Hva gjør katter når de skal dø

Katter, som mange andre dyr, har ikke en bevisst forståelse av døden på samme måte som mennesker. Lær mer om hva katter gjør når de skal dø.

Derfor er det vanskelig å si nøyaktig hva katter “gjør” når de skal dø. Imidlertid kan katters atferd endre seg når de er syke eller nær døden.

Når er det normalt at katter dør?

Levetiden til en katt varierer avhengig av flere faktorer, inkludert rase, genetikk, ernæring, livsstil og tilgang til medisinsk behandling. Generelt har katter en forventet levetid på rundt 12-18 år, men mange katter lever også lenger enn dette. Noen katter kan leve til de er 20 år eller eldre.

Det er imidlertid viktig å merke seg at det ikke er en fastsatt alder der katter “normalt” dør. Noen katter kan dø i en tidlig alder på grunn av ulykker, sykdom eller genetiske faktorer, mens andre kan leve et langt liv uten alvorlige helseproblemer. Eldre katter har imidlertid økt risiko for å utvikle helseproblemer som kan påvirke livskvaliteten deres.

Det beste du kan gjøre for kattens velvære er å gi den riktig ernæring, tilgang til medisinsk omsorg når det trengs, et trygt og stimulerende miljø, samt kjærlighet og oppmerksomhet. Hvis du er bekymret for kattens helse eller alderdom, er det lurt å oppsøke en veterinær for å få profesjonell rådgivning og oppfølging.

Hva gjør katten før den dør?

Før en katt dør, kan den vise en kombinasjon av atferdsendringer og fysiske symptomer som kan variere avhengig av kattens individuelle helsestatus og tilstand. Noen vanlige tegn på at en katt kan være nær døden inkluderer endret aktivitetsnivå, redusert appetitt, endringer i pustemønsteret, tap av interesse for omgivelsene, fysisk forverring, vanskeligheter med å bevege seg, endret stemning, endret søvnmønster og andre symptomer som kan indikere at kattens kropp nærmer seg slutten av livet. Det er viktig å være oppmerksom på slike tegn og å søke råd fra en veterinær hvis du er bekymret for kattens tilstand.

Atferd til katter som er døende

Noen tegn på at en katt kan være nær døden inkluderer:

 1. Endret aktivitetsnivå: Katter som nærmer seg døden, kan bli svakere og mindre aktive. De kan tilbringe mer tid hvilende eller sovende.
 2. Redusert appetitt: Katter som er syke eller nær døden, kan nekte å spise eller drikke. Dette kan være et tegn på at kroppen deres ikke fungerer som den skal.
 3. Endringer i pustemønster: Pusten til en katt kan bli grunnere eller mer uregelmessig når de er syke eller nær døden.
 4. Tap av interesse for omgivelsene: En katt som er nær døden, kan virke apatisk og mindre engasjert i omgivelsene og menneskene rundt seg.
 5. Fysisk forverring: Kattens generelle helse kan forverres, og du kan legge merke til at pelsen deres blir matt og ullen, og de kan se mer utmagrede ut.
 6. Vanskeligheter med å bevege seg: Sykdom og svakhet kan føre til at katten har problemer med å bevege seg, hoppe eller gjøre daglige aktiviteter.
 7. Endret stemning: Katter kan vise en endret følelsesmessig tilstand når de nærmer seg slutten av livet. Noen kan bli mer reserverte eller tilbaketrukne, mens andre kan virke mer avhengige av menneskelig trøst.
 8. Endret søvnmønster: Katter som er døende, kan tilbringe enda mer tid sovende eller hvilende enn vanlig.

Hvis du tror at katten din er nær døden eller syk, er det viktig å kontakte en veterinær så snart som mulig. Veterinæren kan vurdere kattens tilstand og gi råd om hvordan du best kan støtte katten gjennom denne vanskelige tiden.

Endret aktivitetsnivå

Endret aktivitetsnivå er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller nær døden. Når en katt blir eldre, eller når den lider av alvorlige helseproblemer, kan den oppleve en betydelig reduksjon i aktivitetsnivået. Dette kan manifestere seg på forskjellige måter:

 1. Økt hvile: En døende katt vil sannsynligvis tilbringe mesteparten av tiden hvilende eller sovende. Katter har en tendens til å trekke seg tilbake til rolige og trygge steder når de føler seg svake eller ubekvemme.
 2. Mindre lek og utforskning: Katter er naturlig nysgjerrige og aktive dyr. Når en katt er døende, kan den miste interessen for lek, utforskning og andre aktive aktiviteter den pleide å delta i.
 3. Unngå fysiske anstrengelser: Døende katter vil sannsynligvis unngå å gjøre fysiske anstrengelser som å hoppe opp på høyder, løpe eller klatre. Dette skyldes ofte mangel på styrke og energi.
 4. Tretthet og apati: En døende katt kan virke apatisk og mindre reaktiv på omgivelsene sine. Den kan reagere langsomt eller ikke reagere i det hele tatt på stimuli som tidligere ville vekket interesse.
 5. Økt sovetid: Katter sover naturlig mye, men en døende katt kan tilbringe enda mer tid i dvale enn vanlig.

Endret aktivitetsnivå er bare ett av flere mulige tegn på at en katt er døende. Hvis du observerer slike atferdsendringer hos katten din, spesielt hvis de er ledsaget av andre symptomer som tap av appetitt, pusteproblemer eller synlige fysiske forandringer, er det viktig å søke råd fra en veterinær for å vurdere kattens tilstand og bestemme den beste handlingsplanen.

Redusert appetitt

Redusert appetitt er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller i en alvorlig helsemessig tilstand. Når en katt nærmer seg slutten av livet, kan den oppleve en rekke fysiske og emosjonelle endringer som påvirker matlysten. Dette kan inkludere:

 1. Tap av interesse for mat: En katt som ikke føler seg bra, kan miste interessen for mat og vann. Den kan vise motvilje mot å spise eller drikke, selv om den tidligere hadde en god appetitt.
 2. Fysiske begrensninger: Helseproblemer kan gjøre det vanskelig for katten å spise. For eksempel kan tannproblemer, smerter eller svekket kraft påvirke evnen til å tygge og svelge.
 3. Kvalme og ubehag: Katter som er syke eller nær døden, kan oppleve kvalme og ubehag, noe som kan føre til aversjon mot mat.
 4. Generell svakhet: En katt som blir svekket på grunn av alder eller sykdom, kan ikke ha nok energi til å spise.
 5. Emosjonell stress: Katter kan reagere på smerte og ubehag ved å bli stresset eller engstelige. Dette kan også påvirke matlysten deres.

Det er viktig å merke seg at redusert appetitt ikke nødvendigvis er et sikkert tegn på at en katt er døende, da det også kan være relatert til andre helseproblemer som kan behandles. Hvis du legger merke til at katten din har sluttet å spise eller drikke, bør du kontakte en veterinær for å vurdere kattens tilstand, identifisere årsaken til tapet av matlyst og avgjøre den beste behandlingsplanen. Dette vil bidra til å sikre at katten får nødvendig omsorg og støtte gjennom den vanskelige perioden.

Endringer i pustemønster

Endringer i pustemønsteret kan også være en indikator på at en katt er døende eller nær døden. Når en katt nærmer seg slutten av livet, kan ulike pusteproblemer og uregelmessigheter oppstå på grunn av fysiske og emosjonelle forandringer. Noen tegn på endringer i pustemønsteret inkluderer:

 1. Grunn og uregelmessig pusting: En døende katt kan begynne å puste grunnt og uregelmessig. Pusten kan virke overfladisk og anstrengt.
 2. Rask eller tung pusting: Pustefrekvensen til katten kan øke, og pusten kan virke mer anstrengt eller tung enn normalt.
 3. Støyende pusting: Katter som er døende, kan begynne å puste med støy, som hvesing eller stønn, på grunn av tilstoppede luftveier eller andre underliggende problemer.
 4. Pustestopp: Noen ganger kan katter oppleve perioder med pustestopp eller pause i pusten. Dette kan være et alarmerende tegn på alvorlig helseutfordring.

Endringer i pustemønsteret kan indikere at kattens kropp ikke fungerer som den skal, og det kan være et tegn på at den nærmer seg slutten av livet. Hvis du observerer slike endringer i pustemønsteret hos katten din, er det viktig å kontakte en veterinær umiddelbart. Veterinæren kan evaluere kattens tilstand, gi nødvendig behandling for å lindre ubehag og gi råd om hvordan du best kan støtte katten din gjennom denne vanskelige tiden.

Tap av interesse for omgivelsene

Tap av interesse for omgivelsene er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller nær døden. Når en katt er syk eller svekket, kan den vise mindre interesse for det som tidligere fanget oppmerksomheten dens. Dette kan inkludere:

 1. Redusert sosial interaksjon: Katter som nærmer seg slutten av livet, kan vise mindre interesse for menneskelig kontakt og andre katter eller dyr i husholdningen. De kan trekke seg tilbake og ønske å være alene.
 2. Mindre reaktivitet: Katter som er døende, kan virke mindre reaktive på stimuli som tidligere ville vekket interesse, som lyder, bevegelser eller leker.
 3. Unngåelse av vanlige aktiviteter: Døende katter kan unngå å delta i vanlige aktiviteter som utforskning, lek eller jakt.
 4. Apati og likegyldighet: Katten kan virke likegyldig overfor omgivelsene, med lav energi og liten interesse for det som skjer rundt den.
 5. Redusert oppmerksomhet på omgivelsene: Katten kan virke frakoblet eller distrahert, som om den er mer opptatt av sin egen indre tilstand enn det som skjer utenfor.

Det er viktig å merke seg at tap av interesse for omgivelsene ikke alltid er et sikkert tegn på at en katt er døende, da det også kan være relatert til andre helseproblemer. Hvis du observerer at katten din viser slike atferdsmønstre, spesielt når de kombineres med andre symptomer som redusert appetitt, endringer i pustemønster eller fysiske forandringer, bør du søke hjelp fra en veterinær for å vurdere kattens tilstand og diskutere den beste omsorgen for den.

Fysisk forverring

Fysisk forverring er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller nær døden. Når en katt nærmer seg slutten av livet, kan den vise en rekke fysiske forandringer som indikerer helseproblemer eller generell svekkelse. Disse kan inkludere:

 1. Endringer i kroppskondisjon: Katter som er døende, kan miste vekt og bli mer utmagrede eller tynne. Dette kan være et resultat av tap av appetitt og generell svekkelse.
 2. Endringer i pelskvalitet: Pelsen til en døende katt kan se matt, livløs eller uflidd ut på grunn av mangel på egenpleie eller ernæringsproblemer.
 3. Tap av muskelmasse: Katter som blir svekket, kan oppleve tap av muskelmasse, noe som kan gjøre dem mindre i stand til å bevege seg og utføre daglige aktiviteter.
 4. Synlige helseproblemer: Øyne som virker matt eller solkede, utflod fra nese eller øyne, sår som ikke leges, og andre synlige tegn på helseproblemer kan være indikatorer på at en katt er døende.
 5. Generell svakhet: Døende katter kan virke mindre energiske og ha problemer med å bevege seg. De kan tilbringe mer tid i en hvilestilling.
 6. Smerter og ubehag: Katter som er døende, kan vise tegn på ubehag eller smerte, for eksempel å unnvike berøring på visse områder eller uttrykke ubehagelige lyder.
 7. Hypotermi: Kattens kroppstemperatur kan synke når den nærmer seg døden, noe som kan føre til kulde og fysiske forandringer.

Det er viktig å forstå at fysisk forverring ikke alltid betyr at katten er døende, da det også kan være relatert til andre helseproblemer. Hvis du legger merke til slike fysiske endringer hos katten din, bør du kontakte en veterinær for en profesjonell vurdering og rådgivning om videre steg.

Vanskeligheter med å bevege seg

vanskeligheter med å bevege seg er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller nær døden. Når en katt er syk eller svekket, kan den oppleve redusert mobilitet og problemer med å utføre daglige aktiviteter. Dette kan inkludere:

 1. Nedsatt balanse: Døende katter kan ha problemer med å opprettholde balanse og kan virke ustø på føttene.
 2. Redusert evne til å hoppe: Katter som har vanskeligheter med å bevege seg, kan ha problemer med å hoppe opp på møbler, hyller eller andre høyder de vanligvis kunne nå.
 3. Stivhet og begrenset bevegelse: Eldre katter eller katter med helseproblemer kan oppleve stivhet i leddene eller muskelatrofi, noe som kan begrense bevegelsesområdet deres.
 4. Sakte og ustø gange: Døende katter kan bevege seg sakte og ustøtt, og deres vanlige bevegelsesmønster kan være endret.
 5. Unngåelse av fysiske anstrengelser: Katter som har vanskeligheter med å bevege seg, kan unngå aktiviteter som krever fysisk anstrengelse, som løping eller lek.
 6. Vanskeligheter med å komme seg opp: Eldre eller svekkede katter kan ha problemer med å komme seg opp fra en hvilestilling eller liggeplass.
 7. Tydelig ubehag: Katter som har smerte eller ubehag kan vise tegn til ubehag når de beveger seg, for eksempel ynking eller stønn.

Det er viktig å forstå at vanskeligheter med å bevege seg ikke alltid er en direkte indikator på at en katt er døende, da det også kan være relatert til andre helseproblemer. Hvis du merker at katten din har problemer med å bevege seg, spesielt hvis dette er kombinert med andre symptomer som redusert appetitt, endringer i pustemønster eller fysiske forandringer, bør du kontakte en veterinær for en profesjonell evaluering og veiledning.

Endret stemning

Endret stemning er en annen atferdsendring som kan observeres hos katter som er døende eller nær døden. Kattens følelsesmessige tilstand kan påvirkes av helseproblemer, smerter og fysiske forandringer. Noen eksempler på endret stemning inkluderer:

 1. Tilbaketrekning: En døende katt kan trekke seg tilbake fra familiemedlemmer og aktiviteter som den tidligere likte. Den kan ønske å være alene og unngå sosial interaksjon.
 2. Økt avhengighet: Noen katter kan bli mer avhengige av menneskelig trøst og nærhet når de nærmer seg døden. De kan søke ekstra oppmerksomhet og kos fra eierne sine.
 3. Aggresjon eller irritabilitet: Smerte og ubehag kan føre til at en katt viser aggresjon eller irritabilitet overfor mennesker eller andre dyr, selv om den vanligvis ikke er aggressiv.
 4. Endret kommunikasjon: En døende katt kan endre måten den kommuniserer på. Den kan bli mer stille og tilbaketrukket, eller den kan vise tegn på ubehag gjennom lyder som stønning eller jamring.
 5. Apati og likegyldighet: Katten kan virke apatisk og likegyldig overfor omgivelsene og hendelser som tidligere ville vekket interesse.
 6. Økt nattlig aktivitet: Noen katter kan endre aktivitetsmønsteret sitt når de nærmer seg døden, og bli mer aktiv om natten mens de sover mer om dagen.

Husk at endret stemning ikke nødvendigvis indikerer at katten er døende, da dette også kan være relatert til andre helseproblemer. Hvis du merker betydelige endringer i kattens stemning eller atferd, er det viktig å kontakte en veterinær for en profesjonell vurdering og rådgivning.

Endret søvnmønster

Endret søvnmønster er en vanlig atferdsendring hos katter som er døende eller nær døden. Når en katt nærmer seg slutten av livet, kan det oppstå flere endringer i søvnmønsteret:

 1. Økt søvnbehov: Døende katter kan tilbringe mer tid hvilende eller sovende enn vanlig. De kan virke mindre aktive og mer tilbaketrukket.
 2. Endret døgnrytme: Kattens døgnrytme kan bli forstyrret, noe som kan føre til økt aktivitet om natten og mer hvile i løpet av dagen.
 3. Dvalelignende tilstander: Noen katter kan gå inn i dypere søvnperioder som ligner på dvale, der de er vanskeligere å vekke og virker mindre reaktive på omgivelsene.
 4. Mindre respons på stimuli: En katt som er døende, kan vise mindre respons på stimuli som lyder eller berøring, spesielt når den sover eller hviler.
 5. Økt tretthet: Døende katter kan bli raskt utmattet selv etter korte perioder med aktivitet.

Endret søvnmønster kan være en måte for kroppen å spare energi og håndtere ubehag eller sykdom. Det er viktig å merke seg at søvnendringer ikke nødvendigvis indikerer at en katt er døende, da dette også kan være relatert til andre helseproblemer. Hvis du er bekymret for kattens søvnatferd eller merker andre symptomer i tillegg, bør du kontakte en veterinær for en profesjonell vurdering og veiledning.

Referanser

Om forfatteren