Kan katter ha astma

Astma er en kronisk sykdom i luftveiene som kan påvirke både mennesker og visse dyr, inkludert katter. Lær mer om katter kan få astma.

Katter kan få astma. Astma er en kronisk sykdom i luftveiene som kan påvirke både mennesker og visse dyr, inkludert katter. Astma hos katter kalles av og til for feline astma eller kattastma.

Kattastma ligner menneskers astma og innebærer at kattens luftveier blir betente og trange. Dette kan føre til pustevansker og hosting. Symptomene kan variere i alvorlighetsgrad, og noen katter kan ha milde symptomer mens andre kan oppleve alvorlige anfall.

Kattastma kan utløses av forskjellige faktorer, inkludert allergener i luften, som pollen eller støv, røyk, sterke lukter, luftforurensning og stress.

Hvis du mistenker at katten din har astma eller viser tegn til pustevansker og hosting, er det viktig at du kontakter en veterinær. Veterinæren kan stille riktig diagnose og anbefale passende behandling, som kan inkludere medisiner for å lindre betennelse og utvide luftveiene. Med riktig omsorg og håndtering kan mange katter med astma leve et fullt og komfortabelt liv.

Relatert: Behandling av astma hos katt

Astma hos katter

Astma hos katter, også kjent som feline astma eller kattastma, er en vanlig luftveislidelse som påvirker kattens luftveier. Det er en kronisk tilstand som kan føre til periodiske episoder av pustevansker. Her er en utdypende liste over årsaker og symptomer på astma hos katter:

Årsaker til astma hos katter

 1. Allergener: Astma hos katter kan utløses av allergener i luften, som pollen, mold, støv, og muggsopp.
 2. Røyk: Tobakksrøyk og andre typer røyk kan irritere kattens luftveier og utløse astmaanfall.
 3. Sterke lukter: Sterke dufter fra parfyme, rengjøringsmidler eller luftfriskere kan påvirke kattens luftveier negativt.
 4. Infeksjoner: Respiratoriske infeksjoner kan bidra til utvikling av astma hos noen katter.
 5. Stress: Stressende situasjoner kan forverre astmaanfall hos enkelte katter.

Symptomer på astma hos katter

 1. Hoste: En av de vanligste symptomene på kattastma er vedvarende hoste. Hostingen kan variere fra mild til kraftig og kan ligne på en “gøende” hoste.
 2. Pipende pust: Katter med astma kan ha hvesende eller pipende pust på grunn av trange luftveier.
 3. Pustevansker: Katten kan virke anstrengt eller ha vanskeligheter med å puste normalt. Raske, overfladiske pust er vanlig under et astmaanfall.
 4. Nedsatt aktivitet: Katter med astma kan bli mindre aktive på grunn av pustebesvær og generell ubehag.
 5. Brekninger: Noen katter kan brekke seg eller vise tegn til oppkast under et astmaanfall.
 6. Åndenød: Alvorlige astmaanfall kan føre til alvorlig åndenød, der katten kan få panikk og virke svært dårlig.

Det er viktig å merke seg at symptomer på astma hos katter kan likne andre luftveisproblemer, så det er viktig å oppsøke veterinær for en nøyaktig diagnose. Veterinæren vil kunne utføre en grundig undersøkelse og kanskje ta røntgenbilder eller andre tester for å bekrefte tilstanden.

Behandling av kattastma innebærer vanligvis administrering av medisiner for å lindre betennelse og utvide luftveiene. Dette kan gjøres med bronkodilatatorer og kortikosteroider. I tillegg kan veterinæren anbefale miljømessige endringer for å redusere eksponeringen for utløsende faktorer og allergener. Med riktig behandling og omsorg kan mange katter med astma leve et godt liv med minimalt ubehag.

Hoste

ymptomer på astma hos katter kan variere i intensitet og hyppighet, men den vanligste og mest fremtredende indikatoren er hoste. Hoste er et typisk tegn på luftveislidelse og astma hos katter, og det kan variere fra mild til alvorlig.

Når katter har astma, blir luftveiene betente og irriterte, og dette fører til at de trekker seg sammen eller smalner, noe som gjør det vanskelig for katten å puste. Hoste oppstår når katten prøver å fjerne sekret eller slim fra de trange luftveiene.

Astmatisk hoste hos katter kan ha forskjellige egenskaper, inkludert:

 1. Gøende eller hvesende lyd: Hosten kan høres ut som en gøende eller hvesende lyd, spesielt når katten anstrenger seg for å puste.
 2. Intermitterende hoste: Hosten kan være sporadisk og forekomme i periodiske anfall, spesielt under utløsende faktorer eller stressende situasjoner.
 3. Hoste etter fysisk aktivitet: Noen katter kan hoste mer etter at de har vært fysisk aktive eller lekt.
 4. Hoste om natten: Noen katter med astma kan oppleve økt hoste om natten.

Det er viktig å merke seg at ikke alle katter med astma vil ha hoste som det dominerende symptomet. Noen katter kan ha mer subtile symptomer, som pipende pust, nedsatt aktivitet eller generell pustevansker.

Hvis du mistenker at katten din har astma eller viser tegn til luftveisproblemer, bør du søke veterinærhjelp. Veterinæren kan gjennomføre en grundig undersøkelse, stille riktig diagnose og gi passende behandling for å hjelpe katten din å håndtere tilstanden bedre. Tidlig diagnose og behandling kan bidra til å forbedre livskvaliteten til en katt med astma.

Pipende pust

Pipende pust er et annet vanlig symptom på astma hos katter. Når katter har astma, blir luftveiene betente og trange, noe som resulterer i vanskeligheter med å puste normalt. Den trange passasjen for luft kan føre til pipende eller hvesende pustelyder når katten puster.

Pipende pust er ofte merkbart når katten puster inn, spesielt under et astmaanfall. Dette skyldes at luften har vanskelig for å passere gjennom de innsnevrede luftveiene, og det kan høres ut som en plystrende lyd.

Det er viktig å være oppmerksom på andre symptomer som kan følge med pipende pust, som hoste, nedsatt aktivitet, nedsatt matlyst eller generell ubehag. Pipende pust kan variere i intensitet, og det kan komme og gå avhengig av utløsende faktorer og alvorlighetsgraden av kattens astma.

Hvis du legger merke til pipende pust eller andre symptomer som kan indikere astma hos katten din, bør du kontakte veterinæren. Veterinæren kan stille en nøyaktig diagnose, vurdere alvorlighetsgraden av tilstanden og foreskrive passende behandling for å lindre betennelse og forbedre kattens pusteevne. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å hjelpe katter med astma til å leve et så komfortabelt og normalt liv som mulig.

Pustevansker

Pustevansker er et av de viktigste symptomene på astma hos katter. Astma fører til betennelse og irritasjon i kattens luftveier, som igjen fører til trange og innsnevrede luftveier. Dette gjør det vanskelig for katten å puste normalt, og det kan føre til pustevansker.

Symptomene på pustevansker kan variere i intensitet, avhengig av alvorlighetsgraden av astmaen. Noen av tegnene på pustevansker hos katter inkluderer:

 1. Raske, grunne pust: Katten kan puste raskt og overfladisk, i et forsøk på å få nok oksygen.
 2. Forlenget utpust: Katten kan ha problemer med å puste ut fullstendig, noe som fører til forlenget utpustetid.
 3. Åndenød: Katten kan virke anstrengt og ha vanskeligheter med å puste normalt, og dette kan føre til økt pustefrekvens.
 4. Anstrengt pusting: Katten kan vise tegn på anstrengt pusting, for eksempel heving av brystet eller bruk av hjelpemuskler for å puste.
 5. Pipende pust: Som nevnt tidligere, kan astma føre til pipende eller hvesende pustelyder når katten puster inn.
 6. Cyanose: I alvorlige tilfeller kan kattens slimhinner, spesielt tannkjøttet og tungen, bli blåaktige (cyanotiske) på grunn av redusert oksygen i blodet.

Det er viktig å merke seg at pustevansker kan forverres under astmaanfall eller i situasjoner med utløsende faktorer, som eksponering for allergener eller røyk.

Hvis du observerer symptomer på pustevansker hos katten din, bør du umiddelbart oppsøke veterinær for en grundig undersøkelse og riktig diagnose. Veterinæren kan foreskrive medisiner for å lindre betennelse, utvide luftveiene og hjelpe katten til å puste bedre. Riktig behandling og omsorg kan bidra til å kontrollere astmaen og forbedre kattens livskvalitet.

Nedsatt aktivitet

Nedsatt aktivitet er også et av de vanlige symptomene på astma hos katter. Når katter opplever astmaanfall eller har generelle pustevansker på grunn av astma, kan de føle seg trette og utmattede. Dette kan føre til en reduksjon i deres normale aktivitetsnivå.

Astma fører til betennelse i luftveiene, noe som gjør det vanskelig for katten å puste normalt og få tilstrekkelig oksygen til kroppen. Som et resultat kan katten bli mindre aktiv enn vanlig for å unngå å anstrenge seg og forverre pustevanskene.

Nedsatt aktivitet hos katter med astma kan manifestere seg på forskjellige måter:

 1. Mindre lek og utforskning: Katter med astma kan unngå å delta i lek eller utforske miljøet rundt seg på samme måte som de gjorde tidligere.
 2. Økt hvile: Katten kan tilbringe mer tid hvilende eller sovende enn den vanligvis gjør.
 3. Redusert matlyst: Astma og pustevansker kan føre til at katten mister appetitten eller har redusert matlyst.
 4. Unngår fysiske aktiviteter: Katten kan unngå fysiske aktiviteter som hopping, klatring eller løping, da dette kan gjøre pustevanskene verre.

Det er viktig å observere kattens atferd og endringer i aktivitetsnivået. Hvis du merker at katten din er mindre aktiv enn vanlig eller viser andre symptomer på astma, bør du søke veterinærhjelp. En veterinær kan stille en nøyaktig diagnose og anbefale riktig behandling for å kontrollere astmaen og forbedre kattens livskvalitet. Tidlig behandling og omsorg kan bidra til å redusere symptomer og gi katten din en bedre helse.

Brekninger

Brekninger er også blant symptomene som noen katter med astma kan oppleve, selv om det ikke er et like vanlig tegn som hoste, pipende pust eller pustevansker.

Astma hos katter fører til betennelse og innsnevring av luftveiene, noe som kan føre til at katten har problemer med å puste normalt. Når luftveiene blir irriterte og trange, kan dette utløse en hosterefleks, og katten vil da hoste for å forsøke å fjerne slim og sekreter som har samlet seg i luftveiene.

I noen tilfeller kan hostingen bli så intens at det kan føre til brekninger. Når katten hoster kraftig, kan det skape en oppkastreaksjon, og derfor kan brekninger oppstå som en følge av astmaangrep.

Det er viktig å merke seg at ikke alle katter med astma vil oppleve brekninger. Astma-symptomer kan variere i alvorlighetsgrad og manifestere seg forskjellig hos forskjellige katter. Noen katter kan oppleve milde symptomer, mens andre kan ha mer uttalt hoste, pipende pust, pustevansker eller andre tegn på pusteproblemer.

Hvis du merker at katten din har hyppige brekninger, hoste eller andre tegn på respiratoriske problemer, bør du kontakte veterinæren for en grundig undersøkelse og riktig diagnose. Veterinæren kan evaluere kattens tilstand og anbefale passende behandling for å håndtere astmaen og forbedre kattens livskvalitet. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å sikre at katten din får riktig omsorg og støtte for å håndtere denne tilstanden.

Åndenød

Åndenød er et annet viktig symptom på astma hos katter. Astma fører til betennelse og innsnevring av luftveiene, noe som gjør det vanskelig for katten å puste normalt og få tilstrekkelig oksygen inn i lungene.

Åndenød er en tilstand der katten har vanskeligheter med å puste, og det kan føre til følgende observasjoner:

 1. Økt pustefrekvens: Katten kan puste raskere enn vanlig i et forsøk på å kompensere for den reduserte luftstrømmen.
 2. Overfladisk pusting: Katten kan puste overfladisk, med begrenset luftinntak ved hver pust.
 3. Heving av brystet og magen: Katten kan vise tegn på anstrengt pusting ved at brystet og magen beveger seg tydelig opp og ned for å hjelpe til med å trekke inn luft.
 4. Pusteanstrengelse: Katten kan virke anstrengt mens den puster, og det kan være merkbart at den jobber hardere enn vanlig for å puste.
 5. Åpen munnpusting: I alvorlige tilfeller av astmaangrep kan katten åpne munnen mens den puster, noe som er et tegn på alvorlig åndenød.

Det er viktig å være oppmerksom på kattens pustemønster og se etter tegn på åndenød. Hvis du legger merke til at katten din har problemer med å puste, bør du umiddelbart oppsøke veterinær for en grundig undersøkelse og riktig diagnose. Veterinæren kan evaluere kattens tilstand, fastslå om det er astma eller en annen luftveislidelse, og foreskrive riktig behandling for å hjelpe katten med å puste bedre og håndtere astmaen. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å sikre at katten din får nødvendig omsorg og støtte for å takle denne tilstanden.

Kan katter få bronkitt?

Katter kan få bronkitt. Bronkitt er en betennelse i bronkiene, som er de luftveiene som fører luft inn i lungene. Bronkitt kan påvirke både mennesker og visse dyr, inkludert katter.

Det finnes to hovedtyper av bronkitt:

 1. Akutt bronkitt: Dette er en kortvarig og vanligvis selvbegrensende tilstand som er ofte forårsaket av virusinfeksjoner. Katter kan få akutt bronkitt etter å ha blitt utsatt for forskjellige smittsomme agenter.
 2. Kronisk bronkitt: Dette er en langvarig og vedvarende betennelse i bronkiene. Kronisk bronkitt er vanligvis assosiert med langvarige irritanter i miljøet, som røyk, luftforurensning eller allergener. Katter kan også utvikle kronisk bronkitt, og det er noen ganger kjent som kattastma når det blir kronisk.

Symptomer på bronkitt hos katter kan inkludere:

 • Hoste (kan være tørr eller produktiv)
 • Pipende eller hvesende pustelyder
 • Åndenød eller pustevansker
 • Nedsatt aktivitet eller energinivå
 • Nysing (i noen tilfeller)
 • Feber (ved akutt bronkitt, hvis det er en infeksiøs årsak)

Hvis du mistenker at katten din kan ha bronkitt eller viser tegn på respiratoriske problemer, bør du søke veterinærhjelp. En veterinær kan utføre en grundig undersøkelse, fastslå riktig diagnose og anbefale passende behandling for å lindre betennelse og luftrør, og forbedre kattens pusteevne. Tidlig diagnose og behandling er viktig for å unngå at tilstanden forverres og for å sikre at katten din får riktig omsorg og støtte for å takle bronkitt.

Referanser

Om forfatteren