Hvor lenge har hunder løpetid

Løpetid, også kjent som estrus, er den reproduktive syklusen hos hunnhunder eller tisper. Lær mer om hvor lenge hunder har løpetid.

Oppførsel til hund under løpetid

Under løpetiden kan hunder oppvise forskjellige endringer i oppførselen og temperamentet. Her er noen vanlige oppførselstrekk som kan observeres hos tisper i løpetiden:

 1. Agitasjon og uro: Tisper kan være mer rastløse og urolige under løpetiden. De kan vandre rundt og søke etter hannhunder eller vise tegn til frustrasjon på grunn av hormonelle endringer.
 2. Økt urinmarkering: Tisper kan markere sitt territorium hyppigere ved å urinere på forskjellige steder. Dette er en måte for dem å signalisere sin fruktbarhet og tiltrekke seg hannhunder.
 3. Endringer i appetitt: Noen tisper kan oppleve endringer i matlysten under løpetiden. Noen kan miste appetitten, mens andre kan vise økt matlyst.
 4. Endringer i oppførsel mot hannhunder: Tisper kan vise økt interesse for hannhunder og kan være mer lekne eller flørtende mot dem. Dette inkluderer ofte å vifte med halen, legge seg ned i en positur som inviterer hannhunden til å pare seg, eller bli mer beskyttende overfor området rundt seg.
 5. Endringer i sosial interaksjon: Noen tisper kan bli mer klengete eller søke mer oppmerksomhet og kjærlighet fra sine eiere. De kan også vise økt aggresjon eller irritabilitet overfor andre hunder eller mennesker.

Det er viktig å merke seg at ikke alle tisper vil vise alle disse oppførselstrekkene, og intensiteten av dem kan variere. Hver hund er individuell, og noen kan oppleve mer markante endringer enn andre. Hvis du merker uvanlig eller bekymringsfull oppførsel hos tispen din under løpetiden, kan det være lurt å rådføre deg med en veterinær for ytterligere veiledning og råd.

Relatert: Hvor ofte har hunder løpetid

Hva er løpetid?

Løpetid, også kjent som estrus, er den reproduktive syklusen hos hunnhunder. Den består av forskjellige faser og kan variere noe fra hund til hund, både når det gjelder varighet og oppførsel.

En typisk løpetid varer vanligvis rundt 2-3 uker, men dette kan variere fra hund til hund. Syklusen kan deles inn i fire faser: proestrus, estrus, diestrus og anestrus.

 • Proestrus: Dette er den første fasen av løpetiden og varer vanligvis i omtrent 9-10 dager. Under proestrus vil tispen vise tegn på blødning fra vulvaen, og den kan også oppleve hevelse i området. Tispen er imidlertid ikke mottakelig for hannhunder under denne fasen.
 • Estrus: Dette er den perioden der tispen er fruktbar og kan bli parret. Estrus varer vanligvis i omtrent 5-9 dager, selv om dette også kan variere. Tispen vil ikke lenger blø, men vulvaen kan fremdeles være hoven. Hun kan også vise endringer i oppførsel, for eksempel å være mer kjærlig eller vise interesse for hannhunder. Det er i denne fasen at paring kan føre til befruktning.
 • Diestrus: Dette er fasen etter estrus, og varer vanligvis i omtrent 60-90 dager. Hvis tispen har blitt parret, kan graviditet oppstå under diestrus. Hvis hun ikke er blitt parret, vil hormonnivåene gradvis avta, og tispen vil gå inn i en hvileperiode.
 • Anestrus: Dette er hvileperioden mellom løpetidene. Det er en inaktiv fase der tispen ikke viser noen tegn til løpetid. Varigheten av anestrus kan variere, og det kan være flere måneder mellom hver løpetid.

Det er viktig å merke seg at løpetiden kan være forskjellig for ulike raser og individuelle hunder. Noen mindre raser har ofte kortere løpetider, mens større raser kan ha lengre løpetider. Det er også viktig å være oppmerksom på at tisper kan variere i tidspunktet for sin første løpetid. Vanligvis begynner løpetiden imidlertid å oppstå når tispen når puberteten, som vanligvis er rundt 6-12 måneders alderen.

For å unngå uønskede parringer og uønsket avl er det viktig å holde tisper under oppsyn og ta nødvendige forholdsregler under løpetiden. Dette kan inkludere å holde tispen innendørs eller på et inngjerdet område, og unngå kontakt med hannhunder. Det finnes også alternativer som bruk av bleier eller buksebleier for å hindre blødning og beskytte tispen mot hannhunder.

Hvis du vurderer å avle hunder, er det best å kontakte en veterinær eller en erfaren oppdretter for å få veiledning og råd om det riktige tidspunktet for parring. Det er viktig å være klar over ansvaret som følger med avl, inkludert helsemessige tester, stamtavle- og genetikkvurderinger, omsorg for valpene og å finne ansvarlige og passende hjem for dem.

Hvis du ikke har planer om å avle hunden din, kan det være lurt å vurdere kastrering eller sterilisering. Dette kan ikke bare bidra til å forhindre uønskede parringer, men det kan også ha helsemessige fordeler for hunden din, som å redusere risikoen for visse typer kreft og reproduktive lidelser.

Det er viktig å merke seg at informasjonen jeg har gitt her er generell, og det kan være individuelle forskjeller og spesifikke helse- eller atferdsrelaterte hensyn å ta med tispen din. Hvis du har spesifikke spørsmål eller bekymringer om hundens løpetid eller reproduktive helse, anbefales det alltid å konsultere en veterinær for råd som er tilpasset din hunds individuelle behov.

Relatert: Løpetid uten blod

Tegn på første løpetid

Når en tispe går gjennom sin første løpetid, kan det være flere tegn og endringer å være oppmerksom på. Her er noen vanlige tegn på en tispes første løpetid:

 1. Hevelse i vulva: En av de første fysiske endringene som kan observeres, er hevelse i området rundt vulvaen. Dette kan være tydelig merkbart og kan sammenlignes med en lett hevelse eller forstørrelse av vulvaen.
 2. Blødning: En tispe kan begynne å blø fra vulvaen som et tidlig tegn på løpetiden. Blødningen kan variere i intensitet, fra lett spotting til mer tydelig blødning. Fargen kan variere fra lys rosa til dyp rød.
 3. Endringer i oppførsel: Tispen kan vise endringer i oppførselen sin. Hun kan bli mer rastløs, urolig eller oppmerksomhetssøkende. Noen tisper kan også bli mer reserverte eller tilbaketrukne.
 4. Endret appetitt: Enkelte tisper kan oppleve endringer i matlysten under løpetiden. Noen kan miste appetitten, mens andre kan vise økt matlyst.

Det er viktig å merke seg at disse tegnene kan variere fra hund til hund, og ikke alle tisper vil vise de samme symptomene i samme grad. Det kan også være individuelle forskjeller når det gjelder varighet og intensitet av blødning og hevelse.

Hvis du tror at hunden din er i ferd med å gå gjennom sin første løpetid, kan det være lurt å kontakte en veterinær for å få råd og veiledning. Veterinæren kan gi mer spesifikk informasjon basert på tispens alder, rase og individuelle helsefaktorer.

Relatert: Stress hos hannhund under løpetid

Hvor lenge har hunder løpetid?

Hunder har vanligvis løpetid i gjennomsnitt i omtrent 2-3 uker. Løpetiden er den perioden der en tispe er fruktbar og kan bli parret. Den nøyaktige varigheten av løpetiden kan variere fra hund til hund, men den typiske løpetiden varer vanligvis rundt 21 dager. I løpet av denne perioden kan tispen vise tegn på blødning, hevelse i vulva og endringer i oppførsel som å tiltrekke seg hannhunder. Det er viktig å merke seg at det er anbefalt å holde tispen under oppsyn og ta nødvendige forholdsregler for å unngå uplanlagte parringer hvis man ikke ønsker å avle hunder.

Relatert: Tegn på første løpetid

Hvordan vet jeg at løpetiden er over?

Du kan observere noen tegn og endringer i oppførselen til tispen for å få en indikasjon på at løpetiden er over. Her er noen vanlige tegn på at løpetiden nærmer seg slutten:

 1. Redusert blødning: I begynnelsen av løpetiden vil tispen oppleve blødning fra vulvaen. Et tegn på at løpetiden er i ferd med å avta er at blødningen gradvis reduseres og til slutt stopper helt.
 2. Redusert hevelse: Vulvaen vil også hovne opp under løpetiden. Etter hvert som løpetiden nærmer seg slutten, vil hevelsen gradvis avta og vulvaen vil gå tilbake til sin normale størrelse.
 3. Mindre oppmerksomhet fra hannhunder: Hannhunder er vanligvis mer oppmerksomme og interesserte når tispen er i estrus. Når løpetiden nærmer seg slutten og tispen ikke lenger er fruktbar, kan hannhunder vise mindre interesse og oppmerksomhet.

Det er viktig å merke seg at disse tegnene kan variere noe fra hund til hund, og det kan være individuelle forskjeller. Det kan også være lurt å konsultere en veterinær for å bekrefte at løpetiden er over, spesielt hvis du har spesifikke spørsmål eller bekymringer angående tispen din.

Videre kan det være lurt å være oppmerksom på at selv om tispen ikke lenger er i løpetid, kan hun fremdeles tiltrekke seg hannhunder i noen dager etter at løpetiden er over. Det anbefales å holde tispen under oppsyn og ta nødvendige forholdsregler for å unngå uplanlagte parringer i denne perioden hvis du ikke har til hensikt å avle hunden.

Relatert: Første løpetid for hund

Hvor lenge blør en tispe i løpetiden?

En tispe kan blø i løpetiden i omtrent 7-14 dager. Varigheten kan variere fra hund til hund, og noen tisper kan oppleve kortere eller lengre blødningsperioder.

I begynnelsen av løpetiden, i proestrusfasen, vil tispen begynne å blø fra vulvaen. Blødningen kan variere i intensitet, fra lett spotting til mer markert blødning. Etter hvert som tispen går over til estrusfasen, vil blødningen gradvis avta og til slutt stoppe helt. Estrusfasen, der tispen er fruktbar, varer vanligvis i omtrent 5-9 dager.

Det er viktig å merke seg at blødningens varighet ikke nødvendigvis indikerer fruktbarhet. Selv om blødningen kan avta, kan tispen fortsatt være fruktbar og tiltrekke seg hannhunder i løpet av estrusfasen. Derfor er det viktig å være forsiktig og holde tispen under oppsyn selv etter at blødningen har stoppet.

Hvis du er bekymret for unormalt lange eller kraftige blødningsperioder, anbefales det å kontakte en veterinær for å få en vurdering og eventuell rådgivning. Veterinæren kan hjelpe til med å vurdere om tispen opplever noen helseproblemer eller ubalanser som kan påvirke løpetiden.

Kan man stoppe løpetid hos hund?

Ja, det er mulig å kontrollere eller stoppe løpetiden hos hunder ved hjelp av medisinske tiltak. Den vanligste metoden er å bruke hormonelle behandlinger som progesteron eller østrogen.

Disse hormonelle behandlingene kan administreres i form av tabletter, injeksjoner eller implantater. De brukes til å forstyrre eller undertrykke den naturlige hormonelle syklusen til tispen, og dermed stoppe eller utsette løpetiden.

Det er viktig å merke seg at bruken av hormonelle behandlinger for å kontrollere løpetiden bør gjøres under veiledning og overvåkning av en veterinær. Det er potensielle risikoer og bivirkninger forbundet med bruk av hormoner, og det kan være individuelle faktorer som må tas i betraktning før man tar en beslutning om slik behandling.

Det er også viktig å merke seg at å undertrykke eller stoppe løpetiden hos hunden bør bare vurderes etter nøye vurdering av hundens helse, alder, rase og individuelle behov. Det kan være situasjoner der å stoppe løpetiden er nødvendig av medisinske grunner, som å forhindre livmorinfeksjoner eller i tilfeller der løpetiden forårsaker betydelige problemer for hunden og eieren. Imidlertid er det viktig å ta en informert beslutning i samråd med en veterinær for å sikre at hundens helse og velvære blir ivaretatt på best mulig måte.

Referanser

Om forfatteren