Når kan man kastrere katter

Katter kan kastreres på ulike tidspunkter avhengig av kjønn og anbefalinger fra veterinæren. Lær mer om når katter kan kastreres.

Generelt sett er det vanlig å kastrere katter når de er unge, vanligvis mellom 4 og 6 måneder gamle. Kastrering av katter på dette tidspunktet har flere fordeler, inkludert forebygging av uønskede kattunger og redusering av risikoen for visse helseproblemer.

For hankatter er tidlig kastrering vanligvis anbefalt rundt 4 til 6 måneders alder, før de begynner å vise interesse for parring og før de utvikler noen uønskede atferdsmønstre som markering av territorium eller aggressivitet mot andre katter.

For hunnkatter kan kastrering også gjøres på samme alder, vanligvis rundt 4 til 6 måneder, før de kommer i første løpetid. Dette vil hindre uønskede kull av kattunger.

Det er viktig å konsultere en veterinær for å få individuell rådgivning om det beste tidspunktet for kastrering av din katt, da det kan være noen variasjoner basert på kattens helse, vekt og rasen. Veterinæren vil kunne gi deg den beste veiledningen for din katts spesifikke situasjon.

Når katter kan kastreres

Her er en mer detaljert oversikt over når katter kan kastreres:

 1. Hankatter: Kastrering av hankatter kan vanligvis gjøres når de er rundt 4 til 6 måneder gamle. Dette er et passende tidspunkt før de når kjønnsmoden alder, og det reduserer risikoen for uønsket atferd som territoriemarkering og aggressivitet mot andre katter.
 2. Hunnkatter: Kastrering av hunnkatter kan også utføres rundt 4 til 6 måneders alder, før de kommer i sin første løpetid. Å kastrere hunnkatter før den første løpetiden reduserer risikoen for uønskede kattunger.
 3. Voksne katter: Selv om det er vanlig å kastrere katter når de er unge, kan voksne katter også kastreres. Det er viktig å merke seg at eldre katter kan ha høyere risiko for komplikasjoner under operasjonen. Veterinæren vil vurdere kattens helsestatus før de bestemmer seg for det beste tidspunktet for kastrering.
 4. Villkatter og gatekatter: For villkatter og gatekatter anbefales tidlig kastrering (vanligvis rundt 8-16 uker), da dette hjelper til med å kontrollere bestanden av hjemløse katter og forhindrer uønskede kull. Tidlig kastrering er også kjent som tidlig sterilisering eller “TNR” (fang, kastrer, slipp ut) -programmer.
 5. Syke katter: Katter som er syke eller har underliggende helseproblemer, bør først behandles og være i bedre helse før kastrering utføres. Dette sikrer en tryggere operasjon og bedre utvinning.

Husk at den beste tiden for kastrering kan variere avhengig av kattens individuelle forhold og helsestatus. Det er viktig å konsultere en veterinær for å få råd om det beste tidspunktet for kastrering av din katt. Veterinæren vil vurdere kattens spesifikke situasjon og gi deg den mest passende veiledningen.

Hannkatter

Hankatter kan kastreres vanligvis når de er rundt 4 til 6 måneder gamle. Dette tidspunktet anses som passende før de når kjønnsmoden alder og begynner å utvikle uønsket atferd som territoriemarkering og aggressivitet mot andre katter.

Kastrering av hankatter på dette tidspunktet gir flere fordeler:

 1. Forebygging av uønskede kattunger: Ved å kastrere hankatter før de blir kjønnsmodne, unngår man uønsket reproduksjon og reduserer risikoen for overbefolkning av hjemløse katter.
 2. Reduserer territoriemarkering: Hannkatter har en tendens til å markere territoriet sitt ved å spraye urin. Kastrering kan bidra til å redusere eller eliminere denne atferden.
 3. Reduserer aggressivitet: Noen ikke-kastrerte hankatter kan være mer aggressive mot andre katter, spesielt under parringsperioden. Kastrering kan hjelpe til med å dempe denne aggressive atferden.

Det er verdt å nevne at det er viktig å konsultere en veterinær for å få en nøyaktig anbefaling om det beste tidspunktet for kastrering av din hankatt. Veterinæren vil vurdere kattens helsestatus og andre individuelle faktorer før de tar en beslutning om kastrering. Noen ganger kan kastrering også utføres senere i livet hvis det er hensiktsmessig for kattens situasjon.

Hunnkatter

Hunnkatter kan kastreres vanligvis når de er rundt 4 til 6 måneder gamle. Dette tidspunktet anses som passende før de kommer i sin første løpetid og begynner å være fruktbare.

Kastrering av hunnkatter på dette tidspunktet har flere fordeler:

 1. Forebygging av uønskede kattunger: Ved å kastrere hunnkatter før de blir kjønnsmodne, forhindrer man uønsket reproduksjon og reduserer risikoen for overbefolkning av hjemløse katter.
 2. Reduserer risikoen for livmorinfeksjoner og kreft: Kastrering før første løpetid reduserer risikoen for visse helseproblemer hos hunnkatter, inkludert livmorinfeksjoner (pyometra) og noen typer kreft.
 3. Reduserer aggressivitet og uønsket atferd: Noen hunnkatter kan vise endringer i atferden under løpetiden, inkludert økt aggresjon og uønsket oppførsel. Kastrering kan bidra til å forhindre slike atferdsendringer.
 4. Forenkler adopsjonsprosessen: Kastrering av hunnkatter før adopsjon bidrar til å sikre at de ikke blir gravid og føder kattunger i sitt nye hjem.

Som alltid er det viktig å konsultere en veterinær for å få den beste veiledningen om det riktige tidspunktet for kastrering av din hunnkatt. Veterinæren vil ta hensyn til kattens helsestatus og andre individuelle faktorer før de tar en beslutning om kastrering. Det er også verdt å merke seg at hunnkatter kan kastreres senere i livet hvis det er nødvendig, men tidlig kastrering er generelt anbefalt for å få mest mulig nytte av helsemessige fordeler og forebyggende tiltak.

Voksne katter

Voksne katter kan kastreres når som helst i livet, men det er viktig å ta hensyn til noen faktorer før man tar beslutningen.

For voksne katter, spesielt eldre katter, kan kastrering være litt mer utfordrende enn for unge katter. Veterinæren vil først og fremst vurdere kattens generelle helsestatus før de bestemmer om kastrering er trygt og anbefalt.

Noen viktige ting å vurdere når man vurderer kastrering av voksne katter:

 1. Helsestatus: Eldre katter kan ha underliggende helseproblemer som kan påvirke operasjonens sikkerhet. Før kastreringen, vil veterinæren utføre en grundig helseundersøkelse og noen ganger blodprøver for å vurdere kattens helse.
 2. Fedme: Overvektige katter kan ha økt risiko for komplikasjoner under kastrering. Hvis katten er overvektig, kan det være nødvendig å få den til å gå ned i vekt før operasjonen.
 3. Hormonelle forhold: Eldre katter kan allerede ha utviklet noen av de atferdsmessige og fysiske egenskapene assosiert med kjønnshormoner. Kastrering kan bidra til å redusere noen av disse egenskapene, men det vil ikke alltid eliminere dem helt.

Selv om tidlig kastrering anbefales for de fleste katter, kan kastrering av voksne katter være nødvendig i visse situasjoner. For eksempel, hvis en voksen katt blir adoptert fra et dyrevern eller en redningsorganisasjon og ennå ikke er kastrert, kan det anbefales å gjøre det for å forhindre uønsket reproduksjon.

I alle tilfeller er det viktig å konsultere en erfaren veterinær for å diskutere den beste tilnærmingen og vurdere kattens individuelle forhold før man bestemmer seg for å kastrere en voksen katt.

Villkatter og gatekatter

For villkatter og gatekatter anbefales tidlig kastrering, vanligvis mellom 8 til 16 uker gamle, før de når kjønnsmoden alder. Dette tidspunktet er kjent som tidlig sterilisering eller “TNR” (fang, kastrer, slipp ut) -programmer. TNR-programmer er en effektiv måte å kontrollere bestanden av hjemløse katter og redusere antallet uønskede kattunger.

Fordeler med tidlig kastrering for villkatter og gatekatter inkluderer:

 1. Redusert overbefolkning: Tidlig kastrering forhindrer at disse kattene formerer seg og bidrar dermed til å redusere antall hjemløse kattunger.
 2. Bedre helse og velferd: TNR-programmer forbedrer generelt helsen og velferden til villkatter og gatekatter, da det reduserer risikoen for noen sykdommer og skader som kan oppstå i kamp om territorier eller partnere.
 3. Kontroll av territoriummarkering: Kastrerte katter har ofte mindre behov for å markere territoriet sitt med urin, noe som reduserer dårlig lukt og hindrer territorial aggresjon.
 4. Bedre atferd: Kastrerte katter viser vanligvis en mer rolig og fredelig atferd, og de har mindre tendens til å streife eller kjempe med andre katter.

Tidlig kastrering av villkatter og gatekatter bør gjøres av dyrevernorganisasjoner, dyrebeskyttelsesgrupper eller erfarne veterinærer som har erfaring med TNR-programmer. Disse programmene er ofte støttet av lokale myndigheter og dyrevernorganisasjoner for å bidra til å kontrollere bestanden av hjemløse katter på en human og effektiv måte.

Syke katter

Kastrering av syke katter bør generelt utsettes til katten har gjenvunnet nok helse til å tåle operasjonen. Kastrering er en kirurgisk prosedyre som krever at katten er i relativt god form for å kunne takle anestesi og gjenoppretting etter inngrepet.

Når en katt er syk, er det viktig å prioritere behandlingen av den underliggende tilstanden før kastrering vurderes. Å kastrere en syk katt kan forverre tilstanden og øke risikoen for komplikasjoner under og etter operasjonen.

Veterinæren vil vurdere kattens helsetilstand nøye før de tar en beslutning om kastrering. De vil utføre en grundig fysisk undersøkelse, ta relevante blodprøver og andre tester for å vurdere kattens generelle helsestatus. Hvis katten lider av en akutt eller alvorlig tilstand, vil kastreringen bli utsatt til den er stabil og egnet for operasjonen.

I noen tilfeller, spesielt hvis katten lider av en kronisk tilstand eller har en progressiv sykdom, kan kastrering bli frarådet helt. Veterinæren vil gi råd om den beste tilnærmingen basert på kattens individuelle forhold og helsestatus.

Det er viktig å huske at veterinæren er den beste personen til å vurdere om kastrering er trygt for en syk katt. De vil sørge for å ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at operasjonen utføres på en trygg og ansvarlig måte.

Komplikasjoner ved sterilisering av katt

Selv om kastrering av katter er en vanlig og rutinemessig operasjon, kan det oppstå komplikasjoner i sjeldne tilfeller. Det er viktig å være oppmerksom på disse mulige komplikasjonene, men husk at de er relativt sjeldne, spesielt når operasjonen utføres av en erfaren veterinær under optimale forhold. Noen potensielle komplikasjoner inkluderer:

 1. Infeksjon: Infeksjon kan oppstå på operasjonssiden etter kastrering. Riktig sterilisering av utstyret og sanitet under operasjonen bidrar til å minimere denne risikoen.
 2. Blødning: Noen katter kan oppleve blødning etter kastrering. Mindre blødninger kan normalt stoppes uten alvorlige problemer, men i sjeldne tilfeller kan det være nødvendig med ekstra medisinsk behandling eller kirurgisk inngrep.
 3. Anestesi-relaterte problemer: Noen katter kan reagere negativt på anestesi. Dette kan inkludere reaksjoner som oppkast, urolig oppførsel eller i ekstreme tilfeller allergiske reaksjoner. En erfaren veterinær vil evaluere kattens helse før operasjonen for å redusere denne risikoen.
 4. Sårlekkasje: I noen tilfeller kan suturer eller kirurgiske klips som brukes til å lukke operasjonssnittet, lekke. Dette kan forårsake en dårlig heling og økt risiko for infeksjon.
 5. Sårinfeksjon: Selv om det er sjeldent, kan operasjonssnittet bli smittet. Riktig sårstell etter operasjonen er viktig for å forhindre infeksjoner.
 6. Suturproblemer: Noen katter kan ha en reaksjon på suturmaterialet som brukes til å lukke operasjonssnittet, eller de kan prøve å fjerne suturer på egenhånd.

Det er viktig å følge veterinærens instruksjoner for post-operativ omsorg nøye for å redusere risikoen for komplikasjoner. Dersom du merker noe unormalt i kattens oppførsel eller tilstanden etter kastrering, bør du kontakte veterinæren umiddelbart for videre oppfølging og behandling. Igjen, det er verdt å huske at komplikasjoner ved kastrering er relativt sjeldne, og de aller fleste katter kommer seg godt etter inngrepet med riktig omsorg og tilsyn.

Referanser

Om forfatteren