Kan katter bli forkjølet

Katter kan bli forkjølet. Katter er også utsatt for en rekke infeksjoner som kan forårsake symptomer som ligner på en forkjølelse hos mennesker. Lær mer om katter kan bli forkjølet.

Forkjølelse hos katter er vanligvis forårsaket av ulike virus, spesielt herpesvirus og calicivirus. Disse virusene kan føre til symptomer som nysing, hoste, rennende nese, tett nese, feber og generell slapphet.

Det er viktig å merke seg at forkjølelse hos katter og forkjølelse hos mennesker er forårsaket av forskjellige virus, og de er ikke smittsomme mellom mennesker og katter. Likevel kan katter overføre visse sykdommer til andre katter, så det er viktig å ta nødvendige forholdsregler hvis du har flere katter i husstanden.

Hvis du mistenker at katten din er forkjølet, bør du ta den med til veterinæren for en nøyaktig diagnose og riktig behandling. Veterinæren kan hjelpe til med å lindre symptomene og gi råd om hvordan du best kan ta vare på katten din mens den kommer seg.

Virus som kan forårsake forkjølelse hos katter

Her er mer informasjon om virus som kan forårsake forkjølelse eller forkjølelseslignende symptomer hos katter:

 1. Feline Herpesvirus (FHV-1): Dette viruset er en vanlig årsak til øvre luftveisinfeksjoner hos katter og kan føre til symptomer som nysing, hoste, rennende øyne og nese, feber og generell sykdomsfølelse. Noen katter kan også utvikle sår rundt nese og munn.
 2. Feline Calicivirus (FCV): Dette er en annen vanlig årsak til forkjølelseslignende symptomer hos katter. Infeksjonen kan føre til symptomer som nysing, hoste, feber, sår i munnhulen og halthet (lammelse) på grunn av påvirkning av leddene.
 3. Feline Chlamydia (Chlamydophila felis): Dette er et bakterielt patogen som kan forårsake konjunktivitt (betennelse i øyets slimhinne) og øvre luftveisinfeksjoner hos katter. Symptomer inkluderer røde og betente øyne, nysing og hoste.
 4. Bordetella bronchiseptica: Dette er en bakterie som kan forårsake bronkitt og luftveisinfeksjoner hos katter. Infeksjonen kan føre til hoste, nysing, og noen ganger slim i luftveiene.
 5. Andre virus: I tillegg til de nevnte virusene kan katter også bli rammet av andre virus som kan forårsake luftveisproblemer, som influensavirus, adenovirus, og reovirus, selv om disse er mindre vanlige.

Virus som forårsaker forkjølelse hos katter er spesifikke for dem og kan ikke overføres til mennesker. Imidlertid kan noen av disse virusene spre seg lett mellom katter, spesielt i områder med høy konsentrasjon av katter, som kattepensjoner, dyrebutikker og kattekolonier. Det er derfor viktig å holde kattene dine oppdatert på nødvendige vaksiner og unngå nær kontakt med andre syke katter for å minimere risikoen for infeksjon. Ved mistanke om at katten din er syk, bør du kontakte veterinæren din for en korrekt diagnose og behandling.

Feline Herpesvirus (FHV-1)

eline Herpesvirus (FHV-1), også kjent som kattens herpesvirus type 1, er en vanlig og smittsom sykdom blant katter. Det tilhører familien Herpesviridae og påvirker hovedsakelig katter i alle aldre, spesielt de som er yngre enn ett år eller eldre katter med svekket immunsystem.

FHV-1 er en av de viktigste årsakene til øvre luftveisinfeksjoner hos katter, og det kan også forårsake andre helseproblemer. Her er noen viktige fakta om FHV-1:

 1. Symptomer: Infeksjonen kan forårsake symptomer som nysing, hoste, rennende øyne og nese, feber, tap av matlyst, slapphet og i noen tilfeller også sår rundt nese og munn.
 2. Smitte: FHV-1 spres hovedsakelig gjennom direkte kontakt med sekreter fra infiserte katters nese eller øyne. Dette kan skje gjennom nysing, hosting, kyssing eller felles bruk av skåler eller leker. Viruspartikler kan også overleve en kort periode i miljøet, noe som gjør at katter kan bli smittet ved å berøre overflater som er forurenset med viruset.
 3. Reaktivering: Et karakteristisk trekk ved FHV-1 er at viruset kan “sove” latent i kattens kropp etter den primære infeksjonen. I perioder med stress eller svekket immunsystem kan viruset reaktiveres og føre til gjentatte utbrudd av symptomer.
 4. Behandling: Det er ingen kur mot FHV-1-infeksjonen, og behandlingen fokuserer på å lindre symptomer, støtte immunsystemet og hindre sekundære bakterielle infeksjoner. Veterinæren kan forskrive antivirale medisiner, antibiotika ved behov, og foreslå andre tiltak for å gi katten best mulig omsorg.
 5. Forebygging: Vaksinasjon er den mest effektive måten å beskytte katter mot FHV-1-infeksjon. Veterinæren kan anbefale vaksinasjon for katter i alle aldre, spesielt kattunger, som er mer utsatt for alvorlige komplikasjoner. Selv om vaksinerte katter kan bli smittet, er symptomene ofte mindre alvorlige hos vaksinerte dyr.

Det er viktig å merke seg at FHV-1-infeksjon er spesifikk for katter og kan ikke smitte mennesker eller andre dyrearter. Hvis du mistenker at katten din kan være smittet med FHV-1, bør du kontakte veterinæren din for riktig diagnose og behandling. Videre bør du holde katten isolert fra andre katter for å unngå spredning av viruset og ta nødvendige forholdsregler for å redusere risikoen for reinfeksjon.

Feline Calicivirus (FCV)

Feline Calicivirus (FCV) er en annen vanlig årsak til luftveisinfeksjoner hos katter. Det er en smittsom virussykdom som tilhører familien Caliciviridae og påvirker primært katter. FCV kan forårsake en rekke symptomer, og alvorlighetsgraden av sykdommen kan variere fra milde til alvorlige tilfeller.

Her er noen viktige fakta om Feline Calicivirus (FCV):

 1. Symptomer: FCV-infeksjon kan forårsake symptomer som nysing, hoste, rennende øyne og nese, sår i munnen, feber og generell slapphet. Enkelte katter kan også utvikle leddbetennelse, noe som kan føre til halthet (lammelse) og påvirke kattens evne til å bevege seg komfortabelt.
 2. Smitte: FCV spres hovedsakelig gjennom direkte kontakt med sekreter fra nese, øyne og munn hos infiserte katter. Det kan også overføres gjennom luften når infiserte katter nyser eller hoster. Viruspartikler kan overleve i miljøet, inkludert overflater og gjenstander, noe som gjør det mulig for katter å bli smittet ved berøring.
 3. Reaktivering og kroniske tilstander: Lignende som FHV-1, kan FCV også gå i en latent (inaktiv) tilstand i kattens kropp etter den primære infeksjonen. Det kan reaktiveres under perioder med stress eller immunsvikt, og noen katter kan utvikle kroniske tilstander som gingivitt (tannkjøttsbetennelse) eller kronisk stomatitt (vedvarende munnbetennelse) på grunn av viruset.
 4. Behandling: Det finnes ingen spesifikk kur for FCV-infeksjon. Veterinærbehandling fokuserer på å lindre symptomer, støtte kattens immunsystem, og behandle eventuelle sekundære infeksjoner. Antibiotika kan også brukes for å behandle bakterielle infeksjoner som kan oppstå som en følge av den svekkede tilstanden.
 5. Forebygging: Vaksinasjon er den beste måten å beskytte katter mot FCV-infeksjon. Katter bør vaksineres som en del av sin rutinemessige vaksinasjonsplan. Vaksinen hjelper til med å redusere alvorlighetsgraden av sykdommen hvis katten blir smittet.

Det er viktig å merke seg at FCV-infeksjon er spesifikk for katter og utgjør ingen risiko for mennesker. Hvis du mistenker at katten din kan være smittet med FCV eller har luftveisproblemer, bør du kontakte veterinæren din for en korrekt diagnose og riktig behandling. Videre, for å redusere risikoen for smitte, bør du holde katten isolert fra andre katter og ta nødvendige forholdsregler for god hygiene.

Feline Chlamydia (Chlamydophila felis)

Feline Chlamydia, også kjent som Chlamydophila felis, er en bakteriell infeksjon som påvirker katter. Det er en smittsom sykdom som hovedsakelig påvirker øynene og luftveiene til katter, spesielt unge katter og kattunger. Chlamydia-infeksjon kan forårsake konjunktivitt (betennelse i øyets slimhinne) og øvre luftveisinfeksjoner.

Her er noen viktige fakta om Feline Chlamydia (Chlamydophila felis):

 1. Symptomer: Infeksjonen kan forårsake symptomer som røde, betente øyne med utflod, nysing, hoste, og noen ganger også feber. Katter kan også vise tegn på ubehag, og øynene deres kan være følsomme for lys.
 2. Smitte: Chlamydia felis spres hovedsakelig gjennom direkte kontakt med sekreter fra øynene eller nesen til infiserte katter. Dette kan skje når katter nyser eller hoster, eller ved felles bruk av skåler eller leker. Infeksjonen kan også overføres fra mor til kattunger under fødselen.
 3. Diagnose: Veterinæren kan diagnostisere Chlamydia-infeksjon ved å observere kattens symptomer og ta prøver fra øynene eller nesen for testing. Det er viktig å skille Chlamydia-infeksjon fra andre årsaker til øye- og luftveisproblemer, da behandlingen kan variere avhengig av den underliggende årsaken.
 4. Behandling: Chlamydia-infeksjon kan behandles med antibiotika. Tetracykliner og makrolider er vanligvis effektive mot Chlamydia felis. Behandlingsvarigheten vil avhenge av alvorlighetsgraden av infeksjonen og kattens respons på antibiotika.
 5. Forebygging: Det er ingen kommersiell vaksine som gir fullstendig beskyttelse mot Chlamydia-infeksjon, men noen multivaksiner inneholder en delvis beskyttelse mot denne bakterien. For å redusere risikoen for infeksjon, bør kattunger holdes borte fra infiserte katter, og hygienepraksis som regelmessig rengjøring av skåler og leker bør følges.

Det er viktig å merke seg at Chlamydia-infeksjon er spesifikk for katter og utgjør ingen risiko for mennesker. Hvis du mistenker at katten din kan være smittet med Chlamydia eller har øye- eller luftveisproblemer, bør du kontakte veterinæren din for en korrekt diagnose og riktig behandling. Tidlig behandling er viktig for å forhindre komplikasjoner og fremme en rask bedring.

Bordetella bronchiseptica

Bordetella bronchiseptica er en bakterie som påvirker luftveiene til både hunder og katter, selv om det er mer vanlig hos hunder. Infeksjonen forårsaker en tilstand kjent som “kennelhoste” eller “kennelcough” hos hunder og kan føre til lignende symptomer hos katter.

Her er noen viktige fakta om Bordetella bronchiseptica-infeksjon hos katter:

 1. Symptomer: Infeksjonen kan forårsake symptomer som tørrhoste, nysing, rennende øyne og nese, feber og generell slapphet hos katter. Noen katter kan også vise tegn på mangel på matlyst og redusert aktivitetsnivå.
 2. Smitte: Bordetella bronchiseptica spres gjennom dråpesmitte, vanligvis når en infisert katt eller hund nyser, hoster eller kommer i direkte kontakt med en annen katt. Smitten kan også overføres indirekte gjennom kontaminerte overflater og gjenstander.
 3. Diagnose: Diagnosen kan stilles basert på kattens symptomer og historie, samt laboratorietester som kan påvise tilstedeværelsen av Bordetella bronchiseptica-bakteriene.
 4. Behandling: Infeksjonen behandles vanligvis med antibiotika for å kontrollere bakterieveksten og lindre symptomene. Veterinæren kan også anbefale andre medisiner for å lette hosten eller behandle eventuelle komplikasjoner.
 5. Forebygging: Vaksinering mot Bordetella bronchiseptica er tilgjengelig for hunder og kan bidra til å redusere forekomsten av infeksjonen. Det finnes for tiden ingen spesifikk vaksine for katter, men noen veterinærer kan anbefale bruk av hundevaksinen for katter som er spesielt utsatt for sykdommen.

Det er verdt å merke seg at mens Bordetella bronchiseptica-infeksjon kan påvirke både hunder og katter, er det viktig å skille det fra andre årsaker til hoste og luftveissymptomer hos katter, som Feline Herpesvirus (FHV-1), Feline Calicivirus (FCV) og Feline Chlamydia (Chlamydophila felis). Hvis du mistenker at katten din har en luftveisinfeksjon eller hoste, bør du kontakte veterinæren din for en riktig diagnose og passende behandling.

Andre virus

I tillegg til Feline Herpesvirus (FHV-1), Feline Calicivirus (FCV) og Feline Chlamydia (Chlamydophila felis), er det flere andre virus som kan påvirke katter og forårsake ulike sykdommer. Her er noen eksempler:

 1. Feline Immunodeficiency Virus (FIV): Dette viruset forårsaker FIV-infeksjon, også kjent som kattens immunsviktvirus. Det svekker kattens immunsystem over tid og gjør den mer utsatt for infeksjoner. FIV overføres hovedsakelig gjennom bitt og kan sammenlignes med humant immunsviktvirus (HIV) hos mennesker.
 2. Feline Leukemia Virus (FeLV): FeLV er et annet virus som påvirker katter. Det svekker også kattens immunsystem og kan føre til ulike helseproblemer, inkludert anemi, kreft og infeksjoner. FeLV overføres gjennom direkte kontakt med kroppsvæsker, som spytt, urin og melk.
 3. Feline Panleukopeni Virus (FPV): Dette viruset forårsaker kattens panleukopeni, også kjent som kattens parvovirus. Det angriper raskt delende celler i kattens kropp og kan føre til alvorlige symptomer som kraftig oppkast, diaré, dehydrering og nedsatt hvite blodlegemer (leukopeni).
 4. Feline Infectious Peritonitis Virus (FIPV): FIPV forårsaker feline infectious peritonitis (FIP), en alvorlig og ofte dødelig sykdom hos katter. Det er en mutert form av et annet vanlig virus kalt Feline Enteric Coronavirus (FECV), og FIP utvikles vanligvis hos en liten prosentandel av katter som har vært eksponert for FECV.
 5. Feline Calicivirus-like Virus: I tillegg til det vanlige Feline Calicivirus (FCV) finnes det andre varianter av calicivirus som kan påvirke katter. Noen av disse variantene kan gi lignende symptomer som FCV-infeksjon.

Disse er bare noen få eksempler på virus som kan påvirke katter. Det er viktig å forstå at katter, som alle levende vesener, er utsatt for en rekke helseproblemer, og noen av disse kan være forårsaket av virusinfeksjoner. Hvis du mistenker at katten din er syk eller viser uvanlige symptomer, bør du kontakte veterinæren din for en grundig evaluering og riktig behandling.

Hvordan vet du at katten din er syk?

Det er viktig å være oppmerksom på endringer i kattens oppførsel, utseende og helse for å kunne oppdage om katten din er syk. Her er noen vanlige tegn som kan indikere at katten din ikke føler seg bra:

 1. Endret appetitt: Hvis katten din plutselig viser nedsatt matlyst eller nekter å spise, kan det være et tegn på sykdom.
 2. Endret drikkevaner: Økt eller redusert vanninntak kan være et tegn på sykdom, spesielt hvis det er plutselige endringer.
 3. Endret aktivitetsnivå: Hvis katten din blir mer inaktiv enn vanlig eller virker mindre leken og energisk, kan det være et tegn på sykdom.
 4. Endret søvnvaner: Hvis katten din sover mye mer enn vanlig eller har problemer med å sove, kan det også være en indikasjon på sykdom.
 5. Endret pelspleie: Dårlig pelspleie, kjedelig eller flassende pels kan indikere helseproblemer.
 6. Nysing og hoste: Hvis katten din nysinger eller hoster ofte, kan det tyde på en luftveisinfeksjon.
 7. Endret avføringsmønster: Diaré, forstoppelse eller hyppigere toalettbesøk kan være tegn på mage-tarmproblemer.
 8. Oppkast: Hyppig oppkast eller oppkast som inneholder blod eller ufordøyd mat, kan være et tegn på sykdom.
 9. Endret urinering: Hyppigere urinering, blod i urinen eller problemer med å urinere kan være indikasjoner på urinveisproblemer.
 10. Endret atferd: Hvis katten din endrer atferd, som å bli mer aggressiv eller tilbaketrukket, kan det være et tegn på at noe er galt.
 11. Rennende øyne eller nese: Uvanlig utflod fra øynene eller nesen kan indikere en infeksjon eller irritasjon.
 12. Hoste eller pusteproblemer: Pustevansker, tung pusting eller hvesing kan være tegn på en underliggende luftveisproblemer.

Det er viktig å huske at mange av disse symptomene kan være tegn på forskjellige sykdommer, og det er ikke alltid enkelt å fastslå årsaken uten en grundig undersøkelse av veterinær. Hvis du mistenker at katten din er syk eller viser noen av disse tegnene, bør du kontakte veterinæren din for en nøyaktig diagnose og riktig behandling. Tidlig oppdagelse og behandling kan bidra til å fremme en rask bedring og bedre kattens generelle helse.

Hvor lenge kan en katt være forkjølet?

Varigheten av en forkjølelse hos en katt kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert kattens alder, immunforsvar, behandling og alvorlighetsgraden av infeksjonen. Vanligvis vil milde til moderate forkjølelser hos katter gå over i løpet av en til to uker, men det kan ta lengre tid for noen katter å komme seg helt.

Her er noen generelle trinn i varigheten av en kattens forkjølelse:

 1. Inkubasjonsperiode: Etter at katten blir smittet med viruset (for eksempel Feline Herpesvirus eller Feline Calicivirus), kan det ta noen dager før symptomer utvikler seg. Dette er kjent som inkubasjonsperioden, og den varer vanligvis i 2 til 5 dager.
 2. Akutt fase: Dette er perioden hvor katten viser tydelige symptomer på forkjølelse, som nysing, hoste, rennende nese og øyne, feber og generell slapphet. Den akutte fasen varer vanligvis i omtrent 1 til 2 uker, men noen katter kan ha symptomer i lengre tid, spesielt hvis de har en svekket immunrespons eller komplikasjoner.
 3. Gjenopprettingsperiode: Etter den akutte fasen, begynner de fleste katter å komme seg gradvis. Gjenopprettingsperioden varierer, men de fleste katter vil være bedre innen 2 til 3 uker. Noen katter kan imidlertid ha en lengre gjenopprettingsperiode, spesielt hvis de har utviklet sekundære infeksjoner eller har andre helseproblemer.

Det er viktig å merke seg at noen katter kan bli bærere av virusene som forårsaker forkjølelse (spesielt Feline Herpesvirus) og kan oppleve gjentatte utbrudd av symptomer under perioder med stress eller svekket immunforsvar.

Hvis katten din viser symptomer på forkjølelse som varer i mer enn 2 uker, eller hvis symptomene blir alvorlige, bør du kontakte veterinæren din for en nøyaktig diagnose og riktig behandling. Veterinæren kan hjelpe til med å lindre symptomer, forhindre komplikasjoner og støtte kattens immunforsvar under gjenopprettingsperioden.

Kan man smitte katten med forkjølelse?

Forkjølelse hos mennesker er forårsaket av spesifikke virus som primært smitter mellom mennesker, for eksempel rhinovirus, coronavirus eller influensavirus. Disse virusene er ikke de samme som de som forårsaker forkjølelse hos katter.

Mennesker kan ikke direkte smitte katter med våre forkjølelsesvirus, og katter kan heller ikke smitte oss med deres forkjølelsesvirus. De virusene som forårsaker forkjølelse hos katter, som Feline Herpesvirus (FHV-1) og Feline Calicivirus (FCV), er spesifikke for katter og smitter ikke mellom mennesker og katter.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det er noen andre sykdommer som kan smittes mellom mennesker og katter, for eksempel visse bakterielle infeksjoner. Det er derfor lurt å opprettholde god hygiene rundt katter og ha gode rutiner for håndvask etter å ha håndtert katter eller kattens eiendeler, spesielt hvis du selv er syk.

Hvis du er forkjølet eller har en annen sykdom, bør du unngå nær kontakt med katten din for å minimere risikoen for å overføre eventuelle sykdommer til katten. Hvis katten din viser tegn på sykdom, bør du kontakte veterinæren din for en nøyaktig diagnose og riktig behandling.

Referanser

Om forfatteren