TagKatt lager snorkelyder

Bakbeina svikter på katten

Bakbeina til en katt kan svikte av ulike årsaker, og kan være et alvorlig problem som krever veterinærbehandling. Lær mer om årsaker til at bakbeina på katten svikter.