Pris på å avlive hund

I denne artikkelen får du informasjon om prisen på avliving av hund, hva som er inkludert i prisen, de forskjellige alternativene og tips til å spare penger.

Å ta farvel med en kjær hund er en vanskelig og emosjonell opplevelse. I tillegg til sorgen over tapet, må man også ta stilling til praktiske spørsmål, som prisen på avliving.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på:

 • Hvor mye koster det å avlive en hund?
 • Hva er inkludert i prisen?
 • Hva er de forskjellige alternativene?
 • Tips til å spare penger på avliving av hund

Hvor mye koster det å avlive en hund?

Prisen på å avlive en hund varierer fra veterinærklinikk til veterinærklinikk. I Norge ligger prisen vanligvis mellom 1500 og 3000 kroner.

Det er flere faktorer som spiller inn på prisen, blant annet:

 • Hundens størrelse: Større hunder trenger mer narkose, noe som gjør at prisen blir høyere.
 • Hvor veterinærklinikken ligger: Prisene kan være høyere i storbyer enn i mindre byer og bygder.
 • Hvilke tjenester som er inkludert: Noen veterinærklinikker tilbyr kremasjon eller begravelse av hunden i prisen, mens andre tar ekstra for dette.

Relatert: Avlive hund med kreft

Hva er inkludert i prisen?

Når du avliver hunden din hos en veterinærklinikk, er følgende vanligvis inkludert i prisen:

 • Konsultasjon med veterinær
 • Narkose
 • Avliving
 • Kremering eller begravelse av hunden (avhengig av veterinærklinikk)

Hva er de forskjellige alternativene?

I Norge er det to hovedalternativer når du skal avlive en hund:

 • Avliving hos veterinærklinikk: Dette er det vanligste alternativet. Det er trygt og profesjonelt, og veterinæren kan gi deg råd og støtte i en vanskelig tid.
 • Hjemmeavliving: Det er mulig å få en veterinær til å komme hjem til deg og avlive hunden din. Dette kan være et mer skånsomt alternativ for både deg og hunden din, men det er også dyrere.

Tips til å spare penger på avliving av hund

Det er mulig å spare penger på avliving av hund ved å:

 • Sammenligne priser fra forskjellige veterinærklinikker.
 • Spørre om rabatter. Noen veterinærklinikker tilbyr rabatter til studenter, pensjonister eller personer med lav inntekt.
 • Velge kremasjon i stedet for begravelse. Kremasjon er vanligvis billigere enn begravelse.

Relatert: Skjønner hunden at den skal avlives

Etiske og emosjonelle aspekter ved avliving av hund

Avliving av hund er et tema som vekker sterke følelser. Mange mennesker synes det er vanskelig å ta beslutningen om å avlive sin kjære venn, og de kan føle seg skyldige og triste etterpå.

Det er viktig å huske at det er helt normalt å føle sorg og tap når man mister en hund. Det er ingen riktig eller feil måte å sørge på, og det er viktig å ta seg tid til å bearbeide sorgen.

Her er noen tips til hvordan du kan håndtere de emosjonelle aspektene ved avliving av hund:

 • Snakk med noen du stoler på om hvordan du har det. Dette kan være en venn, et familiemedlem, en terapeut eller en veterinær.
 • Tillat deg selv å sørge. Det er ingen grunn til å skamme seg over å gråte eller føle seg trist.
 • Ta vare på deg selv. Sørg for å spise sunt, få nok søvn og bevege deg regelmessig.
 • Finn støttegrupper eller forum for folk som har mistet kjæledyr. Det kan være godt å snakke med andre som forstår hva du går gjennom.

Når er det riktig å avlive en hund?

Det er ingen enkel avgjørelse å ta. Det er viktig å ta hensyn til hundens velvære, din egen evne til å ta vare på hunden og de praktiske aspektene ved avliving.

Her er noen ting du kan tenke på:

 • Er hunden i smerte? Hvis hunden lider av en uhelbredelig sykdom eller har store smerter, kan det være det mest humane alternativet å avlive den.
 • Har du tid og ressurser til å ta vare på hunden? Hvis du ikke har tid til å lufte, leke med og stelle hunden, kan det være bedre å finne et nytt hjem til den.
 • Kan du håndtere de emosjonelle aspektene ved avliving? Det er viktig å være forberedt på de sterke følelsene som kan oppstå når man mister en kjær hund.

Hvis du er usikker på om det er riktig å avlive hunden din, kan du snakke med en veterinær. De kan gi deg råd og støtte i en vanskelig tid.

Hjelp og støtte

Det finnes mange organisasjoner og nettsteder som tilbyr hjelp og støtte til folk som har mistet kjæledyr. Her er noen av dem:

Disse organisasjonene kan tilby deg råd, støtte og informasjon om hvordan du kan håndtere sorgen over tapet av din hund.

Relatert: Avlive eller omplassere hund

Juridiske aspekter ved avliving av hund

I Norge er det lov å avlive en hund, men det er regulert av lovverket. Avliving av hund skal kun foretas av veterinær eller av en person som har fått tillatelse fra Mattilsynet.

Lovverket som regulerer avliving av hund:

 • Dyrevelferdsloven: Denne loven setter krav til hvordan dyr skal holdes og behandles, inkludert ved avliving.
 • Forskrift om avliving av dyr: Denne forskriften gir detaljerte regler for hvordan avliving av hund skal foregå.

Krav til avliving av hund:

 • Avliving skal kun foretas av en person med kompetanse til å utføre avliving på en smertefri og human måte.
 • Avliving skal foregå på en måte som minimerer stress og lidelse for hunden.
 • Hunden skal være bevisstløs før avlivingen påbegynnes.
 • Avlivingen skal foregå på en sikker måte for både dyr og mennesker.

Straff ved brudd på lovverket:

Brudd på lovverket om avliving av hund kan straffes med bøter eller fengsel.

Etiske retningslinjer for avliving av hund:

I tillegg til lovverket, er det også etiske retningslinjer for avliving av hund. Disse retningslinjene er utarbeidet av Den norske veterinærforening og Mattilsynet.

De etiske retningslinjene for avliving av hund sier blant annet:

 • Avliving skal kun foretas når det er forsvarlig og når det ikke finnes andre alternativer.
 • Beslutning om avliving skal tas i samråd med veterinær.
 • Eier av hunden skal være tilstede ved avlivingen, med mindre det er særlige grunner til at dette ikke er mulig.
 • Avliving skal foregå i et rolig og trygt miljø.

Konklusjon

Å avlive en hund er en vanskelig og emosjonell opplevelse. Det er viktig å ta seg tid til å sørge og ta farvel med hunden din på en god måte.

I denne artikkelen har vi sett nærmere på prisen på avliving av hund, hva som er inkludert i prisen, de forskjellige alternativene og tips til å spare penger.

Referanser

Om forfatteren