Varighet på kjemisk kastrasjon av hund

Varigheten av kjemisk kastrasjon avhenger av hvilket medikament som brukes og individuelle faktorer hos hunden. Lær mer om varighet av kjemisk kastrasjon på hund.

Kjemisk kastrasjon innebærer vanligvis bruk av medisiner som midlertidig undertrykker produksjonen av kjønnshormoner (testosteron hos hannhunder eller østrogen hos hunnhunder).

Fordeler med kjemisk kastrasjon av hund

Kjemisk kastrasjon er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Testosteron er et hormon som er ansvarlig for en rekke mannlige egenskaper, inkludert aggresjon, markering og seksuell drift. Når testosteronproduksjonen er redusert eller eliminert, vil hunden vise mindre av disse egenskapene.

Atferdsmessige fordeler

Kjemisk kastrering har en rekke atferdsmessige fordeler, inkludert:

 • Redusert aggresjon
 • Redusert markering
 • Redusert seksuell drift

Aggresjon

Testosteron er en viktig faktor i aggresjon hos hunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere aggresjon hos hunder, spesielt hos hunder som er aggressive mot andre hunder. En studie fant at kjemisk kastrering reduserte aggresjon hos 80 % av hundene som var aggressive mot andre hunder.

Markering

Testosteron er også en viktig faktor i markering hos hunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere markering hos hunder, spesielt hos hunder som markerer mye. En studie fant at kjemisk kastrering reduserte markering hos 70 % av hundene som markerte mye.

Seksuell drift

Testosteron er også en viktig faktor i seksuell drift hos hunder. Kjemisk kastrering vil eliminere seksuell drift hos hunder. Dette kan bidra til å redusere problematferd, for eksempel hopping opp på mennesker og andre hunder, og søken etter tisper i løpetid.

Helsemessige fordeler

I tillegg til de atferdsmessige fordelene, kan kjemisk kastrering også ha helsemessige fordeler. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere risikoen for prostatakreft, testikkelkreft og inkontinens hos hunder.

Prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos hannhunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere risikoen for prostatakreft hos hunder med opptil 90 %.

Testikkelkreft

Testikkelkreft er den nest vanligste kreftformen hos hannhunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere risikoen for testikkelkreft hos hunder med opptil 90 %.

Inkontinens

Inkontinens er en vanlig tilstand hos eldre hunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere risikoen for inkontinens hos hunder med opptil 50 %.

Andre fordeler

I tillegg til de atferdsmessige og helsemessige fordelene, kan kjemisk kastrering også ha andre fordeler, for eksempel:

 • Redusert risiko for rømning
 • Redusert risiko for ulykker
 • Forbedret forholdet mellom hund og eier

Ulemper med kjemisk kastrasjon

Kjemisk kastrasjon har noen få ulemper, inkludert:

 • Kan være dyrt
 • Kan forårsake vektøkning
 • Kan forårsake endringer i pelskvalitet

Konklusjon

Kjemisk kastrering har en rekke fordeler, både atferdsmessige, helsemessige og andre. Det er viktig å snakke med veterinæren din før du bestemmer deg for om kjemisk kastrering er riktig for hunden din.

Relatert: Kjemisk kastrasjon og markering hos hunder

Hvor fort virker kjemisk kastrering hund?

Kjemisk kastrering av hund er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Dette gjøres ved å gi hunden et legemiddel som kalles en gonadotropinfrigjørende hormonanalog (GnRH-analog). GnRH-analoger fungerer ved å blokkere utskillelsen av testosteron fra testiklene.

Virkningstid

Varigheten på kjemisk kastrasjon av hund varierer avhengig av typen GnRH-analog som brukes. Noen GnRH-analoger har en halveringstid på bare noen få timer, mens andre har en halveringstid på flere uker. Dette betyr at effekten av kjemisk kastrasjon vil avta gradvis etter at hunden har sluttet å ta legemidlet.

Depotinjeksjon

Den vanligste typen GnRH-analog for kjemisk kastrasjon av hund er en depotinjeksjon. Denne typen injeksjon inneholder en stor dose GnRH-analog som frigjøres over tid. Effekten av en depotinjeksjon inntrer vanligvis innen 4-6 uker.

Månedlig injeksjon

En mindre vanlig type GnRH-analog for kjemisk kastrasjon av hund er en månedlig injeksjon. Denne typen injeksjon inneholder en mindre dose GnRH-analog som må injiseres hver måned. Effekten av en månedlig injeksjon inntrer vanligvis innen 1-2 uker.

Generellt sett

Generelt sett vil de fleste hunder være tilbake til normal testosteronproduksjon innen 3-4 uker etter at de har sluttet å ta GnRH-analog. I noen tilfeller kan det ta opptil 6-8 uker før testosteronproduksjonen er fullstendig gjenopprettet.

Kjemisk kastrasjon av hund er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Varigheten på kjemisk kastrasjon varierer avhengig av typen GnRH-analog som brukes. Depotinjeksjoner har vanligvis en virkningstid på flere måneder, mens månedlige injeksjoner har en virkningstid på én måned.

Relatert: Pris på kjemisk kastrasjon av hund

Varighet på kjemisk kastrasjon av hund

Kjemisk kastrasjon av hund er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Dette gjøres ved å gi hunden et legemiddel som kalles en gonadotropinfrigjørende hormonanalog (GnRH-analog). GnRH-analoger fungerer ved å blokkere utskillelsen av testosteron fra testiklene.

Varigheten på kjemisk kastrasjon av hund varierer avhengig av typen GnRH-analog som brukes. Noen GnRH-analoger har en halveringstid på bare noen få timer, mens andre har en halveringstid på flere uker. Dette betyr at effekten av kjemisk kastrasjon vil avta gradvis etter at hunden har sluttet å ta legemidlet.

Generelt sett vil de fleste hunder være tilbake til normal testosteronproduksjon innen 3-4 uker etter at de har sluttet å ta GnRH-analog. I noen tilfeller kan det ta opptil 6-8 uker før testosteronproduksjonen er fullstendig gjenopprettet.

Det er viktig å merke seg at kjemisk kastrasjon ikke er en permanent løsning for hundeeierskap. Hvis du vurderer kjemisk kastrasjon for hunden din, er det viktig å snakke med veterinæren din om de potensielle fordelene og risikoene.

Fordeler med kjemisk kastrasjon

Kjemisk kastrasjon har en rekke fordeler, inkludert:

 • Redusert aggresjon
 • Redusert markering
 • Redusert risiko for prostatakreft
 • Redusert risiko for testikkelkreft
 • Redusert risiko for inkontinens

Ulemper med kjemisk kastrasjon

Kjemisk kastrasjon har også noen ulemper, inkludert:

 • Reversibel
 • Kan forårsake vektøkning
 • Kan forårsake humørforandringer
 • Kan forårsake endringer i pelskvalitet

Hvordan kjemisk kastrasjon fungerer

Kjemisk kastrasjon fungerer ved å blokkere utskillelsen av testosteron fra testiklene. Testosteron er et hormon som er ansvarlig for en rekke mannlige egenskaper, inkludert aggresjon, markering og seksuell drift. Når testosteronproduksjonen er blokkert, vil hunden vise mindre av disse egenskapene.

Det finnes to hovedtyper av GnRH-analoger som brukes til kjemisk kastrasjon av hund:

 • Depotinjeksjon: Dette er den vanligste typen GnRH-analog. Den injiseres som en enkelt dose og vil gi effekt i flere måneder.
 • Månedlig injeksjon: Dette er en mindre vanlig type GnRH-analog. Den injiseres en gang i måneden og vil gi effekt i en måned.

Hvem er kjemisk kastrasjon egnet for?

Kjemisk kastrasjon kan være et godt alternativ for hunder som:

 • Er aggressive
 • Markerer
 • Har en økt risiko for prostatakreft eller testikkelkreft
 • Er for unge til å gjennomgå kirurgisk kastrasjon

Hvordan gi en GnRH-analog

Hvis du har valgt å kjemisk kastrere hunden din, vil veterinæren din gi deg instruksjoner om hvordan du skal gi GnRH-analogen. Depotinjeksjoner administreres vanligvis av veterinæren din. Månedlige injeksjoner kan administreres hjemme av deg eller en annen person som er autorisert til å gi medisiner til hunder.

Vedlikehold etter kjemisk kastrasjon

Etter kjemisk kastrasjon er det viktig å følge veterinærens instruksjoner for å sikre at hunden din er frisk og velsmurt. Dette kan inkludere å gi hunden din regelmessige helsesjekker og vaksinasjoner.

Relatert: Aggresjon etter kjemisk kastrasjon av hund

Medisiner som brukes for kjemisk kastrasjon

De to vanligste medisinene som brukes for kjemisk kastrasjon er medroksyprogesteronacetat (MPA) og deslorelin (Suprelorin).

 1. Medroksyprogesteronacetat (MPA): Denne typen kjemisk kastrasjon varer vanligvis i omtrent 6-12 måneder avhengig av dosen og individuelle faktorer hos hunden. Etter denne perioden kan effekten av medisinen avta, og hunden kan begynne å produsere kjønnshormoner igjen.
 2. Deslorelin (Suprelorin): Dette er et implantat som vanligvis gir kastrasjonseffekt i 6 til 12 måneder. Etter denne perioden kan hunden også begynne å produsere kjønnshormoner igjen.

Det er viktig å merke seg at den nøyaktige varigheten kan variere fra hund til hund, og noen hunder kan kreve en ny dose av medisinen etter at effekten har avtatt. Kjemisk kastrasjon er vanligvis midlertidig og kan være et alternativ for de som ønsker å utsette permanent kirurgisk kastrasjon eller for å se om kastrasjon vil ha ønsket effekt på hundens atferd før de tar en permanent beslutning. Det er viktig å konsultere med en veterinær for råd om hvilken type kjemisk kastrasjon som er best for din hund og for å forstå de individuelle effektene og varigheten av medisinen for ditt kjæledyr.

Medroksyprogesteronacetat (MPA)

Varigheten av kjemisk kastrasjon med Medroksyprogesteronacetat (MPA) hos hunder varierer avhengig av flere faktorer, inkludert dosen som administreres, hundens størrelse og individuelle fysiologiske forskjeller. Generelt sett gir MPA en midlertidig kastrasjonseffekt som varer omtrent 6 til 12 måneder. Etter denne perioden kan effekten av medisinen avta, og hunden kan begynne å produsere kjønnshormoner igjen.

Det er viktig å merke seg at varigheten kan variere fra hund til hund. Noen hunder kan oppleve en lengre effekt, mens andre kan trenge en ny dose tidligere enn forventet. Veterinæren din vil kunne gi deg mer nøyaktig informasjon om hva du kan forvente basert på hundens individuelle forhold og dosering.

Deslorelin (Suprelorin)

Kjemisk kastrasjon med Deslorelin (Suprelorin) gir vanligvis en midlertidig kastrasjonseffekt som varer i en periode på 6 til 12 måneder. Akkurat som med Medroksyprogesteronacetat (MPA), kan varigheten av effekten variere noe avhengig av individuelle faktorer hos hunden. Etter denne perioden kan hunden begynne å produsere kjønnshormoner igjen.

Suprelorin administreres vanligvis som et implantat som settes under huden. Når implantatet er satt inn, frigjør det gradvis deslorelin, som hemmer produksjonen av kjønnshormoner. Effekten kan variere fra hund til hund, og noen hunder kan trenge en ny dose av medisinen etter at effekten har avtatt.

Det er viktig å konsultere med en veterinær for å bestemme den beste behandlingen for din hund og for å overvåke effektiviteten av kjemisk kastrasjon over tid. Veterinæren din vil kunne gi deg mer nøyaktig informasjon om hva du kan forvente for din hunds individuelle situasjon når det gjelder varigheten av Suprelorin-effekten.

Relatert: Stress ved kjemisk kastrasjon av hund

Kan man fjerne kjemisk kastrering?

Ja, kjemisk kastrering av hund kan fjernes. Dette gjøres ved å slutte å gi hunden GnRH-analog. Effekten av kjemisk kastrasjon vil da avta gradvis over tid.

Depotinjeksjon

Den vanligste typen GnRH-analog for kjemisk kastrasjon av hund er en depotinjeksjon. Denne typen injeksjon inneholder en stor dose GnRH-analog som frigjøres over tid. Effekten av en depotinjeksjon vil avta gradvis etter at hunden har sluttet å ta GnRH-analog.

Månedlig injeksjon

En mindre vanlig type GnRH-analog for kjemisk kastrasjon av hund er en månedlig injeksjon. Denne typen injeksjon inneholder en mindre dose GnRH-analog som må injiseres hver måned. Effekten av en månedlig injeksjon vil avta gradvis etter at hunden har sluttet å ta GnRH-analog.

Generelt sett

Generelt sett vil de fleste hunder være tilbake til normal testosteronproduksjon innen 3-4 uker etter at de har sluttet å ta GnRH-analog. I noen tilfeller kan det ta opptil 6-8 uker før testosteronproduksjonen er fullstendig gjenopprettet.

Konklusjon

Kjemisk kastrering av hund er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Effekten av kjemisk kastrasjon kan fjernes ved å slutte å gi hunden GnRH-analog.

Relatert: Bivirkninger av kjemisk kastrasjon av hund

Blir hunden roligere av kjemisk kastrering?

Kjemisk kastrering er en reversibel metode for å redusere eller eliminere produksjonen av testosteron hos hannhunder. Testosteron er et hormon som er ansvarlig for en rekke mannlige egenskaper, inkludert aggresjon, markering og seksuell drift. Når testosteronproduksjonen er redusert eller eliminert, vil hunden vise mindre av disse egenskapene.

Aggresjon

Testosteron er en viktig faktor i aggresjon hos hunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere aggresjon hos hunder, spesielt hos hunder som er aggressive mot andre hunder. En studie fant at kjemisk kastrering reduserte aggresjon hos 80 % av hundene som var aggressive mot andre hunder.

Markering

Testosteron er også en viktig faktor i markering hos hunder. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere markering hos hunder, spesielt hos hunder som markerer mye. En studie fant at kjemisk kastrering reduserte markering hos 70 % av hundene som markerte mye.

Seksuell drift

Testosteron er også en viktig faktor i seksuell drift hos hunder. Kjemisk kastrering vil eliminere seksuell drift hos hunder. Dette kan bidra til å redusere problematferd, for eksempel hopping opp på mennesker og andre hunder, og søken etter tisper i løpetid.

Andre atferdsendringer

Kjemisk kastrering kan også forårsake andre atferdsendringer, for eksempel:

 • Redusert hyperaktivitet
 • Bedret oppmerksomhetsspann
 • Bedret impulskontroll

Kjemisk kastrering er en effektiv måte å redusere aggresjon, markering og seksuell drift hos hunder. Dette kan føre til at hunden blir roligere og lettere å håndtere.

I tillegg til de atferdsmessige fordelene, kan kjemisk kastrering også ha helsemessige fordeler. Studier har vist at kjemisk kastrering kan redusere risikoen for prostatakreft, testikkelkreft og inkontinens hos hunder.

Det er viktig å merke seg at kjemisk kastrering ikke er en garanti for at hunden vil bli roligere. Noen hunder vil ikke oppleve noen atferdsendringer etter kjemisk kastrering.

Hvordan avgjøre om kjemisk kastrering er riktig for hunden din?

Hvis du vurderer kjemisk kastrering for hunden din, er det viktig å snakke med veterinæren din. Veterinæren din kan hjelpe deg å avgjøre om kjemisk kastrering er riktig for hunden din, og kan gi deg mer informasjon om fordelene og risikoene ved kjemisk kastrering.

Referanser

Om forfatteren