Hund som biter seg på labbene

Hvis en hund biter seg på labbene, kan det være et tegn på et underliggende problem eller ubehag. Lær mer om årsaker til at hund biter seg på labbene.

Hund som biter seg på labbene

Det er flere mulige årsaker til denne atferden, og det er viktig å undersøke nærmere for å finne ut hva som kan være årsaken. Her er noen mulige årsaker til at en hund kan bite seg på labbene:

 1. Allergier: Allergier mot mat, pollen, støv eller andre stoffer kan føre til kløe, som kan føre til at hunden biter seg på labbene i et forsøk på å lindre kløen.
 2. Hudproblemer: Hudproblemer som eksem, soppinfeksjoner eller parasitter som lopper kan forårsake irritasjon og kløe på hundens labber.
 3. Stress eller angst: Noen hunder kan utvikle stress eller angst, og dette kan føre til en rekke atferdsproblemer, inkludert at de biter seg selv som en måte å takle stressen på.
 4. Smerter eller ubehag: Hvis hunden opplever smerte eller ubehag i labbene, kan den bite seg selv som en reaksjon på dette. Dette kan være forårsaket av skader, leddgikt eller andre helseproblemer.
 5. Atferdsproblemer: Noen ganger kan det være en atferdsrelatert årsak til at hunden biter seg selv, for eksempel kjedsomhet eller tvangsmessig atferd.

Hvis du legger merke til at hunden din biter seg på labbene, bør du ta kontakt med en veterinær for å få en grundig undersøkelse. Veterinæren kan hjelpe med å diagnostisere årsaken til atferden og gi råd om behandling eller tiltak for å lindre hundens ubehag. Det er viktig å ikke ignorere dette symptomet, da det kan være et tegn på et helseproblem som trenger oppmerksomhet.

Relatert: Hund biter seg på labbene

Allergier

Allergier er en vanlig årsak til at en hund kan bite seg på labbene. Når hunder har allergier, kan de oppleve kløe og irritasjon, og labbene er et av stedene de kan prøve å lindre kløen ved å bite eller slikke seg selv. Her er noen av de vanligste allergiene som kan påvirke hunder:

 1. Fôrallergier: Hunder kan utvikle allergier mot visse ingredienser i maten sin. Vanlige matallergener inkluderer kylling, storfekjøtt, mais, soya og hvete. En veterinær kan hjelpe med å diagnostisere og behandle fôrallergier ved å anbefale en spesiell hypoallergen diett.
 2. Inhalasjonsallergier: Disse allergiene, også kjent som atopisk dermatitt, oppstår når hunden reagerer på allergener som pollen, støv midd og muggsporer i miljøet. Dette kan føre til kløende hud og labber.
 3. Loppeallergi dermatitt: Selv om det ikke er en allergi mot lopper selv, kan noen hunder utvikle allergiske reaksjoner på loppebitt. Dette kan føre til intens kløe og irritasjon på labbene og andre områder av kroppen.
 4. Kontaktallergier: Noen hunder kan utvikle allergiske reaksjoner mot visse stoffer eller materialer de kommer i kontakt med, som gress, tepper eller rengjøringsmidler. Dette kan føre til hudirritasjon og kløe på labbene hvis de har vært i kontakt med allergenet.

Hvis du mistenker at allergier er årsaken til at hunden din biter seg på labbene, er det viktig å konsultere en veterinær. Veterinæren kan hjelpe med å fastslå hvilken type allergi hunden har og utvikle en behandlingsplan. Dette kan inkludere allergitestning, medisiner for å lindre kløen, endringer i kostholdet eller andre tiltak for å redusere eksponeringen for allergener. Det er viktig å håndtere allergier hos hunder for å forbedre hundens livskvalitet og forhindre hudproblemer og infeksjoner som kan oppstå som et resultat av overdreven biting og slikking.

Relatert: Hunden legger labben på meg

Hudproblemer

Hvis en hund biter seg på labbene, kan det være et tegn på hudproblemer. Hudproblemer hos hunder kan ha ulike årsaker, og det er viktig å identifisere og behandle dem for å lindre hundens ubehag. Her er noen vanlige hudproblemer som kan føre til at en hund biter seg på labbene:

 1. Eksem: Eksem er en betennelsesreaksjon i hundens hud som kan forårsake kløe, rødhet, og irritasjon. Dette kan føre til at hunden biter eller slikker på labbene for å lindre kløen.
 2. Soppinfeksjoner: Soppinfeksjoner som ringorm eller gjærsoppinfeksjoner kan påvirke hundens hud, inkludert labbene. Dette kan føre til kløe og ubehag.
 3. Bakterielle infeksjoner: Bakterielle infeksjoner kan oppstå hvis hunden har sår eller rifter på labbene som blir infisert. Dette kan forårsake smerte og kløe, og hunden kan bite seg selv som reaksjon.
 4. Parasitter: Parasitter som lopper, flått eller midd kan forårsake hudirritasjon og kløe, spesielt rundt labbene. Hunden kan bite seg for å prøve å bli kvitt parasittene.
 5. Allergisk kontaktdermatitt: Hvis hunden kommer i kontakt med allergener som forårsaker en allergisk reaksjon, for eksempel planter eller kjemikalier, kan dette føre til kløende hud og labbene kan bli berørt.
 6. Autoimmune lidelser: Noen autoimmune lidelser, som pemphigus, kan påvirke hundens hud og føre til sår og blemmer. Dette kan føre til smerte og ubehag, og hunden kan bite seg selv som en reaksjon.

Hvis du mistenker at hunden din har hudproblemer som forårsaker biting på labbene, bør du kontakte en veterinær for en undersøkelse. Veterinæren kan diagnostisere årsaken til hudproblemene og utarbeide en behandlingsplan. Dette kan inkludere medisiner for å behandle infeksjoner eller lindre kløe, spesielle sjampoer eller balsamer, og andre tiltak som er nødvendige for å hjelpe hunden din med å komme seg. Det er viktig å få behandling for hudproblemer tidlig for å unngå at de blir verre og for å forhindre at hunden din lider unødig.

Stress eller angst

Hunder kan bite seg på labbene som en reaksjon på stress eller angst. Dette atferdsproblemet kalles ofte “selvskading” eller “overdreven egenpleie” og kan være en måte for hunden å takle følelsesmessig ubehag på. Stress og angst kan utløses av ulike faktorer, inkludert endringer i miljøet, rutineendringer, sosiale interaksjoner, frykt for bestemte stimuli eller hendelser, og så videre. Her er noen ting du kan vurdere hvis du mistenker at stress eller angst er årsaken til at hunden din biter seg på labbene:

 1. Identifisering av utløsende faktorer: Prøv å identifisere hva som kan være årsaken til hundens stress eller angst. Dette kan hjelpe deg med å implementere endringer eller tiltak for å redusere stressnivået. For eksempel kan det være nødvendig å begrense eksponeringen for stressende situasjoner eller utfordrende stimuli.
 2. Beroligende tiltak: Gi hunden din et rolig og trygt miljø. Dette kan inkludere å lage en komfortabel soveplass, redusere støy, og gi rikelig med muligheter for avslapning og hvile.
 3. Stressmestringstrening: Noen hunder kan dra nytte av trening som hjelper dem med å håndtere stress. Dette kan inkludere tålmodig trening i å være alene, gradvis eksponering for stressfaktorer, eller bruk av beroligende signaler og belønningssystemer for ønsket atferd.
 4. Medisinsk vurdering: Hvis atferden vedvarer eller forverres, bør du konsultere en veterinær. Det er viktig å utelukke eventuelle underliggende medisinske årsaker til atferden, og veterinæren kan også vurdere medikamentell behandling hvis det er nødvendig for å lindre angstsymptomene.
 5. Profesjonell hjelp: I noen tilfeller kan det være nødvendig å søke hjelp fra en profesjonell hundeatferdsekspert eller en dyrepsykolog. De kan evaluere hunden din og utarbeide en skreddersydd trenings- og atferdsmodifikasjonsplan.

Det er viktig å merke seg at selvskading og overdreven egenpleie er alvorlige atferdsproblemer som kan ha en negativ innvirkning på hundens fysiske og mentale helse. Det er derfor viktig å ta denne atferden på alvor og søke hjelp for å forstå og håndtere den riktig.

Smerter eller ubehag

Hvis en hund biter seg på labbene, kan det være et tegn på smerte eller ubehag i dette området. Smerte eller ubehag kan ha ulike årsaker, og det er viktig å identifisere grunnen slik at du kan hjelpe hunden din og få den nødvendige medisinske behandlingen. Her er noen mulige årsaker til smerte eller ubehag i labbene:

 1. Skader eller sår: En synlig skade, som et kutt, rift, stikk eller annen skade, kan forårsake smerte og ubehag som fører til at hunden biter eller slikker på labben for å prøve å lindre smerten.
 2. Leddsmerter: Hunder kan oppleve leddsmerter som følge av leddgikt eller skader. Dette kan føre til at de biter seg på labbene som en reaksjon på smerten.
 3. Infeksjoner: Bakterielle eller soppinfeksjoner i hundens poter kan forårsake kløe og smerte. Hunden kan bite seg selv i et forsøk på å lindre ubehaget.
 4. Allergiske reaksjoner: Allergier mot visse stoffer eller materialer som hunden kommer i kontakt med, kan føre til hudirritasjon og smerte, spesielt på labbene.
 5. Autoimmune lidelser: Noen autoimmune sykdommer kan påvirke hundens hud og føre til smerter og sår. Dette kan få hunden til å bite eller slikke på labbene.
 6. Innvendige problemer: Noen ganger kan smerte i hundens indre organer, som magesmerter eller ubehag, føre til at hunden biter på forskjellige deler av kroppen, inkludert labbene.

Hvis du mistenker at smerte eller ubehag er årsaken til at hunden din biter seg på labbene, bør du umiddelbart kontakte en veterinær. Veterinæren kan utføre en grundig undersøkelse for å fastslå årsaken til smerten og foreskrive riktig behandling. Dette kan inkludere smertestillende medisiner, antibiotika for infeksjoner, behandling for allergier eller annen nødvendig medisinsk behandling.

Det er viktig å handle raskt når du mistenker at hunden din opplever smerte, da ubehandlet smerte kan føre til ytterligere helseproblemer og redusert livskvalitet for hunden din.

Atferdsproblemer

Hvis en hund biter seg på labbene som en atferd, kan det også skyldes atferdsproblemer som krever oppmerksomhet og håndtering. Atferdsproblemer kan variere fra kjedsomhet og tvangsmessig atferd til følelsesmessige utfordringer og mangel på mental stimulering. Her er noen mulige atferdsrelaterte årsaker til hvorfor en hund kan bite seg på labbene:

 1. Kjedsomhet: Hunder som kjeder seg, kan utvikle tvangsmessige atferdsproblemer, inkludert å bite seg selv. Dette kan være en måte for dem å håndtere kjedsomhet på.
 2. Tvangsmessig atferd: Noen hunder kan utvikle tvangsmessige atferdsproblemer, som å bite seg selv eller slikke på et bestemt område, som en del av en tvangsmessig atferdslidelse.
 3. Separasjonsangst: Hunder med separasjonsangst kan utvise destruktiv atferd, inkludert biting på seg selv, når de er alene eller føler seg engstelige på grunn av separasjon fra eieren.
 4. Stress eller frykt: Stressende situasjoner eller miljøer, samt frykt for spesifikke stimuli, kan føre til atferdsproblemer som selvskading, inkludert biting på labbene.
 5. Sosiale eller atferdsmessige problemer: Problemer med andre hunder i hjemmet eller uvanlige sosiale interaksjoner kan også føre til atferdsproblemer som selvskading.

For å håndtere atferdsproblemer hos en hund som biter seg på labbene, er det viktig å få hjelp fra en profesjonell hundeatferdsekspert eller dyrepsykolog. De kan hjelpe med å evaluere hunden din og utarbeide en skreddersydd treningsplan som adresserer de underliggende årsakene til atferdsproblemet. Tiltak som kan hjelpe inkluderer positiv forsterkning, miljøberikelse, mental stimulering og trening for å håndtere atferden.

Det er viktig å unngå straff eller skremmende metoder for å løse atferdsproblemer, da dette kan forverre problemet og føre til økt stress for hunden. Ved å arbeide med en profesjonell hundeatferdsekspert, kan du bedre forstå årsakene til hundens atferd og implementere en trygg og effektiv treningsplan for å hjelpe hunden din til å slutte å bite seg på labbene og trives mentalt og emosjonelt.

Hvordan finne ut hva hunden er allergisk mot?

Å finne ut hva en hund er allergisk mot kan være en utfordrende prosess, men det er flere metoder og trinn du kan følge for å identifisere allergener som kan forårsake allergiske reaksjoner hos hunden din:

 1. Observasjon av symptomer: Først må du nøye observere hundens symptomer. Dette kan inkludere kløe, rødhet, utslett, hudinfeksjoner, øreproblemer, mageproblemer eller luftveisproblemer som nysing eller hoste. Å notere når og hvor symptomene oppstår kan hjelpe deg med å begrense mulige allergener.
 2. Besøk veterinær: Det beste første skrittet er å kontakte en veterinær. Veterinæren kan hjelpe med å utelukke andre årsaker til symptomene og gi råd om hvordan du kan teste for allergier. De kan også foreskrive behandling for å lindre hundens symptomer.
 3. Allergitest: Veterinæren kan anbefale allergitester for hunden din. Det er to hovedtyper av tester:a. Hudtester: Dette innebærer å injisere små mengder potensielle allergener under hundens hud eller påføre dem på hundens hud og deretter observere reaksjoner.b. Blodprøver (serologiske tester): Disse tester måler antistoffer i hundens blod som er assosiert med allergiske reaksjoner. De kan gi informasjon om hvilke allergener hunden reagerer på.
 4. Fôringsprøve: Hvis veterinæren mistenker matallergi, kan de anbefale en eliminering eller fôringsprøve. Dette innebærer å bytte til et spesielt hypoallergent diett med en enkel proteinkilde og en enkel karbohydratkilde. Deretter introduseres gradvis andre ingredienser for å se om det er en reaksjon.
 5. Eliminasjonstesting: Dette involverer å gradvis eliminere potensielle allergener fra hundens miljø eller kosthold og deretter introdusere dem igjen for å se om det utløser en reaksjon. Dette kan hjelpe deg med å identifisere spesifikke allergener.
 6. Dagbok: Hold en detaljert dagbok over hundens aktiviteter, miljø og kosthold. Dette kan hjelpe deg med å finne mønstre og identifisere mulige allergener.
 7. Diskusjon med veterinær: Diskuter resultatene av testene og observasjonene dine med veterinæren din. Basert på denne informasjonen kan dere sammen lage en plan for allergihåndtering. Dette kan inkludere å unngå allergener, medisinsk behandling for å lindre symptomer, og eventuelt justering av hundens kosthold.

Husk at allergier kan være komplekse, og det kan ta tid å identifisere nøyaktig hva hunden din reagerer på. En veterinær med ekspertise innen allergier vil kunne veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å finne løsninger for å gjøre hunden din mer komfortabel.

Referanser

Om forfatteren