Kan hund bli blind av diabetes

Ubehandlet eller dårlig kontrollert diabetes kan skade blodårene og nervevevet i kroppen, inkludert øynene. Lær mer om hunder kan bli blinde av diabetes.

Hvordan merker man at hunden har diabetes?

Symptomene på diabetes hos hunder kan variere, men det er flere tegn du kan se etter som kan indikere at hunden din har diabetes. Hvis du mistenker at hunden din har diabetes, er det viktig å kontakte veterinæren din for en nøyaktig diagnose og behandling. Her er noen vanlige symptomer på diabetes hos hunder:

 1. Økt tørste og vanninntak: Hunden drikker mer vann enn vanlig på grunn av kroppens forsøk på å kvitte seg med overskuddssukker gjennom urinen.
 2. Økt urinproduksjon: Hunden må gå ut for å urinere hyppigere enn normalt, inkludert om natten.
 3. Vekttap: Til tross for økt matlyst, kan hunden oppleve uforklarlig vekttap. Dette skyldes at cellene ikke får nok sukker, så kroppen begynner å bryte ned fett og muskelmasse for energi.
 4. Økt appetitt: Noen hunder kan ha økt matlyst som kroppen reagerer på lavt nivå av glukose i cellene.
 5. Dårlig pelskvalitet: Pelsen kan bli matt, tørr eller mer utsatt for hudinfeksjoner.
 6. Generell svakhet og slapphet: Hunden kan virke mindre aktiv, sliten og mindre interessert i lek eller mosjon.
 7. Øyeplager: Hunden kan utvikle katarakt, glaukom eller andre øyeinfeksjoner på grunn av den høye sukkerkonsentrasjonen i øynene.
 8. Dårlig sårtilheling: Sår eller skader kan ta lenger tid å gro på grunn av redusert sårhelingsevne.

Hvis du merker noen av disse symptomene hos hunden din, er det viktig å kontakte veterinæren din så snart som mulig. En tidlig diagnose og riktig behandling er avgjørende for å håndtere diabetes og unngå komplikasjoner. Veterinæren vil utføre en fysisk undersøkelse, blodprøver og andre tester for å bekrefte diagnosen og utvikle en passende behandlingsplan.

Relatert: Hvordan oppdage diabetes hos hund

Hunder kan utvikle blindhet som en komplikasjon av diabetes

Diabetes mellitus er en tilstand der kroppen har problemer med å regulere blodsukkernivået på grunn av utilstrekkelig produksjon eller effekt av insulin. Ubehandlet eller dårlig kontrollert diabetes kan skade blodårene og nervevevet i kroppen, inkludert øynene.

Diabetesrelatert blindhet hos hunder skyldes ofte en tilstand kalt diabetisk retinopati. Dette er en øyesykdom som påvirker netthinnen (det lysfølsomme vevet på baksiden av øyet) på grunn av endringer i blodårene. Over tid kan disse endringene føre til redusert syn og til slutt total blindhet.

Derfor er det viktig for eiere av diabetiske hunder å sørge for at hundens diabetes er godt kontrollert gjennom riktig medisinering, kosthold og veterinærpleie. Regelmessige øyeundersøkelser hos veterinæren kan også bidra til å oppdage eventuelle tidlige tegn på øyesykdom og ta nødvendige tiltak for å forhindre eller behandle blindhet.

Hvis du mistenker at hunden din har diabetes eller har problemer med synet, er det viktig å konsultere en veterinær for en nøyaktig diagnose og passende behandling.

Relatert: Avlivning av hund med diabetes

Årsaker til at hunder kan bli blinde av diabetes

Her er en mer detaljert oversikt over hvordan diabetes kan føre til blindhet hos hunder:

 1. Diabetisk Retinopati: Dette er den primære årsaken til blindhet hos hunder med diabetes. Det oppstår på grunn av skader på blodkarene som forsyner netthinnen med blod. De skadede blodkarene kan lekke væske eller blod, og dette kan føre til hevelse, arrdannelse og til slutt tap av syn.
 2. Mikrovaskulære skader: Ukontrollert diabetes kan føre til skade på de minste blodkarene i øynene, noe som påvirker oksygentilførselen til netthinnen og andre deler av øyet. Dette kan føre til synstap.
 3. Glaukom (grønn stær): Diabetes kan øke risikoen for å utvikle glaukom hos hunder. Glaukom er en tilstand der trykket inne i øyet øker, noe som kan skade synsnerven og føre til synstap.
 4. Katarakt: Mens katarakt vanligvis ikke er direkte knyttet til diabetes, er det en annen øyesykdom som hunder med diabetes har høyere risiko for å utvikle. Katarakt innebærer en skying av linsen i øyet, noe som kan føre til redusert syn og i alvorlige tilfeller blindhet.
 5. Nerveskader: Diabetes kan skade nervefibrene som styrer øyemusklene, noe som kan føre til unormal øyebevegelse, dobbeltsyn og nedsatt synskvalitet.
 6. Netthinneavvik (netthinneavløsning): Diabetes kan øke risikoen for netthinneavvik, der netthinnen blir løsrevet fra bakre delen av øyet. Dette kan føre til synstap og i alvorlige tilfeller blindhet.
 7. Manglende tårefilm: Diabetes kan påvirke tårekjertlene og føre til redusert tårefilm på øyet. Dette kan forårsake tørre øyne, som i sin tur kan påvirke synskvaliteten.
 8. Betennelser og infeksjoner: Hunder med dårlig kontrollert diabetes er mer mottagelige for betennelser og infeksjoner i øynene, som også kan føre til synsproblemer.

Det er viktig å merke seg at ikke alle hunder med diabetes vil oppleve blindhet, spesielt hvis diabetes blir godt kontrollert og regelmessig overvåket av en veterinær. Eiere av diabetiske hunder bør arbeide tett med veterinæren sin for å sikre riktig behandling og regelmessige øyeundersøkelser for å oppdage eventuelle øyeproblemer i tide.

Relatert: Symptomer på diabetes hos hund

Diabetisk Retinopati

Hunder kan utvikle blindhet som en følge av diabetisk retinopati, som er en øyesykdom knyttet til diabetes. Diabetisk retinopati oppstår når høyt blodsukker over tid skader blodkarene i netthinnen, som er den lysfølsomme delen av øyet. Dette kan føre til synsproblemer som kan eskalere til fullstendig blindhet hvis tilstanden ikke behandles eller kontrolleres.

I begynnelsen av diabetisk retinopati kan det oppstå små utposninger eller lekkasjer fra blodkarene i netthinnen. Etter hvert som tilstanden utvikler seg, kan disse utposningene forårsake hevelse og arrdannelse i netthinnen. Dette kan føre til redusert syn, uskarphet, blind flekk eller til og med totalt tap av syn.

Det er viktig å forstå at diabetisk retinopati ikke alltid fører til blindhet, spesielt hvis diabetes blir godt kontrollert og overvåket. Regelmessige besøk hos veterinæren, riktig medisinering, diett og blodsukkerkontroll kan bidra til å redusere risikoen for utvikling av denne tilstanden.

Hvis du har en hund med diabetes, er det avgjørende å jobbe tett med veterinæren din for å overvåke hundens tilstand og øyne regelmessig. Tidlig oppdagelse og behandling av eventuelle øyeproblemer kan bidra til å bevare hundens syn og livskvalitet.

Relatert: Kan hunder få diabetes

Mikrovaskulære skader

Hunder kan oppleve synstap som følge av mikrovaskulære skader forårsaket av diabetes. Mikrovaskulære skader refererer til skader på de minste blodkarene i kroppen, inkludert øynene. Disse skadene oppstår på grunn av høyt blodsukker over tid, som er karakteristisk for dårlig kontrollert diabetes.

Når de mikrovaskulære blodkarene blir skadet, kan de ikke lenger levere tilstrekkelig oksygen og næringsstoffer til vevet de forsyner. Dette kan føre til en rekke problemer i øynene, inkludert:

 1. Redusert oksygentilførsel: Mangel på oksygen kan påvirke cellene i netthinnen og andre vev i øynene, noe som kan føre til synstap.
 2. Nerveskader: De mikrovaskulære skadene kan også påvirke nervefibrene i øynene, noe som kan resultere i nedsatt syn og tap av følsomhet.
 3. Blødninger: Skadede blodkar kan lekke blod og forårsake blødninger i øyets vev, som igjen kan føre til redusert syn og andre synsproblemer.
 4. Hevelse: Væske kan lekke ut fra de skadede blodkarene og føre til hevelse i vevet i øynene, som kan forstyrre synet.

For å redusere risikoen for mikrovaskulære skader og de potensielle synsproblemene som følger med, er det avgjørende å opprettholde god blodsukkerkontroll hos hunder med diabetes. Dette oppnås gjennom riktig medisinering, kosthold, mosjon og regelmessig oppfølging med veterinæren. Tidlig oppdagelse og behandling av eventuelle synsproblemer kan også bidra til å beskytte hundens syn.

Glaukom (grønn stær)

Ja, hunder kan utvikle glaukom, også kjent som “grønn stær,” som en komplikasjon av diabetes. Glaukom er en tilstand der trykket inne i øyet øker, noe som kan skade synsnerven og føre til synstap. Selv om glaukom i seg selv ikke nødvendigvis er forårsaket direkte av diabetes, er personer og dyr med diabetes generelt mer utsatt for å utvikle denne tilstanden.

Diabetes kan øke risikoen for å utvikle glaukom gjennom flere mekanismer:

 1. Endringer i øyetrykk: Diabetes kan påvirke cirkulasjonen av væskene inne i øyet, noe som kan føre til en økning i øyetrykket. Dette kan igjen predisponere øyet for å utvikle glaukom.
 2. Mikrovaskulære skader: Som nevnt tidligere, kan diabetes forårsake skade på de små blodkarene som forsyner øyet med blod. Dette kan påvirke øyets dreneringssystem og øke risikoen for glaukom.
 3. Nerveskader: Diabetes kan skade nervene i øyet og påvirke deres evne til å regulere øyetrykket.

Hvis hunden din har diabetes og du merker symptomer som rødhet, tåreflod, uklart syn, øyeirritasjon eller endringer i øyefarge, er det viktig å oppsøke veterinær umiddelbart. Tidlig oppdagelse og behandling av glaukom er avgjørende for å bevare hundens syn. Din veterinær kan utføre en øyeundersøkelse og vurdere eventuell behandling, som vanligvis inkluderer medisiner for å senke øyetrykket og lindre symptomene.

Katarakt

Hunder med diabetes har en økt risiko for å utvikle katarakt, og dette kan i noen tilfeller føre til blindhet. Katarakt er en tilstand der linsen i øyet blir uklar eller opak, noe som forstyrrer lysets inngang til netthinnen og reduserer synet. Selv om katarakt ikke direkte skyldes diabetes, er det en av de vanligste øyeproblemene som hunder med dårlig kontrollert diabetes kan oppleve.

Mekanismene som kan føre til katarakt hos hunder med diabetes inkluderer:

 1. Endringer i blodsukker: Høyt blodsukker over tid kan påvirke linsen i øyet og føre til akkumulering av sukkerarter. Dette kan endre linsens struktur og gjøre den uklar.
 2. Væskeansamling: Endringer i blodsukkernivået kan påvirke væskebalansen i øyet og føre til væskeansamling i linsen, noe som igjen kan føre til katarakt.
 3. Mikrovaskulære skader: Skader på de små blodkarene som forsyner øyet med blod, kan påvirke linsens helse og øke risikoen for katarakt.
 4. Oksidativt stress: Diabetes kan føre til økt oksidativt stress i øyet, noe som kan påvirke linsens helse og øke risikoen for kataraktutvikling.

Hvis du merker endringer i hundens øyne, for eksempel uklart syn, hvit eller gråaktig farge i pupillen, eller andre tegn på øyeproblemer, bør du søke veterinærhjelp umiddelbart. Tidlig diagnose og behandling av katarakt kan hjelpe med å bevare hundens syn. I noen tilfeller kan kirurgi for å fjerne den berørte linsen og erstatte den med en kunstig linse være en behandlingsmulighet for å gjenopprette synet hos hunder med katarakt.

Nerveskader

Nerveskader som kan oppstå som en komplikasjon av diabetes, kan påvirke øynene og i noen tilfeller føre til synsproblemer og blindhet hos hunder. Dette skyldes det faktum at diabetes kan skade både store og små nerver i kroppen, inkludert nerver som er ansvarlige for å regulere øyefunksjonen.

Mekanismer som kan føre til synsproblemer som følge av diabetesrelaterte nerveskader inkluderer:

 1. Nerveskader i øyemuskler: Diabetes kan påvirke nerver som kontrollerer øyemusklene og deres bevegelser. Dette kan føre til unormal øyebevegelse, dobbeltsyn eller problemer med å fokusere, som igjen kan påvirke synskvaliteten.
 2. Nerveskader i netthinnen: Nerver som sender visuelle signaler fra netthinnen til hjernen kan også påvirkes av diabetes. Dette kan føre til redusert syn, uskarphet og andre synsproblemer.
 3. Nerveskader i tårekjertler: Nerver som styrer produksjonen av tårer kan også bli skadet, noe som kan føre til tørre øyne og irritasjon.
 4. Nerveskader i pupillreflekser: Diabetes kan påvirke nerver som regulerer pupillstørrelsen og pupillreflekser. Dette kan påvirke evnen til å tilpasse seg forskjellige lysforhold.

God blodsukkerkontroll er avgjørende for å redusere risikoen for diabetesrelaterte nerveskader, inkludert de som påvirker øyene. Regelmessig overvåking, riktig medisinering, riktig kosthold og mosjon kan hjelpe med å beskytte hundens nerver og øyehelse. Hvis hunden din allerede viser tegn på synsproblemer eller andre nevrologiske symptomer, bør du kontakte en veterinær for en nøyaktig diagnose og behandling.

Netthinneavvik (netthinneavløsning)

Hunder med diabetes har en økt risiko for å utvikle netthinneavvik, som kan føre til synstap, inkludert blindhet. Netthinneavvik oppstår når netthinnen, det lysfølsomme vevet på baksiden av øyet, løsner eller delvis løsner fra øyets indre overflate. Dette kan forstyrre overføringen av visuelle signaler til hjernen og føre til synsproblemer.

Diabetes kan øke risikoen for netthinneavvik gjennom flere mekanismer:

 1. Mikrovaskulære skader: Skader på de små blodkarene som forsyner netthinnen med blod, kan svekke netthinnens helse og integritet, noe som øker risikoen for løsning.
 2. Endringer i øyetrykk: Diabetes kan påvirke væskebalansen i øyet og øke risikoen for endringer i øyetrykket, som kan predisponere til netthinneavvik.
 3. Nerveskader: Diabetes kan påvirke nervesystemet i øyet og svekke evnen til å opprettholde normal posisjon av netthinnen.

Netthinneavvik kan føre til symptomer som plutselig synstap, uklart eller forvrengt syn, øyeplager som blinker lys eller “flyttere,” og økt følsomhet for lys. Dette er en alvorlig tilstand som krever øyeblikkelig veterinærhjelp.

Hvis hunden din viser tegn på synsproblemer eller øyeplager, bør du umiddelbart kontakte en veterinær for en grundig øyeundersøkelse. Tidlig oppdagelse og behandling av netthinneavvik kan være avgjørende for å bevare hundens syn og livskvalitet. I noen tilfeller kan kirurgisk inngrep være nødvendig for å gjenopprette netthinnens normale posisjon.

Manglende tårefilm

Manglende tårefilm, som kan føre til tørre øyne og øyeproblemer, er ikke direkte assosiert med diabetes. Tårefilmen er en viktig del av øyets overflate som bidrar til å holde øyet fuktig og beskyttet. Dette laget består av tårer som inneholder vann, oljer og slim, og det spiller en viktig rolle for å opprettholde øyets helse og komfort.

Diabetes kan imidlertid indirekte påvirke øyenes helse og tårefilm på flere måter:

 1. Nerveskader: Diabetes kan skade nerver i kroppen, inkludert de som styrer produksjonen av tårer. Dette kan føre til redusert tårefilm og tørre øyne.
 2. Mikrovaskulære skader: Skader på de små blodkarene som forsyner øynene med blod, kan påvirke øyets helse generelt, inkludert tårekjertlene som er ansvarlige for å produsere tårer.
 3. Sårtilheling: Personer og dyr med dårlig kontrollert diabetes kan oppleve tregere sårtilheling, inkludert sår på øyets overflate. Dette kan føre til kroniske irritasjoner som påvirker tårefilmens sammensetning og produksjon.

Tørre øyne kan føre til ubehag, rødhet, irritasjon og i noen tilfeller kan det føre til mer alvorlige øyeproblemer. Hvis hunden din har diabetes og du merker symptomer på tørre øyne eller øyeirritasjon, bør du kontakte veterinær. De kan evaluere situasjonen og gi råd om riktig behandling og øyepleie for å lindre ubehag og beskytte øyehelsen til hunden din.

Betennelser og infeksjoner

Hunder med diabetes kan ha økt risiko for å utvikle betennelser og infeksjoner i øynene, som i noen tilfeller kan føre til synstap, inkludert blindhet. Diabetes kan påvirke immunsystemets funksjon og sårheling, noe som kan gjøre øynene mer sårbare for infeksjoner og betennelser.

Mekanismene som kan føre til øyeinfeksjoner og betennelser hos hunder med diabetes inkluderer:

 1. Redusert immunrespons: Diabetes kan svekke immunsystemets evne til å bekjempe infeksjoner, inkludert de som påvirker øynene.
 2. Svekket sårheling: Diabetes kan føre til redusert sårtilheling, og små sår eller irritasjoner på øyets overflate kan utvikle seg til infeksjoner.
 3. Endringer i mikrobiell balanse: Diabetes kan påvirke balansen av mikroorganismer på øyets overflate og i tårefilmen, noe som kan skape et miljø som er mer mottakelig for infeksjoner.
 4. Tårefilmsammensetning: Diabetes kan påvirke sammensetningen av tårefilmen, og endringer i sammensetningen kan påvirke øyets naturlige beskyttelsesmekanismer mot infeksjoner.

Hunder med diabetes bør overvåkes nøye for eventuelle tegn på øyeinfeksjoner eller betennelser, inkludert rødhet, hevelse, tåreflod, øyeplager eller endringer i øyeutflod. Hvis du mistenker at hunden din har en øyeinfeksjon eller betennelse, bør du kontakte veterinær så snart som mulig for en riktig diagnose og behandling. Tidlig oppdagelse og behandling kan bidra til å forhindre komplikasjoner som kan føre til synstap.

Hvordan behandle diabetes hos hund?

Behandlingen av diabetes hos hunder involverer vanligvis en kombinasjon av medisinsk behandling, kostholdsjusteringer og regelmessig overvåking. Det er viktig å samarbeide tett med veterinæren din for å utvikle en behandlingsplan som passer best for hunden din. Her er noen generelle trinn og prinsipper for behandling av diabetes hos hunder:

 1. Insulinbehandling: De fleste hunder med diabetes krever daglig insulininjeksjon for å hjelpe kroppen med å regulere blodsukkernivået. Veterinæren vil bestemme riktig type insulin, dosering og administrasjonsplan basert på hundens individuelle behov. Eiere må lære riktig injeksjonsteknikk og tidspunkt for administrasjon.
 2. Kostholdsjusteringer: En balansert diett kan bidra til å stabilisere blodsukkernivået og kontrollere vektøkning. Mange veterinærer anbefaler spesialdesignede diettprodukter som er rike på fiber og har et moderat karbohydratinnhold. Fôringstidspunktet bør koordineres med insulininjeksjonen.
 3. Regelmessig fysisk aktivitet: Mosjon kan hjelpe med å regulere blodsukkernivået og opprettholde en sunn vekt. Sammen med veterinæren din kan du utvikle en passende mosjonsplan som tar hensyn til hundens alder, helse og insulinplan.
 4. Regelmessig overvåking: Det er viktig å overvåke hundens blodsukkernivå, appetitt, vekt og generelle helse nøye. Dette kan hjelpe deg med å justere behandlingsplanen etter behov. Veterinæren kan anbefale regelmessige blodsukkermålinger hjemme eller i klinikken.
 5. Veterinærbesøk: Regelmessige besøk hos veterinæren er avgjørende for å overvåke hundens tilstand, justere insulin- og behandlingsplanen, og håndtere eventuelle komplikasjoner eller endringer i helsen.
 6. Opplæring: Eiere må få opplæring om hvordan de skal administrere insulin, overvåke hundens tilstand og håndtere nødsituasjoner, som for eksempel hypoglykemi (lavt blodsukker).
 7. Nødplan: Eiere bør være forberedt på å håndtere uforutsette situasjoner, for eksempel hvis hundens blodsukker blir for lavt. Veterinæren kan gi veiledning om hva du skal gjøre i slike situasjoner.

Behandlingen av diabetes hos hunder krever tålmodighet, engasjement og samarbeid med en erfaren veterinær. Regelmessig oppfølging og nøye overvåking er nøkkelen til å oppnå god blodsukkerkontroll og sikre hundens velvære.

Referanser

Om forfatteren