Katt som klorer og biter

Det er ganske vanlig at katter klør og biter som en del av deres naturlige oppførsel og kommunikasjon. Lær mer om hvorfor katt klorer og biter.

Hvordan få katten til å slutte å bite?

Å få en katt til å slutte å bite krever tålmodighet, konsekvens og positiv forsterkning. Her er noen trinn du kan følge:

 1. Identifiser årsaken: Først og fremst må du forstå hvorfor katten biter. Er det under lek, som et forsvar, som en reaksjon på overstimulering eller av andre grunner? Å vite årsaken vil hjelpe deg å tilpasse tilnærmingen din.
 2. Unngå forsterkning: Ikke gi katten noen form for positiv forsterkning når den biter. Dette betyr at du ikke skal gi oppmerksomhet eller lek når katten biter. Hvis du gir oppmerksomhet når katten biter, kan den lære at biting fører til ønsket oppmerksomhet.
 3. Hold leker i nærheten: Når du leker med katten, bruk leker som gir deg en avstand fra kattens tenner og klør. Dette kan bidra til å redusere muligheten for at katten biter deg ved et uhell når den er oppspilt.
 4. Sosialiseringsøvelser: Hvis katten din er dårlig sosialisert, introduser den gradvis til nye mennesker, steder og situasjoner. Dette vil hjelpe den å føle seg mer trygg og mindre tilbøyelig til å bite som en defensiv reaksjon.
 5. Bruk positive forsterkninger: Belønn katten når den oppfører seg riktig. Hvis katten leker uten å bite, gi den godbiter eller ros. Dette vil hjelpe katten å forstå at ønsket atferd fører til belønning.
 6. Avbryt uønsket atferd: Hvis katten biter, avbryt leken eller kontakt umiddelbart. Dette vil hjelpe katten å forstå at biting fører til tap av det den ønsker, nemlig oppmerksomhet eller lek.
 7. Bruk riktige leketøy: Gi katten leker som kan tilfredsstille dens naturlige jakt- og bitebehov, for eksempel myke plysjleker eller leker som simulerer byttedyr.
 8. Ha tålmodighet: Endring av atferd tar tid. Vær konsekvent i tilnærmingen din, og ha tålmodighet mens katten lærer.

Hvis problemet med bitingen fortsetter, eller hvis katten biter hardt og aggresivt, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller en katteatferdsekspert. De kan gi deg spesifikke råd basert på kattens individuelle situasjon.

Årsaker til katt som klorer og biter

Her er noen mulige grunner til hvorfor en katt kan klø og bite:

 1. Lek: Katter liker å leke, og lek kan involvere kloring og biting. Dette er en del av deres måte å trene på og uttrykke naturlig jaktatferd.
 2. Kommunikasjon: Katter bruker kloring og biting som en del av deres måte å kommunisere med hverandre og med mennesker. Dette kan være mildt kloring eller biting som en form for oppmerksomhet eller kontakt.
 3. Territorial atferd: Katter kan klø eller bite for å markere sitt territorium. Dette kan være spesielt tydelig i situasjoner der en katt prøver å hevde sitt område eller forsvare det mot andre dyr eller mennesker.
 4. Ubehag eller smerte: Noen ganger kan en katt klø eller bite som reaksjon på ubehag eller smerte. Det kan være et signal om at de har helseproblemer eller føler seg truet.
 5. Overstimulering: Noen katter kan klø eller bite når de er overstimulerte, spesielt under lek eller når de får mye oppmerksomhet.
 6. Opplæring og sosialisering: Kattunger lærer også grenser gjennom kloring og biting når de vokser opp. Hvis de blir sosialisert riktig, lærer de å moderere denne oppførselen når de blir eldre.

Hvis du opplever at katten din klør eller biter på en måte som er problematisk eller uønsket, kan det være lurt å vurdere å konsultere en veterinær eller en profesjonell katteatferdsekspert. De kan hjelpe deg med å forstå kattens atferd bedre og gi råd om hvordan du kan håndtere situasjonen på en positiv måte.

Lek

Lek er en av de vanligste årsakene til at katter klør og biter. Kattens naturlige jaktatferd kommer til uttrykk når de leker, og dette inkluderer kloring og biting. Her er noen poeng som kan hjelpe deg å forstå hvorfor lek fører til kloring og biting hos katter:

 1. Instinktiv atferd: Katter er naturlige jegere, og kloring og biting er en del av deres jaktatferd. Katter liker å simulere jakten ved å bruke klørne og tennene i leken.
 2. Øvelse: Lek hjelper kattunger og voksne katter å utvikle og vedlikeholde ferdigheter som er nødvendige for overlevelse i naturen. Kloring og biting er en del av denne øvelsen.
 3. Sosial læring: Kattunger lærer fra en tidlig alder gjennom lek med kattesøsken og andre familiemedlemmer. Dette inkluderer læring om hvor hardt de kan bite eller klø før det blir smertefullt.
 4. Utløp for energi: Katter kan ha mye energi som de trenger å få utløp for. Lek med kloring og biting kan hjelpe dem med å kanalisere denne energien på en positiv måte.
 5. Mental stimulering: Lek med kloring og biting gir også katter mental stimulering. Jakten etter byttedyr i leken engasjerer kattens hjerne.

Hvis du opplever at kattens kloring og biting under lek blir for intens eller problematisk, kan du prøve å gi katten mer strukturert lek ved hjelp av leketøy som katten kan jakte på. Det er også viktig å lære katten å begrense kraften i kloring og biting når de leker med mennesker. Dette kan oppnås ved å avbryte leken når kloring eller biting blir for hard, og belønne katten når den bruker klørne og tennene på en mykere måte.

Husk at lek er en naturlig del av kattens liv, og det er viktig å tilby muligheter for både fysisk og mental stimulering for å holde katten sunn og lykkelig.

Kommunikasjon

Kloring og biting kan også være en form for kommunikasjon hos katter. Katter bruker kroppsspråk, inkludert kloring og biting, for å uttrykke følelser, behov og intensjoner. Her er noen måter katter kan bruke kloring og biting som en form for kommunikasjon:

 1. Oppmerksomhet: Katter kan klø eller bite forsiktig på deg for å få oppmerksomheten din. Dette kan være deres måte å si at de vil ha kos eller lek.
 2. Kjærlighet og hengivenhet: Noen ganger kan milde klapp eller bitt være en måte for katten å vise at den er glad i deg. Dette kan være spesielt tydelig når katten bruker myk munnkontakt uten å påføre smerte.
 3. Grenser: Katter kan bruke kloring eller biting for å sette grenser. Hvis du stryker eller klapper en katt på en måte den ikke liker, kan den reagere med kloring eller biting for å si at den ønsker at du skal slutte.
 4. Overstimulering: Noen ganger kan katter klø eller bite når de er overstimulerte. Dette kan skje under kos eller lek når katten blir for oppspilt.
 5. Frykt eller aggresjon: Kloring og biting kan også være en måte for katten å uttrykke frykt eller aggresjon. Dette kan skje hvis katten føler seg truet eller hvis den er i en ukjent eller stressende situasjon.

Det er viktig å lese kattens kroppsspråk nøye for å forstå intensjonen bak kloringen eller bitingen. Hvis katten virker avslappet og positiv, kan det være en form for kjærlighet eller oppmerksomhetssøk. Hvis katten virker anspent, er det viktig å respektere grensene dens og unngå situasjoner som kan utløse ubehag eller aggresjon.

For å opprettholde en positiv kommunikasjon med katten din, er det nyttig å lære kattens signaler og respektere dens behov og grenser. Hvis du er usikker på hvorfor katten din klorer eller biter, kan det være lurt å søke råd fra en veterinær eller en katteatferdsekspert.

Territorial atferd

Territorial atferd kan også være en av årsakene til at katter klør og biter. Katter er territorielle dyr og har en naturlig tendens til å markere sitt område og forsvare det mot inntrengere. Her er hvordan territorial atferd kan føre til kloring og biting:

 1. Markering av territorium: Katter har duftkjertler i potene og ansiktet. Når de klør på overflater eller gjenstander, etterlater de duftmarkører som signaliserer at dette området tilhører dem. Dette er en måte katter kommuniserer med andre katter om deres tilstedeværelse.
 2. Forsvar av territorium: Hvis en katt føler at sitt territorium blir invadert av en annen katt eller et annet dyr, kan den reagere med kloring og biting for å forsvare sitt område. Dette er en naturlig respons for å beskytte ressurser som mat, vann og ly.
 3. Etablering av hierarki: I flerkattshusholdninger kan kloring og biting også være en del av prosessen med å etablere hierarki og dominans. Dette er en måte katter prøver å fastslå hvem som har kontroll over hvilke områder.

For å håndtere territorial atferd er det viktig å gi katten din trygge og komfortable områder hvor den kan føle seg eier. Dette kan inkludere nok skjulesteder, klatremuligheter og egne plasser for hver katt i husstanden. Å holde kattene godt sosialisert og gi dem tilstrekkelig oppmerksomhet og ressurser kan også bidra til å redusere territoriale konflikter.

Hvis du opplever problemer med territorial aggresjon eller overdreven kloring og biting i forbindelse med territorial atferd, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller en katteatferdsekspert. De kan gi råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen og skape et harmonisk miljø for katten(e) dine.

Ubehag eller smerte

Ubehag eller smerte kan være en annen årsak til at en katt kan begynne å klø eller bite. Katter har en tendens til å reagere på ubehag eller smerte ved å vise endret atferd, og dette kan inkludere kloring og biting. Her er noen måter ubehag eller smerte kan føre til denne typen atferd:

 1. Fysisk ubehag: Hvis katten opplever fysisk ubehag på grunn av helseproblemer som leddsmerter, betennelse, skader eller andre medisinske tilstander, kan den begynne å klø eller bite på bestemte områder som reaksjon på smerten.
 2. Sår eller irritasjon: Katter kan bite eller klø på hudområder som er såre eller irriterte. Dette kan være forårsaket av parasitter som lopper eller flått, allergier, infeksjoner eller andre hudproblemer.
 3. Tannproblemer: Smerte i munnhulen, som tannproblemer eller tannkjøttsykdom, kan føre til at katten biter eller klør i et forsøk på å lindre ubehaget.
 4. Ubehagelige miljøforhold: Hvis katten føler seg ubekvem i sitt miljø, for eksempel på grunn av høye lyder, sterkt lys eller andre forstyrrende faktorer, kan den reagere med kloring eller biting som en reaksjon på stress.

Det er viktig å være oppmerksom på endringer i kattens atferd, spesielt hvis den begynner å vise uvanlig kloring eller biting. Hvis du mistenker at smerte eller ubehag kan være årsaken, bør du søke råd fra en veterinær så snart som mulig. En veterinær kan undersøke katten for eventuelle helseproblemer og gi råd om nødvendig behandling.

Husk at katter kan være flinke til å skjule smerte, så det er viktig å være oppmerksom på subtile endringer i atferd eller kroppsspråk som kan indikere at noe ikke er riktig.

Overstimulering

Overstimulering kan også være en årsak til at katter begynner å klø og bite. Katter har en viss toleranse for berøring og stimuli, og når de blir overstimulert, kan de reagere med kloring eller biting som en form for selvbeskyttelse eller for å signalisere at de trenger en pause. Her er hvordan overstimulering kan føre til denne atferden:

 1. Følsomhet for berøring: Katter har forskjellige nivåer av følsomhet for berøring. Noen katter kan ikke tolerere mye fysisk kontakt eller stryking, spesielt på visse områder av kroppen som mage eller halebase.
 2. Sensory overload: Hvis en katt blir utsatt for for mye stimuli, som kraftig stryking, mange lyder eller mye bevegelse, kan dette føre til at den blir overstimulert. Dette kan føre til stress og en reaksjon som kloring eller biting.
 3. Emosjonell overveldelse: Katter kan også bli emosjonelt overveldet av for mye aktivitet eller for mange mennesker rundt seg. Overstimulering på denne måten kan føre til en defensiv respons i form av kloring eller biting.

For å unngå overstimulering er det viktig å forstå kattens personlighet og toleranse for berøring. Du bør alltid respektere kattens grenser når det kommer til fysisk kontakt. Hold øye med kattens kroppsspråk og signaler om den er komfortabel eller ikke. Hvis du merker tegn til at katten blir stresset eller urolig, bør du gi den ro og plass til å slappe av.

Det er også lurt å introdusere stimuli gradvis og gi katten pauser når den leker eller samhandler med deg. Dette hjelper katten med å unngå å bli overstimulert. Hvis du har spørsmål om kattens atferd, kan det være en god idé å konsultere en veterinær eller en katteatferdsekspert for råd.

Opplæring sosialisering

Opplæring og sosialisering spiller også en rolle når det kommer til katters kloring og biting. Her er hvordan disse faktorene kan påvirke kattens atferd:

 1. Mangel på opplæring: Kattunger lærer mye om grenser og sosial atferd fra moren og søskenene sine når de er unge. Hvis en kattunge ikke får tilstrekkelig opplæring i hvordan man skal moderere kloring og biting, kan den utvikle dårlige vaner som voksen.
 2. Ugunstig sosialisering: Katter som ikke er riktig sosialisert med mennesker og andre katter som kattunger, kan ha vanskeligheter med å tolke menneskelig atferd og kroppsspråk. Dette kan føre til misforståelser som kloring og biting når katten føler seg truet eller usikker.
 3. Belønning av feil atferd: Hvis en katt har blitt belønnet for kloring og biting tidligere, for eksempel hvis eieren har latt katten bite eller klø for å få oppmerksomhet, kan dette oppmuntre til videre slike handlinger.
 4. Manglende forståelse for menneskelig signaler: Katter kommuniserer på en annen måte enn mennesker. Noen ganger kan katter bite eller klø fordi de ikke forstår menneskelig kroppsspråk eller grenser, og de kan tolke bestemte handlinger som en trussel.

For å forhindre kloring og biting som resultat av manglende opplæring og sosialisering, er det viktig å starte tidlig med kattunger. Gi dem muligheten til å samhandle med mennesker og andre katter på en positiv og trygg måte. Belønn ønsket atferd som ikke innebærer kloring eller biting, og gi konsekvente grenser når det gjelder kontakt og lek.

Hvis en voksen katt allerede har utviklet uønsket kloring eller biting på grunn av opplærings- eller sosialiseringsproblemer, kan du likevel ta skritt for å modifisere atferden. Dette kan kreve tid og tålmodighet, så det kan være lurt å søke råd fra en katteatferdsekspert eller veterinær for veiledning.

Referanser

Om forfatteren