Katten mjauer om natten

Katter mjauer ofte av ulike årsaker, og dette kan inkludere om natten. Lær mer om mulige årsaker til at katten mjauer om natten.

Hvorfor mjauer katten om natta?

Katter kan mjaue om natten av flere grunner, som ønske om oppmerksomhet, kommunikasjon med andre dyr, ønske om å gå ut eller komme inn, eller til og med på grunn av naturlig jaktatferd som blir mer aktiv om natten. Noen ganger kan det også skyldes endringer i omgivelsene eller helseproblemer. Det er viktig å prøve å forstå kattens individuelle behov og situasjon for å identifisere årsaken til nattlige mjauelyder. Hvis katten plutselig endrer atferd og begynner å mjaue mer om natten, kan det være lurt å undersøke eventuelle endringer i miljøet, rutiner eller helsen hennes.

Relatert: Katten mjauer hele tiden

Når på døgnet er katten mest aktiv?

Katter er naturlig aktive dyr, og aktivitetsmønsteret deres kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert kattens alder, personlighet, miljø og rutiner. Generelt sett er katter kjent for å være mer aktive om natten og i skumringen, noe som er en del av deres naturlige jaktatferd. Dette skyldes kattens status som skumrings- og nattaktive jegere i naturen.

Noen katter kan være ganske aktive tidlig om morgenen og sen ettermiddag, mens andre kan være mer aktive sent på kvelden og tidlig på natten. Aktivitetsmønsteret kan også påvirkes av menneskers tilstedeværelse og interaksjon med katten. Mange eiere opplever at katter kan bli mer aktive når de er hjemme og våkne, da det er tid for lek, fôring og samspill.

Husk at det ikke er uvanlig at katter har korte perioder med intensiv aktivitet, etterfulgt av mer hvile. Dette ligner på det mønsteret de ville hatt i naturen mens de jaktet bytte. Det er viktig å forstå din egen katts personlighet og rutiner for å tilrettelegge for tilstrekkelig stimulering og aktivitet gjennom dagen.

Relatert: Hvorfor mjauer katten min så mye

Årsaker til at katten mjauer om natten

Her er noen mulige årsaker til hvorfor en katt kan mjaue om natten:

 1. Kommunikasjon: Mjauing er en måte for katter å kommunisere med mennesker og andre dyr på. Katten prøver kanskje å få oppmerksomheten din eller formidle noe viktig.
 2. Mat: Katter kan mjaue om natten hvis de er sultne. Kanskje er matskålen deres tom, eller så har de en rutine med å be om mat om natten.
 3. Utendørsliv: Hvis katten vanligvis er utendørs, kan den prøve å signalisere at den vil ut. Dette kan være spesielt vanlig om natten når naturen er mer aktiv og fristende for katter.
 4. Oppmerksomhet: Katter kan lengte etter selskap og oppmerksomhet, spesielt hvis de er alene om natten. Mjauing kan være en måte å få deg til å interagere med dem på.
 5. Tristhet eller angst: En katt kan mjaue hvis den føler seg ensom, redd eller utrygg. Dette kan være spesielt merkbart om natten når det er stille og katten kan føle seg forlatt.
 6. Helseproblemer: Visse helseproblemer eller smerter kan føre til økt mjauing. Hvis katten din plutselig begynner å mjaue mer enn vanlig, kan det være lurt å konsultere en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer.
 7. Fortplantning: Ukastrerte hunnkatter kan være ekstra vokale under løpetider for å tiltrekke seg hanner.
 8. Alderdom: Eldre katter kan noen ganger begynne å mjaue mer om natten på grunn av demens eller endret søvnrytme.

Hvis katten din plutselig begynner å mjaue mer enn vanlig, kan det være lurt å observere adferden og se om du kan identifisere noen mønstre eller årsaker. Hvis mjauingen virker bekymringsfull eller hvis katten viser andre tegn på å ikke ha det bra, er det best å konsultere en veterinær for profesjonell rådgivning og eventuell behandling.

Relatert: Gamle katter som mjauer

Kommunikasjon

Mjauing er en viktig form for kommunikasjon for katter. Katter som mjauer om natten bruker sine vokale lyder, inkludert mjauing, for å formidle forskjellige budskap og behov. Her er noen måter katter bruker mjauing som en form for kommunikasjon:

 1. Begjær etter oppmerksomhet: Katter kan mjaue for å få oppmerksomhet fra mennesker eller andre dyr. Dette kan være når de ønsker å leke, kose eller bare ha selskap.
 2. Mat: Katter mjauer ofte når de er sultne eller vil ha mat. De kan assosiere mjauing med å få mat fra menneskene sine.
 3. Ønske om å komme ut eller inn: Hvis katten vanligvis går utendørs eller har tilgang til både ute- og inneseksjoner, kan den mjaue for å signalisere at den vil ut eller komme inn.
 4. Uttrykke smerte eller ubehag: Noen ganger kan katter mjaue hvis de opplever smerte, ubehag eller andre helseproblemer. Dette kan være en måte for dem å søke hjelp eller oppmerksomhet på.
 5. Kommunikasjon med andre katter: Katter kan også mjaue for å kommunisere med andre katter. Dette kan være en del av territorielle signaler eller interaksjoner mellom katter.
 6. Ønske om å dele: Katter som er sosiale kan mjaue for å invitere andre katter eller til og med mennesker til å dele området eller ressurser som mat eller lekeplasser.
 7. Løpetid: Hunnkatter kan være spesielt vokale under løpetid for å tiltrekke seg hanner.

Det er viktig å merke seg at katter har forskjellige typer mjauing for ulike situasjoner, og eiere som tilbringer tid med kattene sine, vil ofte kunne tolke hva slags behov eller melding katten prøver å formidle. Hvis katten din plutselig endrer sin vanlige atferd med hensyn til mjauing, spesielt hvis den virker trist eller viser tegn på ubehag, kan det være lurt å rådføre deg med en veterinær for å sikre at alt er i orden.

Mat

Katter bruker mjauing som en måte å kommunisere sitt ønske om mat på. Mjauing i sammenheng med mat er en vanlig form for kommunikasjon som katter bruker for å signalisere at de er sultne eller ønsker å bli matet. Her er noen aspekter knyttet til katters mjauing når det gjelder mat:

 1. Sult: Når en katt føler sult, kan den begynne å mjaue som en måte å formidle sitt behov for mat på. Dette kan være spesielt tydelig rundt måltidstider eller når katten føler at det er på tide å bli matet.
 2. Matrutine: Hvis katten din er vant til å få mat på bestemte tidspunkter, kan den begynne å mjaue når den forventer maten sin. Katter er flinke til å etablere rutiner og kan forbinde bestemte tider med matinntak.
 3. Lokking: Katter kan også bruke mjauing som en måte å lokke eieren sin til å gi dem mat. Noen katter kan være veldig vokale og insisterende når de vil ha mat, og de kan bruke mjauelyder for å få eierens oppmerksomhet.
 4. Assosiasjon: Katter kan lære at mjauing fører til at de får mat, spesielt hvis eierne pleier å gi etter for mjauing. Dette kan føre til at katten bruker mjauelyder som en strategi for å få mat.
 5. Endringer i dietten: Hvis kattens diett nylig har blitt endret, kan den begynne å mjaue mer i begynnelsen som en reaksjon på forandringen.

Det er viktig å forstå kattens behov og være oppmerksom på dens matvaner. Hvis katten din begynner å mjaue mer enn vanlig, kan det være lurt å vurdere om den får nok mat, om kostholdet er passende, eller om det kan være andre faktorer som påvirker atferden.

Utendørsliv

Katter som er vant til å være utendørs, kan bruke mjauing om natten som en måte å kommunisere sitt ønske om å gå ut eller komme inn. Dette er en vanlig form for kommunikasjon som katter bruker for å signalisere sitt behov for å utforske utemiljøet eller søke tilflukt innendørs. Her er noen aspekter ved katters mjauing knyttet til utendørsliv:

 1. Ønske om å gå ut: Hvis katten er vant til å gå ut, kan den begynne å mjaue når den ønsker å gå ut for å utforske eller jakte. Dette kan være spesielt merkbart når katten ser på fugler eller andre dyr utenfor vinduet.
 2. Ønske om å komme inn: Katter som går ut, kan også bruke mjauing for å signalisere at de ønsker å komme innendørs. Dette kan være når de føler at været blir dårlig eller når de føler seg truet av andre dyr.
 3. Territorial adferd: Mjauing kan også være en måte for katter å markere sitt territorium utendørs. Kattene kan bruke mjauelyder for å kommunisere med andre katter om hvilket område som tilhører dem.
 4. Nattaktivitet: Noen katter er mer aktive om natten, spesielt hvis de er naturlige jegere. Mjauing om natten kan være en måte å signalisere at de ønsker å være aktive utenfor når det er mørkt.
 5. Sosialt samspill: Utendørskatter kan også bruke mjauing som en måte å tiltrekke seg andre katter eller å samhandle med mennesker som er ute.

Hvis katten din er utendørskatt og begynner å mjaue mer enn vanlig når det gjelder utendørsliv, kan det være lurt å vurdere kattens sikkerhet og velferd. Sørg for at den har trygge områder å utforske og tilfluktssteder å gå til hvis den føler seg truet. Hvis katten begynner å mjaue uvanlig mye om utendørsliv, kan det være lurt å vurdere om det har skjedd noen endringer i miljøet eller om det er spesielle behov som ikke blir oppfylt.

Oppmerksomhet

Mjauing som en måte å søke oppmerksomhet på er en vanlig atferd blant katter. Katter kan bruke mjauelyder for å kommunisere med mennesker og få oppmerksomhet på forskjellige måter. Her er noen aspekter knyttet til katters mjauing når det gjelder å søke oppmerksomhet:

 1. Ønske om interaksjon: Katter er sosiale dyr og kan bruke mjauing for å få oppmerksomhet fra mennesker når de ønsker å leke, kose eller bare være i nærheten.
 2. Leke og samspill: Mjauing kan være en måte for katter å invitere til lek eller annet samspill med deg. Noen katter kan mjaue når de har en leke i munnen og ønsker å inkludere deg i leken.
 3. Selskap: Hvis katten din føler seg ensom eller kjeder seg, kan den bruke mjauing som en måte å signalisere at den ønsker selskap.
 4. Omsorg og oppmerksomhet: Katter kan også mjaue når de ønsker omsorg og oppmerksomhet, for eksempel hvis de vil bli klappet eller strøket.
 5. Deling av øyeblikk: Noen ganger kan katter mjaue for å invitere deg til å dele et øyeblikk med dem, som å sitte ved vinduet og se på fugler eller bare tilbringe tid sammen.
 6. Rutine: Hvis katten er vant til å få oppmerksomhet fra deg på bestemte tidspunkter, kan den begynne å mjaue når den forventer at du skal gi den oppmerksomhet.

Det er viktig å forstå at katter har individuelle personligheter og kommunikasjonsmåter. Noen katter kan være mer vokale og søker oppmerksomhet gjennom mjauing, mens andre kan være mer reserverte. Hvis katten din begynner å mjaue mer enn vanlig for å søke oppmerksomhet, er det viktig å gi den tid og oppmerksomhet når det er mulig. Samtidig er det også viktig å lære katten sunne grenser for å unngå å belønne uønsket atferd.

Tristhet eller angst

Mjauing om natten kan også være et tegn på tristhet eller angst hos katter. Katter kan uttrykke følelser gjennom sine vokale lyder, og hvis en katt føler seg trist, engstelig eller stresset, kan den begynne å mjaue mer enn vanlig. Her er noen aspekter knyttet til katters mjauing når det gjelder tristhet eller angst:

 1. Ensomhet: Katter er territoriale dyr, men noen ganger kan de føle seg ensomme eller isolerte, spesielt hvis de er alene i lengre perioder. Mjauing kan være en måte for katten å uttrykke sin tristhet over mangelen på selskap.
 2. Endringer i omgivelsene: Katter er vanligvis rutinebaserte dyr som liker forutsigbarhet. Hvis det har skjedd store endringer i miljøet, som flytting eller introduksjon av nye kjæledyr, kan katten føle seg usikker og derfor begynne å mjaue.
 3. Stress: Katter kan bli stresset av ulike grunner, som endringer i rutiner, besøk til veterinæren, eller andre faktorer som påvirker deres trygghet. Stress kan utløse økt mjauing.
 4. Mangel på trygghet: Hvis en katt føler seg truet eller ikke føler seg trygg i sitt miljø, kan den begynne å mjaue som en måte å prøve å få oppmerksomhet og hjelp fra mennesker.
 5. Separasjonsangst: Katter kan også utvikle separasjonsangst, spesielt hvis de er svært knyttet til eieren sin. Dette kan føre til økt mjauing når eieren er borte.

Hvis du merker at katten din begynner å mjaue mer enn vanlig og viser tegn på tristhet eller angst, er det viktig å evaluere miljøet og rutinene dens. Gi katten nok oppmerksomhet, trygghet og stimulering. Hvis atferden fortsetter eller forverres, kan det være lurt å rådføre deg med en veterinær eller en atferdsspesialist for å finne ut hvordan du best kan hjelpe katten din med eventuelle tristhets- eller angstproblemer.

Helseproblemer

Økt mjauing kan også være et tegn på helseproblemer hos katter. Katter kan bruke sine vokale lyder, inkludert mjauing, for å indikere at de ikke føler seg bra eller opplever smerte. Hvis en katt plutselig begynner å mjaue mer enn vanlig, spesielt hvis det er en endring i kattens vanlige atferd, kan det være et tegn på at den har helseproblemer. Her er noen mulige helseproblemer som kan føre til økt mjauing:

 1. Smerter: Katter kan uttrykke smerte gjennom økt mjauing. Dette kan være smerte fra en skade, betennelse eller andre helseproblemer.
 2. Urinveisproblemer: Urinveisinfeksjoner, blærestein eller andre problemer i urinveiene kan føre til smerte og ubehag, som kan resultere i økt mjauing.
 3. Tannproblemer: Smerter i tennene eller munnen kan få katter til å mjaue, spesielt når de spiser eller forsøker å spise.
 4. Fordøyelsesproblemer: Problemer med fordøyelsen, som forstoppelse eller oppkast, kan føre til ubehag og smerte, noe som kan påvirke kattens atferd og forårsake økt mjauing.
 5. Aldersrelaterte plager: Eldre katter kan oppleve aldersrelaterte helseproblemer som leddgikt, demens eller andre lidelser som kan påvirke atferden deres, inkludert økt mjauing.
 6. Hormonelle endringer: Hvis en katt ikke er sterilisert eller kastrert, kan hormonelle endringer, som løpetid hos hunnkatter eller kjønnsdrift hos hannkatter, føre til økt mjauing.
 7. Generell ubehag: Katter kan også føle seg generelt uvel eller utilpass av en rekke årsaker, og dette kan reflekteres i økt mjauing.

Hvis du merker at katten din begynner å mjaue mer enn vanlig og mistenker at det kan være på grunn av helseproblemer, bør du definitivt oppsøke en veterinær. En veterinær kan undersøke katten din for å identifisere eventuelle helseproblemer og gi passende behandling.

Forplantning

Forplantning er en annen faktor som kan påvirke katters mjauing. Spesielt for intakte hunnkatter (ikke-kastrerte) og hankatter (ikke-steriliserte) kan mjauing være en del av deres naturlige adferd knyttet til forplantning. Her er noen aspekter ved katters mjauing om natten i forbindelse med forplantning:

 1. Løpetid hos hunnkatter: Hunnkatter som ikke er sterilisert, går gjennom løpetidssykluser hvor de blir seksuelt mottakelige for hannkatter. Under løpetiden kan hunnkatter bli mer vokale og bruke økt mjauing som en måte å tiltrekke seg hannkatter på.
 2. Tilnærmelse og parring: Hannkatter kan også bruke mjauing som en måte å kommunisere med hunnkatter under parringssesongen. Mjauing kan være en del av hannkattens forsøk på å tiltrekke seg hunnkatten.
 3. Konkurranse mellom hankatter: Mjauing kan også oppstå når hankatter konkurrerer om oppmerksomheten til hunnkatter i løpetid. Dette kan føre til økt vokalisering i områder hvor flere hankatter befinner seg.
 4. Territoriell adferd: Mjauing kan også være en del av territoriell adferd, spesielt når hannkatter markerer sitt territorium og forsøker å etablere dominans over andre hankatter.

For eiere av intakte katter som ønsker å kontrollere eller unngå reproduksjon, er kastrering og sterilisering de vanlige løsningene. Dette kan også hjelpe med å redusere overdreven vokalisering og markedsføring relatert til forplantning. Det er viktig å snakke med en veterinær for å få råd om den beste tilnærmingen basert på kattens individuelle situasjon.

Alderdom

Alderdom kan også påvirke katters mjauing. Eldre katter kan oppleve endringer i atferd og kommunikasjon, inkludert økt mjauing, som kan være relatert til aldersrelaterte faktorer. Her er noen måter alderdom kan påvirke katters mjauing:

 1. Demens: Eldre katter kan oppleve demens eller kognitiv dysfunksjon, akkurat som eldre mennesker kan. Dette kan føre til forvirring og endringer i atferd, inkludert økt mjauing uten noen åpenbar grunn.
 2. Endret søvnrytme: Eldre katter kan begynne å ha endringer i søvnmønsteret, som kan føre til økt aktivitet om natten og derfor mer mjauing.
 3. Smerter og ubehag: Eldre katter er mer utsatt for aldersrelaterte helseproblemer som leddgikt og andre kroniske smerter. Dette kan føre til økt mjauing som en reaksjon på ubehag.
 4. Tap av syn eller hørsel: Eldre katter kan oppleve tap av syn eller hørsel, noe som kan føre til økt usikkerhet og forvirring. Dette kan igjen føre til økt vokalisering som et middel for å navigere i omgivelsene.
 5. Økt behov for oppmerksomhet: Eldre katter kan føle et økt behov for selskap og oppmerksomhet når de blir eldre. Dette kan manifestere seg gjennom økt mjauing for å søke tilknytning.

Hvis en eldre katt begynner å mjaue mer enn vanlig, spesielt hvis det er en endring i atferden, er det viktig å vurdere kattens alder og helsestatus. Ta gjerne kontakt med en veterinær for en helsevurdering og råd om hvordan du best kan støtte en eldre katt gjennom aldringsprosessen.

Referanser

Om forfatteren