TagAd hund grader

Albuedysplasi hos hund

Albuedysplasi er en orthopedisk tilstand som påvirker hunders albueledd, og det kan føre til smerte, stivhet og redusert livskvalitet.