TagKatt halter etter hvile

Katten min halter

Hvis katten din halter, kan det være flere årsaker til det. Lær mer om årsaker til at katten din halter.

Katt halter etter fall

Hvis katten din halter etter et fall, er det en indikasjon på at den kan ha blitt skadet. Lær mer om mulige årsaker til at katt halter etter fall.