Hvordan oppdage diabetes hos hund

Hvis du har mistanke om at hunden din kan ha diabetes, er det viktig å kontakte en veterinær for en nøyaktig diagnose og behandling. Lær mer om hvordan oppdage diabetes hos hund.

Diabetes hos hunder, også kjent som sukkersyke, oppstår når hundens kropp ikke produserer tilstrekkelig insulin eller ikke klarer å bruke insulinet effektivt. Dette kan føre til høye nivåer av glukose (sukker) i blodet.

Hvordan oppdage at hund har diabetes?

Her er noen vanlige symptomer du kan se etter:

 1. Økt tørste og vanninntak: Hvis hunden din drikker mer vann enn vanlig, kan det være et tegn på diabetes. Dette skjer fordi kroppen prøver å kvitte seg med overskuddsglukose gjennom urinen.
 2. Hyppig vannlating: Hvis hunden din plutselig begynner å tisse mer eller har ulykker inne, kan det være et tegn på diabetes. Økt urinproduksjon er kroppens måte å fjerne overflødig glukose.
 3. Vekttap: Selv om hunden din spiser godt, kan den gå ned i vekt på grunn av mangel på effektiv bruk av glukose som energikilde.
 4. Økt appetitt: Noen hunder med diabetes kan faktisk vise økt appetitt, da kroppen ikke klarer å bruke glukosen som energi, noe som gjør at hunden føler seg sulten hele tiden.
 5. Slapphet og tretthet: Hunden din kan vise tegn på slapphet og manglende energi på grunn av mangel på effektiv energiomsetning.
 6. Dårlig pelskvalitet: Diabetes kan påvirke hundens hud og pels, og du kan merke tørr hud, tynn pels eller til og med hudinfeksjoner.

Hvis du observerer noen av disse symptomene hos hunden din, er det viktig å ta den til en veterinær for en grundig undersøkelse og testing. Veterinæren kan utføre blodprøver for å måle glukosenivåene i blodet og diagnostisere eventuell diabetes.

Husk at bare en veterinær kan gi en nøyaktig diagnose og anbefale riktig behandling. Diabetes hos hunder kan kreve regelmessig overvåking, administrering av medisiner og tilpasninger i kostholdet.

Relatert: Avlivning av hund med diabetes

Økt tørste og vanninntak

Økt tørste og vanninntak kan være et tidlig og tydelig tegn på diabetes hos hunder. Dette symptomet oppstår fordi hunden prøver å kvitte seg med overflødig glukose gjennom urinen. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke økt tørste og vanninntak hos hunden din:

 1. Merk endringer: Vær oppmerksom på om hunden din drikker mer vann enn vanlig. Hvis du legger merke til at vannskålen fylles oftere enn tidligere, kan det være et tegn på økt tørste.
 2. Mål vanninntaket: Du kan måle vanninntaket ved å bruke den samme skålen og merke hvor mye vann du fyller på i løpet av dagen. Dette kan gi deg en indikasjon på om hundens vanninntak har økt.
 3. Hyppigheten av vannlating: Sammen med økt tørste, kan du også merke hyppigere vannlating hos hunden din. Hvis hunden må ut for å tisse oftere enn tidligere, kan dette også indikere mulig diabetes.
 4. Besøk veterinæren: Hvis du mistenker økt tørste og vanninntak hos hunden din, bør du ta kontakt med en veterinær. Veterinæren vil kunne gjennomføre en grundig undersøkelse, inkludert blodprøver for å måle glukosenivået i blodet. Dette vil hjelpe med å bekrefte eller utelukke diabetes som en mulig årsak.

Husk at økt tørste og vanninntak kan skyldes andre helseproblemer også, så det er viktig å få en profesjonell vurdering fra en veterinær. Jo tidligere du oppdager og behandler eventuell diabetes, desto bedre er sjansene for en positiv respons på behandlingen.

Relatert: Symptomer på diabetes hos hund

Hyppig vannlating

Hyppig vannlating kan være et annet tegn på diabetes hos hunder. Dette skjer fordi kroppen prøver å fjerne overskuddsglukose gjennom urinen. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke hyppig vannlating hos hunden din:

 1. Observer atferden: Vær oppmerksom på hundens atferd når det gjelder urinering. Hvis du merker at hunden din må ut for å tisse oftere enn vanlig eller viser tegn til å være rastløs og ulykkelig når den ikke får gå ut, kan dette indikere hyppig vannlating.
 2. Overvåk antall tissepauser: Prøv å registrere hvor mange ganger hunden tisser i løpet av dagen. Hvis det er en økning i antall tissepauser uten noen åpenbar grunn (for eksempel økt vanninntak etter trening), kan dette være et tegn på hyppig vannlating.
 3. Mengden urin: Legg merke til mengden urin hunden produserer under hver tissepause. Hvis mengden urin ser ut til å være større enn vanlig, kan dette indikere økt vannlating.
 4. Besøk veterinæren: Hvis du mistenker at hunden din har hyppig vannlating, spesielt i kombinasjon med andre symptomer som økt tørste, vekttap eller slapphet, bør du oppsøke veterinær. Veterinæren vil kunne utføre en grundig undersøkelse og muligens ta blodprøver for å vurdere glukosenivåene. Dette vil hjelpe med å fastslå om diabetes er årsaken til symptomene.

Husk at hyppig vannlating kan også være relatert til andre helseproblemer, som urinveisinfeksjoner eller nyresykdom. Derfor er det viktig å få en profesjonell vurdering fra en veterinær for å sikre riktig diagnose og behandling.

Relatert: Kan hunder få diabetes

Vekttap

Vekttap er et annet mulig tegn på diabetes hos hunder. Når kroppen ikke klarer å bruke glukose som energi på riktig måte på grunn av insulinmangel eller insulinsensitivitet, begynner den å bryte ned fett og muskelmasse for energi, noe som kan føre til uønsket vekttap. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke vekttap hos hunden din:

 1. Observer hundens kroppstilstand: Når du stryker hånden over hundens kropp, kan du kjenne etter eventuelle bein eller ryggvirvler som stikker ut mer enn normalt. Dette kan indikere at hunden har mistet muskel- eller fettmasse.
 2. Mål vekten: Regelmessig vei hunden din for å følge med på eventuelle endringer i vekt over tid. Hvis du legger merke til et uforklarlig og gradvis vekttap, kan dette være et tegn på en underliggende helseproblem, inkludert diabetes.
 3. Hold øye med appetitten: Noen hunder med diabetes kan faktisk vise økt appetitt, men likevel gå ned i vekt. Dette kan skyldes at kroppen ikke klarer å bruke næringsstoffene riktig på grunn av manglende insulinfunksjon.
 4. Besøk veterinæren: Dersom hunden din viser tegn på vekttap, spesielt hvis det kombineres med andre symptomer som økt tørste, hyppig vannlating eller slapphet, bør du oppsøke veterinær. En veterinær kan utføre en grundig undersøkelse og vurdere om diabetes eller andre helseproblemer kan være årsaken til vekttapet.

Husk at vekttap kan også være assosiert med en rekke andre helseproblemer, så det er viktig å få en profesjonell vurdering for å kunne fastslå riktig diagnose og behandlingsplan.

Relatert: Kan hund bli blind av diabetes

Økt appetitt

Økt appetitt hos hunder kan være et annet tegn på diabetes. Dette kan virke motstridende, da man kanskje forventer at diabetes fører til vekttap på grunn av ineffektiv bruk av glukose som energi. Imidlertid kan økt appetitt faktisk oppstå som en respons på kroppens forsøk på å kompensere for den utilstrekkelige bruken av glukose. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke økt appetitt hos hunden din:

 1. Observe spiseatferd: Legg merke til om hunden din spiser mer enn vanlig. Dette kan inkludere å konstant mase om mat, stjele mat fra bordet eller skålen, eller spise større mengder mat enn det den pleier.
 2. Mål porsjoner: Hvis du gir hunden din faste måltider, merk hvor mye mat den spiser i hver porsjon. Hvis hunden begynner å spise større porsjoner enn vanlig, kan dette indikere økt appetitt.
 3. Vurder kroppsvekt: Selv om det kan virke motstridende, kan økt appetitt faktisk føre til vektøkning i noen tilfeller. Hvis hunden din har en tendens til å legge på seg, kan en kombinasjon av økt appetitt og vektøkning være en indikasjon på mulig diabetes.
 4. Besøk veterinæren: Hvis du merker at hunden din har en betydelig økt appetitt, spesielt hvis dette kombineres med andre symptomer som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap eller slapphet, bør du kontakte en veterinær. Veterinæren vil kunne utføre en grundig undersøkelse og vurdere om diabetes eller andre helseproblemer kan være årsaken til endringene i spiseatferd.

Husk at økt appetitt kan også være knyttet til andre faktorer, som hormonelle ubalanser, parasitter eller bare en normal fysiologisk endring. En veterinærs vurdering er nødvendig for en nøyaktig diagnose og riktig behandlingsplan.

Slapphet og tretthet

Slapphet og tretthet kan være et annet tegn på diabetes hos hunder. Når kroppen ikke kan bruke glukose som energi på grunn av mangel på insulin, kan dette føre til en generell følelse av utmattelse. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke slapphet og tretthet hos hunden din:

 1. Observer atferd: Legg merke til hundens generelle atferd og aktivitetsnivå. Hvis hunden din plutselig virker mindre energisk, sover mer enn vanlig eller viser tegn på slapphet og uinteresse for ting den tidligere likte, kan dette indikere tretthet.
 2. Redusert fysisk aktivitet: Hvis hunden din pleide å være aktiv og livlig, men nå virker mindre interessert i å leke, gå turer eller utføre normale aktiviteter, kan dette være et tegn på slapphet.
 3. Vurder spiseatferd: Slapphet og tretthet kan også påvirke hundens matlyst. Hvis hunden viser redusert interesse for mat eller spiser mindre enn vanlig, kan dette være et tegn på generell ubehag.
 4. Besøk veterinæren: Dersom hunden din viser tegn på slapphet og tretthet, spesielt hvis det kombineres med andre symptomer som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap eller endret appetitt, bør du kontakte en veterinær. Veterinæren kan utføre en undersøkelse for å vurdere hundens generelle helse, ta blodprøver for å måle glukosenivåene og fastslå om diabetes eller andre helseproblemer er årsaken til symptomene.

Husk at slapphet og tretthet også kan skyldes en rekke andre helseproblemer, som infeksjoner, hormonelle forstyrrelser eller smerte. En veterinær vil kunne gi en nøyaktig diagnose og anbefale riktig behandling basert på en grundig undersøkelse.

Dårlig pelskvalitet

Dårlig pelskvalitet kan være et annet mulig tegn på diabetes hos hunder. Diabetes kan påvirke hundens hud og pels på ulike måter på grunn av forstyrrelser i blodsirkulasjon og ernæring. Her er noen trinn du kan ta for å overvåke pelskvaliteten hos hunden din:

 1. Observer pelsens tilstand: Se etter endringer i hundens pels. Dette kan inkludere tørr, sprø eller livløs pels, hårtap eller en generell mangel på glans og sunnhet.
 2. Merk hudproblemer: Diabetes kan også føre til hudproblemer som kløe, rødhet, betennelse eller tørr hud. Hvis hunden din klør seg mye eller har irritert hud, kan dette være relatert til dårlig pelskvalitet.
 3. Vurder kosthold: Sørg for at hunden din får riktig næring gjennom kostholdet. Et balansert kosthold med riktig mengde næringsstoffer kan bidra til å opprettholde en sunn pelskvalitet.
 4. Besøk veterinæren: Hvis du merker endringer i hundens pelskvalitet, spesielt hvis dette kombineres med andre symptomer som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap eller slapphet, bør du kontakte en veterinær. Veterinæren vil kunne undersøke huden og pelsen, samt utføre nødvendige tester for å utelukke eller bekrefte diabetes som årsaken til dårlig pelskvalitet.

Det er viktig å merke seg at dårlig pelskvalitet kan skyldes en rekke andre faktorer, inkludert allergier, parasitter, ernæringsmessige mangler og mer. En veterinær vil kunne gi en nøyaktig diagnose basert på en grundig vurdering og eventuelle nødvendige tester.

Hvor lenge kan en hund leve med diabetes?

Levetiden til en hund med diabetes kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert hvordan tilstanden blir administrert og håndtert. Med riktig behandling, oppfølging og omsorg kan hunder med diabetes leve et relativt normalt liv. Noen hunder lever i mange år etter å ha blitt diagnostisert med diabetes, mens andre kan oppleve komplikasjoner som kan påvirke levetiden deres.

Det er viktig å merke seg at diabetes hos hunder krever regelmessig overvåking av blodsukkernivåer, administrering av insulin, riktig diett og veterinærtilsyn. Hvis diabetesen blir godt kontrollert, kan hunden ha en god livskvalitet og leve i flere år.

Det beste rådet jeg kan gi deg er å jobbe tett sammen med en veterinær som har erfaring med diabetesbehandling hos hunder. De kan gi deg råd om riktig behandlingsplan, diett og oppfølging for å sikre at hunden din får den beste muligheten til et langt og sunt liv.

Referanser

Om forfatteren