Rykninger hos katt

Rykninger hos katter kan ha ulike årsaker, og det kan være nyttig å observere katten nøye for å forstå mer om situasjonen. Lær mer om årsaker til rykninger hos katt.

Hvorfor får katten rykninger?

Katter kan få rykninger av flere andre grunner, inkludert:

 1. Dehydrering: Utilstrekkelig væskeinntak kan påvirke elektrolyttbalansen og føre til muskelrykninger.
 2. Sult: Langvarig sult eller et ubalansert kosthold kan føre til muskelspasmer og rykninger.
 3. Overanstrengelse: Intensiv fysisk aktivitet eller lek kan føre til utmattelse og muskelrykninger.
 4. Temperatur: Ekstrem varme eller kulde kan påvirke musklene og føre til rykninger.
 5. Nevrale problemer: Skader på nerver, som kan oppstå fra skader eller betennelser, kan utløse ufrivillige rykninger.
 6. Genetikk: Noen katter kan være genetisk disponert for å oppleve rykninger eller muskelspasmer.
 7. Alderdom: Eldre katter kan oppleve rykninger på grunn av naturlig aldersrelatert muskelsvinn.
 8. Nevrologiske reaksjoner: Noen ganger kan kattens nervesystem reagere på ytre stimuli, selv om det ikke er noen underliggende sykdom.

Husk at hvis rykningene er hyppige, alvorlige eller vedvarer over tid, er det viktig å søke hjelp fra en veterinær for å utelukke eventuelle underliggende helseproblemer og få riktig diagnose og behandling.

Relatert: Katt har rykninger på ryggen

Årsaker til rykninger hos katt

Her er noen vanlige årsaker til rykninger hos katter:

 1. Drømmer og søvnrykninger: Katter drømmer, akkurat som mennesker, under REM-søvn. Du kan observere rykninger, klossete bevegelser og til og med små lyder mens katten sover. Dette er normalt og ikke noe å bekymre seg for.
 2. Fysisk stimuli: Noen ganger kan en katt rykke til som respons på ytre stimuli, som berøring, en plutselig lyd eller et lysglimt. Dette er kroppens naturlige refleksrespons.
 3. Epilepsi: Katter kan også lide av epileptiske anfall, som kan forårsake rykninger og ufrivillige bevegelser. Dersom du mistenker at katten din har epilepsi, bør du søke veterinærhjelp for riktig diagnose og behandling.
 4. Nervøsitet og stress: Katter kan rykke eller få nervøse tics når de føler seg stresset eller engstelige. Dette kan for eksempel skje under transport eller når det er endringer i miljøet deres.
 5. Muskelspasmer: Muskelzpasmer kan føre til rykninger i kattens kropp. Dette kan være forårsaket av alt fra enkle muskelirritasjoner til underliggende medisinske tilstander.
 6. Nervesykdommer: Noen nevrologiske lidelser kan også føre til rykninger hos katter. Dette kan være komplekse og kreve veterinærundersøkelse for riktig diagnose.
 7. Medikamenter eller forgiftning: Noen medikamenter eller giftstoffer kan forårsake ufrivillige rykninger som en bivirkning.

Hvis du merker hyppige eller alvorlige rykninger hos katten din, spesielt hvis de virker bekymringsfulle eller påvirker kattens generelle trivsel, bør du definitivt søke råd fra en veterinær. Veterinæren vil kunne gjøre en fullstendig vurdering av kattens helse og hjelpe deg med å finne ut av årsaken til rykningene, samt gi råd om eventuell behandling som kan være nødvendig.

Relatert: Rykninger i kroppen hos katt

Drømmer og søvnrykninger

Drømmer og søvnrykninger er ganske vanlige fenomener hos både mennesker og dyr, inkludert katter. Når en katt sover og når den når den såkalte REM (Rapid Eye Movement) søvnfasen, opplever den en dypere form for søvn hvor drømmer kan forekomme. Dette er en naturlig del av kattens søvnrytme. Her er noen detaljer om dette fenomenet:

 1. REM-søvn: Under REM-søvn er hjernen aktiv og ligner på aktiviteten når katten er våken. Dette er fasen der drømmer vanligvis oppstår. Katter, som mange andre pattedyr, beveger øynene raskt fra side til side under REM-søvn. Det er også i denne fasen at kattens muskler kan bli mer avslappede, noe som kan føre til rykninger eller klossete bevegelser.
 2. Drømmer: Selv om vi ikke kan være sikre på hva katter drømmer om, antas det at de, som mennesker, kan drømme om opplevelser de har hatt i våken tilstand. Dette kan inkludere ting som jakt, lek eller interaksjon med andre dyr eller mennesker.
 3. Rykninger og bevegelser: Mens en katt drømmer og er i REM-søvnfasen, kan du legge merke til at den beveger poter, ører, ansiktsmuskler og til og med hale. Noen ganger kan disse bevegelsene være ganske subtile, mens andre ganger kan de være mer uttalt.

Det er viktig å merke seg at drømmer og søvnrykninger er normale og naturlige for katter. De fleste katter vil oppleve dette i løpet av søvnrytmen sin, og det er sjelden noe å bekymre seg for. Det kan faktisk være ganske søtt å observere en sovende katt som reagerer på drømmer!

Hvis du er bekymret for kattens søvnvaner eller merker merkelige endringer i atferden når den er våken, kan det likevel være lurt å konsultere en veterinær for å utelukke eventuelle underliggende helseproblemer.

Fysisk stimuli

Fysisk stimuli kan utløse rykninger hos katter som en naturlig reaksjon på ytre påvirkninger. Katter har raske reflekser og er svært sensitive overfor forandringer i miljøet rundt dem. Her er noen eksempler på hvordan fysisk stimuli kan forårsake rykninger hos katter:

 1. Berøring: En plutselig berøring eller et lett trykk på kattens kropp eller poter kan utløse en refleksreaksjon som fører til en rykning. Dette kan også skje hvis katten føler en uventet berøring fra et annet dyr eller en person.
 2. Plutselige lyder: Sterke eller plutselige lyder, som et høyt smell eller en plutselig støy, kan føre til at katten rykker til. Dette er en naturlig respons på noe uventet som skjer i miljøet.
 3. Lysglimt: Sterke lysglimt, for eksempel fra en refleks eller et blitz fra et kamera, kan også forårsake at katten rykker til. Katter har følsomme øyne, så et plutselig sterkt lys kan være overveldende.
 4. Luftstrøm: En plutselig luftstrøm, som fra en ventilator eller et åpent vindu, kan få katten til å rykke til eller reagere med øyeblikkelig bevegelse.
 5. Insekter eller små dyr: Katter er naturlige jegere, og de kan rykke til eller reagere impulsivt hvis de ser en bevegelig gjenstand, som et insekt, som fanger oppmerksomheten deres.

Det er viktig å merke seg at rykninger som følge av fysisk stimuli vanligvis er en normal og sunn reaksjon. Det er kattens måte å reagere på omgivelsene og det som skjer rundt den. Så lenge rykningene ikke ser ut til å forårsake ubehag eller smerte for katten, er det ikke noe å bekymre seg for.

Hvis du imidlertid merker uvanlige eller overdrevne reaksjoner på fysisk stimuli, eller hvis katten virker ubehagelig eller engstelig etter slike hendelser, kan det være lurt å konsultere en veterinær for å være sikker på at alt er i orden.

Epilepsi

Epilepsi er en nevrologisk tilstand som kan påvirke både mennesker og dyr, inkludert katter. Epilepsi er preget av gjentatte anfall, som er episoder med unormal elektrisk aktivitet i hjernen. Disse anfallene kan variere i alvorlighetsgrad og manifestasjon. Her er noen viktige punkter å forstå om epilepsi hos katter:

 1. Anfallstyper: Epileptiske anfall kan komme i ulike former. Noen vanlige typer inkluderer:
  • Generaliserte anfall: Disse påvirker hele hjernen og kan inkludere symptomer som kramper, rykninger i musklene, bevissthetstap og endret atferd.
  • Fokale anfall: Disse begrenser seg til en bestemt del av hjernen og kan inkludere ufrivillige bevegelser, endret oppførsel eller opplevelse av miljøet.
 2. Årsaker: Årsakene til epilepsi kan være varierende. Noen katter kan ha en genetisk predisposisjon, mens andre kan utvikle epilepsi som følge av hjerneskader, infeksjoner, svulster eller andre underliggende tilstander.
 3. Diagnose: Diagnosen epilepsi stilles vanligvis etter at andre mulige årsaker til anfall er utelukket gjennom blodprøver, nevrologisk undersøkelse og bildeundersøkelser som MR eller CT.
 4. Behandling: Epilepsi hos katter kan ofte behandles med medisiner, som antiepileptiske legemidler. Veterinæren vil tilpasse behandlingen til kattens individuelle behov og justere doseringen for å kontrollere anfallene. Det er viktig å følge veterinærens råd nøye når det gjelder medisinering og oppfølging.
 5. Livsstilsråd: Å holde en katt med epilepsi trygg og komfortabel kan kreve noen tilpasninger. Sørg for at miljøet er trygt og fritt for farlige gjenstander som katten kunne skade seg på under anfall. Prøv også å opprettholde en rutine og minimalisere stress, da stress kan utløse anfall hos noen katter.

Hvis du mistenker at katten din har epilepsi på grunn av hyppige anfall eller andre uvanlige symptomer, er det viktig å søke profesjonell hjelp fra en veterinær. En veterinær vil kunne gi en nøyaktig diagnose og veilede deg om den beste tilnærmingen til behandling og omsorg for katten din.

Nervøsitet og stress

Nervøsitet og stress kan også føre til rykninger hos katter. Katter er sensitive dyr som kan reagere sterkt på endringer i miljøet, rutiner eller interaksjoner med mennesker og andre dyr. Her er hvordan nervøsitet og stress kan påvirke katters atferd og forårsake rykninger:

 1. Fysiske symptomer: Når en katt er nervøs eller stresset, kan den vise fysiske tegn som rykninger, rastløshet, pelspleie eller pelsklumper, nedsatt appetitt, oppkast eller diaré. Rykninger kan være en del av en generell reaksjon på stress.
 2. Miljøendringer: Plutselige endringer i kattens omgivelser, som flytting til et nytt hjem, tillegg av nye kjæledyr eller mennesker i husstanden, ombygging eller relokalisering, kan føre til stress. Katter liker ofte stabilitet og kan reagere negativt på slike endringer.
 3. Sosialt stress: Konflikter eller manglende samhørighet med andre dyr i husstanden kan også føre til stress. Dette kan inkludere territorial konkurranse, mobbing eller andre sosiale utfordringer.
 4. Fremmede situasjoner: Katter kan rykke til som respons på nye eller ukjente situasjoner, spesielt hvis de føler seg utrygge eller truet. Besøk hos veterinæren, transportkasser eller ukjente mennesker kan utløse stressreaksjoner.
 5. Manglende trygghet: Noen katter har naturlig en mer nervøs personlighet. Dette kan føre til generell nervøsitet eller en tendens til å rykke til selv uten spesifikke årsaker.

For å hjelpe en nervøs eller stresset katt, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Skape et trygt miljø: Gi katten en rolig og trygg plass hvor den kan trekke seg tilbake og føle seg beskyttet.
 • Gradvis introduksjon: Introduser katten til nye situasjoner eller mennesker gradvis, slik at den kan tilpasse seg uten å føle seg overveldet.
 • Beroligende stimuli: Noen katter kan ha nytte av beroligende stimuli som kattetreet, kattesenger eller leker som gir dem en følelse av sikkerhet.
 • Konsistens og rutine: Prøv å opprettholde en stabil rutine for mating, lek og soving, da dette kan bidra til å redusere stress.

Hvis kattens stressnivåer virker høye og påvirker dens velvære og atferd negativt, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller en kattoppførselsekspert. De kan hjelpe deg med å identifisere årsakene til stresset og gi råd om hvordan du best kan støtte katten din gjennom vanskelige perioder.

Muskelspasmer

Muskelspasmer, også kjent som muskelrykninger, kan også forekomme hos katter av ulike årsaker. Muskelspasmer er ufrivillige og plutselige sammentrekninger av muskler, og de kan variere i intensitet og varighet. Her er noen mulige årsaker til muskelspasmer hos katter:

 1. Dehydrering: Utilstrekkelig væskeinntak kan føre til muskelkramper og spasmer. Sørg for at katten din alltid har tilgang til ferskt vann.
 2. Elektrolyttubalanse: En ubalanse i elektrolyttene (natrium, kalium, kalsium, etc.) kan påvirke muskelkontraksjonene og føre til spasmer.
 3. Tretthet: Overanstrengelse eller muskeltretthet kan føre til midlertidige spasmer. Dette kan oppstå etter intens lek eller fysisk aktivitet.
 4. Kalsiummangel: Kalsium er viktig for muskelfunksjonen. Katter som ikke får tilstrekkelig kalsium i kosten, kan oppleve muskelspasmer.
 5. Underliggende sykdommer: Noen medisinske tilstander, som nyreproblemer eller endokrine lidelser, kan påvirke elektrolyttbalansen og føre til muskelspasmer.
 6. Smerte: Smerte i en bestemt muskel eller kroppsdel kan forårsake refleksive muskelspasmer som en måte for kroppen å beskytte seg selv på.

Hvis du merker gjentatte eller vedvarende muskelspasmer hos katten din, bør du definitivt søke råd fra en veterinær. Veterinæren kan gjennomføre en grundig undersøkelse, ta blodprøver og eventuelt andre tester for å identifisere årsaken til spasmen og gi passende behandling.

Husk at diagnosen og behandlingen vil variere avhengig av den underliggende årsaken til muskelspasmen. Å få riktig medisinsk råd fra en profesjonell vil hjelpe deg med å sikre at katten din får den omsorgen og behandlingen den trenger for å føle seg bedre.

Nervesykdommer

Nervesykdommer kan være en annen årsak til rykninger eller ufrivillige bevegelser hos katter. Nervesykdommer påvirker det perifere eller sentrale nervesystemet og kan resultere i en rekke symptomer, inkludert muskelspasmer, koordinasjonsproblemer og andre nevrologiske utfordringer. Her er noen eksempler på nervesykdommer som kan påvirke katter:

 1. Perifere nevropatier: Dette er tilstander som påvirker nerver i ekstremitetene (poter, hale osv.). De kan føre til symptomer som muskelsvakhet, tap av følelse, rykninger og ataksi (manglende koordinasjon).
 2. Cerebellære lidelser: Cerebellum er en del av hjernen som er ansvarlig for koordinasjon og balanse. Skader eller sykdommer som påvirker cerebellum kan føre til ufrivillige bevegelser og dårlig koordinasjon.
 3. Nevrale svulster: Svulster som utvikler seg på eller rundt nerver kan forstyrre deres funksjon og føre til en rekke nevrologiske symptomer, inkludert rykninger.
 4. Infeksjoner: Noen infeksjoner, som toxoplasmose eller feline leukemi virus (FeLV), kan påvirke nervesystemet og forårsake nevrologiske symptomer.
 5. Degenerative nevrologiske lidelser: Dette inkluderer tilstander som progressiv spinalmuskelatrofi, hvor nerveceller gradvis går tapt og fører til muskelsvinn og bevegelsesproblemer.
 6. Multippel sklerose: Selv om multippel sklerose hovedsakelig er assosiert med mennesker, har det blitt rapportert tilfeller av lignende autoimmune nevrologiske lidelser hos katter.
 7. Giftstoffer: Noen giftstoffer, som tungmetaller eller visse planter, kan skade nervesystemet og føre til nevrologiske symptomer, inkludert rykninger.

Hvis du mistenker at katten din har en nervesykdom på grunn av nevrologiske symptomer, bør du umiddelbart oppsøke veterinærhjelp. Diagnostisering av nervesykdommer krever ofte grundig nevrologisk undersøkelse, bildediagnostikk som MR eller CT, og eventuelt nevrologiske tester. Behandlingen vil variere avhengig av den spesifikke diagnosen, og det er viktig å jobbe tett med en veterinær for å gi katten best mulig omsorg og behandling.

Medikamenter eller forgiftning

Visse medikamenter eller forgiftninger kan også føre til ufrivillige rykninger eller andre nevrologiske symptomer hos katter. Katter er spesielt følsomme overfor visse stoffer og giftige substanser, og reaksjonen kan variere avhengig av kattens størrelse, alder og generelle helse. Her er noen eksempler:

 1. Medikamenter: Feil dosering av visse medisiner eller bruk av medisiner som er farlige for katter, kan føre til nevrologiske symptomer som rykninger, ukoordinerte bevegelser eller kramper.
 2. Plantegifter: Noen planter som er giftige for katter, som liljer, eføy eller oleander, kan forårsake nevrologiske symptomer hvis de blir inntatt.
 3. Tungmetaller: Inntak av tungmetaller som bly, kvikksølv eller sink kan føre til nevrologiske problemer, inkludert rykninger.
 4. Antifrostvæske: Etylenglykol, som finnes i noen antifrostvæsker, er svært giftig for katter og kan forårsake nevrologiske symptomer hvis det blir inntatt.
 5. Insektmidler: Noen insektmidler som er ment for hunder, kan være giftige for katter og føre til nevrologiske reaksjoner.
 6. Andre giftstoffer: Visse husholdningsprodukter, rengjøringsmidler eller til og med matvarer som er giftige for katter, kan forårsake nevrologiske symptomer hvis de blir konsumert.

Hvis du mistenker at katten din kan ha blitt utsatt for et giftstoff eller har blitt feilmedisinert, er det viktig å handle raskt. Kontakt en veterinær eller et dyresykehus umiddelbart for å få veiledning om hva du bør gjøre. I tilfelle forgiftning kan de gi deg instruksjoner om hvordan du skal håndtere situasjonen og eventuelt gi førstehjelp før du kommer deg til profesjonell hjelp. Husk at rask respons kan være avgjørende for kattens helse og velvære.

Referanser

Om forfatteren