Hvor kan man adoptere en hund

I Norge er det flere muligheter for å adoptere en hund. Lær mer om hvor man kan adoptere en hund.

Hvorfor adoptere dyr?

Å adoptere dyr, spesielt hjemløse dyr fra dyreinternater, redningsgrupper eller dyrevernorganisasjoner, har mange fordeler og positive effekter. Her er noen av grunnene til hvorfor det er gunstig å adoptere dyr:

 1. Redde liv: Ved å adoptere et dyr gir du det en sjanse til å få et kjærlig hjem og unngå mulig avlivning. Hvert år blir tusenvis av dyr forlatt eller overgitt, og mange av dem risikerer å bli avlivet hvis de ikke blir adoptert.
 2. Fremmer dyrevelferd: Adopsjon fremmer dyrevelferd ved å støtte dyrevernorganisasjoner og redningsgrupper som arbeider for å gi dyr en bedre livskvalitet og omsorg.
 3. Skaper plass for nye dyr: Når du adopterer et dyr fra et dyreinternat eller en redningsgruppe, frigjør du plass for dem til å redde og ta vare på flere dyr i nød.
 4. Færre kjøp fra kjæledyrhandler: Ved å adoptere i stedet for å kjøpe fra en kjæledyrhandler, bidrar du til å redusere etterspørselen etter valpefabrikker og uansvarlige oppdrettere, som ofte driver med dårlige dyrevelferdspraksiser.
 5. Kan være økonomisk fordelaktig: Dyreinternater og redningsgrupper krever vanligvis en adopsjonsavgift, men denne avgiften er vanligvis mye lavere enn prisen du ville betalt for et kjæledyr fra en oppdretter.
 6. Allerede trent og sosialisert: Mange adopterte dyr kommer fra tidligere hjem og har ofte fått grunnleggende trening og sosialisering, noe som kan gjøre overgangen til ditt hjem enklere.
 7. Ingen støtte til ulovlig handel: Når du adopterer, unngår du å støtte ulovlig handel med kjæledyr og potensiell smugling av dyr over landegrenser.
 8. Tilfredshet av å hjelpe: Å adoptere et dyr kan gi en følelse av tilfredshet og glede, da du gir et hjem til en hund, katt eller annet dyr som trenger det mest.

Å adoptere et dyr er en ansvarlig og medfølende handling som gir hjemløse dyr en sjanse til å få et kjærlig hjem og et lykkelig liv. Det er en flott måte å bli kjent med et fantastisk dyr og gi dem den omsorgen og kjærligheten de fortjener.

Relatert: Kan man vaske hund med grønnsåpe

Kan man adoptere hund fra utlandet?

Ja, det er mulig å adoptere en hund fra utlandet. Mange dyrevernorganisasjoner, redningsgrupper og internasjonale adopsjonsbyråer arbeider for å redde hunder i nød fra andre land og finne dem permanente hjem i andre deler av verden. Dette er kjent som internasjonal hundeadopsjon eller hundeimport.

Det er flere grunner til at noen mennesker velger å adoptere en hund fra utlandet:

 1. Redningsbehov: Noen land har større overflod av hjemløse og forlatte hunder, og internasjonal adopsjon kan gi disse hundene en sjanse til å få et kjærlig hjem og unngå overfylte dyreinternater eller dårlige levekår.
 2. Spesielle behov: Noen hunder fra utlandet kan ha spesielle behov, for eksempel tidligere traumer eller helseproblemer, og noen adoptivfamilier er villige til å tilby ekstra omsorg og støtte til disse hundene.
 3. Ønske om en spesifikk rase: Noen adoptivfamilier kan være spesielt interessert i å adoptere en bestemt rase, som kanskje ikke er så vanlig i sitt eget land.
 4. Økt bevissthet: Takket være sosiale medier og informasjonsteknologi har folk blitt mer oppmerksomme på dyrs lidelser rundt om i verden, og noen ønsker å bidra til å hjelpe dyrene i nød.

Det er imidlertid viktig å være klar over noen utfordringer og forhold som kan følge med internasjonal hundeadopsjon. Noen av disse inkluderer:

 • Kostnader og prosesser: Internasjonal adopsjon kan være kostbar, og det er ofte flere prosesser og dokumentasjonskrav som må oppfylles for å bringe en hund til et nytt land.
 • Helse og karantene: Det er viktig å sørge for at hunden er i god helse og at den oppfyller helsekravene og eventuelle karantenekrav for å kunne importeres til ditt land.
 • Kulturelle og atferdsmessige forskjeller: Noen hunder kan ha tilpassingsvansker på grunn av kulturelle og atferdsmessige forskjeller mellom landene.

Hvis du vurderer internasjonal hundeadopsjon, er det viktig å nøye undersøke og velge en anerkjent organisasjon eller adopsjonsbyrå. Sørg også for å være godt informert om prosessen og de juridiske kravene som gjelder for import av hunder til ditt land.

Relatert: Kan hunder hikke

Hvor mye koster det å adoptere en hund?

Kostnaden for å adoptere en hund kan variere avhengig av flere faktorer, inkludert hvilket land eller område du adopterer fra, dyrevernorganisasjonen eller dyreinternatet du samarbeider med, hundens alder, rase og helsestatus. Her er noen vanlige kostnader knyttet til hundeadopsjon:

 1. Adopsjonsavgift: De fleste dyrevernorganisasjoner og dyreinternater krever en adopsjonsavgift for å dekke kostnadene ved vaksinering, sterilisering eller kastrering, mikrochipping og andre grunnleggende veterinærtjenester. Adopsjonsavgiften kan variere fra noen hundre til flere tusen kroner, avhengig av organisasjonen og hundens alder og helse.
 2. Reisekostnader: Hvis du adopterer en hund fra utlandet, må du ta hensyn til reisekostnader for å hente hunden og bringe den til ditt hjemland.
 3. Veterinærkostnader: Etter adopsjonen vil du også måtte betale for videre veterinærbehandling og omsorg for hunden. Dette inkluderer kostnader som regelmessige vaksinasjoner, forebyggende medisinering, tannpleie, fôr og eventuelle andre medisinske behov hunden måtte ha.
 4. Hundens utstyr: Du vil også måtte kjøpe hundens nødvendige utstyr, som seng, bånd, sele, matskåler, leker og transportbur, samt eventuelle spesifikke utstyr som er nødvendige for hundens individuelle behov.

Det er viktig å merke seg at selv om det er en kostnad knyttet til å adoptere en hund, er denne kostnaden vanligvis mye lavere enn prisen du ville betalt for å kjøpe en hund fra en oppdretter eller kjæledyrforhandler. Adopsjonsavgiften dekker vanligvis mange av de grunnleggende veterinærbehandlingene og gir hunden en sjanse til å finne et kjærlig hjem.

Før du adopterer en hund, er det lurt å undersøke de spesifikke kostnadene knyttet til adopsjonen fra den organisasjonen eller det internatet du vurderer, slik at du kan være forberedt på de økonomiske forpliktelsene og gi hunden den beste omsorgen den fortjener.

Relatert: Kan hunder ha ADHD

Hvor kan man adoptere en hund?

Her er noen av de vanligste stedene:

 1. Dyrebeskyttelsesorganisasjoner og dyreinternater: Det finnes mange dyrebeskyttelsesorganisasjoner og dyreinternater i Norge som arbeider for å finne hjem til hjemløse hunder. Disse organisasjonene har ofte et bredt utvalg av hunder som venter på adopsjon. Noen kjente organisasjoner inkluderer Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Kennel Klub og Noah.
 2. Private fosterfamilier: Noen ganger jobber fosterfamilier sammen med dyreorganisasjoner for å ta vare på hunder til de kan finne et permanent hjem. Du kan kontakte fosterfamilier direkte eller gjennom organisasjoner for å høre om de har hunder til adopsjon.
 3. Dyrebutikker: Noen dyrebutikker i Norge samarbeider med redningsorganisasjoner for å promotere hunder til adopsjon. Det er viktig å forsikre seg om at dyrebutikker følger etiske og ansvarlige adopsjonsprosesser.
 4. Nettbaserte adopsjonssider: Som i mange andre land, finnes det også i Norge nettsider der dyreorganisasjoner annonserer hunder til adopsjon. Disse nettsidene lar deg søke etter hunder basert på dine preferanser og geografiske område.
 5. Dyrevernforeninger: Det finnes lokale dyrevernforeninger rundt om i Norge som også kan ha hunder til adopsjon. Disse foreningene finnes ofte i større byer og nærliggende områder.

Når du adopterer en hund, må du være forberedt på å gjennomgå en adopsjonsprosess, som vanligvis innebærer en søknad og muligens et hjemmebesøk. Dette gjøres for å sikre at hunden kommer til et kjærlig og egnet hjem. Det er også viktig å være oppmerksom på de juridiske kravene og reglene som gjelder for å adoptere en hund i Norge.

Relatert: Hvorfor sikler hunden

Dyrebeskyttelsesorganisasjoner og dyreinternater

Du kan adoptere en hund fra dyreinternater og dyrebeskyttelsesorganisasjoner i mange land, inkludert Norge. Disse stedene arbeider med å redde og finne nye hjem til hjemløse og forlatte hunder. Her er noen av de vanlige stedene der du kan adoptere en hund:

 1. Dyreinternater: Dyreinternater er tilfluktssteder for hjemløse dyr, inkludert hunder. Disse institusjonene tar inn dyr som er funnet ute på gata, forlatte eller overgitt av eiere som ikke kan ta vare på dem lenger. Dyreinternater tar seg av hundene, gir dem nødvendig medisinsk behandling, og søker deretter nye permanente hjem for dem gjennom adopsjon.
 2. Dyrebeskyttelsesorganisasjoner: Dyrebeskyttelsesorganisasjoner er frivillige og non-profit organisasjoner som arbeider for dyrevelferd og adopsjon av hjemløse dyr. Disse organisasjonene samarbeider ofte med dyreinternater og pleiefamilier for å finne kjærlige hjem til hundene de tar seg av.
 3. Redningsgrupper: Redningsgrupper er frivillige organisasjoner som spesialiserer seg på å redde og adoptere ut spesifikke hunderaser eller redde dyr fra visse situasjoner, for eksempel mishandling eller nød. De hjelper også med å finne permanente hjem til hundene.
 4. Fosterhjem: Noen ganger arbeider frivillige fosterfamilier sammen med dyrebeskyttelsesorganisasjoner og redningsgrupper for å ta vare på hunder midlertidig, inntil de blir adoptert. Disse fosterhjem gir hundene kjærlighet, pleie og trening, slik at de kan være bedre forberedt på å finne et varig hjem.

For å adoptere en hund fra et dyreinternat eller en dyrebeskyttelsesorganisasjon i Norge, kan du besøke nettsidene deres for å se hvilke hunder som er tilgjengelige for adopsjon, eller du kan kontakte dem direkte for å få mer informasjon om adopsjonsprosessen og eventuelle krav. Husk at adopsjonsprosessen vanligvis innebærer en søknad, en adopsjonsavgift og noen ganger også et intervju eller hjemmebesøk for å sikre at du og hunden er en god match for hverandre.

Relatert: Hvorfor uler hunden når jeg uler

Private fosterfamilier

Å adoptere en hund fra private fosterfamilier er en flott mulighet for å gi et hjem til en hund som midlertidig blir tatt vare på av en kjærlig familie. Her er noen måter du kan finne private fosterfamilier for hundeadopsjon:

 1. Dyrevelferdsorganisasjoner: Noen dyrevelferdsorganisasjoner jobber med private fosterfamilier for å plassere hjemløse hunder midlertidig i omsorgsfulle hjem før de blir adoptert. Sjekk nettsidene til dyrevelferdsorganisasjoner i ditt område for informasjon om hundeadopsjon gjennom fosterhjem.
 2. Sosiale medier: Mange private fosterfamilier bruker sosiale medier, spesielt Facebook-grupper, for å finne permanente hjem til hundene de tar vare på. Søk etter lokale grupper som er dedikert til hundeadopsjon eller hundevalper i ditt område.
 3. Dyrevernforeninger og redningsgrupper: Dyrevernforeninger og redningsgrupper har ofte et nettverk av frivillige fosterfamilier som hjelper dem med å ta vare på hunder i nød. Kontakt lokale dyrevernforeninger eller redningsgrupper for å finne ut om de har hunder til adopsjon gjennom fosterhjem.
 4. Dyrebutikker og veterinærklinikker: Noen dyrebutikker og veterinærklinikker kan ha oppslagstavler eller informasjon om private fosterfamilier som søker permanente hjem for hundene de har tatt vare på.
 5. Nettbaserte adopsjonssider: Det finnes også nettbaserte adopsjonssider der private fosterfamilier kan annonsere hunder som er tilgjengelige for adopsjon. Sjekk sider som Petfinder, Adopt-a-Pet, og lignende plattformer.

Når du kontakter private fosterfamilier for hundeadopsjon, er det viktig å stille spørsmål om hundens bakgrunn, personlighet, helse og eventuelle spesielle behov. Sørg for å møte hunden og fosterfamilien personlig før du tar en endelig avgjørelse for å sikre at det er en god match for både deg og hunden. Fosterfamilier kan gi verdifull innsikt i hundens atferd og tilpasningsevne, noe som kan hjelpe deg med å ta den riktige beslutningen for ditt nye familiemedlem.

Relatert: Hvorfor markerer hunden inne

Dyrebutikker

I noen land er det vanlig at dyrebutikker samarbeider med lokale dyrevernorganisasjoner eller redningsgrupper for å fremme adopsjon av hjemløse dyr, inkludert hunder. Dette gjøres for å bidra til å redusere antall dyr i nød og for å finne dem permanente, kjærlige hjem. Imidlertid er det viktig å merke seg at adopsjon gjennom dyrebutikker ikke er like utbredt overalt, og det er også noen kontroverser knyttet til dette konseptet.

I mange land og regioner, som for eksempel i Norge, er det ikke vanlig praksis å adoptere dyr, inkludert hunder, direkte fra dyrebutikker. Dette skyldes bekymringer knyttet til dyrevelferd og oppdrett av valper i kommersiell skala (valpefabrikker). Dyrebutikker som selger valper og andre kjæledyr fra kommersielle oppdrettere, kan bidra til uansvarlig oppdrett og dårlige levekår for dyrene.

I stedet oppfordres folk som ønsker å adoptere en hund til å kontakte dyrevernorganisasjoner, dyreinternater, redningsgrupper eller private fosterfamilier. Disse stedene arbeider for dyrenes beste, og det er en bedre måte å finne en hund som trenger et kjærlig hjem og samtidig støtte ansvarlig adopsjon og dyrevelferd.

Hvis du er interessert i å adoptere en hund, anbefales det sterkt å undersøke lokale dyrebeskyttelsesorganisasjoner, dyreinternater og redningsgrupper i ditt område. De vil kunne veilede deg gjennom adopsjonsprosessen og finne en hund som passer til din livsstil og familie.

Nettbaserte adopsjonssider

På nettbaserte adopsjonssider er det enkelt å finne hunder som søker et nytt kjærlig hjem. Disse plattformene fungerer som mellomledd mellom dyrevernorganisasjoner, dyreinternater, redningsgrupper og potensielle adoptivfamilier. Noen populære nettbaserte adopsjonssider inkluderer:

 1. Petfinder: Petfinder er en av de største og mest kjente nettstedene for adopsjon av kjæledyr. Det tilbyr et bredt utvalg av hunder fra forskjellige dyrevernorganisasjoner og dyreinternater over hele USA og noen andre land.
 2. Adopt-a-Pet: Adopt-a-Pet er en annen populær nettbasert adopsjonsplattform som kobler dyrevernorganisasjoner og redningsgrupper med potensielle adoptivforeldre. Det gir også muligheten til å søke etter spesifikke typer hunder basert på rase, alder, størrelse og mer.
 3. Rescue Me: Rescue Me er en nettbasert database som spesialiserer seg på å koble potensielle adoptivfamilier med redningshunder, inkludert hunder som er funnet på gata eller i nødssituasjoner.
 4. Dyrevernorganisasjonenes nettsider: Mange dyrevernorganisasjoner og dyreinternater har også sine egne nettsider, der de annonserer hunder til adopsjon. Du kan finne lokale organisasjoner og dyreinternater i ditt område og se om de har en liste over tilgjengelige hunder for adopsjon.
 5. Sosiale medier: Noen ganger deler dyrevernorganisasjoner og redningsgrupper også adopsjonsoppdateringer på sosiale medier-plattformer som Facebook og Instagram. Det kan være lurt å følge disse sidene for å holde deg oppdatert på nye hunder som blir tilgjengelige for adopsjon.

På disse nettbaserte adopsjonssidene vil du finne informasjon om hundene, inkludert bilder, beskrivelser av deres personlighet, helsestatus og eventuelle spesielle behov. Når du finner en hund som appellerer til deg, kan du vanligvis kontakte dyreorganisasjonen eller internatet via nettsiden for å få mer informasjon og starte adopsjonsprosessen. Husk at det vanligvis vil være en adopsjonsavgift og muligens en søknadsprosess for å sikre at du og hunden er en god match for hverandre.

Dyrevernforeninger

Du kan adoptere en hund fra dyrevernforeninger som spesialiserer seg på å redde og finne nye hjem til hjemløse og forlatte dyr. Dyrevernforeninger jobber for dyrenes velferd og tar seg av dyr som har blitt forlatt, mishandlet eller trenger nye hjem av forskjellige grunner. Her er noen måter du kan finne dyrevernforeninger for hundeadopsjon:

 1. Nettsider: De fleste dyrevernforeninger har egne nettsider der de presenterer hunder som er tilgjengelige for adopsjon. Sjekk deres nettsider for informasjon om adopterbare hunder, prosedyrer for adopsjon og kontaktinformasjon.
 2. Dyrevernorganisasjoner i ditt område: Utfør et søk etter dyrevernorganisasjoner eller dyreinternater i ditt nærområde. Mange større byer og regioner har lokale dyrevernorganisasjoner dedikert til å finne nye hjem for dyr i nød.
 3. Dyrebeskyttelsesmesser: Noen dyrevernforeninger deltar i dyrebeskyttelsesmesser eller adopsjonsarrangementer, der de presenterer adopterbare dyr for potensielle adoptivfamilier. Disse messene kan være en flott måte å møte forskjellige hunder og finne den rette matchen for deg.
 4. Sosiale medier: Mange dyrevernforeninger bruker sosiale medier for å annonsere adopterbare dyr, inkludert hunder. Følg dyrevernforeningene i ditt område på Facebook, Instagram eller andre plattformer for å holde deg oppdatert på deres adopsjonsoppdateringer.
 5. Dyrevernforeninger på nettet: Det finnes også flere nettbaserte plattformer som samler informasjon om adopterbare dyr fra forskjellige dyrevernforeninger og dyreinternater. Disse sidene gir deg muligheten til å søke etter hunder basert på dine preferanser og geografiske plassering.

Når du har funnet en dyrevernforening du er interessert i, kan du kontakte dem for å få mer informasjon om adopsjonsprosessen. Vær forberedt på å svare på spørsmål om din livsstil og hjemmemiljø, da de ønsker å sikre at hunden går til et kjærlig og egnet hjem. Adopsjonsprosessen vil vanligvis innebære en søknad, en adopsjonsavgift og muligens et hjemmebesøk for å sikre en god match mellom deg og hunden.

Referanser

Om forfatteren