Autoimmune sykdommer hos hund

Autoimmune sykdommer hos hunder er tilstander der hundens immunsystem angriper og skader kroppens eget vev eller organer. Lær mer om autoimmune sykdommer hos hund.

Hvorfor oppstår autoimmune sykdommer?

Årsakene til autoimmune sykdommer hos hunder er ikke fullstendig forstått, men det er antatt at flere faktorer kan bidra til deres utvikling. Disse faktorene inkluderer:

 1. Genetisk predisposisjon: Noen raser har en økt risiko for å utvikle visse autoimmune sykdommer. Dette tyder på en genetisk komponent i utviklingen av disse tilstandene. Visse gener eller genetiske markører kan gjøre hunder mer sårbare for autoimmune reaksjoner. Eksempler inkluderer visse hunderaser som er mer utsatt for autoimmune sykdommer som lupus, pemfigus og hypothyreoidisme.
 2. Immunsystemets dysfunksjon: Autoimmune sykdommer oppstår når immunsystemet feilaktig identifiserer kroppens egne celler og vev som fremmede og begynner å angripe dem. Dysfunksjon i immunsystemet, som forstyrrelser i immunreguleringen eller feilaktig aktivering av immunresponsen, kan spille en rolle i utviklingen av autoimmune sykdommer hos hunder.
 3. Miljømessige faktorer: Miljømessige faktorer, som infeksjoner, eksponering for toksiner, stress, kosthold og hormonelle endringer, kan bidra til utviklingen av autoimmune sykdommer hos hunder. Disse faktorene kan utløse immunsystemet og føre til en unormal immunrespons hos genetisk predisponerte individer.
 4. Hormonelle faktorer: Hormonelle endringer kan påvirke immunsystemet og spille en rolle i utviklingen av autoimmune sykdommer hos hunder. For eksempel er visse autoimmune sykdommer, som hypothyreoidisme, assosiert med endringer i skjoldbruskhormoner.

Det er viktig å merke seg at autoimmune sykdommer hos hunder er komplekse og kan skyldes et samspill mellom genetiske og miljømessige faktorer, i likhet med autoimmune sykdommer hos mennesker. Det er fortsatt mye som gjenstår å bli forstått om årsakene til autoimmune sykdommer hos hunder, og forskning fortsetter for å få mer innsikt i de underliggende mekanismene.

Ved mistanke om autoimmune sykdommer hos hunder, er det viktig å oppsøke veterinær for riktig diagnose og behandling. Veterinæren vil kunne vurdere hundens symptomer, utføre nødvendige tester og utvikle en behandlingsplan basert på den individuelle situasjonen.

Relatert: Eksem i øret på hund

Hvor kan autoimmune sykdommer oppstå?

Autoimmune sykdommer hos hunder kan oppstå i ulike organer og vev i kroppen. Her er noen områder der autoimmune sykdommer hos hunder kan manifestere seg:

 1. Hud: Pemfigus, en gruppe autoimmune hudsykdommer, kan påvirke hundens hud og føre til dannelse av blemmer, sår og hudavskalling.
 2. Ledd: Reumatoid artritt og andre former for polyartritt kan påvirke hundens ledd og forårsake betennelse, smerte og stivhet.
 3. Skjoldbruskkjertel: Hypothyreoidisme, en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke produserer tilstrekkelig med skjoldbruskhormoner, kan være forårsaket av en autoimmun reaksjon hos hunder.
 4. Nyre: Lupus nefritt og andre autoimmune sykdommer kan påvirke hundens nyrer og forårsake nyreskader og dysfunksjon.
 5. Blod: Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) er en tilstand der immunsystemet angriper hundens egne røde blodlegemer, og det kan oppstå i blodet.
 6. Fordøyelsessystemet: Inflammatorisk tarmsykdom (som Crohns sykdom og ulcerøs kolitt) og andre autoimmune sykdommer kan påvirke hundens mage-tarmkanal og føre til symptomer som diaré, oppkast og vekttap.
 7. Øyne: Immune-mediert sjøgrens syndrom kan føre til tørrhet i hundens øyne og munn på grunn av immunsystemets angrep på fuktproduserende kjertler.

Disse er bare noen eksempler på områder der autoimmune sykdommer kan oppstå hos hunder. Det finnes ulike autoimmune sykdommer som kan påvirke forskjellige organer og vev i kroppen. Riktig diagnose og behandling krever evaluering av symptomer, fysiske undersøkelser og diagnostiske tester utført av en veterinær med ekspertise innen autoimmune sykdommer hos dyr.

Relatert: Bør hunden sove i bur

Autoimmune sykdommer hos hund

Autoimmune sykdommer hos hunder er tilstander der hundens immunsystem angriper og skader kroppens eget vev eller organer. Disse sykdommene oppstår når immunsystemet feilaktig identifiserer kroppens egne celler eller vev som fremmede og begynner å angripe dem. Her er noen av de vanligste autoimmune sykdommene hos hunder:

 1. Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA): Dette er en tilstand der immunsystemet ødelegger hundens røde blodlegemer, noe som fører til anemi. Symptomer inkluderer blekhet, slapphet, nedsatt appetitt og eventuelt gulsott.
 2. Systemisk lupus erythematosus (SLE): SLE er en kronisk autoimmun sykdom som kan påvirke forskjellige organer og vev i hunden. Symptomer kan variere, men inkluderer ofte leddbetennelse, hudutslett, nyreproblemer og feber.
 3. Polyartritt: Dette er en inflammatorisk tilstand som påvirker flere ledd samtidig. Den kan være assosiert med autoimmune mekanismer, og symptomene inkluderer leddstivhet, hevelse og smerte.
 4. Hypothyreoidisme: Dette er en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke produserer tilstrekkelig med skjoldbruskhormoner. Hypothyreoidisme kan være forårsaket av en autoimmun reaksjon, og symptomer inkluderer vektøkning, slapphet, hårtap og hudproblemer.
 5. Pemfigus: Pemfigus er en gruppe autoimmune hudsykdommer som påvirker hudens overflate. Den kan føre til dannelse av blemmer, sår og hudavskalling. Symptomene varierer avhengig av typen pemfigus.

Det er viktig å merke seg at autoimmune sykdommer kan være komplekse og krever vanligvis en veterinærs inngrep for diagnose og behandling. Hvis du mistenker at hunden din kan ha en autoimmune sykdom, bør du kontakte en veterinær for videre evaluering og veiledning.

Relatert: Blodig diare og oppkast hos hund

Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA)

Autoimmun hemolytisk anemi (AIHA) er en autoimmune tilstand der hundens immunsystem ødelegger sine egne røde blodlegemer. Dette fører til en reduksjon i antall funksjonelle røde blodlegemer, noe som resulterer i anemi.

Det finnes to former for AIHA hos hunder:

 1. Primær AIHA: Dette er den vanligste formen og oppstår når immunsystemet begynner å produsere antistoffer som retter seg mot hundens egne røde blodlegemer. Årsaken til primær AIHA er ukjent, men det antas at genetiske og miljømessige faktorer kan spille en rolle.
 2. Sekundær AIHA: Denne formen oppstår som et resultat av underliggende tilstander eller utløsende faktorer, for eksempel infeksjoner, svulster, medisiner, eller autoimmune sykdommer som systemisk lupus erythematosus (SLE). Sekundær AIHA kan være mer utfordrende å behandle, da det krever å identifisere og behandle den underliggende årsaken.

Symptomer på AIHA kan variere avhengig av graden av anemi og hastigheten av ødeleggelsen av de røde blodlegemene. Vanlige symptomer inkluderer blekhet i slimhinner og tannkjøtt, nedsatt energi, tretthet, økt hjertefrekvens, tap av appetitt, mørk urin og gulsott.

Diagnosen AIHA stilles vanligvis gjennom en kombinasjon av symptomer, en grundig fysisk undersøkelse, blodprøver (inkludert en komplett blodtelling og en direkte Coombs-test for å påvise antistoffer), samt andre diagnostiske verktøy etter behov.

Behandlingen av AIHA innebærer vanligvis bruk av immunosuppressive medisiner for å redusere immunsystemets angrep på de røde blodlegemene. I noen tilfeller kan en blodoverføring være nødvendig for å behandle alvorlig anemi. Underliggende årsaker, som infeksjoner eller svulster, bør også behandles samtidig.

Det er viktig å merke seg at AIHA kan være en alvorlig tilstand som krever nøye oppfølging og behandling av en veterinær. Tidlig diagnose og behandling kan forbedre prognosen for hunden din.

Relatert: Betennelse i bukspyttkjertelen hos hund

Systemisk lupus erythematosus (SLE)

Systemisk lupus erythematosus (SLE) er en kronisk autoimmun sykdom som kan påvirke forskjellige organer og vev i kroppen, inkludert hud, ledd, nyrer, hjerte, lunger og sentralnervesystemet. Selv om SLE er mest vanlig hos mennesker, kan det også forekomme hos hunder.

Årsaken til SLE er ikke fullt ut forstått, men det er antatt at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle i utviklingen av sykdommen. Noen av de mulige utløsende faktorene inkluderer infeksjoner, visse medisiner, hormonelle endringer og eksponering for sollys.

Symptomene på SLE hos hunder kan variere, avhengig av hvilke organer som er involvert. Noen vanlige symptomer inkluderer:

 1. Leddbetennelse: Hundene kan oppleve hevelse, smerte og stivhet i leddene. Dette kan føre til at de viser tegn på ubehag når de beveger seg.
 2. Hudproblemer: Hudutslett, sår, skallethet og sår som ikke leges ordentlig, kan oppstå. Disse symptomene er vanligvis mer uttalt rundt områder som er eksponert for sollys, som ører og nese.
 3. Nyreproblemer: SLE kan påvirke nyrene og føre til nyresvikt over tid. Tegn på nyreproblemer inkluderer økt tørste, hyppig vannlating, tap av appetitt og vekttap.
 4. Feber og tretthet: Hundene kan oppleve perioder med uforklarlig feber og generell tretthet.
 5. Hematologiske endringer: Lavt antall blodplater og anemi kan også forekomme hos noen hunder med SLE.

Diagnosen SLE stilles vanligvis gjennom en kombinasjon av symptomer, en grundig fysisk undersøkelse, blodprøver (inkludert antistofftester og betennelsesmarkører) og urinprøver. I noen tilfeller kan det være nødvendig med ytterligere diagnostiske tester som røntgen, ultralyd eller nyrebioptater for å vurdere omfanget av organinvolvering.

Behandlingen av SLE hos hunder fokuserer på å kontrollere symptomene, redusere betennelse og opprettholde organfunksjon. Dette kan innebære bruk av immunosuppressive medisiner, kortikosteroider, smertestillende midler og andre symptomatiske behandlinger. Langsiktig oppfølging og samarbeid med en veterinær er viktig for å optimalisere hundens livskvalitet og prognose.

Det er viktig å merke seg at SLE er en kompleks sykdom, og hver hund kan oppleve forskjellige symptomer og forløp. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å forbedre prognosen og redusere alvorlighetsgraden av sykdommen.

Relatert: Akutt allergisk reaksjon hos hund

Polyartritt

Polyartritt er en tilstand som involverer betennelse i flere ledd samtidig. Det kan være forårsaket av ulike faktorer, inkludert autoimmune prosesser. Polyartritt kan også være et symptom på underliggende sykdommer eller infeksjoner.

Når det gjelder hunder, er polyartritt vanligvis assosiert med autoimmune sykdommer, inkludert reumatoid artritt og systemisk lupus erythematosus (SLE). Disse tilstandene fører til en betennelsesreaksjon i leddene, som kan føre til hevelse, smerte, stivhet og nedsatt bevegelsesevne.

Symptomene på polyartritt hos hunder kan variere, men vanlige tegn inkluderer:

 1. Hevelse i leddene: Påvirkede ledd kan bli betente og visuelt hovne.
 2. Smerte og ubehag: Hundene kan vise tegn på smerte når de beveger de påvirkede leddene. De kan halte eller være mindre aktive enn vanlig.
 3. Stivhet: Hunder med polyartritt kan ha begrenset bevegelse i leddene, spesielt etter perioder med hvile.
 4. Generell sykdomsfølelse: Noen hunder kan vise symptomer på feber, tap av appetitt og nedsatt energi.

Diagnosen av polyartritt hos hunder innebærer vanligvis en kombinasjon av en grundig fysisk undersøkelse, evaluering av symptomer og sykehistorie, samt diagnostiske tester. Disse testene kan omfatte blodprøver, røntgenbilder, leddvæskeanalyse og eventuelt vevsprøver for å utelukke andre årsaker til leddbetennelse og identifisere eventuelle underliggende sykdommer.

Behandlingen av polyartritt hos hunder har som mål å redusere betennelse, lindre smerte og forbedre leddfunksjonen. Dette kan inkludere bruk av antiinflammatoriske medisiner, smertestillende midler, kosttilskudd, fysioterapi og eventuelt immunosuppressiv behandling for autoimmune sykdommer. En veterinær vil utvikle en behandlingsplan som er tilpasset den enkelte hunden basert på diagnosen og den underliggende årsaken til polyartritten.

Polyartritt er en kompleks tilstand, og det er viktig å søke veterinærbehandling for en riktig diagnose og behandling. Med adekvat oppfølging kan mange hunder med polyartritt leve komfortabelt og ha god livskvalitet.

Hypothyreoidisme

Hypothyreoidisme er en tilstand der skjoldbruskkjertelen ikke produserer tilstrekkelig mengde skjoldbruskhormoner. Skjoldbruskkjertelen er et viktig organ som regulerer kroppens stoffskifte, og når produksjonen av skjoldbruskhormoner blir redusert, kan det påvirke flere organer og systemer i kroppen. Hypothyreoidisme kan også være forårsaket av en autoimmun reaksjon der immunsystemet angriper skjoldbruskkjertelen.

Symptomer på hypothyreoidisme hos hunder kan være varierte og gradvis utvikle seg over tid. Noen av de vanlige symptomene inkluderer:

 1. Vektøkning: Hunder med hypothyreoidisme kan oppleve uforklarlig vektøkning til tross for redusert appetitt eller normalt kosthold.
 2. Slapphet og tretthet: Hunder kan bli mer inaktive, slitne og mindre interessert i fysisk aktivitet.
 3. Hårtap og dårlig pelskvalitet: Pelsen kan bli tynn, matt, sprø og miste sin naturlige glans. Hårtap kan være mest merkbart rundt halen, ryggen og leddene.
 4. Hudproblemer: Huden kan bli tørr, fortykket eller irritert. Hunder kan også oppleve kløe, skorpedannelse og økt sårbarhet for hudinfeksjoner.
 5. Kuldefølsomhet: Hunder med hypothyreoidisme kan være mer følsomme for kulde og søke varme omgivelser.
 6. Endringer i atferd: Noen hunder kan vise tegn på depresjon, endringer i atferdsmønsteret eller mental tåkethet.

Diagnosen hypothyreoidisme stilles vanligvis basert på en kombinasjon av symptomer, klinisk undersøkelse og blodprøver for å vurdere nivåene av skjoldbruskhormoner (T4 og TSH). I noen tilfeller kan det være behov for ytterligere tester som skjoldbrusk-ultralyd eller biopsi for å bekrefte diagnosen.

Behandlingen av hypothyreoidisme innebærer vanligvis livslang administrasjon av syntetiske skjoldbruskhormoner som erstatter de manglende hormonene. Dette hjelper med å normalisere stoffskiftet og reduserer symptomene gradvis. Veterinæren vil justere doseringen av medisiner basert på individuelle behov og overvåke skjoldbruskfunksjonen regelmessig gjennom blodprøver.

Det er viktig å merke seg at hypothyreoidisme er en kronisk tilstand som krever livslang oppfølging og medisinering. Riktig behandling kan forbedre hundens livskvalitet og lindre symptomene betydelig. Tidlig diagnose og oppstart av behandling er avgjørende for å oppnå best mulig resultat.

Pemfigus

Pemfigus er en gruppe autoimmune hudsykdommer som påvirker hudens overflate og kan også involvere slimhinner. Disse tilstandene oppstår når immunsystemet feilaktig angriper og ødelegger de limende molekylene mellom hudcellene, noe som fører til dannelse av blemmer, sår og hudavskalling. Pemfigus kan forekomme hos både mennesker og dyr, inkludert hunder.

Det finnes ulike former for pemfigus hos hunder, inkludert:

 1. Pemfigus foliaceus (PF): Dette er den vanligste formen for pemfigus hos hunder. PF påvirker det øverste laget av huden (epidermis) og forårsaker dannelse av blemmer, sår og skorper som kan være smertefulle. Vanligvis er ansikt, ører, poter og kjønnsområder berørt.
 2. Pemfigus vulgaris (PV): PV er en sjeldnere form for pemfigus hos hunder, men den er mer alvorlig. Den påvirker dypere lag av huden og slimhinnene i munnen og nesen. PV forårsaker dype sår, blemmer og erosjoner som kan være smertefulle og føre til betydelig ubehag.
 3. Pemfigus erythematosus (PE): PE er en variant av pemfigus som har overlappingstrekk med både pemfigus foliaceus og systemisk lupus erythematosus (SLE). Det påvirker hovedsakelig ansiktet, ørene og potene og kan forårsake blemmer, erosjoner og skorpedannelse.

Symptomer på pemfigus hos hunder inkluderer blemmer, sår, skorper, rødhet, kløe, tap av pels og økt følsomhet i berørte områder. Hudbiopsier, sammen med kliniske symptomer og andre diagnostiske tester, brukes vanligvis for å diagnostisere pemfigus hos hunder.

Behandlingen av pemfigus hos hunder fokuserer på å kontrollere betennelsen og redusere autoimmune reaksjoner. Dette innebærer vanligvis bruk av immunosuppressive medisiner som kortikosteroider og andre immundempende medikamenter. I noen tilfeller kan det også være nødvendig med antibiotika eller andre behandlingsformer for å håndtere infeksjoner eller sårpleie.

Pemfigus er en kompleks og kronisk tilstand, og behandlingen krever vanligvis livslang oppfølging. Veterinærer med spesialisering innen dermatologi har erfaring med håndtering av pemfigus hos hunder og kan tilby den beste behandlingsplanen for hver individuelle hund. Det er viktig å konsultere en veterinær for en riktig diagnose og behandling av pemfigus.

Referanser

Om forfatteren