Symptomer på diabetes hos hund

Symptomer på diabetes hos hunder ligner ofte de symptomer som mennesker opplever ved diabetes. Lær mer om symptomer på diabetes hos hunder.

Hvordan får en hund diabetes?

Hunder kan utvikle diabetes på lignende måter som mennesker, selv om de spesifikke årsakene kan variere. Diabetes hos hunder refereres vanligvis til som diabetes mellitus, og det er to hovedtyper: type 1 og type 2 diabetes.

Type 1 diabetes hos hunder: Type 1 diabetes hos hunder ligner på type 1 diabetes hos mennesker. Dette skjer når immunsystemet angriper og ødelegger insulinproduserende celler i bukspyttkjertelen. Som et resultat produserer hunden ikke tilstrekkelig insulin, som er nødvendig for å regulere blodsukkernivået. Årsaken til denne autoimmune reaksjonen er ikke helt forstått, men genetikk kan spille en rolle.

Type 2 diabetes hos hunder: Type 2 diabetes hos hunder likner på type 2 diabetes hos mennesker. Dette oppstår når hundens celler blir mindre følsomme for insulin, eller når bukspyttkjertelen ikke kan produsere tilstrekkelig insulin for å kompensere for kroppens behov. Fedme og inaktivitet kan øke risikoen for type 2 diabetes hos hunder.

Andre faktorer som kan påvirke risikoen for diabetes hos hunder inkluderer:

 • Alder: Eldre hunder har høyere risiko for å utvikle diabetes.
 • Rase: Noen raser, som cairn terrier, puddel, samojed og dachshund, har en økt risiko for diabetes.
 • Fedme: Overvekt kan øke risikoen for insulinresistens og type 2 diabetes.
 • Hormonelle forstyrrelser: Noen hormonelle forstyrrelser kan øke risikoen for diabetes.

Generelt sett er årsakene til diabetes hos hunder komplekse og kan involvere en kombinasjon av genetiske, miljømessige og livsstilsfaktorer. Hvis du mistenker at hunden din har diabetes eller har spørsmål om hundens helse, bør du alltid søke råd fra en veterinær.

Relatert: Kan hunder få diabetes

Vanlige symptomer på diabetes hos hund

Diabetes hos hunder refereres vanligvis til som diabetes mellitus, og det er to hovedtyper: type 1 og type 2 diabetes. Her er noen symptomer som kan indikere diabetes hos hunder:

 1. Økt tørste (polydipsi): Hunden drikker mer vann enn vanlig.
 2. Hyppig vannlating (polyuri): Hunden må gå på do oftere, og det kan også inkludere behov for å gå ut om natten.
 3. Økt appetitt: Selv om det kan virke motsatt av hva man forventer, kan en hund med diabetes ha økt appetitt på grunn av kroppens manglende evne til å bruke glukose ordentlig.
 4. Vekttap: Selv om hunden spiser mer, kan den likevel gå ned i vekt. Dette skyldes at cellene ikke får den nødvendige energien fra glukosen.
 5. Nedsatt energinivå og tretthet: Hunden kan virke mindre aktiv, slapp og mindre interessert i aktiviteter den vanligvis liker.
 6. Ketolukt: Hunden kan utvikle en karakteristisk lukt fra munnen som ligner på lukt av aceton eller frukt (ketoacidose), noe som skyldes en opphopning av ketoner i kroppen.
 7. Synsproblemer: Diabetes kan påvirke øyelinsen og føre til grå stær, som kan føre til redusert syn eller til og med blindhet hvis det ikke blir behandlet.
 8. Infeksjoner: Diabetes kan svekke immunforsvaret, noe som gjør hunden mer utsatt for infeksjoner, spesielt gjentakende urinveisinfeksjoner.
 9. Dårlig pelskvalitet: Huden og pelsen kan bli tørr og livløs.

Hvis du mistenker at hunden din har diabetes, er det viktig å kontakte veterinæren din for en nøyaktig diagnose og behandlingsplan. Diagnosen stilles vanligvis gjennom blodprøver som måler blodsukkernivået og eventuelt andre relevante tester. Diabetes hos hunder kan ofte behandles med administrering av insulin, kostholdsjusteringer og regelmessig oppfølging med veterinæren. Det er viktig å få profesjonell hjelp for å sikre at hunden din får den riktige behandlingen og omsorgen den trenger.

Relatert: Avlivning av hund med diabetes

Økt tørste (polydipsi)

Økt tørste (polydipsi) er en av de vanlige symptomene på diabetes hos hunder. Når en hund utvikler diabetes, har kroppen problemer med å regulere blodsukkernivået, enten på grunn av utilstrekkelig insulinproduksjon eller dårlig respons på insulin. Dette fører til at glukose bygger seg opp i blodet, og kroppen prøver å skille ut overflødig glukose gjennom urinen.

Som et resultat av økt urinproduksjon, blir hunden dehydrert, og dette fører til økt tørste. Hunden vil drikke mye mer vann enn vanlig i et forsøk på å kompensere for væsketapet forårsaket av hyppig vannlating. Økt tørste er derfor et tidlig og ganske karakteristisk tegn på diabetes hos hunder.

Hvis du legger merke til at hunden din drikker mye mer vann enn vanlig og også har andre symptomer som vekttap, økt appetitt og økt urinering, bør du definitivt kontakte veterinæren din for en undersøkelse og riktig diagnose. Tidlig oppdagelse og behandling av diabetes hos hunder er viktig for å sikre at hunden din får den nødvendige omsorgen og behandlingen den trenger.

Hyppig vannlating (polyuri)

Hyppig vannlating (polyuri) er også et vanlig symptom på diabetes hos hunder. Dette symptomet oppstår på grunn av kroppens forsøk på å skille ut overflødig glukose gjennom urinen når den ikke kan bruke den ordentlig på grunn av insulinmangel eller insulinresistens.

Når glukosen ikke kan tas opp av cellene på en normal måte, blir det mye glukose i blodet, noe som igjen fører til økt filtrering av glukose i nyrene. Dette resulterer i større mengder glukose som blir skilt ut i urinen. For å skille ut glukosen må hunden produsere mer urin, og derfor må den gå på do hyppigere enn vanlig. Dette kan også inkludere behov for å gå ut om natten, noe som kan forstyrre søvnen til både hunden og eierne.

Hvis du legger merke til at hunden din urinerer mye oftere enn vanlig og også har andre symptomer som økt tørste, vekttap og endringer i appetitt, bør du søke veterinærhjelp. Tidlig diagnose og behandling av diabetes er avgjørende for å gi hunden din den beste sjansen for å leve et sunt og godt liv.

Relatert: Hvordan oppdage diabetes hos hund

Økt appetitt

Økt appetitt (polyfagi) kan være et annet symptom på diabetes hos hunder, selv om det kan virke motstridende med hva man vanligvis forventer. Dette symptomet oppstår på grunn av kroppens manglende evne til å bruke glukose på riktig måte, noe som fører til at cellene ikke får den nødvendige energien de trenger. Dette kan føre til følelsen av sult, selv om hunden spiser mer enn vanlig.

Når glukose ikke kan tas opp ordentlig av cellene, kan kroppen reagere ved å øke appetitten for å prøve å få mer energi gjennom inntak av mat. Dette fører til at hunden viser interesse for å spise mer enn den vanligvis ville gjort.

Det er viktig å merke seg at økt appetitt, sammen med symptomer som økt tørste, hyppig vannlating og vekttap, kan indikere en ubalanse i hundens kropp. Hvis du observerer disse symptomene hos hunden din, bør du definitivt konsultere en veterinær for en grundig evaluering og riktig diagnose. Behandling av diabetes hos hunder kan innebære administrering av insulin, endringer i kosthold og livsstil, så det er viktig å få profesjonell hjelp for å sikre at hunden din får den beste omsorgen og behandlingen.

Relatert: Kan hund bli blind av diabetes

Vekttap

Vekttap er et vanlig symptom på diabetes hos hunder. Dette vekttapet oppstår som et resultat av kroppens manglende evne til å bruke glukose (sukker) som en kilde til energi på grunn av insulinmangel eller insulinresistens.

Når kroppen ikke klarer å bruke glukose ordentlig, begynner den å bryte ned fett og muskler for å få den nødvendige energien. Dette fører til tap av kroppsvekt til tross for at hunden kan ha økt appetitt og spiser mer mat.

Det er viktig å merke seg at vekttapet kan være ganske uttalt hos noen hunder med diabetes. Hvis du legger merke til at hunden din mister vekt, spesielt hvis den også viser andre symptomer som økt tørste, hyppig vannlating og økt appetitt, bør du kontakte veterinæren din. En riktig diagnose og behandling er nødvendig for å hjelpe hunden din med å håndtere diabetes på en effektiv måte og opprettholde en sunn vekt og livskvalitet.

Nedsatt energinivå og tretthet

Nedsatt energinivå og tretthet kan også være symptomer på diabetes hos hunder. Når kroppen ikke kan bruke glukose på riktig måte på grunn av insulinmangel eller insulinresistens, blir cellene i kroppen sultne på energi. Dette kan føre til at hunden blir trett og har redusert energinivå.

Mangel på tilstrekkelig energi til cellene kan gjøre hunden mindre aktiv og mindre interessert i fysisk aktivitet og lek. Du kan merke at hunden din har mindre interesse for turer, lek eller andre aktiviteter den vanligvis liker. Dette symptomet kan være mer subtilt enn andre symptomer som økt tørste eller hyppig vannlating, men det kan likevel være et tegn på at noe er galt.

Hvis hunden din viser en kombinasjon av symptomer som økt tørste, hyppig vannlating, økt appetitt, vekttap, nedsatt energinivå og tretthet, bør du definitivt søke råd fra en veterinær. De vil kunne vurdere hundens helsetilstand grundig, stille en nøyaktig diagnose og anbefale passende behandling for å hjelpe hunden din å håndtere diabetes og forbedre livskvaliteten.

Ketolukt

Ketolukt er en lukt som kan være til stede hos hunder med diabetes, spesielt hvis tilstanden har utviklet seg til en tilstand kjent som diabetisk ketoacidose (DKA). DKA er en alvorlig komplikasjon av ubehandlet eller dårlig kontrollert diabetes, der kroppen begynner å bryte ned fett i stedet for glukose for energi, og dette fører til opphopning av ketoner i blodet.

Ketoner er kjemiske forbindelser som produseres når fett brytes ned. En av ketonene som kalles aceton, kan ha en karakteristisk lukt som noen beskriver som en “fruktig” eller “kemisk” lukt. Denne lukten kan også bli merkbar i hundens pust, og noen ganger kan det være mulig å kjenne denne lukten fra hundens munn.

Hvis du merker en uvanlig lukt fra hundens pust eller munn, spesielt i kombinasjon med andre symptomer på diabetes som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap og nedsatt energinivå, bør du søke veterinærhjelp umiddelbart. DKA er en alvorlig tilstand som krever øyeblikkelig medisinsk behandling for å stabilisere hunden og gjenopprette balansen i kroppen.

Synsproblemer

Synsproblemer kan også være symptomer på diabetes hos hunder. Diabetes kan påvirke øyelinsen og føre til en tilstand som kalles diabetisk katarakt. Dette er en vanlig komplikasjon av diabetes og kan føre til gradvis eller rask utvikling av grå stær, som er en uklarhet i øyelinsen som påvirker synet.

Hunder med diabetisk katarakt kan oppleve:

 1. Redusert syn: Hunden kan begynne å gå inn i møbler eller objekter, eller den kan vise tegn til å ha vanskeligheter med å se ting i avstand.
 2. Hvitaktige eller grålige øyne: Øynene kan endre farge og bli hvitaktige eller grålige når katarakten utvikler seg.
 3. Økt lysfølsomhet: Hunden kan reagere sterkt på sterkt lys og kan vise tegn til ubehag når den blir utsatt for lys.
 4. Tap av syn: Uten behandling kan katarakt føre til fullstendig tap av syn i det påvirkede øyet.

Det er viktig å merke seg at ikke alle hunder med diabetes vil utvikle katarakt, og ikke alle synsproblemer er nødvendigvis relatert til diabetes. Likevel, hvis du merker endringer i hundens syn eller øyehelse i tillegg til andre symptomer på diabetes, som økt tørste, hyppig vannlating og vekttap, bør du konsultere veterinæren din. De vil kunne evaluere øyehelsen og gi råd om eventuell behandling eller tiltak som er nødvendige for å bevare hundens syn og generelle helse.

Infeksjoner

Hunder med dårlig regulert diabetes kan være mer utsatt for infeksjoner på grunn av nedsatt immunrespons. Diabetes kan svekke immunforsvaret, noe som gjør det vanskeligere for kroppen å bekjempe infeksjoner effektivt. Dette kan føre til hyppigere eller gjentakende infeksjoner, spesielt urinveisinfeksjoner (UVI) og hudinfeksjoner.

Hvis hunden din har diabetes, kan du legge merke til følgende tegn på infeksjoner:

 1. Urinveisinfeksjoner: Økt hyppighet av urinering, vanskeligheter med å urinere, blod i urinen eller urinering på unormale steder kan indikere en urinveisinfeksjon.
 2. Hudinfeksjoner: Røde, hovne eller kløende områder på huden, pustler (pusfylte blemmer), dårlig luktende hud eller sår som ikke heler ordentlig, kan være tegn på en hudinfeksjon.
 3. Øreinfeksjoner: Kløe, rødhet, hovne ører, skorper i ørene eller utflod fra ørene kan indikere en øreinfeksjon.
 4. Andre infeksjoner: Diabetes kan også svekke kroppens evne til å håndtere andre typer infeksjoner, som for eksempel tanninfeksjoner eller lungeinfeksjoner.

Hvis du observerer tegn på infeksjon hos hunden din, bør du kontakte veterinæren din for en vurdering og passende behandling. Riktig behandling av både diabetes og eventuelle infeksjoner er viktig for å sikre hundens helse og velvære.

Dårlig pelskvalitet

Dårlig pelskvalitet kan være et annet symptom på diabetes hos hunder. Diabetes kan påvirke hundens generelle helse, inkludert hud og pels, på flere måter. Ubalanser i blodsukkernivået og nedsatt immunrespons på grunn av diabetes kan føre til problemer med hudens helse og pelskvalitet.

Noen tegn på dårlig pelskvalitet hos en hund med diabetes kan inkludere:

 1. Tørr hud: Huden kan virke tørr, flassende eller irritert.
 2. Dull pels: Pelsen kan miste glans og bli livløs.
 3. Tynn pels: Pelsen kan bli tynnere og mindre fyldig.
 4. Hårtap: Hunden kan oppleve unormalt mye hårtap eller ha områder med skallet hud.
 5. Skorper og sår: Huden kan utvikle skorper, sår eller irriterte områder som ikke heler godt.

Det er viktig å merke seg at dårlig pelskvalitet kan være forårsaket av ulike faktorer, og det er ikke nødvendigvis et spesifikt tegn på diabetes alene. Men hvis hunden din opplever dårlig pelskvalitet i tillegg til andre symptomer på diabetes som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap og nedsatt energinivå, bør du konsultere veterinæren din. En grundig undersøkelse og riktig diagnose kan bidra til å identifisere årsaken til pelsproblemet og sikre at hunden din får passende behandling.

Hvordan behandle diabetes hos hund?

Behandling av diabetes hos hunder innebærer vanligvis en kombinasjon av medisinsk behandling, kostholdsendringer og regelmessig oppfølging med veterinæren. Her er de grunnleggende trinnene for behandling av diabetes hos hunder:

 1. Insulinbehandling: De fleste hunder med diabetes krever daglig administrering av insulin for å kontrollere blodsukkernivået. Veterinæren vil bestemme riktig type insulin, dosering og administrasjonsplan basert på hundens individuelle behov. Insulin injiseres vanligvis under huden, og eieren vil lære hvordan man gir disse injeksjonene hjemme.
 2. Kostholdsendringer: Et balansert og konsistent kosthold er viktig for å hjelpe med å regulere blodsukkernivået hos en hund med diabetes. Veterinæren kan anbefale et spesielt diett som er lavt i karbohydrater og som hjelper med å kontrollere blodsukkernivået. Regelmessige måltider til faste tider kan også hjelpe med å regulere blodsukkeret.
 3. Regelmessig mosjon: Øvelse kan bidra til å forbedre insulinfølsomheten og hjelpe med å kontrollere blodsukkernivået. Det er viktig å samarbeide med veterinæren for å utvikle en passende treningsrutine for hunden din, spesielt for å unngå plutselige endringer i blodsukkeret.
 4. Regelmessige veterinærkontroller: Hunder med diabetes krever regelmessig oppfølging med veterinæren for å overvåke blodsukkernivået, justere insulinbehandlingen etter behov og vurdere hundens generelle helse.
 5. Overvåking av symptomer: Eiere bør være oppmerksomme på eventuelle endringer i hundens symptomer, spesielt symptomer på hypoglykemi (lavt blodsukker) eller diabetisk ketoacidose (høye ketonivåer i blodet). Disse tilstandene kan være potensielt farlige og krever rask handling.

Det er viktig å følge veterinærens råd nøye og samarbeide tett for å sikre en effektiv behandling av diabetes hos hunden din. Med riktig behandling og omsorg kan hunder med diabetes leve et godt liv og opprettholde en god livskvalitet.

Referanser

Om forfatteren