Katt puster fort

Katter puster ofte raskt eller hardt gjennom munnen når de føler seg varme, etter å ha løpt eller lekt mye, eller når de er stresset eller engstelige. Lær mer om årsaker til at katter puster fort.

Dette er en måte for dem å regulere kroppstemperaturen på og kvitte seg med overflødig varme. Pusting gjennom munnen kan også hjelpe dem med å kjøle ned kroppen raskere enn bare gjennom nesen.

I tillegg til å puste raskt når de er varme, kan katter også puste fort når de er oppspilte eller engstelige. Dette kan være en reaksjon på stressende situasjoner eller når de føler seg truet. Hvis du legger merke til at katten din puster unormalt raskt eller med vanskeligheter, kan det være et tegn på en underliggende helseproblem, og det er viktig å oppsøke en veterinær for å få riktig diagnose og behandling.

Hvordan puster katter?

Katter puster gjennom en prosess som involverer inntak av oksygen og utskilling av karbondioksid gjennom luftveiene. Her er en beskrivelse av hvordan katter puster:

 1. Inhalasjon (innpust): Når en katt puster inn, trekker den luft inn gjennom nesen og/eller munnen. Kattens nesebor er svært følsomme og kan oppdage luktstoffene i luften. Under inhalasjon utvides brystkassen, og lungene utvides for å skape et undertrykk som trekker luften inn i luftveiene.
 2. Luftveiene: Luftveiene i kattens kropp inkluderer nesen, svelget, luftrøret og bronkiene (de mindre rørene som fører til lungene). Luftens vei gjennom disse strukturene bidrar til å rense, fukte og varme luften før den når lungene.
 3. Gassutveksling: Når luften når lungene, passerer den gjennom små luftrør kalt bronkioler og ender til slutt opp i små lungeblærer som kalles alveoler. Her finner gassutveksling sted: Oksygen fra luften diffunderer inn i blodet i de nærliggende kapillærene, mens karbondioksid, et avfallsprodukt av stoffskiftet, diffunderer ut av blodet og inn i alveolene for å bli pustet ut.
 4. Ekshalasjon (utpust): Når katten puster ut, presses karbondioksidholdig luft ut av lungene og deretter gjennom bronkiene, luftrøret og nesen/munnen. Brystkassen trekker seg sammen under utpust for å hjelpe til med å tømme lungene.

Kattens pustemønster kan variere avhengig av faktorer som fysisk aktivitet, stress, temperatur og helsestatus. Normalt sett vil katter puste relativt jevnt og rolig, med en pustefrekvens som varierer fra 20 til 30 pust per minutt i hviletilstand. Hvis du legger merke til uvanlig pustemønster, som rask pusting, tung pusting eller tung pust, kan dette indikere en underliggende helseproblem, og det er lurt å konsultere en veterinær for en profesjonell vurdering.

Hvorfor puster katten tungt?

Tung pusting hos katter, også kjent som dyspné, er en bekymringsfull tilstand som kan indikere en underliggende helseproblem. Det er viktig å merke seg at tung pusting i seg selv ikke er en diagnose, men heller et symptom på noe som kan være galt. Det er flere mulige årsaker til at en katt kan puste tungt:

 1. Luftveisproblemer: Blokkering eller innsnevring av luftveiene, som kan skyldes fremmedlegemer, svulster, allergier eller luftveissykdommer som astma, kan føre til tung pusting.
 2. Hjerte- og lungesykdommer: Hjertesvikt, lungebetennelse, bronkitt og andre hjerte- eller lungesykdommer kan føre til nedsatt oksygenopptak og tung pusting.
 3. Anemi: Lavt antall røde blodlegemer eller lavt hemoglobinnivå kan redusere oksygentransporten i kroppen og føre til tung pusting.
 4. Traume eller skade: Alvorlige skader eller traumer som påvirker brystkassen eller luftveiene kan forårsake pustevansker.
 5. Overoppheting: Katter har en tendens til å overopphetes lettere enn mennesker på grunn av deres pelskledde kropper. Overoppheting kan føre til tung pusting som kroppens respons på å kvitte seg med varme.
 6. Stress og angst: Stress og angst kan føre til raskere pusting, inkludert tung pusting, som en del av den generelle stressresponsen.
 7. Infeksjoner: Alvorlige infeksjoner, spesielt de som påvirker luftveiene, kan føre til pustevansker og tung pusting.
 8. Allergiske reaksjoner: Alvorlige allergiske reaksjoner, som anafylaktisk sjokk, kan påvirke luftveiene og føre til tung pusting.

Tung pusting er en indikasjon på at katten din trenger umiddelbar veterinærhjelp. Hvis du merker at katten din puster tungt, eller hvis pusten virker anstrengt, rask eller ujevn, bør du kontakte en veterinær så snart som mulig. En profesjonell vurdering og diagnostiske tester vil hjelpe med å fastslå årsaken til den tunge pusten og gi riktig behandling for å forbedre kattens helse.

Hvorfor puster katter fort?

Årsaker til at katter puster fort (takykardi) kan variere fra uskyldige situasjoner til alvorlige helseproblemer. Her er noen mulige årsaker og tilhørende behandlingsmuligheter:

 1. Fysisk aktivitet og varme:
  • Katter kan puste raskt etter intens lek eller fysisk aktivitet for å kvitte seg med overflødig varme.
  • Behandling: Gi katten tilgang til kjølig vann og et kjølig sted å hvile.
 2. Stress og angst:
  • Katter reagerer på stress og angst ved å puste raskt.
  • Behandling: Gi katten en rolig og trygg omgivelse. Unngå stressfaktorer så langt som mulig.
 3. Feber:
  • Feber kan føre til økt pusting som en del av kattens forsøk på å regulere kroppstemperaturen.
  • Behandling: Kontakt veterinær for å finne årsaken til feberen og behandle den underliggende årsaken.
 4. Hjerte- og lungesykdommer:
  • Hjerte- og lungesykdommer som hjertesvikt, lungebetennelse eller astma kan føre til rask pusting.
  • Behandling: Veterinæren vil vurdere kattens tilstand og gi passende medisiner eller behandling for den underliggende tilstanden.
 5. Anemi:
  • Lavt antall røde blodlegemer kan føre til rask pusting på grunn av redusert oksygentransport i kroppen.
  • Behandling: Veterinæren vil fastslå årsaken til anemien og gi behandling basert på dette.
 6. Smerte:
  • Smerte eller ubehag kan føre til økt pusting som en respons på stress eller ubehag.
  • Behandling: Veterinæren vil identifisere kilden til smerten og foreskrive smertelindrende behandling.
 7. Infeksjoner:
  • Infeksjoner i luftveiene eller andre deler av kroppen kan føre til rask pusting.
  • Behandling: Veterinæren vil avgjøre hvilken type infeksjon det dreier seg om og foreskrive passende antibiotika eller andre medisiner.
 8. Allergier:
  • Allergiske reaksjoner kan føre til pustevansker og rask pusting.
  • Behandling: Veterinæren vil hjelpe med å identifisere allergenet og foreskrive antihistaminer eller andre medisiner.

Hvis du merker at katten din puster unormalt raskt, eller hvis du er bekymret for kattens pustemønster, er det viktig å konsultere en veterinær så snart som mulig. En profesjonell vurdering kan bidra til å fastslå årsaken til den raske pusten og sikre riktig behandling.

Fysisk aktivitet og varme

Katter kan puste fort av flere grunner, inkludert fysisk aktivitet og varme. La oss utforske disse to årsakene nærmere:

 1. Fysisk aktivitet: Når katter engasjerer seg i lek, jakt eller annen fysisk aktivitet, kan de begynne å puste raskere. Dette skyldes økt oksygenbehov i kroppen på grunn av den økte energiforbruket. Musklene deres jobber hardere, og kroppen trenger mer oksygen for å opprettholde denne aktiviteten. Rask pusting etter fysisk aktivitet hjelper kattene med å levere mer oksygen til cellene og fjerne karbondioksid, som er et avfallsprodukt av cellestoffskiftet. Etter at aktiviteten avtar og kattene hviler, vil pusten gradvis normalisere seg.
 2. Varme: Katter har begrensede måter å regulere kroppstemperaturen på. De har en tendens til å overopphetes lettere enn mennesker på grunn av deres pelskledde kropper. Når kattens kroppstemperatur stiger, kan de begynne å puste raskt gjennom munnen for å kvitte seg med overflødig varme. Pusten gjennom munnen hjelper til med å avkjøle kroppen ved å øke fordampningen av fuktighet fra slimhinnene i munn og svelg. Dette er en adaptiv respons som hjelper katten med å opprettholde en trygg kroppstemperatur.

Det er viktig å merke seg at både fysisk aktivitet og varme er normale situasjoner der katter kan puste raskt. Imidlertid, hvis du legger merke til at katten din puster unormalt raskt i rolig tilstand eller i situasjoner som ikke involverer aktivitet eller varme, kan det være et tegn på en underliggende helseproblem. I slike tilfeller er det lurt å søke råd fra en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer.

Stress og angst

Katter kan puste raskt som en respons på stress og angst. Dette er en naturlig reaksjon på følelsesmessig ubehag, og det er en del av kattens måte å håndtere situasjoner som oppfattes som truende eller skremmende. Her er noen grunner til at katter kan puste raskt når de er stresset eller engstelige:

 1. Kamp eller fluktrespons: Når katter føler seg truet eller stresset, aktiveres deres “kamp eller flukt”-respons. Dette er en overlevelsesmekanisme som fører til økt pusting for å gi mer oksygen til musklene og hjernen. Dette kan hjelpe katten med å raskt ta beslutningen om å konfrontere en trussel eller flykte fra den.
 2. Autonome nervesystem: Stress og angst påvirker kattens autonome nervesystem, som regulerer funksjoner som pust, hjertefrekvens og fordøyelse. Denne aktiveringen kan føre til raskere pust som en del av den fysiologiske responsen på stress.
 3. Hormonelle endringer: Stress kan føre til frigjøring av hormoner som adrenalin, som igjen kan påvirke kattens pustemønster. Disse hormonene er ansvarlige for å forberede kroppen på å håndtere en potensiell trussel.
 4. Utrygge omgivelser: Katter er territorielle dyr som er svært påvirket av endringer i omgivelsene. Nye mennesker, dyr eller objekter kan føre til usikkerhet og angst, og dette kan utløse rask pusting.
 5. Sosial interaksjon: Noen katter kan puste raskt i sosiale situasjoner, spesielt hvis de ikke er vant til å være rundt mennesker eller andre dyr. Dette kan være et resultat av frykt for det ukjente.

Det er viktig å merke seg at rask pusting på grunn av stress og angst vanligvis vil avta når kattens stressnivå reduseres. Hvis du oppdager at katten din puster raskt i lengre perioder eller i situasjoner som ikke synes å rettferdiggjøre en stressreaksjon, kan det være lurt å vurdere å skape en roligere og mer forutsigbar miljø for katten. Hvis stressnivået virker overdrevet eller vedvarer, kan det være en god idé å konsultere en veterinær eller en atferdsspesialist for å hjelpe med å håndtere kattens stress og angst på en mer effektiv måte.

Feber

Katter kan puste raskt som en reaksjon på feber. Når kroppstemperaturen stiger over det normale området på grunn av en infeksjon eller betennelse, vil kattens kropp prøve å regulere temperaturen ved å øke pustefrekvensen. Dette er en del av kroppens naturlige forsvarsmekanismer for å håndtere infeksjoner og feber. Her er noen grunner til at katter kan puste raskt når de har feber:

 1. Økt stoffskifte: Når kroppen opplever en økt temperatur som følge av feber, øker stoffskiftet. Dette fører til økt oksygenforbruk i cellene, og katten begynner å puste raskere for å levere mer oksygen til vevet.
 2. Varmeavgivelse: En høyere kroppstemperatur fører til økt varmeproduksjon. For å regulere denne temperaturen og forhindre overoppheting, vil kattens pustefrekvens øke for å hjelpe med å avkjøle kroppen gjennom pusten.
 3. Immunrespons: Kroppen aktiverer en immunrespons for å bekjempe infeksjoner når det er feber. Dette kan føre til økt pustefrekvens som en del av immunsystemets innsats for å bekjempe inntrengende mikroorganismer.

Det er viktig å merke seg at rask pusting på grunn av feber vanligvis vil avta når feberen avtar og kattens kroppstemperatur normaliseres. Hvis du mistenker at katten din har feber, spesielt hvis den viser andre symptomer som slapphet, tap av appetitt eller endringer i atferd, bør du kontakte en veterinær. En profesjonell vurdering kan hjelpe med å fastslå årsaken til feberen og gi riktig behandling for den underliggende tilstanden som forårsaker feberen.

Hjerte- og lungesykdommer

Katter kan puste raskt som en reaksjon på hjerte- og lungesykdommer. Disse sykdommene kan påvirke kattens evne til å puste normalt og effektivt, noe som kan føre til økt pustefrekvens. Her er noen årsaker til at katter med hjerte- og lungesykdommer kan puste raskt:

 1. Hjertesvikt: Hjertesvikt innebærer at kattens hjerte ikke fungerer som det skal i å pumpe blod effektivt rundt i kroppen. Dette kan føre til opphopning av væske i lungene, en tilstand kjent som lungeødem. Når dette skjer, kan katten begynne å puste raskere og mer overfladisk for å prøve å øke oksygentilførselen til blodet.
 2. Lungesykdommer: Lungesykdommer som astma, bronkitt eller lungebetennelse kan begrense kattens luftveier og redusere luftstrømmen. Dette kan føre til økt arbeid for å puste, noe som resulterer i raskere pust.
 3. Redusert oksygentilførsel: Hjerte- og lungesykdommer kan påvirke oksygentilførselen til kroppens vev. Kroppen reagerer ved å øke pustefrekvensen for å prøve å kompensere for den reduserte oksygentilførselen.
 4. Pleural effusjon: Dette er en tilstand der væske samler seg mellom lagene av vev som dekker lungene og innsiden av brystkassen. Dette kan føre til pustevansker og økt pustefrekvens.

Behandlingen for hjerte- og lungesykdommer avhenger av den underliggende årsaken. Veterinæren vil gjennomføre en grundig undersøkelse og kanskje ytterligere tester for å diagnostisere tilstanden. Behandlingen kan omfatte medisiner for å redusere belastningen på hjertet, redusere væskeansamlinger og forbedre luftstrømmen i lungene. Tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å hjelpe katter med hjerte- og lungesykdommer til å ha best mulig livskvalitet.

Anemi

Katter kan puste raskt som en respons på anemi, som er en tilstand der antallet røde blodlegemer eller hemoglobinnivået i blodet er lavere enn normalt. Anemi fører til redusert oksygentransport i kroppen, og som en kompenserende mekanisme vil kroppen prøve å øke oksygenleveransen ved å øke pustefrekvensen. Her er noen grunner til at katter med anemi kan puste raskt:

 1. Redusert oksygenleveranse: Anemi fører til at blodet har lavere kapasitet til å transportere oksygen til vev og organer. For å kompensere for denne reduserte oksygenleveransen, vil katten begynne å puste raskere for å øke oksygenopptaket.
 2. Økt stoffskifte: Anemi kan påvirke stoffskiftet i kroppen, noe som kan føre til økt energiforbruk og dermed økt behov for oksygen. Dette kan føre til raskere pust for å imøtekomme det økte oksygenbehovet.
 3. Vevshypoksi: Lavt oksygenivå i kroppens vev, kjent som hypoksi, kan føre til en reaksjon som resulterer i økt pustefrekvens. Dette er en forsvarsmekanisme for å sikre at vevet får tilstrekkelig oksygen selv om blodets oksygeninnhold er lavt.

Anemi kan skyldes en rekke årsaker, inkludert ernæringsmessige mangler, blødning, kroniske sykdommer, nyreproblemer eller benmargssykdommer. Hvis du mistenker at katten din har anemi, bør du kontakte en veterinær for en grundig vurdering og eventuelle nødvendige tester. Behandlingen vil avhenge av årsaken til anemien og kan omfatte administrering av jerntilskudd, behandling av underliggende sykdom eller andre passende tiltak for å forbedre kattens blodhelse og generelle velvære.

Smerte

Katter kan puste raskt som en reaksjon på smerte. Smerte kan føre til en rekke fysiologiske og atferdsmessige endringer i katter, og rask pusting er en måte kattene kan uttrykke at de opplever ubehag eller smerte på. Her er noen grunner til at katter kan puste raskt når de har smerter:

 1. Aktivering av det autonome nervesystemet: Smerteaktivering kan påvirke det autonome nervesystemet, som regulerer funksjoner som pust, hjertefrekvens og fordøyelse. Dette kan føre til økt pustefrekvens som en reaksjon på smerte.
 2. Hormonelle endringer: Smerte kan utløse frigjøring av stresshormoner som adrenalin. Disse hormonene kan føre til økt pusting som en del av kattens kamp-eller-flukt-respons på smerte.
 3. Unngåelse av bevegelse: Katter som opplever smerte kan begrense bevegelsen for å unngå å utløse eller forverre smerten. Dette kan føre til økt pusting, da de prøver å begrense bevegelsene som kan utløse smerte.
 4. Redusert oksygentilførsel: Alvorlig smerte kan føre til redusert pustedyktighet og brystkassebevegelser, noe som kan redusere oksygentilførselen til kroppen. Dette kan føre til økt pustefrekvens for å kompensere for den reduserte oksygentilførselen.

Det er viktig å merke seg at rask pusting som følge av smerte er en indikator på at katten din kan ha et helseproblem som trenger oppmerksomhet. Hvis du legger merke til at katten din puster raskt, viser tegn på smerte eller har endret atferd, bør du umiddelbart kontakte en veterinær. En profesjonell vurdering vil bidra til å fastslå årsaken til smerten og gi riktig behandling for å lindre ubehaget til katten din.

Infeksjoner

Katter kan puste raskt som en respons på infeksjoner. Infeksjoner, spesielt de som påvirker luftveiene eller forårsaker generell sykdom i kroppen, kan føre til økt pustefrekvens som en del av kattens immunrespons. Her er noen grunner til at katter kan puste raskt når de har infeksjoner:

 1. Økt stoffskifte: Infeksjoner kan føre til en økning i kattens stoffskifte. Dette fører til økt energiforbruk og oksygenbehov i kroppen, og som svar på dette vil katten begynne å puste raskere for å levere mer oksygen til cellene.
 2. Feber: Mange infeksjoner fører til feber, som er en økning i kroppstemperaturen. Feber kan føre til økt pustefrekvens som en del av kroppens forsøk på å regulere temperaturen og bekjempe infeksjonen.
 3. Økt behov for oksygen: Immunsystemet bruker mer oksygen når det aktiveres for å bekjempe en infeksjon. Den økte pustefrekvensen hjelper til med å øke oksygentilførselen til immunsystemet og andre vev som er involvert i infeksjonsbekjempelse.
 4. Inflammasjon og væskeretensjon: Infeksjoner kan føre til betennelse og væskeansamlinger i kroppen, inkludert i luftveiene. Dette kan føre til økt arbeid for å puste, noe som kan resultere i raskere pust.

Det er viktig å merke seg at rask pusting som følge av infeksjoner vanligvis vil avta når kattens tilstand bedrer seg og infeksjonen blir behandlet. Hvis du mistenker at katten din har en infeksjon på grunn av symptomer som feber, hoste, nysing, slapphet eller andre tegn på sykdom, bør du kontakte en veterinær. Tidlig diagnose og behandling av infeksjoner er viktig for å sikre kattens raskere bedring.

Allergier

Katter kan puste raskt som en respons på allergier. Allergiske reaksjoner kan påvirke kattens luftveier og generelle velvære, og rask pusting kan være en av måtene katten uttrykker ubehag på. Her er noen grunner til at katter kan puste raskt når de har allergiske reaksjoner:

 1. Betennelse i luftveiene: Allergier kan føre til betennelse i luftveiene, som inkluderer nesen, halsen og bronkiene. Denne betennelsen kan føre til pustevansker og økt pustefrekvens.
 2. Bronkospasmer: Allergiske reaksjoner kan utløse bronkospasmer, som er ufrivillige sammentrekninger av bronkiene i lungene. Dette kan føre til trangere luftveier og økt arbeid for å puste.
 3. Respiratorisk distress: Alvorlige allergiske reaksjoner, spesielt i tilfeller av anafylaktisk sjokk, kan føre til respiratorisk nød, hvor katten prøver å puste raskt for å kompensere for redusert luftstrøm.
 4. Stressrespons: Allergier kan føre til stress for katten, som igjen kan påvirke pustefrekvensen. Stresshormoner kan utløses og føre til økt pustefrekvens som en del av kroppens reaksjon på allergien.

Allergiske reaksjoner kan skyldes en rekke faktorer, inkludert matallergier, miljøallergener som pollen eller støv, og reaksjoner på insektbitt eller sting. Hvis du mistenker at katten din har allergier på grunn av symptomer som nysing, hoste, kløe, utslett eller rask pusting, bør du kontakte en veterinær. Veterinæren kan hjelpe med å identifisere allergien og utvikle en behandlingsplan for å lindre kattens ubehag og redusere allergiske reaksjoner.

Hvordan vite om en katt er syk?

Å oppdage om en katt er syk kan være utfordrende, da katter har en tendens til å skjule sykdomssymptomer. Imidlertid er det noen tegn du kan se etter som kan indikere at katten din ikke er i god helse. Her er noen vanlige tegn på at en katt kan være syk:

 1. Endret atferd: Hvis katten din viser plutselige endringer i atferd, som å være mer tilbaketrukket, mindre leken eller mer aggressiv enn vanlig, kan det indikere at noe ikke er som det skal.
 2. Endret spise- eller drikkevaner: Dersom katten din plutselig slutter å spise eller drikke, eller hvis appetitten har avtatt betydelig, kan dette være et tegn på sykdom.
 3. Vekttap eller vektøkning: Uforklarlig vekttap eller vektøkning kan være et tegn på en underliggende helseproblem.
 4. Endrede toalettvaner: Dersom kattens urin- eller avføringsvaner endres, for eksempel hyppigere toalettbesøk, problemer med å urinere eller diaré, kan det være et tegn på en urinveisinfeksjon eller mage-tarmproblemer.
 5. Hoste, nysing eller tung pusting: Respiratoriske symptomer kan indikere luftveissykdommer eller allergier.
 6. Endret pelspleie: En katt som neglisjerer pelspleien, eller som plutselig begynner å slikke, bite eller klø seg overdrevent, kan ha hudproblemer eller smerter.
 7. Endret søvnmønster: Hvis katten din sover mer enn vanlig eller har vansker med å sove, kan det være et tegn på ubehag eller sykdom.
 8. Voksende mage: En uforklarlig hovent eller forstørret mage kan indikere problemer som væskeansamling eller en tarmobstruksjon.
 9. Vansker med bevegelse: Hvis katten din plutselig begynner å halte, viser vansker med å hoppe opp eller ned, eller har generelle bevegelsesproblemer, kan dette indikere smerte eller muskel- og leddproblemer.
 10. Uvanlig kroppstemperatur: En forhøyet eller senket kroppstemperatur kan være et tegn på infeksjon eller annen sykdom.

Hvis du mistenker at katten din er syk på grunn av endringer i atferd, spisevaner eller andre symptomer, bør du kontakte en veterinær. En profesjonell vurdering og eventuelle diagnostiske tester kan hjelpe med å fastslå årsaken til kattens helseproblemer og bestemme riktig behandling. Husk at tidlig oppdagelse og behandling ofte kan føre til bedre utfall for kattens helse.

Referanser

Om forfatteren