Katt som tisser inne

Hvis katten din begynner å tisse inne, kan det være flere årsaker til dette atferden. Lær mer om mulige årsaker og hva du kan gjøre for å få katt til å slutte å tisse inne.

Årsaker til at katt tisser inne, og hva du kan gjøre

Det er viktig å finne ut hvorfor katten gjør dette, slik at du kan ta riktige skritt for å løse problemet. Her er noen mulige årsaker og tiltak du kan vurdere:

 1. Helseproblemer: Urinveisinfeksjoner, blærestein, nyreproblemer eller andre helseproblemer kan føre til at katten tisser inne. Det er viktig å få katten din undersøkt av en veterinær for å utelukke eller behandle eventuelle medisinske årsaker.
 2. Urinveisproblemer: Katter er veldig sensitive for lukter. Hvis katten din har tidligere tisset et bestemt sted inne, kan lukten bli igjen selv etter rengjøring. Dette kan føre til at katten fortsetter å tisse på samme sted. Sørg for å bruke enzymbaserte rengjøringsmidler som fjerner lukten helt.
 3. Stress eller angst: Endringer i miljøet, som nye mennesker, dyr eller møbler, kan stresse katten din. Dette kan føre til at katten markerer territoriet sitt ved å tisse inne. Prøv å introdusere endringer gradvis og gi katten trygge og rolige områder.
 4. Kattedo-problemer: Katter kan være kresne med toalettforholdene. Sørg for at kattedoen er ren, godt plassert og at du bruker et kattegrus som katten din liker. Noen katter foretrekker også å ha separate toaletter til urin og avføring.
 5. Sosiale faktorer: Hvis du har flere katter, kan det være uenigheter eller territorielle utfordringer som fører til at en katt tisser inne. Gi hver katt tilstrekkelig plass og ressurser.
 6. Manglende kassevaner: Kattunger lærer vanligvis fra moren hvordan man bruker en kattedo. Hvis katten din aldri har lært riktig kasseatferd, kan det være nødvendig å trene den gradvis ved å plassere den i kattedoen etter måltider og gi ros og belønning når den bruker toalettet.
 7. Aldring: Eldre katter kan utvikle aldersrelaterte helseproblemer som påvirker toalettatferden deres. Enklere tilgang til kattedoen og hyppigere rengjøring kan hjelpe.

Hvis problemet vedvarer, anbefales det sterkt å konsultere en veterinær for å utelukke helseproblemer og få råd om atferdsendringer. En veterinær eller dyreoppførselsrådgiver kan gi deg mer skreddersydd veiledning basert på kattens individuelle situasjon.

Helseproblemer

Helseproblemer kan være en av hovedårsakene til at en katt begynner å tisse inne. Når katter opplever ubehag eller smerte på grunn av urinveisproblemer eller andre medisinske tilstander, kan de begynne å avvike fra deres normale toalettvaner. Her er noen helseproblemer som kan føre til at en katt tisser inne:

 1. Urinveisinfeksjon: Infeksjoner i urinveiene, som blæren eller urinrøret, kan føre til smerte og ubehag når katten prøver å urinere. Dette kan føre til at katten forbinder kattedoen med smerte og begynner å tisse andre steder.
 2. Blærestein: Dannelsen av steiner i blæren eller urinveiene kan blokkere normal urinstrøm og forårsake smerte og urinretensjon. Katten kan prøve å tisse, men være ute av stand til å gjøre det, eller oppleve ubehag under urinering.
 3. Urinstopp (blokkering): Hannkatter har en tendens til å være mer utsatt for urinstopp, hvor urinstrømmen blokkeres, vanligvis på grunn av krystaller eller steiner. Dette er en akutt medisinsk nødsituasjon som krever umiddelbar veterinærbehandling.
 4. Nyreproblemer: Nedsatt nyrefunksjon kan påvirke urinproduksjonen og kattens evne til å kontrollere blæren. Dette kan føre til hyppigere vannlating, inkludert urinering inne.
 5. Sukkersyke (diabetes): Katter med diabetes kan oppleve økt tørste og hyppigere urinering. Hvis katten din har diabetes, kan den tisse inne som et resultat av økt urinproduksjon.
 6. Andre medisinske tilstander: Andre helseproblemer som påvirker kattens generelle helse og velvære, som leddgikt, smerte eller betennelse, kan også påvirke kattens evne til å bruke kattedoen som normalt.

Hvis katten din begynner å tisse inne, spesielt hvis dette er en ny oppførsel, er det viktig å kontakte en veterinær så snart som mulig. Veterinæren kan gjennomføre nødvendige tester og evalueringer for å identifisere eventuelle helseproblemer og gi riktig behandling. Det er også viktig å utelukke medisinske årsaker før du prøver å endre atferden på andre måter.

Urinveisproblemer

Urinveisproblemer er en vanlig årsak til at katter begynner å tisse inne. Disse problemene kan være smertefulle eller ubehagelige for katten, og som et resultat kan den begynne å unngå kattedoen. Her er noen urinveisproblemer som kan føre til at en katt tisser inne:

 1. Urinveisinfeksjon: Infeksjoner i urinveiene, som blæren eller urinrøret, kan forårsake irritasjon og smerte under urinering. Dette kan føre til at katten forbinder kattedoen med smerte og derfor prøver å tisse andre steder.
 2. Blærestein: Dannelsen av krystaller eller steiner i blæren eller urinveiene kan forstyrre urinstrømmen og føre til ubehag eller smerte for katten. Dette kan resultere i at katten tisser inne i et forsøk på å lindre ubehaget.
 3. Idiopatisk cystitt: Dette er en tilstand der katten opplever betennelse i blæren uten en identifiserbar årsak. Det kan føre til hyppig og smertefull vannlating, og katten kan tisse inne som et resultat av disse symptomene.
 4. Urininkontinens: Eldre katter eller de med visse medisinske tilstander kan oppleve inkontinens, som er manglende evne til å kontrollere urinering. Dette kan føre til utilsiktet urinering inne.
 5. Urinstopp (blokkering): Dette er mer vanlig hos hannkatter. Krystaller, steiner eller betennelse kan blokkere urinstrømmen og føre til at katten ikke kan urinere normalt. Dette er en nødsituasjon som krever umiddelbar veterinærbehandling.
 6. Feline Interstitial Cystitis (FIC): Dette er en kompleks tilstand som involverer betennelse i blæren. Det kan føre til smerte, hyppig vannlating og urinering utenfor kattedoen.

Hvis du mistenker at katten din har urinveisproblemer, bør du kontakte en veterinær så snart som mulig. Veterinæren kan utføre nødvendige tester, inkludert urinprøver og blodprøver, for å diagnostisere problemet og anbefale passende behandling. For urinveisproblemer er det viktig å få rask veterinærhjelp for å lindre kattens ubehag og forhindre alvorlige komplikasjoner.

Stress eller angst

Stress og angst kan definitivt være en årsak til at en katt begynner å tisse inne. Katter er sensitive skapninger som kan reagere på endringer i miljøet eller rutinene sine med stress eller angst. Dette kan påvirke deres atferd, inkludert deres toalettvaner. Her er noen måter stress og angst kan føre til at katter tisser inne:

 1. Miljøendringer: Introduksjonen av nye mennesker, dyr eller gjenstander i kattens miljø kan føre til stress. Dette kan inkludere flytting til et nytt hjem, nytt møbel, eller til og med endringer i kattens eget rom.
 2. Manglende trygge områder: Katter er territoriale dyr og føler seg tryggest når de har sine egne steder å trekke seg tilbake til. Hvis katten føler at dens territorium blir invadert eller forstyrret, kan dette føre til stress og urinmarkering inne.
 3. Konflikter med andre dyr: Hvis det er andre katter eller dyr i husholdningen, kan det oppstå territoriale konflikter eller uvennlige forhold. Dette kan føre til stress og urinering inne som en form for markering.
 4. Mangel på stimuli: Katter er naturlig nysgjerrige og aktive dyr. Hvis de ikke får nok mentalt og fysisk stimuli, kan de oppleve kjedsomhet og stress, som igjen kan påvirke deres atferd.
 5. Endringer i rutiner: Katter liker stabilitet og forutsigbarhet. Store endringer i deres daglige rutiner, som fôringstider eller tidspunkter for interaksjon, kan føre til stress.
 6. Tidligere traumer: Katter som har hatt tidligere traumatiske opplevelser, som mishandling eller forsømmelse, kan oppleve kronisk angst som påvirker deres atferd.

For å håndtere stress- eller angstrelatert urinering inne, kan du prøve følgende:

 • Skape et trygt miljø: Sørg for at katten har sine egne trygge områder hvor den kan trekke seg tilbake. Dette kan inkludere høye steder, skjulesteder og dedikerte områder med kattens egne eiendeler.
 • Gradvis introduksjon av endringer: Hvis du introduserer noe nytt i kattens miljø, gjør det gradvis slik at katten har tid til å tilpasse seg.
 • Mental og fysisk stimulering: Gi katten regelmessig trening og mentale utfordringer gjennom lek og aktiviteter.
 • Pheromone diffusorer: Bruk feromondiffusorer som kan hjelpe med å skape en mer beroligende atmosfære for katten.
 • Konsultasjon med en veterinær eller dyreoppførselsspesialist: Hvis stress eller angst vedvarer, kan en profesjonell hjelpe med å vurdere situasjonen og gi mer spesifikke råd basert på kattens behov.

Husk at det er viktig å ekskludere eventuelle medisinske årsaker før du konkluderer med at stress eller angst er hovedårsaken til urinering inne.

Kattedo-problemer

Problemer knyttet til kattedoen eller toalettforholdene kan også føre til at en katt begynner å tisse inne. Katter er nøye med deres toalettatferd, og hvis de opplever ubehag rundt kattedoen eller toalettvanene, kan de begynne å avvike fra det normale mønsteret. Her er noen årsaker relatert til kattedoen som kan føre til urinering inne:

 1. Renhold: Katter foretrekker rene toalettforhold. Hvis kattedoen ikke er ren nok etter kattens standarder, kan den velge å tisse andre steder.
 2. Kattegrus: Katter kan være kresne når det gjelder type og tekstur på kattegrus. Hvis katten ikke liker kattegrusen som brukes, kan den unngå å bruke kattedoen.
 3. Kassedesign: Noen katter kan foretrekke en bestemt type kassedesign. For eksempel, katter med høy alder kan ha problemer med å komme inn i en høy kattesandkasse.
 4. Plassering: Plasseringen av kattedoen er viktig. Hvis kattedoen er plassert på et sted som er for støyende, urolig eller avskrekkende for katten, kan den unngå å bruke den.
 5. Antall kattedoer: Hvis du har flere katter i husholdningen, bør det være tilstrekkelig med kattedoer tilgjengelig. Noen katter foretrekker å ha separate toaletter for urin og avføring.
 6. Størrelse på kattedoen: Katter varierer i størrelse, og en kattedo som er for liten eller for stor kan være ubehagelig for katten å bruke.
 7. Deksel eller ingen deksel: Noen katter foretrekker kattedoer med deksel for privatliv, mens andre kan føle seg innesperret av et deksel.
 8. Tilgjengelighet: Eldre katter eller katter med begrenset mobilitet kan ha problemer med å nå kattedoen hvis den er plassert på et sted som er vanskelig tilgjengelig.

For å løse kattedorelaterte problemer, bør du vurdere følgende:

 • Renhold: Rengjør kattedoen regelmessig og bytt ut kattegrusen ofte.
 • Kattegrus: Prøv forskjellige typer kattegrus for å finne ut hva katten din foretrekker.
 • Plassering: Plasser kattedoen på et rolig og tilgjengelig sted, helst et sted der katten føler seg trygg.
 • Antall kattedoer: Ha en kattedo per katt, pluss en ekstra.
 • Størrelse og design: Velg en kattedo som passer til kattens størrelse og preferanser.
 • Tilgjengelighet: For eldre katter, velg en kattedo som er enkel å komme inn i.

Å tilpasse kattedoen til kattens preferanser og behov kan bidra til å løse eventuelle toalettproblemer og oppmuntre til ønsket atferd.

Sosiale faktorer

Sosiale faktorer kan også spille en rolle når det gjelder at en katt begynner å tisse inne. Katter er territoriale dyr og kan reagere på forholdene med andre katter eller dyr i hjemmet. Konflikter eller uvennlige relasjoner kan føre til at en katt markerer sitt territorium inne. Her er noen sosiale faktorer som kan påvirke atferden til en katt:

 1. Territorielle konflikter: Hvis det er flere katter i husholdningen, kan det oppstå territoriale konflikter. En katt kan tisse inne som en måte å markere sitt territorium på eller for å signalisere dominans eller rivalisering.
 2. Ny katt i husholdningen: Introduksjonen av en ny katt kan føre til stress og territoriale konflikter. Eksisterende katter kan reagere ved å tisse inne som en respons på den nye kattens tilstedeværelse.
 3. Hierarki: Katter har et hierarki i felleskapet. Hvis det er uenighet om hierarkiet, kan det oppstå konflikter som påvirker kattens atferd, inkludert urinmarkering inne.
 4. Ressursdeling: Hvis det er begrenset tilgang til ressurser som mat, vann, kattedoer eller hvilesteder, kan det oppstå uenighet og konflikter som påvirker kattens velvære og atferd.

For å håndtere sosiale faktorer som kan føre til at en katt tisser inne, kan du vurdere følgende:

 • Gradvis introduksjon av nye katter: Nye katter bør introduseres gradvis og i kontrollerte omgivelser for å redusere sjansen for konflikter.
 • Sørge for tilstrekkelige ressurser: Ha nok kattedoer, mat- og vannskåler, og hvilesteder til alle kattene i husholdningen.
 • Overvåking og inngrep: Hold et øye med interaksjonen mellom kattene, og vær klar til å gripe inn hvis det oppstår uenigheter eller aggressivitet.
 • Feromonbehandling: Feromonprodukter som diffusorer eller sprayer kan bidra til å roe ned kattene og redusere konfliktnivået.
 • Profesjonell hjelp: Hvis konflikter vedvarer, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller dyreoppførselsspesialist for råd om håndtering av fler-katte-dynamikken.

Det er viktig å være oppmerksom på dynamikken mellom kattene i husholdningen og arbeide for å opprettholde et harmonisk og stressfritt miljø for å redusere risikoen for urinering inne på grunn av sosiale faktorer.

Manglende kassevaner

Manglende kassevaner refererer til tilfeller der katter som tidligere har vært godt trente på å bruke kattedoen plutselig begynner å tisse inne. Dette kan ha forskjellige årsaker, og det er viktig å finne ut hvorfor katten har utviklet denne uønskede atferden. Her er noen mulige årsaker til manglende kassevaner:

 1. Helseproblemer: Fysiske helseproblemer som urinveisinfeksjoner, blærestein eller andre medisinske tilstander kan føre til smerte eller ubehag under urinering. Katter kan begynne å tisse inne for å unngå smerten assosiert med kattedoen.
 2. Stress eller angst: Endringer i miljøet, introduksjon av nye dyr eller mennesker, eller andre stressende hendelser kan føre til at katten utvikler angst eller stress, som igjen kan påvirke kattens toalettvaner.
 3. Endringer i rutiner: Store endringer i kattens daglige rutiner, som fôringstider, aktivitetsnivå eller interaksjon med eieren, kan forvirre katten og føre til at den tisser inne.
 4. Territorial markering: Noen katter, spesielt ikke-kastrerte hankatter, kan tisse inne som en form for territoriell markering for å etablere sitt territorium eller signalisere dominans over andre dyr.
 5. Kassedesign eller plassering: Kattedoen kan være ubehagelig for katten å bruke på grunn av feil størrelse, form eller type kattegrus. Plasseringen av kattedoen kan også påvirke om katten velger å bruke den eller ikke.
 6. Kassedeksel: Noen katter liker ikke å bruke kattedoer med deksel på grunn av følelsen av å være innesperret eller manglende ventilasjon.
 7. Forurensning: Hvis kattedoen ikke er ren nok, kan katten nekte å bruke den og heller tisse andre steder.
 8. Aldring: Eldre katter kan oppleve aldersrelaterte helseproblemer eller nedsatt mobilitet som påvirker deres evne til å bruke kattedoen.

For å håndtere manglende kassevaner, må du først utelukke eventuelle helseproblemer ved å ta katten til en veterinær for en grundig helseundersøkelse. Deretter kan du jobbe med å identifisere og adressere eventuelle stressfaktorer eller miljøendringer som kan påvirke kattens atferd. Gradvis introduksjon av endringer, tilrettelegging av en behagelig kattedo og tilstrekkelig stimuli kan bidra til å gjenopprette kattens kassevaner.

Aldring

Aldring kan også påvirke en katts toalettatferd og føre til at den begynner å tisse inne. Eldre katter kan utvikle visse helsemessige og fysiske endringer som kan påvirke deres evne til å bruke kattedoen på samme måte som da de var yngre. Her er noen måter aldring kan påvirke katters toalettvaner:

 1. Redusert blærekontroll: Eldre katter kan oppleve svekket blærekontroll, noe som kan føre til hyppigere urinering og inkontinens. Dette kan resultere i at katten tisser inne.
 2. Fysiske begrensninger: Eldre katter kan utvikle leddgikt eller andre helseproblemer som påvirker deres bevegelse og evne til å komme seg til kattedoen i tide.
 3. Nedsatt syn eller hørsel: Redusert syn eller hørsel kan gjøre det vanskeligere for eldre katter å finne eller bruke kattedoen.
 4. Kognitive endringer: Eldre katter kan oppleve kognitive endringer som demens eller kognitiv dysfunksjonssyndrom (også kjent som kattedemens). Dette kan påvirke kattens evne til å huske hvor kattedoen er eller hvordan man bruker den.
 5. Smerteproblemer: Eldre katter kan oppleve smerte på grunn av aldersrelaterte helseproblemer, som kan påvirke deres vilje til å bruke kattedoen.
 6. Endret metabolisme: Eldre katter kan ha endringer i metabolismen og væskebalansen, noe som kan påvirke hvor ofte de urinerer og mengden urin som produseres.

For å håndtere urinering inne på grunn av aldring, kan du vurdere følgende:

 • Tilrettelegging: Sørg for at kattedoen er lett tilgjengelig og enkel å nå, spesielt hvis katten har fysiske begrensninger.
 • Hyppig rengjøring: Eldre katter kan være mer følsomme for lukter, så sørg for regelmessig rengjøring av kattedoen.
 • Hyppige toalettstopp: Gi eldre katter muligheten til å gå på toalettet oftere, spesielt hvis de viser tegn på å måtte urinere.
 • Veterinærundersøkelse: Ta katten din til veterinæren for en grundig helseundersøkelse, spesielt hvis det er urinproblemer. Veterinæren kan utelukke helseproblemer og gi råd om hvordan du best kan håndtere urinering inne på grunn av aldring.

Å tilpasse toalettforholdene til en eldre katts behov kan hjelpe med å minimere problemene knyttet til urinering inne.

Hvordan unngå at katter markerer?

Å unngå at katter markerer sitt territorium inne er en viktig del av å opprettholde et rent og harmonisk hjemmemiljø. Her er noen trinn du kan ta for å redusere eller forhindre urinmarkering:

 1. Kastrering/sterilisering: Hvis katten din ikke allerede er kastrert eller sterilisert, kan dette bidra til å redusere territorial atferd og urinmarkering, spesielt hos hannkatter.
 2. Renhold: Rengjør områdene hvor katten har markert grundig for å fjerne lukten helt. Bruk enzymbaserte rengjøringsmidler som er designet for å nøytralisere kattelukt.
 3. Kattedoer: Sørg for at du har tilstrekkelig med kattedoer tilgjengelig, spesielt hvis du har flere katter i husholdningen. En tommelfingerregel er å ha en kattedo per katt, pluss en ekstra.
 4. Riktig plassering: Plasser kattedoen på et rolig og tilgjengelig sted hvor katten kan føle seg trygg og uten forstyrrelser.
 5. Rengjøring av kattedoen: Hold kattedoen ren og bytt ut kattegrusen regelmessig. Katter kan unngå en skitten kattedo.
 6. Feromoner: Feromonsprayer eller diffusorer, som “Feliway”, kan bidra til å skape et mer avslappet miljø som motvirker urinmarkering.
 7. Fysisk og mental aktivitet: Gi katten tilstrekkelig fysisk og mental stimulering for å redusere stress og kjedsomhet som kan føre til markering.
 8. Unngå stress: Reduser stressfaktorer i kattens miljø, som store endringer i rutiner eller introduksjonen av nye dyr eller mennesker.
 9. Overvåkning og interaksjon: Overvåk kattens atferd og interaksjon med andre dyr eller mennesker i husholdningen. Intervenér hvis det oppstår konflikter.
 10. Profesjonell hjelp: Hvis urinmarkering vedvarer, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller dyreoppførselsspesialist for råd og veiledning.

Husk at det å forhindre urinmarkering kan kreve tålmodighet og en kombinasjon av tiltak. Det er viktig å forstå at katter kan markere av ulike grunner, og det kan ta tid å finne den beste tilnærmingen for din katt.

Referanser

Om forfatteren