Tagadhd medisin til hund

Symptomer på ADHD hos hund

Hos hunder er det ikke en offisiell diagnose, men det er noen lignende symptomer og atferdstrekk som kan minne om ADHD-lignende oppførsel. Lær mer om symptomer på ADHD hos hund.

Kan hunder ha ADHD

Hunder, som alle pattedyr, har en form for nervesystem og kan oppleve ulike atferdsutfordringer og lidelser. Lær mer om hunder kan ha ADHD.