Hvorfor markerer hunden inne

Hunder kan markere inne av flere grunner, og det kan være et tegn på et underliggende problem. Lær mer om årsaker til at hunden markerer inne.

Her er noen mulige årsaker til hvorfor en hund kan markere inne:

 1. Opplæring: Hvis hunden ikke er riktig opplært i renslighet og husetrening, kan den markere inne som en form for kommunikasjon. Dette er vanligere hos valper eller hunder som ikke har lært å gjenkjenne og signalisere når de trenger å gå ut.
 2. Territoriell adferd: Markering inne kan være hundens måte å markere sitt territorium på. Dette er spesielt vanlig hos hannhunder, men også tisper kan gjøre det.
 3. Stress eller angst: Hunder kan markere inne når de føler seg stresset, engstelige eller usikre. Dette kan skje når det skjer endringer i hundens miljø, som flytting, introduksjon av nye mennesker eller dyr i hjemmet, eller andre stressende situasjoner.
 4. Konkurranseadferd: Hvis det er flere hunder i husstanden, kan de konkurrere om dominans eller oppmerksomhet ved å markere territorium inne.
 5. Helseproblemer: Urinveisinfeksjoner eller andre helseproblemer kan også føre til inkontinens hos hunder, noe som kan forårsake at de markerer inne.

For å løse dette problemet, bør du først besøke en veterinær for å utelukke eventuelle helseproblemer. Deretter kan du følge disse tipsene:

 • Tren på renslighet: Gå tilbake til grunnleggende husetrening og belønn hunden når den gjør sitt fornødne ute.
 • Fjern lukt av urin: Rengjør grundig alle tidligere markeringssoner inne, slik at hunden ikke blir fristet til å markere på samme sted igjen.
 • Reduser stress: Prøv å identifisere stressfaktorer i hundens miljø og reduser dem så mye som mulig.
 • Hold tilsyn: Hold hunden under tilsyn og begrens tilgangen til områder hvor den har markert tidligere.
 • Trening og mental stimulering: Gi hunden tilstrekkelig med fysisk aktivitet og mental stimulering, slik at den kan kanalisere energien sin på en positiv måte.

Hvis problemet vedvarer eller er relatert til atferdsproblemer, kan det være lurt å søke hjelp fra en profesjonell hundetrener eller atferdsspesialist for å finne den beste tilnærmingen for din hund.

Relatert: Hvorfor ruller hunder seg i møkk

Mangelfull opplæring

manglende opplæring kan være en av årsakene til at hunden markerer inne. Riktig husetrening og opplæring er viktig for å lære hunden å forstå hvor den skal gjøre sitt fornødne. Utdanning og trening bidrar til å etablere klare forventninger og grenser for hunden, samt å bygge tillit og kommunikasjon mellom hunden og eieren.

Når en hund ikke er tilstrekkelig husetrent eller ikke har lært hvordan den skal signalisere at den trenger å gå ut, kan den begynne å markere inne som en naturlig måte å eliminere avfallsprodukter og kommunisere med eieren. Dette er spesielt vanlig hos valper, da de må lære å kontrollere blæren og tarmene sine.

For å unngå at hunden markerer inne på grunn av manglende opplæring, er det viktig å følge disse trinnene:

 1. Husetrening: Start husetreningen tidlig, helst når hunden er valp. Ta den ut regelmessig og ros den når den gjør sitt fornødne ute.
 2. Tilsyn: Hold tilsyn med hunden din, spesielt når den ikke er i buret eller på et avgrenset område. Hvis du ikke kan overvåke den aktivt, kan du bruke et bur eller en inngjerdet plass.
 3. Lær signaler: Lær å kjenne hundens signaler for at den må ut, for eksempel å snuse rundt, gå i sirkler eller bjeffe. Ta den umiddelbart ut når du ser slike tegn.
 4. Positiv forsterkning: Ros og belønn hunden når den gjør sitt fornødne ute. Positive forsterkninger vil oppmuntre den til å gjenta ønsket atferd.
 5. Unngå straff: Unngå å straffe hunden hvis den har hatt et uhell inne. Dette kan føre til at den blir engstelig eller redd for å gjøre sitt fornødne i ditt nærvær.
 6. Rengjøring: Rengjør grundig hvis hunden har hatt et uhell inne. Fjern lukten av urin eller avføring for å unngå at hunden markerer det samme stedet igjen.
 7. Tålmodighet: Ha tålmodighet med hunden din. Husetrening tar tid, spesielt for valper.

Det er viktig å merke seg at noen ganger kan hunder markere inne på grunn av andre årsaker, som territoriell adferd, stress, helseproblemer eller hormonelle endringer. Hvis problemet vedvarer til tross for god opplæring og tilsyn, kan det være lurt å søke hjelp fra en veterinær eller profesjonell hundetrener for å finne den beste tilnærmingen for din hund.

Relatert: Hvorfor ruller hunder seg

Territoriell adferd

Hunder kan markere inne på grunn av territoriell atferd. Territoriell adferd er en naturlig instinktiv atferd hos mange dyr, inkludert hunder, som involverer beskyttelse og markering av deres territorium.

Når hunder markerer inne på grunn av territoriell atferd, kan det skyldes følgende årsaker:

 1. Markere eierskap: Hunden ønsker å sette sitt luktmerke på området for å kommunisere at det tilhører dem. Dette kan være spesielt vanlig hos hannhunder, men også tisper kan vise territoriell adferd.
 2. Reaksjon på andres lukt: Hunder kan reagere på luktene av andre dyr eller mennesker i hjemmet eller området rundt, og for å overvinne disse luktene, kan de selv markere.
 3. Utrygghet eller stress: Når hunden føler seg truet eller usikker på omgivelsene, kan den markere for å skape en følelse av trygghet og bekreftelse av sitt territorium.
 4. Endringer i hjemmet: Flytting til et nytt hjem, tillegg av nye kjæledyr eller mennesker i husstanden, eller endringer i rutiner kan også føre til territoriell markering som en respons på usikkerhet eller for å tilpasse seg de nye omstendighetene.
 5. Utdanning og tidligere atferd: Hvis hunden ikke er riktig opplært i renslighet fra en ung alder eller har hatt tidligere inkonsekvent atferd knyttet til dette, kan territoriell markering bli et vedvarende problem.

For å håndtere territoriell atferd og redusere markering inne, kan du prøve følgende tiltak:

 1. Husetrening: Sørg for å gi hunden tilstrekkelig opplæring i renslighet og positiv forsterkning når den gjør sitt fornødne ute.
 2. Sosialisering: Sosialiser hunden din fra en tidlig alder for å venne den til forskjellige mennesker og dyr og nye miljøer.
 3. Fjerne lukt av urin: Rengjør grundig alle tidligere markeringssoner inne for å unngå at hunden blir fristet til å markere på samme sted igjen.
 4. Unngå å forsterke adferden: Unngå å gi oppmerksomhet eller straff når hunden markerer inne, da dette kan forsterke oppførselen.
 5. Redusere stress: Prøv å identifisere stressfaktorer i hundens miljø og reduser dem så mye som mulig.
 6. Tilby muligheter for markering ute: Sørg for at hunden får nok muligheter til å markere sitt territorium ute under tilsyn, slik at den ikke føler behovet for å gjøre det inne.

Hvis problemet vedvarer eller forverres, er det best å søke hjelp fra en profesjonell hundetrener eller atferdsspesialist for å vurdere hundens spesifikke situasjon og utvikle en tilpasset plan for atferdsendring.

Relatert: Hvorfor peser hunden

Stress eller angst

Stress eller angst kan også være en av årsakene til at hunden markerer inne. Når hunder opplever stress eller angst, kan de vise en rekke atferdsendringer, og markering inne kan være en av måtene de prøver å håndtere følelsene på. Stress og angst kan utløses av ulike faktorer i hundens liv, og markering inne er en måte for dem å kommunisere eller mestre disse følelsene.

Her er noen mulige årsaker til at stress eller angst kan føre til markering inne:

 1. Separasjonsangst: Hunder som lider av separasjonsangst kan bli stresset og engstelige når de blir etterlatt alene, og dette kan føre til at de markerer inne som en form for beroligelse eller som en respons på frykt.
 2. Sosialt stress: Hunder som er stresset eller engstelige i sosiale situasjoner, spesielt med andre dyr, kan markere inne som en form for kommunikasjon eller for å markere sitt territorium som en respons på usikkerhet.
 3. Endringer i miljøet: Store endringer i hundens miljø, som flytting til et nytt hjem eller innføring av nye dyr eller mennesker i husstanden, kan føre til stress og angst, som igjen kan resultere i markering inne.
 4. Helseproblemer: Visse helseproblemer, som urinveisinfeksjoner eller fordøyelsesproblemer, kan føre til stress og angst hos hunder, som deretter kan markere inne som en respons på disse ubehagelige følelsene.
 5. Tidligere traumer: Hunder som har hatt dårlige opplevelser eller traumatiske hendelser i fortiden, kan utvikle angstrelatert atferd, inkludert markering inne.

For å hjelpe hunden din med stress eller angstrelatert markering, er det viktig å:

 • Sørge for at hunden har et trygt og beroligende miljø med klare rutiner og forutsigbarhet.
 • Implementere gradvis separasjonstrening for å hjelpe hunden med separasjonsangst.
 • Gi hunden nok fysisk aktivitet og mental stimulering for å redusere stressnivået.
 • Sosialisere hunden din forsiktig og positivt for å bygge selvtillit og mestre sosiale situasjoner.
 • Sørg for at hunden får tilstrekkelig oppmerksomhet og kjærlighet fra deg som eier.
 • Unngå å straffe hunden hvis den har markert inne på grunn av stress eller angst, da dette kan forverre problemet.

Hvis hunden din fortsetter å markere inne på grunn av stress eller angst, er det viktig å søke hjelp fra en veterinær eller profesjonell atferdsspesialist for å vurdere hundens situasjon og utvikle en tilpasset plan for å håndtere og redusere angstnivået.

Relatert: Hvorfor angriper hunder

Konkurranse

Konkurranse kan også være en faktor som bidrar til at hunden markerer inne. Konkurranse om territorium eller oppmerksomhet er en naturlig atferd hos mange dyr, inkludert hunder. Hvis det er flere hunder i husstanden eller andre dyr i nærheten, kan de konkurrere om dominans eller oppmerksomhet, og markering kan være en måte å vise sin tilstedeværelse og dominans på.

Her er noen måter konkurranse kan føre til markering inne:

 1. Dominanskonkurranse: Hvis det er flere hunder i husstanden, kan de konkurrere om dominans over territoriet. Dette kan føre til at de markerer for å sette sitt luktmerke og vise dominans over området.
 2. Oppmerksomhetskonkurranse: Hunder kan også konkurrere om oppmerksomhet fra eierne. Hvis en hund føler at den ikke får nok oppmerksomhet, kan den markere inne som en måte å tiltrekke seg oppmerksomhet eller vise sin frustrasjon.
 3. Konkurranse med andre dyr: Hvis det er andre dyr i nærheten, spesielt ukjente hunder, kan hunden markere for å reagere på deres tilstedeværelse og vise sitt territorium.

For å håndtere konkurranse-relatert markering inne, kan du prøve følgende tiltak:

 1. Individuell oppmerksomhet: Sørg for at hver hund får individuell oppmerksomhet og kjærlighet fra deg som eier. Dette kan bidra til å redusere konkurransen om oppmerksomhet.
 2. Tydelig ledelse: Etabler tydelig ledelse og regler for hundene dine. Dette vil bidra til å redusere dominanskonkurranse.
 3. Sosialisering: Sosialiser hundene dine med andre dyr på en positiv og kontrollert måte for å redusere stress og konkurransen om territorium.
 4. Fjern triggere: Unngå situasjoner som kan utløse konkurransesituasjoner mellom hundene, spesielt når det gjelder markering inne.
 5. Positiv forsterkning: Bruk positiv forsterkning og belønning når hundene oppfører seg godt og ikke markerer inne. Dette vil oppmuntre ønsket atferd.
 6. Tilstrekkelig tilsyn: Hold tilsyn med hundene dine, spesielt når de er inne, for å unngå at markering skjer.

Det er viktig å merke seg at hver hund er unik, og det som fungerer for en hund, kan ikke nødvendigvis fungere for en annen. Hvis markeringen inne fortsetter til tross for forsøk på å håndtere konkurranse-relatert atferd, er det best å søke hjelp fra en profesjonell hundetrener eller atferdsspesialist for å vurdere situasjonen og utvikle en tilpasset plan for å håndtere konkurransen mellom hundene.

Relatert: Hvorfor jokker hunder

Helseproblemer

Helseproblemer kan også være en av årsakene til at hunden markerer inne. Hvis en hund opplever helsemessige problemer som påvirker urin- eller avføringskontrollen, kan det føre til inkontinens og utilsiktet markering inne.

Noen vanlige helseproblemer som kan føre til markering inne inkluderer:

 1. Urinveisinfeksjoner: Infeksjoner i urinveiene kan irritere blæren og føre til økt vannlating, som kan inkludere inkontinens inne.
 2. Blærestein: Blærestein kan forstyrre normal urinstrøm og føre til inkontinens eller hyppig vannlating.
 3. Nyresykdom: Nyresykdom kan påvirke nyrenes evne til å filtrere avfallsprodukter, og dette kan føre til endringer i urinering.
 4. Aldersrelatert inkontinens: Eldre hunder kan oppleve aldersrelatert inkontinens, som kan føre til ufrivillig vannlating inne.
 5. Tarmproblemer: Tarmproblemer som diaré eller forstoppelse kan også føre til inkontinens inne.

Hvis du mistenker at hunden din markerer inne på grunn av helseproblemer, bør du ta den til veterinæren for en grundig undersøkelse. Veterinæren kan utelukke eller diagnostisere eventuelle helsemessige problemer som kan påvirke hundens urin- eller avføringskontroll. Basert på diagnosen kan veterinæren anbefale passende behandling for å håndtere helseproblemet og dermed redusere eller eliminere markeringen inne.

Det er viktig å merke seg at hunder ikke markerer inne med vilje, og hvis det er et helseproblem bak atferden, vil straff eller negativ forsterkning ikke løse problemet. Å opprettholde god helse hos hunden din gjennom regelmessige veterinærkontroller er en viktig del av å holde den lykkelig og komfortabel.

Relatert: Hvorfor gjesper hunder

Hvordan få hannhund til å slutte å markere inne?

Å få en hannhund til å slutte å markere inne krever tålmodighet, konsistens og positiv trening. Her er noen tips som kan hjelpe deg med å håndtere denne atferden:

 1. Husk hundens grunnleggende opplæring: Hvis hunden din ikke er riktig husetrent, er det viktig å gå tilbake til grunnleggende opplæring. Bruk positiv forsterkning når hunden gjør sitt fornødne ute og ros den rikelig. Unngå straff, da det kan forverre problemet.
 2. Rengjør tidligere markeringssoner: Fjern lukt av tidligere markeringer inne ved å rengjøre grundig med en enzymatisk rengjøringsmiddel. Dette vil bidra til å redusere fristelsen for hunden til å markere på de samme stedene igjen.
 3. Unngå tilgang til tidligere markeringssoner: Hold hunden under tilsyn og begrens tilgangen til områder hvor den har markert tidligere. Dette vil bidra til å forhindre gjentatte markeringer.
 4. Sosialisering: Sørg for at hunden din er godt sosialisert med andre hunder og dyr. Dette kan bidra til å redusere territoriell atferd og konkurranse om markering.
 5. Regelmessige turer: Gi hunden din nok muligheter til å gå på regelmessige turer og markere ute. Dette vil hjelpe hunden med å tilfredsstille sitt naturlige behov for å markere territorium.
 6. Bruk sele eller bukse: Noen eiere finner det nyttig å bruke en sele eller en bukse designet for hunder som hindrer dem fra å markere inne.
 7. Kastrering: I noen tilfeller kan kastrering bidra til å redusere markering inne, spesielt hvis det er relatert til hormonell atferd. Diskuter dette alternativet med veterinæren din.
 8. Profesjonell hjelp: Hvis problemet vedvarer til tross for forsøk på opplæring, kan det være lurt å søke hjelp fra en profesjonell hundetrener eller atferdsspesialist. De kan evaluere situasjonen og tilby skreddersydde råd for å håndtere markeringen.

Husk at det er viktig å være tålmodig og konsekvent når du trener hunden din. Å endre atferd tar tid, spesielt når det gjelder territoriell atferd som markering. Vær positiv og belønn ønsket atferd, og unngå å straffe hunden din for markeringen inne, da dette kan forverre problemet. Med riktig tilnærming og trening kan du hjelpe hannhunden din til å slutte å markere inne.

Referanser

Om forfatteren