Hund hoster slim

Når en hund hoster slim, kan det være et tegn på forskjellige helseproblemer. Lær mer om mulige årsaker til at hund hoster slim.

Hva gjør man når hunden hoster?

Når hunden din hoster, er det viktig å ta hensyn til hyppigheten og alvorlighetsgraden av hosten og eventuelle andre symptomer som følger med. Her er noen trinn du kan vurdere å ta når hunden hoster:

 1. Overvåk hunden: Først og fremst, observer nøye hunden din for å se hvor lenge hosten varer, hvor ofte den hoster, og om det er andre symptomer som følger med, som tungpustethet, nysing eller oppkast.
 2. Hold hunden rolig: Prøv å holde hunden rolig og unngå overaktivitet mens hosten pågår. Dette kan bidra til å redusere irritasjonen i luftveiene.
 3. Fjern potensielle irritanter: Hvis du tror at hosten kan være forårsaket av irritanter i miljøet, som røyk eller sterke dufter, bør du prøve å fjerne eller begrense eksponeringen for disse.
 4. Sjekk for fremmedlegemer: Hvis hunden din har hostet etter at den har lekt med gjenstander eller vært ute, kan det være at den har svelget eller inhalert et fremmedlegeme. Kontakt veterinæren hvis du mistenker dette.
 5. Fuktig luft: Hvis hosten skyldes tørr luft, spesielt om vinteren når innendørs luft kan være tørr på grunn av oppvarmingssystemer, kan bruk av en luftfukter hjelpe med å lindre hosten.
 6. Kontakt veterinær: Hvis hosten vedvarer, blir verre, eller hvis du er bekymret for hundens velvære, bør du kontakte en veterinær så snart som mulig. Dette er spesielt viktig hvis hunden har andre symptomer som feber, nedsatt appetitt, pustevansker eller blod i hosten.

Veterinæren vil kunne utføre en grundig vurdering av hundens tilstand, stille en riktig diagnose og anbefale nødvendig behandling. Behandlingen avhenger av årsaken til hosten. Det kan inkludere medisiner for å lindre hosten, antibiotika for infeksjoner, antihistaminer for allergier, eller andre passende tiltak avhengig av den underliggende årsaken. Hvis hunden din hoster på grunn av en alvorlig tilstand som hjerteproblemer eller lungeproblemer, er tidlig diagnose og behandling avgjørende for hundens helse og livskvalitet.

Relatert: Hunden min hoster

Årsaker til at hund hoster slim

Det er viktig å merke seg at jeg ikke er en veterinær, men jeg kan gi deg noen generelle tanker om mulige årsaker og hva du kan vurdere å gjøre:

 1. Respiratoriske infeksjoner: Hoste med slim kan være et resultat av en respiratorisk infeksjon, som bronkitt eller lungebetennelse. Disse infeksjonene kan forårsake økt slimproduksjon.
 2. Allergier: Noen hunder kan utvikle allergier mot stoffer i miljøet, som pollen eller støv. Allergiske reaksjoner kan føre til hoste og slimproduksjon.
 3. Irritasjon: Inntak av irriterende stoffer, for eksempel røyk, damp eller kjemikalier, kan føre til hoste og slimdannelse hos hunder.
 4. Hjerteproblemer: Visse hjertesykdommer kan føre til hoste, spesielt om natten eller når hunden ligger ned. Dette kan føre til opphopning av væske i lungene, som kan forårsake hoste og slim.
 5. Parasitter: Parasitter som lungeorm kan føre til hoste og økt slimproduksjon.
 6. Andre lidelser: Det finnes også andre helseproblemer, som f.eks. fremmedlegemer som er fanget i luftveiene, som kan føre til hoste og slim.

Hvis hunden din hoster slim, er det viktig å konsultere en veterinær for en grundig vurdering og riktig diagnose. Veterinæren kan anbefale tester som røntgen, blodprøver eller andre undersøkelser for å fastslå årsaken til hosten og deretter foreslå riktig behandling. Det er viktig å ta hensyn til eventuelle andre symptomer eller endringer i hundens atferd og helse, da dette kan gi veterinæren viktig informasjon for å stille en diagnose og utarbeide en behandlingsplan.

Relatert: Eldre hund hoster og brekker seg

Respiratoriske infeksjoner

Respiratoriske infeksjoner er en vanlig årsak til at hunder hoster slim. Respiratoriske infeksjoner kan påvirke hundens øvre eller nedre luftveier og føre til symptomer som hoste, nysing og slimproduksjon. Her er noen mer informasjon om ulike typer respiratoriske infeksjoner som kan påvirke hunder:

 1. Kennelhoste (bordetella): Kennelhoste er en svært smittsom infeksjon som kan forårsake kraftig hoste og slimproduksjon. Det er vanlig i situasjoner der hunder er i nær kontakt med hverandre, for eksempel i kenneler, hundebarnehager eller når de deltar i hundesporter.
 2. Viral luftveisinfeksjon: Virus som adenovirus eller parainfluensa kan forårsake luftveisinfeksjoner hos hunder. Dette kan føre til hoste og slimproduksjon, spesielt hos valper og eldre hunder.
 3. Bakteriell luftveisinfeksjon: Bakterier som Bordetella bronchiseptica eller Mycoplasma kan forårsake luftveisinfeksjoner og resultere i hoste og slim. Disse infeksjonene kan også følge med andre symptomer som feber og nedsatt appetitt.
 4. Viral lungebetennelse: Noen virus, som canine influensa, kan føre til lungebetennelse hos hunder, som kan inkludere symptomer som hoste med slimproduksjon.
 5. Aspirasjonspneumoni: Dette skjer når en hund ved et uhell inhalerer fremmedlegemer, mat eller væske i lungene. Dette kan føre til hoste, slimproduksjon og alvorlig luftveisproblemer.

Det er viktig å konsultere en veterinær hvis du mistenker at hunden din har en respiratorisk infeksjon. Veterinæren kan utføre tester og gi riktig behandling, som kan inkludere antibiotika for bakterielle infeksjoner eller støttende omsorg for å lindre symptomer. Det kan også være nødvendig å isolere hunden for å hindre spredning av smitte hvis det er en smittsom infeksjon.

Relatert: Symptomer på kennelhoste hos hund

Allergier

Allergier er en annen vanlig årsak til at hunder hoster slim. Allergier kan utløses av forskjellige stoffer i hundens miljø eller kosthold. Her er noen vanlige typer allergier som kan føre til hoste og slimproduksjon hos hunder:

 1. Inhalasjonsallergier (atopisk dermatitt): Dette er allergier som utløses av inhalerte allergener som pollen, støvmidd eller muggsporer. Når hunden blir eksponert for disse allergenene, kan den utvikle symptomer som hoste, nysing og slimproduksjon, spesielt hvis allergiene påvirker hundens luftveier.
 2. Fôrallergier: Hunder kan også utvikle allergier mot visse ingredienser i kostholdet sitt, som for eksempel kylling, storfekjøtt eller korn. Fôrallergier kan føre til forskjellige symptomer, inkludert hudutslett, kløe og i noen tilfeller hoste og slimproduksjon.
 3. Kjemiske irritanter: Noen kjemikalier og rengjøringsmidler i hundens miljø kan forårsake irritasjon i luftveiene og føre til hoste og slimproduksjon. Dette kan også inkludere røyk og damper fra kjemikalier.
 4. Andre allergener: Det er også andre allergener som hunder kan være sensitive for, for eksempel visse materialer i huset, planter eller insektstikk.

For å diagnostisere allergier hos hunden din, kan veterinæren utføre allergitester, som blodprøver eller hudtester. Basert på resultatene av disse testene kan veterinæren utvikle en behandlingsplan som kan inkludere allergen-unnvikelse, medikamenter som antihistaminer eller kortikosteroider for å lindre symptomer, eller i noen tilfeller allergi-immunterapi (allergivaksiner).

Det er viktig å konsultere en veterinær hvis du mistenker at hunden din har allergier, da riktig diagnose og behandling kan hjelpe med å forbedre hundens livskvalitet og lindre hoste og slimproduksjon.

Relatert: Behandling av kennelhoste hos hund

Irritasjon

Irritasjon i hundens luftveier kan også føre til hoste og slimproduksjon. Her er noen av de vanligste årsakene til slik irritasjon:

 1. Røyk og kjemikalier: Eksponering for tobakksrøyk, røyk fra peisen eller kjemikalier i hjemmet kan irritere hundens luftveier og føre til hoste og slimproduksjon. Det er viktig å holde hunden unna røyk og farlige kjemikalier.
 2. Støv og allergener: Støv, pollen, muggsporer og andre allergener i hundens miljø kan forårsake irritasjon i luftveiene. Dette kan utløse hoste og økt slimproduksjon.
 3. Luftforurensning: Dårlig luftkvalitet, spesielt i urbane områder med mye forurensning, kan føre til luftveisirritasjon hos hunder og resultere i hoste og slimdannelse.
 4. Inhalasjon av fremmedlegemer: Hunder er nysgjerrige dyr, og de kan ved et uhell inhalere små gjenstander, som gressfrø, små leker eller matrester, som deretter kan irritere luftveiene og forårsake hoste og slimproduksjon.
 5. Tørr luft: I tørre klimaer eller i vintermånedene når innendørs luft ofte blir tørr på grunn av oppvarmingssystemer, kan hundens luftveier bli irriterte. Dette kan føre til hoste og tørrhoste.
 6. Parfyme og dufter: Sterke parfymer eller dufter i hjemmet eller på hundens kropp (fra sjampo eller andre pleieprodukter) kan også føre til luftveisirritasjon hos noen hunder.

Hvis hunden din hoster på grunn av irritasjon i luftveiene, er det viktig å forsøke å identifisere og fjerne eller redusere kilden til irritasjonen. Dette kan inkludere å begrense eksponeringen for røyk, kjemikalier eller allergener, og sørge for god luftfuktighet i hjemmet når det er nødvendig. Hvis hosten og slimproduksjonen vedvarer eller blir verre, bør du oppsøke en veterinær for en vurdering og råd om hvordan du best kan håndtere situasjonen.

Hjerteproblemer

Hjerteproblemer kan også være en årsak til at hunder hoster slim. Spesifikt kan hjertesykdom føre til en tilstand kjent som hjertesvikt, som kan manifestere seg med en rekke symptomer, inkludert hoste og økt slimproduksjon. Her er hvordan hjerteproblemer kan forårsake hoste og slim hos hunder:

 1. Hjertesvikt: Hjertesvikt oppstår når hjertet ikke er i stand til å pumpe blodet effektivt som det skal. Dette fører til at blodet stagnerer i lungene og gir økt trykk i lungene, noe som kan føre til at væske lekker ut i lungevevet. Denne væsken kan føre til hoste, spesielt om natten eller når hunden ligger ned.
 2. Lungeødem: Hjertesvikt kan føre til lungeødem, en tilstand der væske samler seg i lungene. Dette fører til hoste og pustevansker, samt økt slimproduksjon.
 3. Klaffesykdom: Noen hunder kan utvikle klaffesykdom, der hjerteklaffene ikke fungerer som de skal. Dette kan forårsake en tilbakestrømning av blod i hjertet og føre til hjertesvikt, som igjen kan føre til hoste og slimproduksjon.
 4. Kardiomyopati: Dette er en tilstand der hjertemuskelen blir svekket og kan ikke kontrahere ordentlig. Dette kan også føre til hjertesvikt og symptomer som hoste og økt slimproduksjon.

Hvis du mistenker at hunden din har hjerteproblemer og opplever hoste og slim, er det viktig å kontakte en veterinær så snart som mulig. Veterinæren vil kunne evaluere hundens hjertehelse gjennom kliniske undersøkelser, røntgenbilder og hjerteultralyd. Behandlingen av hjerteproblemer kan omfatte medisiner for å kontrollere symptomer, kostholdsendringer og livsstilsjusteringer for å forbedre hjertehelsen til hunden din. Hjertesykdommer kan være alvorlige, så tidlig diagnose og behandling er avgjørende for å forbedre hundens livskvalitet og øke levetiden.

Parasitter

Parasitter kan også være en årsak til at hunder hoster slim. Noen parasittiske infeksjoner kan påvirke hundens luftveier og forårsake hoste og økt slimproduksjon. Her er noen eksempler på parasitter som kan føre til slike symptomer:

 1. Lungeorm (Angiostrongylus vasorum): Lungeorm er en type parasitt som kan infisere hundens luftveier, spesielt lungene og bronkiene. Infeksjon med lungeorm kan føre til hoste, slimproduksjon, pustevansker og til og med blodig hoste.
 2. Spolorm (Toxocara canis): Spolorm er en vanlig rundormparasitt hos hunder. Hvis hunden inntar larver av spolorm, kan disse larvene migrere til lungene og forårsake hoste og slimproduksjon.
 3. Hakeorm (Ancylostoma spp.): Hakeorm er tynne parasitter som fester seg til tarmveggen. Imidlertid kan larver av hakeorm også migrere gjennom hundens kropp og nå lungene, noe som kan resultere i hoste og slimproduksjon.
 4. Andre parasitter: Selv om det er mindre vanlig, kan andre parasitter som hjerteorm (Dirofilaria immitis) og protozoer som Giardia eller lungens veiviser (Paragonimus spp.) også påvirke hundens luftveier og forårsake hoste og slim.

Hvis du mistenker at hunden din kan ha en parasittisk infeksjon som forårsaker hoste og slim, er det viktig å konsultere en veterinær for en riktig diagnose og behandling. Veterinæren kan utføre tester som fecesprøver eller blodprøver for å påvise parasitter og foreslå passende behandling, som vanligvis inkluderer anthelmintiske medisiner for å eliminere parasittene. Tidlig oppdagelse og behandling er viktig for å hindre at parasittene forårsaker ytterligere helseskader hos hunden din.

Andre lidelser

Det er flere andre lidelser og tilstander som kan forårsake hoste og slimproduksjon hos hunder. Her er noen eksempler på slike tilstander:

 1. Fremmedlegemer: Hunder kan ved et uhell svelge eller inhalere fremmedlegemer, som gressfrø, små leker eller matrester. Disse gjenstandene kan irritere luftveiene og føre til hoste og økt slimproduksjon.
 2. Lungekreft: Lungekreft kan forekomme hos hunder og forårsake hoste, spesielt hvis svulsten blokkerer luftveiene eller irriterer lungevevet.
 3. Kongestiv hjertesvikt: I tillegg til hjerteproblemer som tidligere nevnt, kan også kongestiv hjertesvikt føre til hoste og slimproduksjon hos hunder. Dette er en tilstand der hjertet ikke pumper blodet effektivt, og væske kan bygge seg opp i lungene.
 4. Trakealkollaps: Trakealkollaps er en tilstand der hundens luftrør blir svakt og kollapser delvis, noe som kan føre til hoste og pustevansker.
 5. Kronisk bronkitt: Kronisk bronkitt er en inflammatorisk tilstand i bronkiene som kan føre til vedvarende hoste og slimproduksjon.
 6. Miljøfaktorer: Hunder som lever i miljøer med høy luftfuktighet eller eksponeres for tørr luft kan oppleve hoste og slimproduksjon som et resultat av luftveisirritasjon.
 7. Autoimmune sykdommer: Noen autoimmune sykdommer, som lupus eller autoimmun lungebetennelse, kan også påvirke hundens luftveier og føre til hoste og slimproduksjon.

Det er viktig å merke seg at hoste og slimproduksjon kan være symptomer på flere forskjellige tilstander, og det kan være nødvendig med grundig diagnostisk arbeid fra en veterinær for å fastslå den underliggende årsaken. Hvis hunden din hoster eller produserer unormalt mye slim, bør du kontakte en veterinær for en vurdering og råd om hvordan du best kan håndtere tilstanden basert på den riktige diagnosen. Tidlig oppdagelse og behandling kan være avgjørende for hundens helse og livskvalitet.

Referanser

Om forfatteren