kan være lavere for små raser, er det viktig å være oppmerksom på symptomer på magedreining og ta rask handling hvis de oppstår. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for en vellykket utfall.

Hvis du er bekymret for risikoen for magedreining hos hunden din, anbefales det å konsultere veterinæren din. Veterinæren kan gi deg råd om forebyggende tiltak og eventuelle spesifikke hensyn basert på hundens rase og individuelle behov.

Relatert: Forebygge magedreining hos hund

Hvor fort skjer magedreining?

Magedreining, eller gastric torsion, er en tilstand som kan utvikle seg raskt og akutt. Tiden det tar før magedreining skjer, kan variere, og det er ingen nøyaktig tidsramme som kan fastsettes for alle tilfeller.

I noen tilfeller kan magedreining oppstå over noen få minutter, mens det i andre tilfeller kan ta lengre tid. Noen hunder kan oppleve symptomer og utvikle magedreining innen en time etter å ha spist eller drukket, mens det hos andre hunder kan ta lengre tid før symptomene blir tydelige.

Det er viktig å merke seg at når magedreining først har oppstått, kan tilstanden raskt forverres og bli livstruende for hunden. Derfor er det viktig å søke øyeblikkelig veterinærhjelp hvis du mistenker at hunden din kan ha magedreining.

Husk at magedreining er en nødsituasjon, og tidlig intervensjon er avgjørende for å øke sjansene for en vellykket behandling. Veterinæren vil kunne utføre en grundig undersøkelse, stille en diagnose og iverksette nødvendige tiltak så raskt som mulig.

Magedreining hos små hunder

Magedreining, også kjent som gastric dilatation volvulus (GDV) eller hundeoppblåsthetssyndrom, er en alvorlig og potensielt livstruende tilstand som kan forekomme hos hunder. Denne tilstanden oppstår vanligvis hos større raser, men kan også forekomme hos små hunder.

Gastric dilatation refererer til at hundens mage blir unormalt utvidet på grunn av en opphopning av gass, væske eller mat. Volvulus betyr at magen også vrir eller roterer rundt sin egen akse. Dette kan forårsake en rekke alvorlige problemer, inkludert redusert blodstrøm til magevevet, skade på mageslimhinnen og til og med nekrose (vevsdød). Dette er en livstruende tilstand som krever øyeblikkelig veterinærbehandling.

Symptomene på magedreining hos små hunder kan inkludere:

 1. Oppblåst mage som er stram og øm å ta på.
 2. Mislykkede forsøk på å kaste opp eller oppkast som inneholder skum eller blod.
 3. Uvanlig intensiv pesing eller pusting.
 4. Slapphet, svakhet eller plutselig kollaps.
 5. Uro, angst eller tegn på smerte.
 6. Økt hjertefrekvens.

Hvis du mistenker at hunden din kan ha magedreining, er det viktig å umiddelbart oppsøke veterinærhjelp. Dette er en nødsituasjon som krever profesjonell vurdering og behandling. Veterinæren vil utføre en grundig undersøkelse, muligens inkludert røntgenbilder eller ultralyd for å bekrefte diagnosen.

Behandlingen for magedreining hos små hunder innebærer vanligvis stabilisering av hundens tilstand først, etterfulgt av kirurgisk inngrep. Stabilisering kan omfatte intravenøs væskebehandling, smertelindring og dekomprimering av magen ved å sette en spesialsonde gjennom hundens munn eller nese.

Kirurgisk inngrep er nødvendig for å rette på den vridd mage (gastropexy) og for å evaluere og behandle eventuelle skader på mageslimhinnen. Gastropexy er en prosedyre der magesekken festes til bukveggen for å forhindre fremtidig volvulus.

Husk at jeg er en AI og ikke en veterinær, så det er viktig å kontakte en dyrelege for råd og veiledning angående hundens helseproblemer.

Oppblåst mage

Oppblåst mage som er stram og øm å ta på, er et av symptomene på magedreining hos små hunder. Dette kan være et tydelig tegn på at magen er fylt med gass og at det kan være en rotasjon eller vridd av magesekken.

Når en hunds mage dreier seg eller vrir seg, kan det føre til at gassen og maten blir fanget og ikke kan passere normalt gjennom fordøyelsessystemet. Dette resulterer i en oppblåst mage som blir stadig mer utvidet og stram. Hunden kan oppleve smerte og ømhet når magen blir berørt eller palpert.

Det er viktig å merke seg at oppblåst mage og ømhet kan være indikasjoner på ulike tilstander i tillegg til magedreining. Andre fordøyelsesproblemer eller sykdommer kan også forårsake lignende symptomer. Derfor er det viktig å søke veterinærhjelp for å få en nøyaktig diagnose og riktig behandling.

Hvis du mistenker at hunden din har en oppblåst mage eller magedreining, bør du umiddelbart kontakte veterinæren din eller ta hunden til nærmeste dyrehospital for en grundig undersøkelse og nødvendig behandling. Tidlig intervensjon kan være avgjørende for å redusere risikoen for komplikasjoner og øke sjansene for et vellykket utfall.

Mislykkede forsøk på å kaste opp

Mislykkede forsøk på å kaste opp er også et vanlig symptom på gastric torsion eller magedreining hos hunder. Når magesekken vrir eller dreier seg, kan det blokkere normal passasje av mat og gass gjennom spiserøret og ut via munnen. Dette kan resultere i at hunden prøver å kaste opp, men uten å kunne få opp noe eller bare oppkaste en liten mengde skumaktig substans.

Denne mislykkede oppkasten skyldes vanligvis obstruksjonen som er forårsaket av magedreiningen. Magen kan bli veldig stram på grunn av gassen og væsken som er fanget inni, og dette kan forhindre at oppkastet kan passere normalt ut.

Det er viktig å merke seg at mislykkede forsøk på å kaste opp også kan være et symptom på andre fordøyelsesproblemer eller sykdommer, så det er viktig å søke veterinærhjelp for en nøyaktig diagnose.

Hvis du mistenker at hunden din kan ha gastric torsion eller magedreining, bør du umiddelbart kontakte veterinæren din eller ta hunden til nærmeste dyrehospital. Dette er en nødsituasjon som krever øyeblikkelig medisinsk behandling for å redusere risikoen for alvorlige komplikasjoner.

Uvanlig intensiv pesing

Uvanlig intensiv pesing kan også være et symptom på gastric torsion eller magedreining hos hunder. Når magesekken blir overfylt med gass og vrir eller dreier seg om sin egen akse, kan det føre til obstruksjon av normal luftstrøm, noe som resulterer i pustevansker og anstrengt pusting.

Hunden kan pese hyppigere og mer intensivt enn vanlig, og pusten kan virke rask og overfladisk. Dette skyldes at magesekken som er vridd, kan legge press på diafragma (mellomgulvet) og begrense dens bevegelser, noe som gjør det vanskeligere for hunden å puste ordentlig.

Det er viktig å merke seg at uvanlig intensiv pesing også kan være et symptom på andre luftveislidelser eller sykdommer, så det er viktig å få en riktig diagnose fra veterinæren.

Hvis du merker at hunden din puster uvanlig intensivt og mistenker at det kan være en gastric torsion eller magedreining, bør du søke veterinærhjelp umiddelbart. Magedreining er en akutt og potensielt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig medisinsk behandling. Veterinæren vil kunne utføre en undersøkelse, stille en diagnose og igangsette nødvendige tiltak for å behandle tilstanden.

Slapphet og svakhet

Slapphet og svakhet er også vanlige symptomer på gastric torsion eller magedreining hos hunder. Når hunden opplever magedreining, kan det føre til alvorlig ubehag, smerte og stress. Dette kan igjen resultere i en generell nedgang i energinivået og manifestasjon av slapphet og svakhet.

Hunden kan virke mer inaktiv enn vanlig, vise redusert interesse for aktiviteter den vanligvis liker, og ha vanskeligheter med å utføre dagligdagse oppgaver. Slapphet kan være et resultat av smerte, ubehag, dehydrering eller påvirkning på sirkulasjonssystemet på grunn av den unormale posisjonen til magesekken.

Det er viktig å merke seg at slapphet og svakhet også kan være symptomer på andre helseproblemer eller sykdommer, så det er viktig å konsultere veterinæren for en nøyaktig diagnose.

Hvis du observerer at hunden din viser slapphet og svakhet, spesielt i kombinasjon med andre symptomer på magedreining, bør du søke veterinærhjelp umiddelbart. Gastric torsion er en akutt og potensielt livstruende tilstand som krever øyeblikkelig medisinsk behandling. Veterinæren vil kunne evaluere hundens tilstand og iverksette nødvendige tiltak for å stabilisere hunden og gi adekvat behandling.

Uro og smerter

Uro og smerter er vanlige symptomer på gastric torsion eller magedreining hos hunder. Når magesekken blir overfylt med gass og vrir seg om sin egen akse, kan det føre til betydelig ubehag og smerte for hunden.

Hunden kan virke rastløs og urolig, vandre frem og tilbake eller prøve å finne en behagelig stilling. Dette skyldes den intense smerten og ubehaget som er assosiert med magedreining. Smerten kan være konstant og økende over tid, og hunden kan vise tegn til å være i akutt nød.

Det er viktig å merke seg at uro og smerter også kan være symptomer på andre helseproblemer eller sykdommer, så det er avgjørende å søke veterinærhjelp for en nøyaktig diagnose.

Hvis du observerer uro og smerte hos hunden din, spesielt i kombinasjon med andre symptomer på magedreining, må du umiddelbart søke veterinærhjelp. Gastric torsion er en nødsituasjon og krever øyeblikkelig medisinsk behandling. Veterinæren vil kunne evaluere hundens tilstand, administrere smertelindring og iverksette nødvendige tiltak for å stabilisere hunden og behandle magedreiningen.

Økt hjertefrekvens

Økt hjertefrekvens kan være et annet symptom på gastric torsion eller magedreining hos hunder. Når magesekken vrir seg eller dreier seg om sin egen akse, kan det påvirke blodstrømmen og sirkulasjonen i kroppen. Dette kan føre til økt hjertefrekvens som kroppens respons på stress og forsøket på å opprettholde blodtilførselen til organer og vev.

En høyere hjertefrekvens kan være et tegn på at hunden opplever smerte, ubehag eller stress på grunn av magedreiningen. Det er viktig å merke seg at hjertefrekvensen kan variere avhengig av hundens fysiske tilstand og nivået av påvirkning fra magedreiningen.

Hvis du observerer en uvanlig høy hjertefrekvens hos hunden din, spesielt i kombinasjon med andre symptomer på magedreining, er det viktig å søke veterinærhjelp umiddelbart. Magedreining er en nødsituasjon som krever rask behandling. Veterinæren vil kunne undersøke hunden, overvåke hjertefrekvensen og gi nødvendig behandling for å stabilisere tilstanden og redusere risikoen for komplikasjoner.

Forebygge magedreining hos hund

Forebygging av magedreining hos hunder er viktig, spesielt for raser som er mer utsatt for tilstanden. Her er noen tiltak som kan hjelpe med å redusere risikoen for magedreining:

 1. Begrense fôringsmengden: Gi hunden flere mindre måltider i løpet av dagen i stedet for én stor porsjon. Dette bidrar til å forhindre at magen blir overfylt og reduserer risikoen for oppblåsthet.
 2. Treg fôring: Bruk langsommere fôringsmetoder som fôringsleker eller spesialiserte fôringsbeholdere som krever at hunden spiser langsommere. Dette kan bidra til å forhindre at hunden svelger store mengder luft under måltidene.
 3. Ro rundt måltidstidspunkt: Unngå intensiv aktivitet eller trening rett før eller etter måltidet. Gi hunden tid til å hvile og fordøye maten uten stress.
 4. Hydrering: Sørg for at hunden alltid har tilgang til friskt vann. God hydrering kan bidra til å opprettholde sunn fordøyelse og redusere risikoen for oppblåsthet.
 5. Unngå stress: Reduser stressnivået hos hunden din ved å opprettholde en rolig og stabil omgivelse. Stress og angst kan påvirke fordøyelsen og øke risikoen for magedreining.
 6. Unngå store mengder vann: Begrens hundens tilgang til store mengder vann rett før eller etter fysisk aktivitet eller måltider. Dette kan bidra til å redusere risikoen for at magen blir for mye fylt med væske.
 7. Oppmerksomhet på genetiske risikofaktorer: Hvis hunden din tilhører en rase som er mer utsatt for magedreining, kan det være lurt å ha ekstra oppmerksomhet på forebyggende tiltak og snakke med veterinæren om spesifikke forholdsregler.
 8. Veterinærkonsultasjon: Diskuter med veterinæren din om risikoen for magedreining og spør om spesifikke råd basert på hundens individuelle behov og risikofaktorer.

Selv om disse tiltakene kan bidra til å redusere risikoen, kan det ikke garanteres at magedreining kan unngås helt. Det er viktig å være oppmerksom på symptomer på magedreining og søke veterinærhjelp umiddelbart hvis du mistenker at hunden din kan være berørt.

Referanser

Om forfatteren