Hvorfor mjauer katten min så mye

Katter kan mjaue av forskjellige grunner, og det er viktig å forstå kattens adferd for å tolke hvorfor den mjauer så mye. Lær mer om hvorfor katten din mjauer så mye.

Hvorfor katten din mjauer så mye

Her er noen mulige årsaker til at katten din mjauer mye:

 1. Kommunikasjon: Mjauing er en måte for katter å kommunisere med mennesker og andre dyr på. Katten din kan prøve å formidle et behov, som sult, tørst, ønske om oppmerksomhet eller ønske om å komme inn eller ut.
 2. Sosial kontakt: Katter er sosiale dyr, og noen ganger mjauer de for å oppnå kontakt med deg eller andre katter i husstanden. Mjauing kan være et forsøk på å initiere lek eller oppmerksomhet.
 3. Sult: Dersom katten din mjauer mye, spesielt i nærheten av mat- eller serveringsområdet, kan det hende den er sulten eller ønsker mer mat.
 4. Ubehag: Katter kan mjaue når de føler seg ubekvemme eller har vondt. Dette kan være relatert til helseproblemer, så det er viktig å observere kattens atferd og eventuelt ta den til veterinær om nødvendig.
 5. Territorial oppførsel: Hvis katten din er utekatt eller ser andre katter utenfor vinduet, kan mjauing være et uttrykk for territoriell oppførsel. Den kan forsøke å markere sitt territorium eller kommunisere med andre katter.
 6. Kjedsomhet: Katter som kjeder seg, kan mjaue for å uttrykke frustrasjon eller for å få oppmerksomhet. Dette kan være spesielt vanlig hvis katten ikke har nok stimuli eller lekemuligheter.
 7. Hormonelle endringer: Ukastrerte katter, spesielt hunkatter, kan mjaue mer under løpetiden når de er i brunst.
 8. Aldring: Eldre katter kan utvikle endringer i atferd, inkludert økt mjauing. Dette kan være relatert til aldersrelaterte helseproblemer eller redusert hørsel eller syn.
 9. Separasjonsangst: Katter kan mjaue når de føler seg alene og engstelige, spesielt hvis de er veldig knyttet til eieren.

For å finne ut nøyaktig hvorfor katten din mjauer mye, er det viktig å observere situasjonen nøye. Hvis mjauingen er plutselig og uvanlig, eller hvis du er bekymret for kattens helse eller velvære, anbefales det å kontakte en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer først.

Relatert: Katten mjauer hele tiden

Kommunikasjon

Katter bruker mjauing som en form for kommunikasjon. Når katten din mjauer mye, kan det være et forsøk på å formidle ulike behov eller ønsker. Her er noen vanlige måter katter bruker mjauing som kommunikasjon:

 1. Sult eller tørst: Katter kan mjaue når de er sultne eller tørste og ønsker mat eller vann. Spesielt hvis mjauingen intensiveres rundt måltidstider, kan dette indikere at katten ønsker å bli matet.
 2. Oppmerksomhet: Katter er flinke til å få oppmerksomheten vår, og noen ganger mjauer de for å trekke oss mot dem. Dette kan være et tegn på at katten ønsker å bli klappet, lekt med eller bare vil være i nærheten av deg.
 3. Utendørs: Hvis katten din er innendørs, men ser andre katter utenfor vinduet, kan den mjaue som et uttrykk for ønsket om å komme ut og utforske eller som en reaksjon på å se en potensiell rivaliserende katt.
 4. Innendørs/utendørs: Hvis katten vanligvis går ut, men plutselig må være inne av ulike årsaker, kan den mjaue som et signal om at den vil ut.
 5. Sykdom eller ubehag: Noen ganger kan katter mjaue mer enn vanlig når de føler seg uvel eller har vondt. Dette kan være et tegn på at noe er galt, så det er viktig å følge med på kattens atferd og helse.
 6. Sosial kontakt: Katter kan mjaue som en invitasjon til sosial interaksjon med mennesker eller andre katter i husstanden.
 7. Aldring: Eldre katter kan begynne å mjaue mer når de blir eldre på grunn av aldersrelaterte endringer i hørsel, syn og adferd.
 8. Lek: Noen katter mjauer når de ønsker å leke eller engasjere seg i en aktivitet med deg.

Det er viktig å være oppmerksom på konteksten og mønstrene i kattens mjauing. Hvis katten din plutselig endrer atferd og begynner å mjaue mye mer enn vanlig, eller hvis du er bekymret for helsen eller velværet til katten din, bør du vurdere å konsultere en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer.

Sosial kontakt

Katter mjauer ofte for å etablere og opprettholde sosial kontakt. Mjauing brukes som en måte for katter å kommunisere med både mennesker og andre katter. Når katten din mjauer mye som et signal om sosial kontakt, kan det skyldes følgende grunner:

 1. Ønske om oppmerksomhet: Katter er intelligente dyr som forstår at mennesker reagerer på lyder, inkludert mjauing. Hvis katten din ønsker oppmerksomhet, kan den mjaue for å tiltrekke seg din oppmerksomhet og få deg til å interagere med den.
 2. Invitasjon til lek: Mjauing kan også være en måte katter inviterer til lek på. Hvis katten din mjauer og samtidig viser tegn til å være aktiv og nysgjerrig, kan den prøve å engasjere deg i en lek.
 3. Uttrykke glede: Noen ganger kan katter mjaue når de er glade og fornøyde. Dette kan være et uttrykk for glede over å være i din nærhet eller over noe positivt som har skjedd.
 4. Sosial interaksjon med andre katter: Hvis det er flere katter i husstanden, kan mjauing brukes som en måte for kattene å kommunisere med hverandre. Dette kan være en del av kattens måte å opprettholde sosiale bånd og hierarki.
 5. Formidle tilstedeværelse: Katter kan mjaue når de nærmer seg eller går bort fra deg. Dette kan være en måte for dem å si “hei” eller “ha det bra” når de kommer og går.
 6. Være i nærheten: Noen ganger mjauer katter bare for å bekrefte at de er i nærheten og vil opprettholde kontakt med deg.

Det er viktig å forstå konteksten og samspillet mellom kattens mjauing og dens øvrige adferd. Hvis katten din mjauer mye som et uttrykk for sosial kontakt, kan det være en god idé å gi den den oppmerksomheten og interaksjonen den ønsker. Dette kan bidra til å styrke båndet mellom deg og katten din, samtidig som det gir katten muligheten til å tilfredsstille sitt behov for sosial kontakt.

Relatert: Katten mjauer om natten

Sult

Katter kan mjaue mye når de er sultne, da mjauing ofte brukes som en måte å kommunisere behov på. Når katten din mjauer mye på grunn av sult, kan det være flere årsaker til dette:

 1. Matbehov: Katter har en sterk biologisk trang til å jakte og spise jevnlig. Hvis det er lenge siden katten sist spiste, kan den begynne å mjaue for å signalisere sitt ønske om mat.
 2. Måltidstider: Noen katter lærer seg raskt når det er tid for mat, og de kan begynne å mjaue rundt de tidspunktene de vanligvis blir matet. Dette kan være en måte for dem å minne deg på at det er på tide med mat.
 3. Varierende matrutiner: Hvis du har varierte rutiner for fôringen av katten din, kan den begynne å mjaue når den forventer mat, spesielt hvis den er vant til å bli matet på bestemte tidspunkter.
 4. Hunger: Katter er individuelle når det gjelder appetitt og hvor mye mat de trenger. Noen katter blir raskere sultne enn andre, og de kan begynne å mjaue for å uttrykke at de er sultne og ønsker mat umiddelbart.
 5. Nye typer mat: Noen ganger kan katter også begynne å mjaue når de blir introdusert for nye typer mat eller smaker de liker.

Det er viktig å balansere kattens matrutiner og fôringstidspunkter. Hvis katten din mjauer mye på grunn av sult, bør du vurdere å følge en regelmessig fôringsplan som passer til kattens behov. Dette kan bidra til å redusere overdreven mjauing og sikre at katten får nok mat til rett tid. Hvis du er usikker på kattens fôringsbehov eller er bekymret for overdreven mjauing, kan det være lurt å konsultere en veterinær for råd.

Relatert: Gamle katter som mjauer

Ubehag

Katter kan mjaue mye når de føler ubehag eller smerte. Mjauing brukes da som en form for kommunikasjon for å uttrykke at noe ikke er riktig. Her er noen mulige årsaker til at katten din kan mjaue mye på grunn av ubehag:

 1. Fysisk ubehag: Katter kan mjaue når de opplever smerte, ubehag eller helseproblemer. Dette kan inkludere alt fra mageproblemer til smerter i leddene eller andre deler av kroppen.
 2. Sykdom: Hvis katten din er syk, kan den forsøke å formidle dette ved å mjaue. Dette kan være et forsøk på å få din oppmerksomhet slik at du kan hjelpe den.
 3. Stress eller angst: Katter kan reagere på stress eller angst ved å mjaue mer enn vanlig. Dette kan skje hvis det har skjedd en endring i omgivelsene, som en ny person eller et nytt dyr i husstanden.
 4. Ubehagelig miljø: Hvis katten din opplever at omgivelsene er ubehagelige på noen måte, for eksempel høy lyd, sterkt lys eller en ukomfortabel temperatur, kan den begynne å mjaue for å uttrykke sin misnøye.
 5. Sosialt ubehag: Konflikter med andre dyr, enten katter eller andre dyr, kan føre til økt mjauing som en reaksjon på ubehag i situasjonen.

Det er viktig å merke seg at overdreven eller plutselig endring i mjauing kan være et tegn på at katten opplever ubehag eller helseproblemer. Hvis katten din mjauer mye og du mistenker at det kan skyldes ubehag eller sykdom, er det best å ta kontakt med en veterinær for å få en vurdering av kattens tilstand. Veterinæren kan hjelpe med å identifisere eventuelle helseproblemer og anbefale riktig behandling eller tiltak.

Territorial oppførsel

Katter kan mjaue som en del av territorial oppførsel, spesielt når de oppfatter en trussel eller ønsker å markere sitt territorium. Her er noen måter territorial oppførsel kan påvirke kattens mjauing:

 1. Utekattemøter: Hvis katten din ser andre katter utenfor vinduet, kan mjauing være en respons på at den oppfatter en potensiell rivaliserende katt i sitt territorium. Mjauing kan være en måte å advare den andre katten om å holde seg unna.
 2. Grensemarkering: Katter har duftkjertler i ansiktet og potene sine. Når de gnikker seg opp mot gjenstander eller mennesker, markerer de sitt territorium. Mjauing kan også følge denne atferden for å ytterligere markere området.
 3. Konflikter med andre katter: Hvis det er andre katter i husstanden eller i nærområdet, kan mjauing brukes som en måte å etablere eller opprettholde dominans og rangorden.
 4. Forsvar av ressurser: Katter kan også mjaue som en del av forsvar av ressurser, som mat, vann eller et hvilested. Dette kan også være en del av territorial oppførsel.
 5. Løpetid: Ukastrerte hunkatter kan mjaue mer under løpetiden som en del av deres territoriale oppførsel for å tiltrekke seg hankatters oppmerksomhet.

Hvis katten din mjauer mye på grunn av territorial oppførsel, kan det være nyttig å gi den en trygg og stimulerende miljø som hjelper den med å føle seg mer sikker og mindre truet. Dette kan inkludere tilgang til forskjellige områder, lekemuligheter og muligheten til å utforske. Det kan også være en god idé å begrense synet av andre katter utenfor vinduene, da dette kan bidra til å redusere stimulansen for territorial adferd og overdreven mjauing.

Kjedsomhet

Katter kan mjaue mye når de kjeder seg. Mjauing kan være en måte for katten å søke oppmerksomhet og stimulering på når den ikke har nok aktiviteter eller underholdning. Her er hvordan kjedsomhet kan påvirke kattens mjauing:

 1. Mangel på stimuli: Hvis katten ikke har nok lekemuligheter, interaktive leker eller annen form for mentalt og fysisk stimuli, kan den begynne å mjaue for å signalisere at den ønsker noe å gjøre.
 2. Behov for lek: Katter er naturlige jegere, og de har et sterkt behov for å jakte og leke. Hvis de ikke får nok muligheter til å utfolde seg gjennom lek, kan de begynne å mjaue for å uttrykke frustrasjon over manglende aktiviteter.
 3. Sosialt samspill: Katter kan også kjede seg hvis de ikke får tilstrekkelig sosialt samspill med mennesker eller andre katter i husstanden. Mjauing kan være et forsøk på å få oppmerksomhet og samhandling.
 4. Inaktivitet: Katter er aktive dyr som naturlig bruker mye tid på å utforske, leke og jakte. Hvis katten din tilbringer mye tid inaktiv, for eksempel bare sover eller ligger i samme posisjon, kan dette føre til kjedsomhet og økt mjauing.

For å redusere kattens kjedsomhet og dermed overdreven mjauing, kan du prøve følgende:

 • Gi katten tilgang til varierte lekemuligheter, som fjærstenger, baller og interaktive leker.
 • Berik miljøet med klatremuligheter, gjemmesteder og utsiktsposter ved vinduer.
 • Sett av tid til daglig lek og samspill med katten din.
 • Oppmuntre til jaktinstinkt ved å gi leker som simulerer byttedyr.
 • Gi katten mentale utfordringer, for eksempel ved å bruke fôringsleker eller aktivitetsbrett.

Ved å tilby katten din tilstrekkelig stimuli og oppmerksomhet, kan du bidra til å redusere kjedsomheten og dermed redusere overdreven mjauing.

Hormonelle endringer

Katter kan mjaue mer under visse hormonelle endringer, spesielt knyttet til reproduksjonssyklusen. Dette er spesielt relevant for ukastrerte hunkatter. Her er hvordan hormonelle endringer kan påvirke kattens mjauing:

 1. Løpetid: Ukastrerte hunkatter opplever løpetid, en periode der de er fruktbare og søker en partner for parring. Under løpetiden kan hunkatter mjaue mye mer enn vanlig for å tiltrekke seg oppmerksomhet fra hankatter og indikere sin reproduktive status.
 2. Hankatter: Ukastrerte hankatter kan også mjaue mer når de oppdager en hunkatt i løpetid. Dette er en respons på de hormonelle signalene som hunkatten sender ut.

Hvis katten din er ukastrert og du opplever overdreven mjauing knyttet til løpetiden, kan det være lurt å vurdere kastrering eller sterilisering. Dette kan bidra til å redusere hormonelt betinget mjauing og også gi andre helsefordeler for katten din. Hvis du er usikker på hvordan hormonelle endringer påvirker katten din eller er bekymret for overdreven mjauing, kan det være nyttig å konsultere en veterinær for råd og veiledning.

Aldring

Eldrende katter kan endre atferd og begynne å mjaue mer enn tidligere. Dette kan skyldes flere faktorer knyttet til aldring og helse. Her er noen måter aldring kan påvirke kattens mjauing:

 1. Nedsatt hørsel eller syn: Eldre katter kan oppleve tap av hørsel eller syn, noe som kan føre til økt usikkerhet og forvirring. Dette kan resultere i økt mjauing da katten søker kontakt og orientering.
 2. Smerter og ubehag: Eldre katter er mer utsatt for helseproblemer som leddgikt, tannproblemer og andre smertefulle tilstander. Mjauing kan være et tegn på at katten har smerter eller ubehag og prøver å formidle dette.
 3. Kognitiv nedgang: Noen eldre katter kan oppleve kognitiv nedgang, også kalt demens eller kattens aldersrelaterte atferdsendring (Feline Cognitive Dysfunction Syndrome). Dette kan føre til forvirring, økt angst og endret atferd, inkludert økt mjauing.
 4. Søvnforstyrrelser: Eldre katter kan oppleve søvnforstyrrelser som kan føre til endret atferd, inkludert økt aktivitet og mjauing om natten.
 5. Redusert aktivitetsnivå: Eldre katter kan bli mindre aktive og bruke mer tid hvilende. Hvis katten din er mindre fysisk aktiv enn før, kan den begynne å bruke mer tid på å kommunisere med deg ved å mjaue.

Det er viktig å være oppmerksom på eventuelle endringer i kattens atferd når den blir eldre. Eldre katter kan ha spesielle behov når det gjelder helseomsorg og miljøtilrettelegging. Hvis katten din begynner å mjaue mye mer enn vanlig i eldre alder, kan det være lurt å konsultere en veterinær for en grundig vurdering av helsen og eventuelle aldersrelaterte endringer som kan påvirke kattens atferd.

Separasjonsangst

Katter kan oppleve separasjonsangst, spesielt hvis de er veldig knyttet til eieren sin eller har opplevd tidligere traumer eller endringer i livet. Mjauing kan være en måte for katten å uttrykke sin angst og ønske om å være nær eieren. Her er hvordan separasjonsangst kan påvirke kattens mjauing:

 1. Emosjonell tilknytning: Katter kan utvikle en sterk emosjonell tilknytning til eieren sin. Hvis de føler seg alene og skiller seg fra eieren, kan de begynne å mjaue som en respons på følelsen av isolasjon.
 2. Endringer i rutiner: Katter er vanedyr og kan bli stresset av endringer i rutiner eller omgivelser. Hvis eieren nylig har endret rutinene sine, som å være borte mer eller mindre, kan dette utløse separasjonsangst og økt mjauing.
 3. Tidligere traumer: Katter som har opplevd tidligere traumer, som å bli forlatt eller miste tidligere eiere, kan være mer tilbøyelige til å utvikle separasjonsangst og dermed økt mjauing når de føler seg alene.
 4. Angstgenerelt: Noen katter kan være mer naturlig engstelige eller nervøse, og de kan reagere med økt mjauing når de blir alene.

Hvis du mistenker at katten din lider av separasjonsangst og mjauingen øker når du er borte, kan du prøve følgende for å hjelpe den:

 • Gradvis introduser separasjon ved å være borte i korte perioder og deretter gradvis øke tiden.
 • Skap et trygt og stimulerende miljø med leker, klatremuligheter og gjemmesteder for å hjelpe katten å føle seg mer komfortabel når den er alene.
 • Bruk beroligende dufter eller musikk som kan bidra til å redusere stresset.
 • Snakk med en veterinær om mulige behandlingsalternativer, som medisiner eller atferdsterapi, hvis separasjonsangsten er alvorlig.

Det er viktig å ta hensyn til kattens trivsel og forsøke å redusere dens angstnivå hvis den opplever separasjonsangst.

Referanser

Om forfatteren