Temperatur på hund ved feber

Normalt ligger hundens kroppstemperatur mellom 37,5°C og 39,2°C. Lær mer om temperatur på hund ved feber.

Hvis en hunds temperatur stiger over dette området, kan det indikere feber eller en underliggende sykdom. Feber hos hunder kan være et tegn på en rekke forskjellige helseproblemer, som infeksjoner, betennelser eller andre lidelser.

Hvis du mistenker at hunden din har feber, er det viktig å konsultere en veterinær for en nøyaktig vurdering og råd om hva du skal gjøre videre. Veterinæren kan undersøke hunden din og avgjøre årsaken til feberen, samt foreslå riktig behandling dersom det er nødvendig.

Det er ikke anbefalt å forsøke å behandle hundens feber selv uten råd fra en veterinær, da det kan være farlig å bruke medisiner ment for mennesker eller gjøre feil i behandlingen.

Relatert: Måle feber på hund

Hva kan man gjøre når hunden har feber?

Når hunden din har feber, er det viktig å ta visse skritt for å håndtere situasjonen riktig. Her er noen trinn du kan vurdere å ta:

 1. Kontakt veterinær: Dette er det viktigste trinnet. Kontakt en veterinær for å få en profesjonell vurdering av hundens tilstand. Veterinæren vil kunne gi råd basert på hundens symptomer, klinisk undersøkelse og eventuelle tester som kan være nødvendige.
 2. Hold hunden komfortabel: Sørg for at hunden er i et rolig, komfortabelt og kjølig miljø. Unngå direkte sollys og varme områder, da dette kan forverre feberen.
 3. Sørg for tilgang til vann: Det er viktig at hunden har tilgang til ferskvann til enhver tid. Feber kan føre til økt tørst, og det er viktig å forhindre dehydrering.
 4. Unngå overanstrengelse: Gi hunden nok hvile. Unngå å ta med hunden på lange turer eller aktiviteter som kan forverre tilstanden.
 5. Ikke gi medisiner uten veterinærkonsultasjon: Ikke gi hunden medisiner ment for mennesker eller reseptbelagte medisiner uten veiledning fra veterinæren din. Feber er ofte et symptom på en underliggende tilstand, og behandlingen bør rettes mot den underliggende årsaken.
 6. Følg veterinærens råd: Etter en veterinærkonsultasjon vil du motta veiledning om hva du skal gjøre videre. Dette kan inkludere foreskrevne medisiner, eventuelle tester som må gjøres, og hvordan du kan hjelpe hunden din med å komme seg.
 7. Hold øye med symptomer: Hold nøye oppsikt med hundens symptomer. Hvis feberen vedvarer, forverres eller ledsages av andre alvorlige symptomer, bør du kontakte veterinæren igjen for ytterligere råd.
 8. Gi riktig ernæring: Selv om hunden kanskje har nedsatt matlyst på grunn av feber, er det viktig å tilby lett fordøyelig mat. Spør veterinæren din om hvilken type mat som passer best for hunden din i denne situasjonen.

Husk at veterinæren er den beste personen til å veilede deg gjennom håndteringen av hundens feber. Det er viktig å søke profesjonell hjelp for å fastslå årsaken til feberen og gi riktig behandling.

Relatert: Symptomer på feber hos hund

Kan man bruke vanlig termometer på hund?

Ja, det er mulig å bruke et vanlig digitalt termometer for å måle hundens kroppstemperatur. Det er imidlertid noen viktige hensyn du må ta for å sikre nøyaktige og trygge målinger:

 1. Bruk et digitalt termometer: Velg et digitalt termometer som er designet for menneskelig bruk og har en fleksibel spiss. Dette vil gjøre det lettere å måle temperaturen rektalt hos hunden.
 2. Smør termometeret med et smøremiddel: Påfør et vannbasert smøremiddel eller vaselin på termometerets spiss for å gjøre innsettingen enklere og mer komfortabel for hunden.
 3. Vær forsiktig og skånsom: Når du måler hundens temperatur rektalt, må du være forsiktig for å unngå å skade hunden eller forårsake ubehag. Forsiktig innsetting av termometeret under en vinkel vil hjelpe.
 4. La hunden stå stille: For nøyaktige målinger er det viktig å få hunden til å stå stille mens du måler temperaturen. Du kan trenge hjelp fra en annen person for å holde hunden rolig.
 5. Merking av termometeret: Merk termometeret tydelig som “kun for hund” for å unngå forveksling med menneskelige termometre.

Husk at rektal temperaturmåling kan være ubehagelig for hunden og kan føre til litt motstand. Det er derfor viktig å være forsiktig og ta hensyn til hundens komfort under hele prosessen. Hvis du er usikker eller ikke føler deg komfortabel med å utføre denne prosedyren, er det best å konsultere en veterinær eller profesjonell som kan hjelpe deg med å måle hundens temperatur på riktig måte.

Relatert: Behandling av feber hos hund

Temperatur på hund ved feber

her er mer utfyllende informasjon om hundens temperatur og feber:

Når en hund har feber, betyr det at kroppen reagerer på en infeksjon, betennelse eller en annen form for sykdom. Feber er kroppens naturlige forsvarsmekanisme for å bekjempe sykdomsfremkallende mikroorganismer og fremme helbredelse. Hundens normale kroppstemperatur kan variere basert på faktorer som rase, størrelse og alder, men som nevnt tidligere, ligger den vanligvis mellom 37,5°C og 39,2°C (99,5°F – 102,5°F).

Når det gjelder feber, er det viktig å merke seg følgende:

 1. Subfebril temperatur: En kroppstemperatur som ligger rett over det normale området (ca. 39,2°C) kan betraktes som subfebril og indikere en begynnende infeksjon eller betennelse.
 2. Moderat feber: Når hundens kroppstemperatur stiger til rundt 39,4°C – 40,5°C, betraktes dette som en moderat feber. Dette kan være et tegn på en mer alvorlig infeksjon eller underliggende helseproblem.
 3. Høy feber: En kroppstemperatur på over 40,5°C anses som høy feber. Dette er et alvorlig tegn på en potensielt alvorlig infeksjon eller en betydelig inflammatorisk reaksjon.

Hvordan du reagerer på hundens feber avhenger av flere faktorer, inkludert hundens generelle tilstand, andre symptomer den viser, og hvor lenge feberen har vart. Det anbefales sterkt å oppsøke en veterinær hvis du mistenker at hunden din har feber. Veterinæren vil kunne diagnostisere årsaken til feberen ved hjelp av kliniske undersøkelser, blodprøver og andre relevante tester.

Selv om det kan være fristende å prøve å senke hundens feber hjemme ved hjelp av medisiner eller teknikker beregnet på mennesker, er dette ikke anbefalt. Feber er vanligvis et symptom på en underliggende tilstand, og det er viktig å finne og behandle årsaken i stedet for bare å behandle symptomet.

Husk at hundens helse er best ivaretatt av en kvalifisert veterinær som kan gi riktig diagnose og behandling basert på hundens individuelle behov.

Subfebril temperatur

Subfebril temperatur refererer til en kroppstemperatur som ligger litt over det normale området, men ikke nødvendigvis høyt nok til å betraktes som feber. For hunder, som nevnt tidligere, ligger den normale kroppstemperaturen vanligvis mellom 37,5°C og 39,2°C. Hvis hundens kroppstemperatur stiger til et nivå som ligger i øvre del av dette området eller like over det, kan det betraktes som subfebril temperatur.

Subfebril temperatur kan være et tidlig tegn på en begynnende infeksjon, betennelse eller en reaksjon på andre helseproblemer. Selv om subfebril temperatur i seg selv kanskje ikke er alarmerende, kan det indikere at kroppen kjemper mot en underliggende utfordring.

Hvis du legger merke til at hunden din har en subfebril temperatur, eller hvis du observerer andre symptomer som endringer i atferd, tap av matlyst, slapphet eller andre unormale tegn, er det viktig å konsultere en veterinær. Veterinæren kan undersøke hunden din, ta relevante prøver og vurdere symptomer for å fastslå årsaken til den subfebrile tilstanden og anbefale riktig behandling.

Som alltid er det beste å stole på profesjonell veterinærmedisinsk råd når det gjelder hundens helse.

Moderat feber

Moderat feber hos hunder refererer til en kroppstemperatur som ligger betydelig over det normale området og vanligvis faller mellom 39,4°C – 40,5°C. Dette indikerer at hunden har en reaksjon på en infeksjon, betennelse eller annen sykdom. En moderat feber er vanligvis et tegn på at kroppen kjemper aktivt mot en underliggende utfordring.

Når hunden har en moderat feber, kan det være ledsaget av symptomer som:

 1. Slapphet: Hunden kan virke mer trøtt og mindre energisk enn vanlig.
 2. Tap av matlyst: Hunden kan vise mindre interesse for mat.
 3. Økt tørst: Hunden kan drikke mer vann enn normalt.
 4. Endringer i atferd: Hunden kan være mindre aktiv, mindre leken eller rett og slett virke urolig.

Hvis hunden din viser tegn på moderat feber, er det viktig å kontakte en veterinær. Veterinæren vil kunne undersøke hunden din, identifisere årsaken til feberen og foreslå nødvendige behandlinger. Avhengig av den underliggende årsaken kan behandlingen inkludere medisiner, antibiotika, antiinflammatoriske midler eller andre tiltak.

I tillegg til moderat feber, er det også viktig å se etter eventuelle andre symptomer eller endringer i hundens atferd og velvære. Dette kan hjelpe veterinæren med å danne en helhetlig forståelse av hundens tilstand og ta beslutninger basert på det.

Husk at feber i seg selv er vanligvis et resultat av en underliggende årsak, og behandlingen bør fokusere på å adressere den grunnleggende helseproblemet.

Høy feber

Høy feber hos hunder refererer til en kroppstemperatur som er betydelig over det normale området og vanligvis overstiger 40,5°C. Dette er en alvorlig tilstand som indikerer at hunden har en intens kroppslig reaksjon på en infeksjon, betennelse eller annen alvorlig sykdom. Høy feber er ofte et tegn på at kroppen forsøker å bekjempe en kraftig utfordring.

Når hunden har høy feber, kan det være ledsaget av mer alvorlige symptomer, som:

 1. Ekstrem slapphet: Hunden kan virke veldig sliten, uvanlig svak og kanskje knapt i stand til å bevege seg.
 2. Alvorlig tap av matlyst: Hunden kan nekte å spise eller drikke.
 3. Rapid pust: Pusten kan være raskere enn normalt.
 4. Urolig atferd: Hunden kan vise tegn på uro, som å vandre rundt uten mål, skjelve eller virke engstelig.

Hvis du mistenker at hunden din har høy feber, bør du umiddelbart kontakte en veterinær eller en dyrelegevakt. Dette er en alvorlig tilstand som krever rask profesjonell oppmerksomhet. Veterinæren vil kunne gi den nødvendige behandlingen og utredningen for å fastslå årsaken til feberen og stabilisere hundens tilstand.

Behandlingen avhenger av den underliggende årsaken til feberen. Dette kan inkludere medisiner som antiinflammatoriske midler, antibiotika eller andre spesifikke legemidler rettet mot den spesifikke sykdommen eller tilstanden som forårsaker feberen.

I tillegg til medisinsk behandling, kan det være nødvendig med omsorgstiltak som å holde hunden kjølig og komfortabel, tilby vann for å forhindre dehydrering og sørge for at hunden får hvile.

Husk at veterinæren er den beste kilden til råd og behandling når det gjelder hundens helse, spesielt når hunden opplever alvorlige symptomer som høy feber.

Referanser

Om forfatteren