Behandling av ringorm hos hund

Behandling av ringorm hos hund innebærer vanligvis en kombinasjon av medisiner, god hygiene og desinfeksjon for å bekjempe infeksjonen og forhindre spredning. Lær mer om behandling av ringorm hos hund.

Er ringorm farlig?

Ringorm er vanligvis ikke en alvorlig sykdom, men det kan være plagsomt for både mennesker og dyr. Her er noen viktige punkter å vurdere når det gjelder ringorm:

 1. Smitter lett: Ringorm er smittsomt, og det kan overføres mellom dyr og mennesker. Soppen som forårsaker ringorm, kan spres via direkte kontakt med infiserte dyr eller indirekte gjennom forurensede gjenstander eller overflater.
 2. Symptomer hos mennesker: Når mennesker blir smittet med ringorm, kan de utvikle en ringformet utslett på huden, som ofte er kløende. Selv om ringorm er plagsomt, er det vanligvis ikke farlig for friske mennesker og kan behandles med antifungale kremer eller salver.
 3. Symptomer hos dyr: Ringorm kan påvirke huden, pelsen og neglene til dyr som hunder og katter. Symptomer inkluderer hårtap, runde, skjellende lesjoner og kløe. I sjeldne tilfeller kan ringorm føre til mer alvorlige komplikasjoner hos unge eller immunsvekkede dyr, men de fleste tilfeller er milde og behandles effektivt.
 4. Behandling: Ringorm hos både mennesker og dyr kan behandles med antifungale medisiner og lokal behandling. Riktig behandling og hygienepraksis er nøkkelen til å kurere infeksjonen og forhindre spredning.
 5. Forebygging: Forebygging av ringorm involverer god hygiene, regelmessig rengjøring og desinfeksjon av områder hvor smittede dyr oppholder seg, isolasjon av smittede dyr og unngåelse av direkte kontakt med infiserte dyr.
 6. Risikogrupper: Noen mennesker og dyr kan være mer sårbare for alvorlige komplikasjoner fra ringorm. Dette inkluderer spedbarn, eldre, gravide kvinner, personer med svekket immunforsvar og dyr med underliggende helseproblemer.

Selv om ringorm vanligvis ikke er farlig for friske individer og dyr, er det viktig å ta infeksjonen på alvor og søke behandling for å unngå spredning og forverring av tilstanden. Hvis du mistenker at du eller kjæledyret ditt har ringorm, bør du konsultere en lege eller veterinær for råd og behandling.

Relatert: Falsk ringorm hos hund

Hvordan behandle ringorm hos hund?

Ringorm er en soppinfeksjon som kan påvirke huden, pelsen og i noen tilfeller neglene til hunden. Her er trinnene som vanligvis følges for å behandle ringorm hos hunder:

 1. Bekreft diagnosen: Først må du få hunden din undersøkt av en veterinær for å bekrefte at den faktisk har ringorm. Dette kan gjøres ved hjelp av en hudskraping eller en blodprøve.
 2. Isolere smittede dyr: Hvis du har flere dyr, bør du isolere den smittede hunden for å hindre spredning av soppen til andre dyr og mennesker.
 3. Medisiner: Veterinæren din kan forskrive antifungale medisiner, som griseofulvin eller itrakonazol, for å behandle infeksjonen. Du må følge doseringsinstruksjonene nøye, og behandlingsvarigheten kan vare i flere uker eller måneder, avhengig av alvorlighetsgraden av infeksjonen.
 4. Lokal behandling: Bruk en antifungal krem eller sjampo som er anbefalt av veterinæren din for å behandle de infiserte områdene på hundens hud og pels. Det er viktig å følge produktanvisningene og vaske hunden regelmessig.
 5. Desinfeksjon: Desinfiser områder der hunden din oppholder seg ofte, som sengen, leker og børster. Dette hjelper med å forhindre reinfeksjon.
 6. God hygiene: Vask hendene nøye etter håndtering av den smittede hunden for å forhindre overføring av soppen til deg selv eller andre mennesker.
 7. Oppfølging: Det er viktig å følge opp med veterinæren din i henhold til planen som er satt for å sikre at infeksjonen blir helt kurert.
 8. Sjekk andre dyr: Hvis du har flere dyr, bør du også få dem sjekket av veterinæren din for å utelukke infeksjon eller behandle dem hvis de er smittet.

Husk at ringorm er smittsomt, så det er viktig å følge nøye hygienetiltak og isolere den smittede hunden for å forhindre spredning. Du bør også konsultere veterinæren din for råd og veiledning om hvordan du best kan behandle ringorm hos din spesifikke hund, da behandlingen kan variere avhengig av alvorlighetsgraden av infeksjonen og hundens helsestatus.

Bekreft diagnosen

Behandlingen av ringorm hos hund begynner med å bekrefte diagnosen, som jeg også nevnte i den forrige svaret. Her er trinnene for å behandle ringorm hos hund, med spesielt fokus på å bekrefte diagnosen:

 1. Bekreft diagnosen: Ringorm kan ha symptomer som ligner på andre hudproblemer, så det er viktig å få en riktig diagnose fra en veterinær. Veterinæren vil vanligvis bruke en av følgende metoder for å bekrefte diagnosen:
  • Dermatoskopi: Dette er en teknikk der veterinæren bruker en dermatoskop (en type lysforstørrelsesinstrument) for å inspisere hundens hud nøye.
  • Hudskraping: Veterinæren kan ta en prøve fra de berørte hudområdene og undersøke den under et mikroskop for å se etter soppsporer.
  • Wood’s lampe: En spesiell lampe kan brukes til å undersøke hundens hud. Ringorm-infiserte områder vil fluorescere under denne lampen.
 2. Isoler den smittede hunden: Hvis diagnosen bekrefter at hunden har ringorm, bør du isolere den fra andre dyr og mennesker for å forhindre spredning av soppen.
 3. Behandling: Behandlingen innebærer bruk av antifungale medisiner som griseofulvin, itrakonazol eller terbinafin. Dosering og varighet av behandlingen vil bli bestemt av veterinæren din basert på alvorlighetsgraden av infeksjonen. Det er viktig å følge veterinærens anvisninger nøye når det gjelder medisinering.
 4. Lokal behandling: I tillegg til medisinering kan veterinæren anbefale bruk av antifungal krem eller sjampo for å behandle de infiserte områdene på hundens hud og pels. Igjen, følg veterinærens instruksjoner for bruk av disse produktene.
 5. Desinfeksjon: Rengjør og desinfiser områder hvor den smittede hunden har oppholdt seg, inkludert sengen, leker og børster, for å forhindre reinfeksjon.
 6. God hygiene: Vask hendene grundig etter håndtering av den smittede hunden for å forhindre overføring av soppen til deg selv eller andre.
 7. Oppfølging: Sørg for å følge veterinærens plan for oppfølging og kontroller for å sikre at infeksjonen blir helt kurert.

Husk at ringorm er smittsomt, så isolasjon og god hygiene er avgjørende for å forhindre spredning av soppen. Samråd med veterinæren din er avgjørende gjennom hele behandlingsprosessen.

Isolere smittede dyr

Behandling av ringorm hos hunder inkluderer isolasjon av de smittede dyrene for å forhindre spredning av soppen til andre dyr og mennesker. Her er trinnene for å isolere de smittede dyrene:

 1. Identifiser de smittede dyrene: Først må du bekrefte hvilke dyr som er smittet med ringorm. Dette kan gjøres ved å følge symptomer som hårtap, runde, skjellende lesjoner på huden og potensielt bruk av diagnostiske metoder som dermatoskopi, hudskraping eller bruk av en Wood’s lampe av en veterinær.
 2. Isoler de smittede dyrene: Plasser de smittede dyrene i et separat rom eller område som er lett å rengjøre og desinfisere. Dette vil hjelpe til med å hindre spredning av soppen til andre dyr i husstanden.
 3. Unngå direkte kontakt: Begrens fysisk kontakt med de smittede dyrene, spesielt hvis du har andre kjæledyr i husstanden. Bruk hansker når du håndterer de smittede dyrene, og unngå å la dem dele utstyr som skåler, børster eller senger med andre dyr.
 4. Rengjøring og desinfisering: Hold området hvor de smittede dyrene oppholder seg, så rent som mulig. Støvsug eller fei gulvet daglig for å fjerne hår og hudskalaer som kan inneholde soppsporer. Bruk deretter en egnet desinfiserende løsning for å rengjøre overflater som gulv, vegger og utstyr i isoleringsområdet.
 5. Vask klær og sengetøy: Vask klær, sengetøy og andre tekstiler som kan ha blitt i kontakt med de smittede dyrene i varmt vann for å drepe eventuelle soppsporer.
 6. Hygienetiltak: Etter håndtering av de smittede dyrene, sørg for å vaske hendene grundig med såpe og vann. Dette vil bidra til å forhindre overføring av soppen til mennesker.
 7. Oppfølging: Fortsett behandlingen som er forskrevet av veterinæren din for de smittede dyrene, og hold dem isolert til de er friske og ikke lenger er smittebærere. Oppfølgende veterinærkontroller er også viktige for å sikre at behandlingen går som planlagt.

Det er viktig å være tålmodig og konsekvent under isolasjonsperioden for å unngå at soppen sprer seg til andre dyr eller mennesker i husstanden. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen eller isolasjonen av de smittede dyrene, bør du konsultere veterinæren din for råd og veiledning.

Medisiner

Behandling av ringorm hos hunder innebærer ofte bruk av antifungale medisiner, som forskrives av en veterinær. Her er trinnene for hvordan ringorm kan behandles med medisiner:

 1. Bekreft diagnosen: Først må du få hunden din undersøkt av en veterinær for å bekrefte at den faktisk har ringorm. Dette kan gjøres ved hjelp av en hudskraping eller andre diagnostiske metoder.
 2. Veterinærkonsultasjon: Når diagnosen er bekreftet, vil veterinæren bestemme hvilke medisiner som skal brukes og fastsette doseringen basert på hundens alder, størrelse, vekt og alvorlighetsgraden av infeksjonen.
 3. Antifungale medisiner: Veterinæren vil vanligvis forskrive et antifungalt medikament som er effektivt mot ringormsoppen. De vanligste medisinene som brukes for å behandle ringorm hos hunder inkluderer griseofulvin, itrakonazol og terbinafin. Du må følge doseringsinstruksjonene nøye og gi medisinen til hunden i den foreskrevne perioden.
 4. Lokal behandling: Noen ganger anbefales det å bruke antifungal krem eller sjampo på de berørte områdene av hundens hud og pels. Dette kan hjelpe med å lindre symptomer og fremskynde helbredelsesprosessen. Følg veterinærens instruksjoner for bruk av disse produktene.
 5. Hygiene og rengjøring: Hold hundens omgivelser rene og desinfiserte for å forhindre reinfeksjon. Vask hundens seng, leker og børster regelmessig, og støvsug eller fei områder hvor hunden oppholder seg.
 6. Isolasjon: Isoler den smittede hunden for å forhindre spredning av soppen til andre dyr og mennesker i husstanden. Begrens også direkte kontakt med den smittede hunden.
 7. Oppfølging: Følg nøye opp med veterinæren din i henhold til den fastsatte behandlingsplanen. Det kan være nødvendig å gjennomføre flere oppfølgende besøk for å sikre at infeksjonen er fullstendig kurert.

Ringormbehandling kan ta tid, da det tar tid for soppen å bli fullstendig eliminert. Det er viktig å fullføre hele behandlingsforløpet, selv om hunden viser bedring, for å forhindre tilbakefall. Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående hundens behandling, bør du alltid kontakte veterinæren din for veiledning.

Lokal behandling

Lokal behandling av ringorm hos hunder innebærer direkte påføring av antifungal krem, salve eller sjampo på de berørte områdene av hundens hud og pels. Dette kan bidra til å lindre symptomer og fremskynde helbredelsesprosessen. Her er trinnene for å gjennomføre lokal behandling:

 1. Bekreft diagnosen: Før du starter lokal behandling, må du sørge for at hunden faktisk har ringorm. Dette krever en grundig undersøkelse av veterinæren din, som kan inkludere dermatoskopi, hudskraping eller andre diagnostiske metoder.
 2. Få riktig resept: Rådfør deg med veterinæren din for å få en resept på en passende antifungal krem, salve eller sjampo som er egnet for behandling av ringorm hos hunder. Veterinæren vil veilede deg om hvilket produkt som er best for hundens tilstand.
 3. Forberedelse: Før du påfører lokalbehandlingen, må du vaske de berørte områdene nøye med en mild såpe og lunkent vann. Tørk områdene grundig med et rent håndkle.
 4. Påføring: Påfør antifungal krem, salve eller sjampo på de berørte områdene som anvist av veterinæren din eller i henhold til instruksjonene på produktetiketten. Masser forsiktig inn produktet i hundens hud og pels, og sørg for at det fordeler seg jevnt.
 5. Bruksfrekvens: Frekvensen av påføring avhenger av produktet og veterinærens anbefalinger. Noen produkter kan brukes daglig, mens andre kan brukes ukentlig. Følg nøye med på bruksanvisningen.
 6. Unngå slikking: Prøv å hindre hunden i å slikke eller bite på de behandlede områdene, da dette kan føre til at produktet blir avvasket eller at hunden inntar det.
 7. Oppfølging: Fortsett med lokal behandling i den angitte perioden, selv om hunden viser bedring. Ringormbehandling kan ta flere uker eller måneder.
 8. Hygiene: Vask hendene grundig etter håndtering av den smittede hunden eller påføring av medisiner for å forhindre overføring av soppen til mennesker eller andre dyr.
 9. Rengjøring: Hold hundens omgivelser rene og desinfiserte for å forhindre reinfeksjon. Dette inkluderer vasking av sengetøy, leker og rengjøring av områder der hunden oppholder seg.

Viktig: Rådfør deg alltid med veterinæren din før du starter noen form for behandling, inkludert lokalbehandling, for å sikre at du bruker riktige produkter og at behandlingen er tilpasset hundens spesifikke behov.

Desinfeksjon

Desinfeksjon er en viktig del av behandlingen av ringorm hos hund for å forhindre spredning av soppen til andre områder og dyr i husstanden. Her er trinnene for å desinfisere og opprettholde et rent miljø:

 1. Identifiser de smittede områdene: Finn ut hvor hunden har oppholdt seg, hvilke gjenstander og områder som kan være forurenset med ringormsporer. Dette kan inkludere hundens seng, tepper, leker, børster og eventuelt andre overflater hvor hunden har vært.
 2. Fjern løse hår og skitt: Støvsug eller fei gulvet og andre berørte områder for å fjerne løse hår, hudskalaer og skitt som kan inneholde ringormsporer. Kast støvsugerposen eller tøm støvbeholderen forsvarlig etter bruk.
 3. Desinfisering av overflater: Bruk en egnet desinfiserende løsning for å rengjøre alle overflater som hunden har hatt kontakt med. Dette kan inkludere gulv, vegger, hundens seng, leker og børster. Følg produktets instruksjoner for bruk og vær spesielt nøye med områder hvor hunden har vært mest.
 4. Vask hundens sengetøy og tekstiler: Vask hundens sengetøy, tepper og andre tekstiler som kan ha vært i kontakt med den smittede hunden i varmt vann med en egnet vaskemiddel. Dette vil bidra til å drepe eventuelle ringormsporer som kan være til stede.
 5. Desinfiser hundens utstyr: Rengjør hundens leker, matskåler og børster grundig med en desinfiserende løsning. Dette bør gjøres regelmessig for å forhindre reinfeksjon.
 6. Isolasjon: Hold den smittede hunden isolert fra andre dyr og mennesker i husstanden til infeksjonen er fullstendig kurert. Begrens også direkte kontakt med den smittede hunden.
 7. Håndhygiene: Vask hendene grundig med såpe og vann etter håndtering av den smittede hunden eller etter rengjøring og desinfisering av områder og gjenstander som kan være forurenset.
 8. Oppfølging: Fortsett med desinfeksjonsrutinene regelmessig gjennom hele behandlingsperioden og noen uker etter at hunden har blitt frisk. Dette vil bidra til å forhindre reinfeksjon.

Ringormsopper kan overleve i miljøet i lang tid, så det er viktig å være konsekvent med desinfeksjonsprosedyrene for å hindre at soppen spres videre. Husk også å konsultere veterinæren din for råd og veiledning om hvordan du best kan desinfisere og opprettholde et rent miljø under behandlingen av ringorm hos hunden.

God hygiene

God hygiene er en viktig del av behandlingen av ringorm hos hund. Det hjelper med å forhindre spredning av soppen til andre områder og dyr i husstanden og reduserer risikoen for menneskelig smitte. Her er noen nøkkeltips for god hygiene i forbindelse med behandling av ringorm hos hund:

 1. Isoler den smittede hunden: Hold den smittede hunden separat fra andre dyr og mennesker i husstanden. Dette begrenser eksponeringen for ringormsoppen.
 2. Håndhygiene: Vask hendene grundig med såpe og vann etter håndtering av den smittede hunden. Dette vil forhindre overføring av soppen til deg selv eller andre.
 3. Rengjøring: Rengjør og desinfiser områder hvor hunden har oppholdt seg regelmessig. Dette inkluderer gulv, vegger, hundens seng, tepper og andre gjenstander som kan være forurenset med ringormsporer.
 4. Vask hundens sengetøy og tekstiler: Vask hundens sengetøy, tepper og andre tekstiler som kan ha vært i kontakt med den smittede hunden i varmt vann med et egnet vaskemiddel. Dette bidrar til å drepe eventuelle ringormsporer som kan være til stede.
 5. Desinfiser hundens utstyr: Rengjør hundens leker, matskåler og børster grundig med en desinfiserende løsning. Dette bør gjøres regelmessig for å forhindre reinfeksjon.
 6. Unngå direkte kontakt med soppen: Prøv å begrense direkte kontakt med den smittede hunden, spesielt med de berørte områdene av huden og pelsen. Bruk hansker når du håndterer hunden eller gir medisiner.
 7. Isoleringsområde: Hold isoleringsområdet rent og godt vedlikeholdt. Dette vil inkludere rengjøring og desinfisering av området, inkludert hundens bopel og toalettområdet.
 8. Oppfølging: Fortsett med gode hygienerutiner gjennom hele behandlingsperioden og noen uker etter at hunden har blitt frisk for å forhindre reinfeksjon.

Husk at ringormsopper kan overleve i miljøet i lang tid, så det er viktig å være konsekvent med hygienepraksisene for å hindre at soppen spres videre. Veterinæren din kan gi mer spesifikke råd og veiledning basert på hundens tilstand og alvorlighetsgraden av infeksjonen.

Oppfølging

Oppfølging er en viktig del av behandlingen av ringorm hos hunder for å sikre at infeksjonen er fullstendig kurert og forhindre tilbakefall. Her er noen nøkkelpunkter for oppfølging når du behandler ringorm hos hund:

 1. Følg veterinærens plan: Det første skrittet er å nøye følge den behandlingsplanen som veterinæren har satt opp for hunden din. Dette inkluderer administrering av foreskrevne medisiner, bruk av lokale behandlinger (krem, salve, sjampo), og eventuelle spesifikke instruksjoner for pleie og hygiene.
 2. Regelmessige veterinærkontroller: Veterinæren vil sannsynligvis planlegge regelmessige oppfølgingsbesøk for å overvåke hundens fremgang. Dette gir veterinæren muligheten til å justere behandlingen om nødvendig og sikre at hunden blir bedre.
 3. Fullfør behandlingen: Det er viktig å fullføre hele behandlingsforløpet som veterinæren har foreskrevet, selv om hunden ser ut til å være bedre før tiden er omme. Å avslutte behandlingen tidlig kan føre til tilbakefall av infeksjonen.
 4. Isolasjon: Fortsett å holde den smittede hunden isolert fra andre dyr og mennesker i husstanden til veterinæren gir klarsignal for å avslutte isolasjonen. Dette vil bidra til å forhindre spredning av soppen.
 5. Hygiene: Fortsett å praktisere god hygiene, inkludert håndvask etter håndtering av den smittede hunden og rengjøring av områder og gjenstander som kan være forurenset med soppsporer.
 6. Desinfisering: Fortsett med regelmessig desinfisering av hundens omgivelser, inkludert gulv, vegger og utstyr, for å forhindre reinfeksjon.
 7. Rapporter eventuelle tilbakefall: Hvis du legger merke til at symptomene kommer tilbake etter at behandlingen er avsluttet, må du kontakte veterinæren umiddelbart. Dette kan indikere behovet for ytterligere behandling eller en endring i behandlingsplanen.
 8. Vaksinasjon og testing: Etter at hunden er blitt erklært frisk av veterinæren, kan det være nødvendig å vaksinere hunden mot ringorm og/eller utføre tester for å bekrefte at soppen er fullstendig eliminert.

Ringormbehandling kan ta tid, og oppfølgingsrutiner er avgjørende for å sikre at hunden blir helt frisk og forhindre tilbakefall. Kommunikasjon med veterinæren din er viktig gjennom hele prosessen for å sikre at behandlingen er effektiv og tilpasset hundens spesifikke behov.

Sjekk andre dyr

Når en hund har ringorm, er det viktig å også sjekke andre dyr i husstanden, da ringorm kan være smittsomt. Her er trinnene for å sjekke og eventuelt behandle andre dyr som kan være i kontakt med den smittede hunden:

 1. Sjekk alle andre dyr: Undersøk grundig alle andre dyr i husstanden, inkludert andre hunder, katter eller kjæledyr som kan ha hatt kontakt med den smittede hunden.
 2. Identifiser symptomer: Se etter symptomer på ringorm, som hårtap, runde, skjellende lesjoner på huden eller endringer i pelskvaliteten. Husk at noen dyr kan være bærere av soppen uten å vise tydelige symptomer.
 3. Ta kontakt med veterinæren: Hvis du mistenker at andre dyr i husstanden kan være smittet, må du umiddelbart kontakte veterinæren din for en undersøkelse og testing. Veterinæren kan utføre hudskraping eller andre diagnostiske tester for å bekrefte om andre dyr er smittet.
 4. Isolasjon: Hvis andre dyr blir diagnostisert med ringorm, må de isoleres fra den smittede hunden og eventuelle andre dyr i husstanden. Dette vil bidra til å hindre videre spredning av soppen.
 5. Behandling: Hvis andre dyr blir diagnostisert med ringorm, vil veterinæren foreskrive passende behandling for dem. Dosering og varighet av behandlingen vil avhenge av dyrets størrelse, alder og alvorlighetsgraden av infeksjonen.
 6. Hygiene og desinfeksjon: Fortsett med gode hygieneprosedyrer for alle dyr i husstanden. Dette inkluderer daglig rengjøring og desinfisering av områder hvor dyrene oppholder seg, samt bruk av egnet desinfiserende løsning.
 7. Oppfølging: Sørg for å følge veterinærens anbefalinger for oppfølging og behandlingsplan for de andre smittede dyrene. Det kan være nødvendig å gjennomføre flere oppfølgende veterinærbesøk for å sikre at behandlingen er effektiv.
 8. Vaksinasjon og testing: Etter at dyrene har blitt erklært friske av veterinæren, kan det være nødvendig å vaksinere dem mot ringorm og/eller utføre tester for å bekrefte at soppen er fullstendig eliminert.

Å være proaktiv med sjekking og behandling av andre dyr i husstanden er viktig for å hindre spredning av ringorm. Kommuniser nøye med veterinæren din og følg alle deres råd og retningslinjer for å sikre at alle kjæledyrene dine blir behandlet og at infeksjonen ikke sprer seg videre.

Referanser

Om forfatteren