Hvorfor sikler hunden

Hunder sikler av flere forskjellige årsaker, og det er normalt at hunder produserer en viss mengde spytt. Lær mer om årsaker til at hunden sikler.

Hvorfor hunden sikler

Hunder sikler av flere forskjellige årsaker, og det er normalt at hunder produserer en viss mengde spytt. Her er noen vanlige årsaker til at hunder sikler:

 1. Mat og lukt: Når hunden lukter noe velsmakende eller ser mat, kan det utløse en økt produksjon av spytt som en del av den naturlige fordøyelsesprosessen. Det er også vanlig at hunder sikler når de spiser eller drikker.
 2. Opphisselse og glede: Når hunden er glad eller opphisset, for eksempel når den hilser på eieren sin eller leker, kan det føre til økt spyttproduksjon.
 3. Stress og frykt: Noen hunder sikler når de føler seg engstelige, redde eller stresset. Dette kan være en naturlig reaksjon på situasjoner som de opplever som truende eller skremmende.
 4. Regulering av kroppstemperatur: Hunder har begrenset svettekjertler, og de bruker sikling som en mekanisme for å regulere kroppstemperaturen når de blir varme. Når hunden sikler, fordampes spyttet, og dette bidrar til å kjøle ned kroppen.
 5. Sykdom eller helseproblemer: Noen medisinske tilstander kan føre til økt spyttproduksjon hos hunder. Dette kan inkludere problemer som kvalme, tannproblemer, munninfeksjoner eller andre helseproblemer som påvirker spyttkjertlene.
 6. Rasemessige forskjeller: Noen hunderaser har en tendens til å sikle mer enn andre på grunn av deres genetiske egenskaper. For eksempel er det vanlig at store raser, som sankt bernhardshund og newfoundlender, sikler mer enn mindre raser.
 7. Munnskader eller fremmedlegemer: Skader i munnen, som kutt, biter eller stikkskader, samt tilstedeværelsen av fremmedlegemer i munnen, kan føre til økt sikling.
 8. Dentalproblemer: Tannproblemer som periodontal sykdom, tannkjøttbetennelse, eller dårlige tenner kan utløse sikling hos hunder.
 9. Bilsyke: Noen hunder kan sikle når de blir bilsyke eller opplever kvalme under bilkjøring.
 10. Giftig eksponering: Inntak av giftige planter, mat eller stoffer kan føre til sikling som en del av hundens kroppslige reaksjon.

Det er viktig å merke seg at mens litt sikling er normalt, kan overdreven sikling eller plutselige endringer i siklingsvaner være tegn på underliggende helseproblemer. Hvis du er bekymret for hundens sikling eller merker andre uvanlige symptomer, bør du kontakte en veterinær for en undersøkelse.

Relatert: Hvorfor uler hunden når jeg uler

Mat og lukt

Mat og lukt er en av de vanligste årsakene til at hunder sikler. Når hunden lukter noe velsmakende eller ser mat, aktiveres spyttkjertlene for å begynne å produsere spytt i forberedelse på å spise. Spyttet inneholder fordøyelsesenzymer som hjelper til med å bryte ned maten, og det gjør også maten lettere å svelge.

Hunder har en svært velutviklet luktesans, og de kan oppfatte lukt på en mye mer intens måte enn mennesker. Derfor kan bare en duft av mat eller noe de synes er spesielt appetittvekkende, være nok til å få spyttkjertlene deres til å reagere.

Noen hunder kan også sikle bare av å se mat eller når de hører lyden av en matbeholder åpnes. Dette er en del av deres naturlige instinkter og reflekser knyttet til matinntak.

Det er verdt å merke seg at mens sikling er normalt når hunder blir eksponert for mat eller velsmakende lukter, bør du være oppmerksom på at noen hunder kan ha tendens til overdreven sikling, spesielt hvis de er svært matfokuserte eller har spesielle matpreferanser. Hvis siklingen blir for plagsom eller overdreven, kan det være lurt å trene hunden til å kontrollere impulsen bedre eller begrense tilgangen til mat eller lukter som utløser siklingen.

Relatert: Hvorfor markerer hunden inne

Opphisselse og glede

Opphisselse og glede er en annen vanlig årsak til at hunder sikler. Når hunder er glade, opphisset eller begeistret, kan det føre til en økt produksjon av spytt som en naturlig fysiologisk reaksjon.

Det finnes mange situasjoner som kan utløse opphisselse og glede hos hunder, for eksempel:

 1. Gjenforening med eieren: Når hunden ser eieren etter å ha vært adskilt en stund, kan den bli veldig opphisset og glad, noe som kan føre til økt sikling.
 2. Lek med andre hunder eller mennesker: Når hunder er involvert i lek, spesielt med andre hunder eller mennesker de liker, kan de bli veldig glade og entusiastiske.
 3. Positive opplevelser: Hunder kan bli glade når de deltar i aktiviteter de elsker, som å gå på tur, motta belønninger under trening eller delta i favorittleker.
 4. Sosiale interaksjoner: Å møte nye mennesker eller andre kjæledyr de liker, kan utløse glede og opphisselse hos hunder.

Når hunden er opphisset og glad, kan denne emosjonelle tilstanden stimulere spyttkjertlene, og det fører til økt sikling. Dette er en naturlig respons og er helt normalt.

Det er viktig å merke seg at hunder uttrykker glede og opphisselse på forskjellige måter, og sikling kan være en av flere indikatorer på disse positive følelsene. Så lenge siklingen ikke er overdreven eller ledsaget av andre bekymringsfulle symptomer, er det vanligvis ingenting å være bekymret for. Som med alle endringer i hundens atferd, er det imidlertid alltid lurt å følge med på hundens helsetilstand og kontakte en veterinær hvis du er bekymret for hundens sikling eller oppførsel.

Relatert: Hvorfor ruller hunder seg i møkk

Stress og frykt

Stress og frykt er en annen faktor som kan føre til at hunder sikler. Når hunder opplever stress, angst eller frykt, kan det utløse en fysiologisk reaksjon som inkluderer økt spyttproduksjon. Dette er en del av hundens naturlige kamp-eller-flukt-respons, der kroppen forbereder seg på å håndtere en potensiell truende situasjon.

Noen situasjoner som kan føre til stress og frykt hos hunder, og dermed økt sikling, inkluderer:

 1. Høye lyder: Hunder kan bli stresset av høye og plutselige lyder, som torden, fyrverkeri eller høye sirener.
 2. Ukjente omgivelser: Når hunder er i ukjente omgivelser eller møter nye mennesker eller dyr, kan det føre til frykt og stressreaksjoner.
 3. Separasjonsangst: Noen hunder kan føle seg engstelige og stresset når de blir etterlatt alene hjemme.
 4. Konflikt eller aggressive situasjoner: Hunder kan reagere med stress og frykt når de blir konfrontert med aggressive situasjoner, enten fra andre dyr eller mennesker.
 5. Tidligere traumatiske opplevelser: Hunder som har hatt traumatiske opplevelser i fortiden, kan bli engstelige og stresset når de møter lignende situasjoner eller stimuli.

Når hunden er stresset eller redd, kan den sikle mer enn vanlig på grunn av den aktive kamp-eller-flukt-responsen i kroppen. Det er viktig å merke seg at mens litt sikling kan være normalt i stressende situasjoner, kan overdreven sikling være et tegn på at hunden opplever betydelig ubehag eller angst.

Hvis hunden din sikler mye i situasjoner som kan være stressende eller skremmende for den, bør du prøve å redusere eksponeringen for disse situasjonene og gi hunden din trygghet og støtte. Hvis siklingen vedvarer eller blir et problem, kan det være lurt å kontakte en veterinær eller en kvalifisert hundetrener for å få hjelp til å håndtere hundens stress og frykt på en positiv måte.

Relatert: Hvorfor ruller hunder seg

Regulering av kroppstemperatur

Regulering av kroppstemperatur er en annen viktig årsak til at hunder sikler. Hunder har begrensede svettekjertler, og dermed er de ikke like effektive som mennesker når det gjelder å kvitte seg med overflødig varme gjennom svetting. I stedet bruker hunder sikling som en måte å regulere kroppstemperaturen på når de blir varme.

Når hunden blir varm, vil den begynne å sikle mer for å fukte tungen og leppene. Når siklingen fordamper, hjelper det til å kjøle ned hundens kropp. Dette er en viktig mekanisme for hunder, spesielt i varme omgivelser eller under fysisk aktivitet, da de ikke kan svette like effektivt som mennesker.

Noen situasjoner der hunder kan sikle for å regulere kroppstemperaturen inkluderer:

 1. Høye temperaturer: I varme sommermåneder eller i varme klimaer vil hunder ofte sikle mer for å kjøle seg ned.
 2. Fysisk aktivitet: Når hunder leker, trener eller utfører fysisk anstrengende aktiviteter, vil siklingen øke for å bidra til å avkjøle kroppen.
 3. Stress og opphisselse: Som nevnt tidligere, kan stress og opphisselse også føre til økt sikling, og dette kan også være relatert til kroppens behov for å regulere temperaturen under disse følelsesmessige tilstandene.

Det er viktig å merke seg at overdreven sikling, spesielt når hunden ikke er utsatt for varme eller fysisk anstrengelse, kan være et tegn på en underliggende helseutfordring. Hunder kan også sikle mye hvis de lider av visse sykdommer eller tilstander. Hvis du er bekymret for hundens sikling eller merker andre uvanlige symptomer, bør du kontakte en veterinær for en grundig undersøkelse og råd om hvordan du best kan ta vare på hundens helse og velvære.

Relatert: Hvorfor peser hunden

Sykdom eller helseproblemer

Sykdom eller helseproblemer kan også være årsaken til at hunder sikler. Økt sikling kan være et tegn på ulike helsemessige bekymringer. Her er noen vanlige sykdommer eller tilstander som kan føre til overdreven sikling hos hunder:

 1. Kvalme og oppkast: Hunder kan sikle mye når de føler seg kvalme eller er på vei til å kaste opp. Dette er kroppens måte å forberede seg på å kvitte seg med det som kan ha forårsaket ubehaget.
 2. Tannproblemer: Tannproblemer som tannkjøttbetennelse, tannstein eller tenner som er i ferd med å falle ut, kan føre til økt sikling.
 3. Munninfeksjoner: Infeksjoner i munnen, som tannråte eller sår, kan være smertefulle og føre til økt sikling.
 4. Gastrointestinale problemer: En rekke gastrointestinale problemer som magebetennelse, magesår eller fremmedlegemer i fordøyelsessystemet, kan føre til overdreven sikling.
 5. Sialadenitt: Dette er en betennelse i spyttkjertlene som kan føre til hevelse og smerte, og det kan føre til økt spyttproduksjon hos hunden.
 6. Rabies: I tilfeller av rabies-infeksjon kan en av symptomene være overdreven sikling, sammen med andre nevrologiske symptomer.
 7. Bilulykker: Hvis en hund er involvert i en bilulykke, kan en økt sikling være et tegn på skade eller traumer.

Det er viktig å være oppmerksom på andre symptomer som kan følge med overdreven sikling, for eksempel oppkast, diaré, nedsatt matlyst, vekttap, hoste eller tungpustethet. Dersom hunden din sikler mye og/eller har noen av disse symptomene, bør du umiddelbart oppsøke veterinær for en grundig undersøkelse og diagnose. Veterinæren vil kunne vurdere hundens helsetilstand og anbefale nødvendig behandling hvis det er en underliggende helseproblem som forårsaker siklingen. Tidlig diagnose og behandling kan være avgjørende for hundens velvære og potensielle bedring.

Relatert: Hvorfor angriper hunder

Rasemessige forskjeller

Det er definitivt rasemessige forskjeller når det gjelder sikling hos hunder. Noen hunderaser har en tendens til å sikle mer enn andre på grunn av deres genetiske egenskaper, anatomiske trekk eller historiske bruksformål.

Noen av de hunderasene som er kjent for å sikle mer enn andre inkluderer:

 1. Sankt Bernhardshund: Denne rasen er kjent for sin store størrelse og opprinnelig ble den brukt som redningshund i fjellområder. Den har lange hengende lepper og en kraftig kjeve som kan føre til økt sikling.
 2. Newfoundlender: Denne rasen er også stor og har hengende lepper som kan forårsake mye sikling.
 3. Boksere: Bokseren har en kort snute, og denne ansiktsstrukturen kan føre til økt sikling.
 4. Engelsk mastiff: Som en av de største hunderasene har også engelsk mastiff en tendens til å sikle mye på grunn av sine hengende lepper og ansiktsanatomi.
 5. Blodhund: Blodhunder er kjent for deres utrolige luktesans, og den lange, løse huden rundt snuten kan bidra til mye sikling.

Disse rasemessige forskjellene skyldes ofte hundenes fysiologi og ansiktsstruktur. Det er viktig å være oppmerksom på at sikling varierer mye fra individ til individ innenfor samme rase, og det er også påvirket av hundens miljø, følelsesmessige tilstand og eventuelle helseproblemer.

Hvis hunden din sikler mye og du er bekymret, spesielt hvis det er en plutselig endring i siklingsvaner, kan det være lurt å kontakte en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer eller få råd om hvordan du best kan håndtere sikling, spesielt hvis det oppleves som plagsomt.

Munnskader eller fremmedlegemer

Munnskader eller tilstedeværelsen av fremmedlegemer i munnen kan definitivt være en årsak til at hunden sikler. Når hunden opplever smerte eller ubehag i munnen på grunn av skader eller fremmedlegemer, kan det føre til en økt produksjon av spytt som en naturlig reaksjon.

Noen eksempler på munnskader som kan forårsake økt sikling inkluderer:

 1. Kutt eller sår: Skader i munnslimhinnen forårsaket av ulykker, bitt eller andre traumer kan føre til smerte og sikling.
 2. Bittskader: Bitt fra andre dyr, spesielt i munnområdet, kan forårsake alvorlige skader og smerter.
 3. Fremmedlegemer: Hunder er nysgjerrige skapninger, og de kan ved et uhell få fremmedlegemer som pinner, pigger, biter av leker eller andre gjenstander fanget i munnen. Dette kan forårsake irritasjon og sikling.

Det er viktig å undersøke hundens munn regelmessig for tegn på sår, betennelser eller fremmedlegemer, spesielt hvis du merker økt sikling eller endringer i hundens atferd knyttet til spising, drikking eller tygging av leker. Fremmedlegemer eller skader i munnen kan være smertefulle og potensielt farlige, og det er best å få hunden undersøkt av en veterinær så snart som mulig hvis du mistenker at det er et problem.

Det er også viktig å være oppmerksom på andre symptomer som kan følge med økt sikling, som dårlig ånde, vanskeligheter med å spise eller drikke, unngåelse av å berøre eller åpne munnen, eller endringer i hundens generelle velvære. Dette kan gi veterinæren verdifull informasjon i diagnosen og behandlingen av eventuelle munnskader eller fremmedlegemer.

Tannproblemer

Tannproblemer kan være en vanlig årsak til at hunder sikler. Hundens munnhelse er viktig, og tannproblemer kan føre til ubehag, smerte og økt sikling. Her er noen tannproblemer som kan påvirke hunder:

 1. Tannkjøttbetennelse (gingivitt): Dette er en vanlig tilstand der tannkjøttet blir betent og irritert på grunn av opphopning av plakk og tannstein. Tannkjøttbetennelse kan føre til blødende tannkjøtt og ubehag for hunden, som kan resultere i økt sikling.
 2. Tannstein: Over tid kan plakk mineralisere og danne tannstein på tennene. Tannstein er hardt og kan irritere tannkjøttet, forårsake infeksjoner og påvirke hundens tannhelse negativt.
 3. Dårlige tenner: Karies, tannråte eller skadede tenner kan forårsake smerte og ubehag i munnen, og dette kan føre til økt sikling.
 4. Infeksjoner i tannrøttene: Tanninfeksjoner kan oppstå hvis bakterier trenger inn i tannrøttene. Disse infeksjonene kan være smertefulle og føre til betennelse, noe som igjen kan resultere i sikling.
 5. Tannfrakturer: Skader på tennene, som tannfrakturer eller brudd, kan føre til smerte og ubehag, noe som kan påvirke hundens evne til å tygge og spise normalt.
 6. Feiljusterte tenner: Noen hunderaser kan ha tannfeil, som for eksempel feiljusterte tenner eller overbitt/underbitt, som kan føre til problemer og økt sikling.

God munnhygiene er viktig for hunders helse, og regelmessig tannpleie kan bidra til å forhindre mange tannproblemer. Det anbefales å børste hundens tenner jevnlig og gi den spesielle tyggeleker eller dentalbehandler for å fremme god munnhelse. Hvis du merker at hunden din sikler mer enn vanlig eller viser tegn på ubehag i munnen, bør du ta den til veterinæren for en grundig undersøkelse og behandling av eventuelle tannproblemer.

Bilsyke

Bilsyke er en annen mulig årsak til at hunden sikler. Bilsyke, også kjent som reisesyke, oppstår når hundens balansesystem blir forstyrret mens den er i bevegelse. Det kan oppstå under bilkjøring, båtturer eller flyreiser, og det kan føre til en rekke symptomer, inkludert økt sikling.

Når hunden er i bevegelse i et kjøretøy, registrerer øynene bevegelse, men kroppen oppfatter ikke alltid det samme. Dette kan føre til en ubalanse i hundens balansesystem, noe som igjen kan forårsake kvalme, svimmelhet og sikling. Hunder som lider av bilsyke kan også vise andre symptomer som urolighet, bjeffing, oppkast og diaré.

Bilsyke påvirker noen hunder mer enn andre, og det kan variere fra individ til individ. Noen valper og unge hunder kan være mer utsatt for bilsyke, men det kan også påvirke eldre hunder som ikke er vant til bilkjøring eller bevegelsesaktiviteter.

Hvis hunden din lider av bilsyke, er det noen tiltak du kan prøve for å redusere problemet:

 1. Gi hunden nok tid til å tilpasse seg bilkjøring ved gradvis å introdusere den til kortere turer først.
 2. Åpne vinduet litt for å gi hunden frisk luft og bidra til å redusere den stengte følelsen i bilen.
 3. Unngå å mate hunden rett før en bilreise, da tom mage kan redusere sjansen for kvalme.
 4. Plasser hunden i en trygg og komfortabel reisebur eller bruk et bilbelte som holder den sikker og stabil under kjøring.
 5. Gi hunden positiv forsterkning og ros for å assosiere bilreiser med noe positivt.

Hvis bilsyke fortsatt er et stort problem for hunden din, kan veterinæren anbefale medisiner eller andre tiltak for å lindre symptomene. Det er viktig å gjøre reisen så behagelig som mulig for hunden din, spesielt hvis du planlegger lengre turer eller hyppige reiser.

Giftig eksponering

Giftig eksponering kan også føre til at hunden sikler. Når hunden kommer i kontakt med giftige stoffer eller planter, kan det føre til en rekke symptomer, inkludert økt sikling. Spyttet kan fungere som en beskyttelsesmekanisme og en måte kroppen prøver å fjerne eller nøytralisere det giftige stoffet.

Det er mange ting som hunder kan bli utsatt for som kan være giftige, for eksempel:

 1. Giftige planter: Visse innendørs eller utendørs planter kan være giftige for hunder, og hvis hunden tygger på dem eller kommer i kontakt med plantesaft, kan det utløse sikling.
 2. Giftige matvarer: Noen matvarer som sjokolade, løk, hvitløk, druer, rosiner, avokado og xylitol (et søtningsmiddel) kan være giftige for hunder og føre til sikling når de blir inntatt.
 3. Husholdningskjemikalier: Kjemikalier som rengjøringsmidler, plantevernmidler og andre husholdningsprodukter kan være giftige for hunder og forårsake sikling hvis de blir utsatt for dem.
 4. Medisiner: Noen medisiner som er ment for mennesker kan være giftige for hunder hvis de blir inntatt, og de kan føre til økt sikling.
 5. Giftige stoffer utendørs: Hunder som utforsker utendørsområder, som hager, parker eller skoger, kan bli utsatt for giftige stoffer som giftige sopp eller kjemikalier som brukes i området.

Hvis du mistenker at hunden din har blitt utsatt for noe giftig, bør du umiddelbart kontakte en veterinær eller et giftinformasjonssenter for hjelp. Tidlig behandling kan være avgjørende for hundens overlevelse og velvære. I tillegg til sikling kan giftig eksponering forårsake en rekke andre symptomer, som oppkast, diaré, urolighet, skjelvinger, pusteproblemer, og i alvorlige tilfeller kan det føre til bevissthetstap og kramper. Derfor er det viktig å være oppmerksom på hunden din og holde potensielt giftige stoffer utenfor rekkevidde for å unngå ulykker.

Referanser

Om forfatteren