Kan hunder hikke

Hikke er en refleks som oppstår når det oppstår en plutselig og ufrivillig sammentrekning av membranen og interkostalmusklene. Lær mer om hunder kan hikke.

Hunder kan hikke. Hikke er en refleks som oppstår når det oppstår en plutselig og ufrivillig sammentrekning av membranen (et muskel-lignende organ som skiller brysthulen fra bukhulen) og interkostalmusklene (muskler mellom ribbeina) som bidrar til å regulere pusten. Hikke er vanligvis ufarlig og går ofte over av seg selv.

Hunder kan hikke av forskjellige årsaker, noen ganger på grunn av raskt inntak av mat eller vann, for mye opphisselse eller stress, eller til og med bare som en tilfeldig fysiologisk reaksjon. Vanligvis trenger du ikke å bekymre deg for hundens hikke, da det vanligvis går over av seg selv.

Hvis hikken vedvarer over lengre tid, eller hvis hunden viser andre symptomer som urolighet, magesmerter, eller problemer med å puste, bør du kontakte en veterinær for en vurdering. Dette kan være tegn på underliggende problemer som bør undersøkes.

Relatert: Kan hunder spise skinke

Kan dyr hikke?

Dyr kan hikke, inkludert hunder og en rekke andre pattedyr. Hikke er en refleks som oppstår når det oppstår en plutselig og ufrivillig sammentrekning av membranen (et muskel-lignende organ som skiller brysthulen fra bukhulen) og de interkostale musklene (muskler mellom ribbeina) som hjelper til med å regulere pusten.

Dyr, inkludert hunder, kan oppleve hikke av forskjellige årsaker, som raskt inntak av mat eller vann, opphisselse eller stress, temperaturforandringer, overstimulering av diafragma, eller mage-tarmproblemer. Som med mennesker, er hikke hos dyr vanligvis ufarlig og går ofte over av seg selv.

Hvis dyrets hikke vedvarer over lengre tid eller er ledsaget av andre symptomer som uro, magesmerter, hoste eller problemer med å puste, bør man oppsøke en veterinær for å få det undersøkt og utelukke eventuelle underliggende helseproblemer. I de fleste tilfellene er imidlertid hikke hos dyr et normalt fysiologisk fenomen og krever vanligvis ikke spesiell behandling.

Relatert: Kan hunder spise peanøtter

Hva kan hikke være et symptom på?

Hikke i seg selv er vanligvis et ufarlig fysiologisk fenomen og er sjelden et alvorlig symptom. Imidlertid kan hikke være et tegn på ulike underliggende årsaker eller tilstander, spesielt hvis det er vedvarende eller ledsaget av andre symptomer. Noen mulige årsaker til hyppig eller langvarig hikke hos mennesker og dyr inkluderer:

Her er noen andre mulige årsaker til hikke hos mennesker og dyr:

 1. Lungesykdommer: Hikke kan være et sjeldent symptom på noen lungesykdommer, som for eksempel bronkitt eller lungebetennelse.
 2. Nevrologiske problemer: Visse nevrologiske tilstander, som hjerneslag, hjernesvulster eller hjerneskader, kan forårsake hikke.
 3. Skader på brystet eller mageområdet: Skader i brystet eller bukområdet kan irritere diafragma og utløse hikke.
 4. Medisinering: Noen medisiner kan ha hikke som en bivirkning.
 5. Forstyrrelser i hormonsystemet: Endringer i hormonbalansen, for eksempel skjoldbruskproblemer, kan noen ganger være forbundet med hyppig hikke.
 6. Øsofagusproblemer: Irritasjon eller obstruksjon i spiserøret kan forårsake hikke.
 7. Nedsatt nyrefunksjon: Noen pasienter med nyresykdommer kan oppleve hikke som en del av symptomene.

Husk at de fleste tilfeller av hikke er ufarlige og går over av seg selv. Men hvis hikken er vedvarende, hyppig eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, bør du oppsøke en lege eller veterinær for en grundig evaluering og diagnose. Dette er spesielt viktig hvis hikken er unormalt intens eller varer i lang tid, da det kan være tegn på en underliggende medisinsk tilstand som krever behandling.

Relatert: Kan hunder spise makaroni

Hikke hos hunder

Her er mer utfyllende informasjon om hunder og hikke:

 1. Årsaker til hikke hos hunder:
  • Raskt inntak av mat eller vann: Når hunder spiser eller drikker for raskt, kan det føre til luftinntak, noe som kan forårsake hikke.
  • Opphisselse eller stress: Når hunden blir veldig oppspilt, kan det føre til hikke, spesielt hvis den puster raskt eller uregelmessig.
  • Temperaturforandringer: Plutselige endringer i temperatur kan føre til at hunden hikker.
  • Overstimulering av diafragma: Diafragma er den store muskelen som hjelper til med å regulere pusten, og hvis den blir irritert eller overstimulert, kan det føre til hikke.
  • Gastrointestinale problemer: Noen ganger kan mage-tarmproblemer, som for eksempel gass eller irritasjon i fordøyelseskanalen, føre til hikke hos hunder.
 2. Hva som skjer under hikke:
  • Når hunden hikker, trekker diafragma seg ufrivillig sammen, og dette skaper en rask, kraftig inntak av luft.
  • Deretter lukker stemmebåndene seg raskt, noe som skaper den karakteristiske “hikkelyden”.
 3. Vanlig varighet av hikke hos hunder:
  • Hikke hos hunder varer vanligvis bare noen få minutter, men det kan variere avhengig av årsaken.
 4. Når bør du bekymre deg:
  • Som nevnt tidligere, er hikke vanligvis ufarlig og går ofte over av seg selv.
  • Hvis hikken varer i lengre perioder (timer), eller hvis hunden viser andre symptomer som uro, magesmerter, oppkast, hoste, eller problemer med å puste, bør du kontakte veterinær.
  • Kronisk eller vedvarende hikke kan være tegn på underliggende helseproblemer som bør undersøkes av en profesjonell.
 5. Forebygging og behandling av hikke hos hunder:
  • Forhindre raskt inntak av mat eller vann: Hvis hunden din har en tendens til å spise for raskt, kan du bruke matskåler som er designet for å bremse ned spisefarten.
  • Unngå overstimulering: Hvis hunden din blir lett opphisset, prøv å redusere situasjonene som fører til dette, spesielt rett etter måltider.
  • Dersom hunden har hikke, kan du prøve å distrahere den med lek eller beroligende aktiviteter for å hjelpe hikken å passere.

Det er viktig å huske at hikke vanligvis ikke er noe å bekymre seg for, spesielt hvis det er sporadisk og av kort varighet. Imidlertid, hvis du er bekymret eller hvis hunden viser andre symptomer, bør du kontakte en veterinær for en evaluering og profesjonell rådgivning.

Relatert: Kan hunder spise kanel

Raskt inntak av mat eller vann

Hikke etter raskt inntak av mat eller vann er ganske vanlig, spesielt hos mennesker. Når man spiser eller drikker for raskt, svelger man ofte luft samtidig. Dette overskuddet av luft i magen kan irritere mellomgulvet (diafragma), som fører til sammentrekninger og dermed hikke.

Denne typen hikke er normalt ufarlig og går vanligvis over av seg selv etter en kort stund. Det er mer vanlig hos spedbarn og små barn som har en tendens til å spise raskt og svelge mye luft under fôring.

Selv om hikke etter raskt inntak av mat eller vann er vanlig og normalt, kan andre underliggende årsaker også forårsake hikke. Noen av disse årsakene er nevnt i tidligere svar, og det er viktig å merke seg at hvis hikken er vedvarende, hyppig, eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, bør du søke medisinsk oppmerksomhet for å utelukke eventuelle underliggende medisinske tilstander.

Relatert:Kan hund spise mandarin

Opphisselse eller stress

Hikke som oppstår som følge av opphisselse eller stress er en vanlig type hikke og er vanligvis ufarlig. Når noen blir opphisset eller opplever stress, kan det føre til raskere og mer overfladisk pusting. Dette kan føre til at mellomgulvet (diafragma) får ufrivillige sammentrekninger, og dermed utløses hikke.

Denne typen hikke er vanligvis kortvarig og går over av seg selv når personen roer seg ned eller stressnivået reduseres. Det er ganske vanlig hos mennesker, og også hos dyr som hunder.

Imidlertid, som nevnt tidligere, hvis hikken er vedvarende, hyppig, eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, bør du søke medisinsk oppmerksomhet for å utelukke eventuelle underliggende medisinske tilstander. Selv om opphisselse- eller stressindusert hikke vanligvis ikke er alvorlig, kan vedvarende hikke i sjeldne tilfeller være et tegn på underliggende helseproblemer som bør bli undersøkt av en lege eller veterinær.

Relatert: Kan hunder spise persimon

Overstimulering av diafragma

Hikke som oppstår på grunn av overstimulering av diafragma er også vanlig og vanligvis ufarlig. Diafragma er en stor, kuppelformet muskel som er viktig for pustebevegelser. Når diafragma blir irritert eller overstimulert, kan det føre til ufrivillige sammentrekninger, som manifesterer seg som hikke.

Overstimulering av diafragma kan utløses av forskjellige faktorer, inkludert:

 1. Raskt inntak av mat eller drikke: Som nevnt tidligere, når man spiser eller drikker for raskt, svelger man ofte luft som kan irritere diafragma.
 2. Opphisselse eller stress: Økt opphisselse eller stress kan føre til raskere pusting og overfladiske åndedrettsbevegelser, noe som igjen kan påvirke diafragma.
 3. Temperaturforandringer: Plutselige endringer i temperatur kan også føre til at diafragma blir irritert og forårsake hikke.
 4. Gastrointestinale problemer: Irritasjon i mage-tarmkanalen, som gass eller refluks, kan påvirke diafragma og forårsake hikke.

Som med andre typer hikke, er hikke på grunn av overstimulering av diafragma vanligvis ufarlig og går over av seg selv. Det er vanlig både hos mennesker og dyr, inkludert hunder.

Som alltid, hvis hikken er vedvarende, hyppig, eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, bør du oppsøke medisinsk oppmerksomhet for å utelukke eventuelle underliggende medisinske tilstander. Selv om hikke vanligvis er ufarlig, kan vedvarende hikke noen ganger være et tegn på underliggende helseproblemer som krever profesjonell vurdering.

Gastrointestinale problemer

Hikke kan også være et symptom på gastrointestinale problemer. Når det oppstår irritasjon eller ubalanse i mage-tarmkanalen, spesielt i området rundt spiserøret og mellomgulvet (diafragma), kan det utløse hikke. Dette skjer fordi irritasjonen kan påvirke de nærliggende nervene som kontrollerer diafragmaets sammentrekninger, og dermed får vi ufrivillige hikkebevegelser.

Noen gastrointestinale problemer som kan føre til hikke inkluderer:

 1. Gastroøsofageal refluks (GERD): Dette er når magesyre kommer tilbake opp i spiserøret, noe som kan irritere spiserøret og diafragma.
 2. Gass i fordøyelseskanalen: Overdreven gass i magen eller tarmene kan forårsake irritasjon og utløse hikke.
 3. Fordøyelsesbesvær: Problemer med fordøyelsen kan også føre til hikke, spesielt hvis det er ubehandlet og forårsaker irritasjon i mage-tarmkanalen.
 4. Magesmerter: Noen ganger, hvis det oppstår smerte i mageområdet, kan det føre til hikke som en refleksrespons.

Som med andre årsaker til hikke, er hikke på grunn av gastrointestinale problemer vanligvis ufarlig og går over av seg selv når den underliggende årsaken behandles eller avtar. Imidlertid, hvis hikken er vedvarende, hyppig eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, bør du kontakte en lege eller veterinær for å få det undersøkt og utelukke eventuelle underliggende medisinske tilstander.

Valp hikker etter søvn

Hikke etter søvn er ganske vanlig hos valper, og det er normalt og ufarlig i de fleste tilfeller. Når en valp sover, kan den gå gjennom forskjellige stadier av søvn, inkludert dyp søvn og REM (Rapid Eye Movement) søvn. Under disse søvnstadiene kan det oppstå forskjellige fysiologiske reaksjoner, og en av dem kan være hikke.

Valpers puste- og fordøyelsessystem er fortsatt i utvikling, og dette kan også være en faktor som bidrar til hyppigere hikke. Valper har en tendens til å puste raskere enn voksne hunder, og de kan svelge luft mens de spiser eller drikker, noe som kan føre til hikke.

Hikke hos valper er vanligvis kortvarig og går over av seg selv. Det er ikke nødvendig å bekymre seg for dette med mindre hikken vedvarer i lang tid eller er ledsaget av andre symptomer som uro, magesmerter, hoste eller problemer med å puste.

Så lenge valpen er aktiv, spiser, drikker og oppfører seg normalt ellers, er det ingen grunn til bekymring for hikken etter søvn. Hvis du imidlertid er bekymret eller har spørsmål, er det alltid lurt å rådføre deg med en veterinær for å få profesjonell rådgivning.

Hvordan stoppe hikke?

Det finnes ingen enkelt metode som garantert stopper hikke hos hunder, men du kan prøve noen enkle tiltak som kan bidra til å redusere hyppigheten eller varigheten av hikke:

 1. La hunden hvile: Noen ganger kan hikke være forårsaket av opphisselse eller overanstrengelse. La hunden hvile og roe seg ned.
 2. Reduser spisefarten: Hvis hunden din har en tendens til å spise for raskt, kan dette føre til hikke. Prøv å bruke en matskål som er designet for å bremse ned spisefarten, eller del opp måltidene i mindre porsjoner.
 3. Gi små mengder mat og vann: Istedenfor å gi hunden store måltider, kan du prøve å gi mindre mengder mat og vann flere ganger om dagen.
 4. Unngå stress og opphisselse: Prøv å unngå situasjoner som kan føre til stress eller opphisselse hos hunden, spesielt rett før eller etter måltider.
 5. Distraksjon: Noen ganger kan hikke stoppes ved å distrahere hunden med lek eller annen oppmerksomhet.
 6. Masser hundens mage: Forsiktig massasje av hundens mage kan hjelpe til med å berolige musklene i området og redusere hikke.
 7. Oppsøk veterinær hvis det er bekymringer: Hvis hikken vedvarer over lengre tid, eller hvis hunden viser andre symptomer som uro, magesmerter, hoste eller problemer med å puste, bør du kontakte veterinær for en vurdering.

Husk at hikke vanligvis ikke er noe alvorlig, og de fleste tilfeller går over av seg selv. Imidlertid kan det være lurt å være oppmerksom på hyppighet og varighet av hikken, spesielt hvis det blir et gjentakende problem. Hvis du er bekymret, kan veterinæren gi deg råd og sjekke hunden din for eventuelle underliggende årsaker.

Referanser

Om forfatteren