TagKan hunder se godt i mørket

Hvilke farger ser hunder

Vi vil se nærmere på hvordan hunders synssystem fungerer, hvilke farger de kan oppfatte, og hva dette betyr for deres daglige liv.

Kan hunder se farger

. Mens mennesker har tre typer kjegleceller i øynene som gjør det mulig for oss å oppfatte et bredt spekter av farger, har hunder bare to typer kjegleceller. Lær mer om hvordan hunder oppfatter farger.