Hund hopper og biter

Det stemmer at hunder noen ganger hopper og biter, men det er viktig å forstå sammenhengen og grunnen til at de gjør det. Lær mer om hvorfor hunder hopper og biter.

Hva gjør jeg når hunden hopper og biter?

Når hunden din hopper og biter, er det viktig å håndtere situasjonen på en hensiktsmessig måte. Her er noen raske trinn du kan vurdere å følge:

 1. Ignorere uønsket atferd: Unngå å gi hunden oppmerksomhet når den hopper og biter. Ignorer atferden ved å snu deg bort, krysse armene og ikke gi øyekontakt.
 2. Avlede oppmerksomheten: Gi hunden en alternativ oppgave eller leke for å avlede oppmerksomheten fra hopping og biting. Dette kan hjelpe den med å fokusere på noe positivt.
 3. Belønne ønsket atferd: Når hunden slutter å hoppe og bite og viser ønsket atferd, som å sitte eller ligge rolig, belønn den med oppmerksomhet, ros eller en godbit.
 4. Trene grunnleggende kommandoer: Lær hunden din grunnleggende lydighetskommandoer som “sitt”, “ligg” og “vent”. Dette gir deg muligheten til å gi hunden en instruksjon som erstatter hopping og biting.
 5. Grensesetting: Etablér klare grenser for hundens oppførsel. For eksempel, ikke belønn den med oppmerksomhet når den hopper. Vent til den er rolig før du gir den oppmerksomhet.
 6. Sosialisering og trening: Sørg for at hunden din er godt sosialisert og får tilstrekkelig trening og mental stimulering. Dette kan bidra til å redusere overskuddsenergi og uønsket atferd.
 7. Søk profesjonell hjelp: Hvis hopping og biting vedvarer eller er alvorlig, kan det være lurt å søke råd fra en profesjonell hundetrener eller en veterinær som kan tilby skreddersydd veiledning.
 8. Konsekvens og tålmodighet: Vær konsekvent i håndteringen av hopping og biting. Endring tar tid, så vær tålmodig og arbeid kontinuerlig med hundens atferd.

Ved å ta konsistente og positive skritt for å håndtere hopping og biting, kan du hjelpe hunden din å forstå ønsket oppførsel og trives bedre i ulike situasjoner.

Relatert: Hund biter uten forvarsel

Mulige årsaker til at hund hopper og biter

Her er noen mulige grunner:

 1. Lek: Mange hunder hopper og biter under lek. Dette er en naturlig atferd der hunder etterligner den måten de ville samhandlet med artsfrender i naturen. Leken kan være en måte for dem å uttrykke glede og interagere med deg eller andre hunder.
 2. Begeistring eller overstimulering: Når hunder blir veldig glade eller overstimulerte, kan de hoppe opp og bite som en reaksjon på følelsene sine. Dette kan skje når du kommer hjem etter en stund eller når de blir utsatt for spennende situasjoner.
 3. Oppmerksomhetssøking: Noen ganger kan hunder hoppe og bite for å få oppmerksomheten din. Dette kan være deres måte å signalisere at de vil interagere med deg eller ha din oppmerksomhet.
 4. Mangel på trening og oppdragelse: Hvis en hund ikke har blitt trent ordentlig eller har fått dårlig oppdragelse, kan den utvikle uønsket atferd som hopping og biting. Det er viktig å trene hunden din riktig og lære den hensiktsmessige måter å samhandle med mennesker på.
 5. Stress eller angst: Noen ganger kan hunder hoppe og bite som en reaksjon på stress eller angst. Dette kan være et tegn på at hunden føler seg ukomfortabel i visse situasjoner.

For å håndtere dette, er det viktig å trene hunden din riktig og gi den klare signaler om ønsket atferd. Positiv forsterkning, som å belønne hunden når den oppfører seg riktig, kan være en effektiv tilnærming. Hvis hunden din viser vedvarende uønsket atferd, kan det også være lurt å konsultere en profesjonell hundetrener eller veterinær for råd og veiledning.

Relatert: Når valpen biter og knurrer

Lek

Lek er en av de vanligste årsakene til at hunder hopper og biter. Leken er en naturlig adferd for hunder, og det er viktig å forstå hvordan de kommuniserer og samhandler gjennom lek. Når hunder leker, etterligner de ofte oppførselen de ville hatt med artsfrender i naturen. Her er noen aspekter ved hundeatferd knyttet til lek:

 1. Biting: Hunder bruker ofte bitt under lek for å simulere jakt eller kamp. Dette er en måte for dem å praktisere ferdigheter, og det er vanligvis ikke ment å være aggressivt. Hvis bittene er forsiktige og kontrollerte, er det sannsynligvis en del av leken.
 2. Hoppe: Hopping kan også være en del av leken. Hunder hopper ofte rundt hverandre for å etterligne bevegelser i en lekende kamp eller for å demonstrere entusiasme og glede.
 3. Veksling av roller: Under lek veksler hunder ofte mellom å være den som forfølger og den som blir forfulgt. Dette skaper en dynamisk og morsom lek, der begge hundene er aktive deltakere.
 4. Oppmuntring til lek: Hunder kan hoppe på deg eller bite deg forsiktig for å oppmuntre deg til å delta i leken med dem. Dette er deres måte å invitere deg til å være en del av samspillet.

Det er viktig å merke seg at selv om leken kan innebære biting og hopping, er det viktig å lære hunden din grensene for akseptabel atferd. Hvis hunden din biter eller hopper på en måte som er for intens eller ubehagelig, er det nødvendig å trene den til å endre adferd og respektere menneskers komfortsoner.

Positiv forsterkning og konsistent trening kan hjelpe deg med å forme hundens atferd slik at den kan nyte lek på en måte som er hyggelig for både deg og hunden din.

Relatert: Hvilken hunderase biter mest i Norge

Begeistring eller overstimulering

Hunder kan hoppe og bite når de er begeistret eller overstimulert. Dette er en naturlig reaksjon på sterke følelser, og det er viktig å forstå hvordan du kan håndtere dette atferdsmønsteret på en positiv måte. Her er noen detaljer om hvorfor hunder kan hoppe og bite når de er begeistret eller overstimulert:

 1. Uttrykke glede: Når hunder blir veldig glade, for eksempel når du kommer hjem etter en stund eller når de ser noen de liker, kan de hoppe opp og bite som en måte å uttrykke sin entusiasme på. Dette er vanlig hos valper og unge hunder spesielt.
 2. Utløse energi: Overstimulerte hunder kan ha mye ekstra energi som de trenger å få ut. Hopping og biting kan være en form for fysisk utløsning av denne energien.
 3. Manglende impulskontroll: Noen hunder har lav impulskontroll, spesielt når de er veldig begeistret. Dette betyr at de kan handle impulsivt uten å tenke på konsekvensene av atferden deres.
 4. Mangel på trening: Hvis hunden ikke har blitt trent til å håndtere begeistring på en hensiktsmessig måte, kan hopping og biting være den eneste måten de vet hvordan de skal uttrykke seg.

For å håndtere hopping og biting på grunn av begeistring eller overstimulering, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Tren på impulskontroll: Lær hunden din kommandoer som “sitt” eller “vent” og belønn den når den utfører disse kommandoene i situasjoner der den vanligvis ville hoppe eller bite.
 • Avledning: Gi hunden en leke eller en tyggepinne når du ser at den begynner å bli for begeistret. Dette kan hjelpe den med å fokusere på noe annet enn å hoppe og bite.
 • Ignorer uønsket atferd: Hvis hunden din hopper eller biter når den er begeistret, kan du ignorere den til den roer seg ned. Når den er rolig, kan du belønne den for å være rolig.
 • Regelmessig mosjon: Sørg for at hunden din får tilstrekkelig mosjon og mental stimulering, slik at den ikke har så mye overskuddsenergi å utløse.

Husk at konsistens i treningen og positiv forsterkning er nøkkelen til å hjelpe hunden din med å håndtere begeistring og overstimulering på en mer hensiktsmessig måte.

Relatert: Hvorfor napper hunden

Oppmerksomhetssøking

Oppmerksomhetssøking er en annen mulig årsak til at hunder hopper og biter. Hunder er sosiale skapninger som søker interaksjon og oppmerksomhet fra mennesker og andre hunder. Hopping og biting kan være måter for dem å få oppmerksomheten de ønsker. Her er noen detaljer om hvordan oppmerksomhetssøking kan føre til hopping og biting:

 1. Ønske om interaksjon: Hunder kan hoppe opp og bite fordi de ønsker å engasjere seg med deg eller andre mennesker. Dette kan være deres måte å signalisere at de vil leke, kose eller ha generell oppmerksomhet.
 2. Tidligere belønning: Hvis hunden har fått oppmerksomhet tidligere når den har hoppet eller bitt, kan den ha lært at denne atferden gir resultater. Dette kan oppmuntre den til å gjenta atferden for å oppnå ønsket reaksjon.
 3. Mangel på alternativer: Hvis hunden din ikke har lært alternative måter å be om oppmerksomhet på, kan hopping og biting være det den har funnet ut fungerer best for å få deg til å legge merke til den.

For å håndtere hopping og biting på grunn av oppmerksomhetssøking, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Ignorere uønsket atferd: Hvis hunden din hopper eller biter for å få oppmerksomhet, kan du prøve å ignorere den helt til den roer seg ned. Gi oppmerksomhet når den er rolig og oppfører seg på en mer ønsket måte.
 • Belønn ønsket atferd: Når hunden din viser ønsket atferd, for eksempel å sitte eller ligge rolig, belønn den med oppmerksomhet, ros eller en godbit. Dette hjelper hunden med å forstå hvilken atferd som blir verdsatt.
 • Lær alternative kommandoer: Lær hunden din alternative måter å be om oppmerksomhet på, for eksempel å sitte eller gi en “high five”. Belønn den når den utfører disse kommandoene.
 • Tren impulskontroll: Lær hunden din å vente på kommando før den får oppmerksomhet. Dette kan hjelpe den med å forstå at hopping og biting ikke er en effektiv måte å få det den vil ha.

Husk at det er viktig å være tålmodig og konsistent når du trener hunden din. Gjennom positiv forsterkning og tydelig kommunikasjon kan du hjelpe hunden din med å utvikle mer hensiktsmessige måter å søke oppmerksomhet på.

Mangel på trening og oppdragelse

Mangel på trening og oppdragelse kan være en viktig årsak til at hunder hopper og biter. Hunder trenger klare retningslinjer, grenser og opplæring for å forstå hvordan de skal oppføre seg i ulike situasjoner. Her er noen grunner til at mangel på trening og oppdragelse kan føre til hopping og biting:

 1. Manglende forståelse av akseptabel atferd: Uten tilstrekkelig trening og oppdragelse kan en hund ikke forstå hva som er ønsket oppførsel og hva som ikke er det. Dette kan føre til at den utvikler uønsket atferd som hopping og biting.
 2. Usikkerhet og stress: Uopplærte hunder kan føle seg usikre og stresset i ukjente eller utfordrende situasjoner. Dette kan manifestere seg som hopping og biting som en forsvarsmekanisme eller en måte å takle sin usikkerhet på.
 3. Mangel på impulskontroll: Hunder som ikke har blitt trent i impulskontroll kan handle uten å tenke gjennom konsekvensene av atferden sin. Dette kan føre til at de hopper og biter uten å vurdere om det er passende.
 4. Behov for mental og fysisk stimulering: Hunder som ikke får tilstrekkelig fysisk mosjon og mental stimulering kan utvikle overskuddsenergi som må utløses på en eller annen måte, inkludert gjennom hopping og biting.

For å håndtere hopping og biting som følge av mangel på trening og oppdragelse, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Start grunnleggende opplæring: Begynn med grunnleggende lydighetskommandoer som “sitt”, “ligg”, “stå” og “vent”. Dette gir hunden en struktur og lærer den hvordan den skal oppføre seg.
 • Grensesetting: Etablér klare grenser for hundens oppførsel. For eksempel, ikke belønn hunden når den hopper opp for å hilse på deg. Vent til den er rolig før du gir den oppmerksomhet.
 • Impulskontrolltrening: Trene hunden på kommandoer som krever impulskontroll, for eksempel å vente på din tillatelse før den går gjennom dører eller får mat.
 • Fysisk og mental aktivitet: Gi hunden tilstrekkelig mosjon og mentale utfordringer gjennom lek, turer, hjernetrimspill og annen aktivitet.
 • Positiv forsterkning: Belønn ønsket atferd med ros, kjærlighet og godbiter. Dette hjelper hunden med å forstå hva som forventes av den.

Gjennom konsekvent opplæring og oppdragelse kan du hjelpe hunden din med å forstå hvordan den skal oppføre seg i ulike situasjoner og redusere hopping og biting som følge av mangel på trening.

Stress eller angst

Stress eller angst kan også være en årsak til at hunder hopper og biter. Når hunder føler seg stresset eller engstelige, kan de vise atferd som hopping og biting som en måte å takle eller uttrykke disse følelsene på. Her er noen grunner til at stress eller angst kan føre til hopping og biting:

 1. Usikkerhet: Hunder som føler seg usikre i nye eller ukjente situasjoner, kan hoppe eller bite som en reaksjon på sin usikkerhet. Dette kan være en måte for dem å håndtere usikkerhet og prøve å kontrollere situasjonen.
 2. Sosialt press: Noen hunder kan hoppe eller bite når de føler seg presset til å samhandle med mennesker eller andre hunder. Dette kan skje hvis de ikke har den nødvendige sosiale kompetansen eller har hatt negative erfaringer tidligere.
 3. Separasjonsangst: Hunder med separasjonsangst kan vise uønsket atferd som hopping og biting når de blir forlatt alene eller når de tror eieren er på vei til å forlate.
 4. Mangel på mestringsstrategier: Stress kan føre til at hunder ikke klarer å håndtere situasjonen på en adaptiv måte. Hopping og biting kan være deres måte å prøve å takle stress på.

For å håndtere hopping og biting på grunn av stress eller angst, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Skape en trygg miljø: Gi hunden din et trygt og komfortabelt miljø der den kan føle seg avslappet og mindre stresset.
 • Gradvis eksponering: Hvis hunden din reagerer med hopping og biting i visse situasjoner, introduser den gradvis for de utløsende faktorene i kontrollerte omgivelser for å hjelpe den med å takle stresset.
 • Bruk positiv forsterkning: Belønn ønsket rolig atferd med ros og belønninger. Dette kan hjelpe hunden din å assosiere positive ting med å være rolig.
 • Konsulter en profesjonell: Hvis hundens stress eller angstnivå er betydelig, kan det være lurt å søke råd fra en veterinær eller en profesjonell hundetrener som kan hjelpe deg med å utvikle en tilpasset tilnærming for å redusere stresset.

Ved å forstå hundens følelser og behov, kan du hjelpe den med å håndtere stress og angst på en mer hensiktsmessig måte og dermed redusere uønsket atferd som hopping og biting.

Hva skal man gjøre når hunden biter?

undebiting er en alvorlig sak som bør håndteres med forsiktighet og omsorg. Hvis en hund biter, er det viktig å prioritere sikkerheten til alle involverte, inkludert deg selv, andre mennesker og eventuelle andre dyr. Her er trinnene du bør vurdere å følge hvis en hund biter:

 1. Sikre situasjonen: Hvis hunden biter noen, må du først sørge for at alle er trygge. Fjern deg selv, offeret og eventuelle andre personer eller dyr fra hunden for å forhindre ytterligere skade.
 2. Vurdere skaden: Hvis noen har blitt bitt, vurder omfanget av skadene. Mindre bitt kan kreve førstehjelp for å rense såret og redusere risikoen for infeksjon. Alvorlige bitt kan kreve umiddelbar medisinsk behandling.
 3. Rolleforståelse: Forsøk å forstå hvorfor hunden bet. Biting kan være et resultat av frykt, smerte, territorialitet, beskyttelse av ressurser, stress eller annen utløsende årsak. Å forstå årsaken kan hjelpe deg med å håndtere situasjonen på en mer hensiktsmessig måte.
 4. Kontrollere situasjonen: Berolig hunden og sørg for at den er i en trygg situasjon. Fjern eventuelle utløsende faktorer eller stressorer som kan ha bidratt til bitingen.
 5. Hjelp til med å berolige hunden: Hvis hunden er stresset eller engstelig, hjelp den med å roe seg ned. Gi den en rolig plass å trekke seg tilbake til, og unngå å konfrontere den med aggressivitet.
 6. Søk profesjonell hjelp: Hvis hunden din har bitt noen alvorlig eller har en tendens til å vise aggressivitet, bør du søke profesjonell hjelp. En veterinær eller en erfaren hundetrener kan hjelpe deg med å evaluere hundens atferd og utvikle en plan for å håndtere problemet.
 7. Trene og oppdra hunden: Uansett årsak til bitingen, er det viktig å trene og oppdra hunden din på en positiv måte. Grunnleggende lydighetskommandoer, impulskontroll og sosialisering kan bidra til å forebygge uønsket atferd.
 8. Vurdere ressurser og situasjon: Vurder om hunden har nok fysisk og mental stimulering, tilstrekkelig trening, og om det er noe i omgivelsene som kan ha utløst atferden.

Husk at når det gjelder alvorlig eller gjentatt biting, kan det være nødvendig med profesjonell hjelp. Aggressiv atferd kan være kompleks og kreve spesialisert rådgivning for å sikre en trygg og positiv endring i hundens oppførsel.

Skal vi avlive hunder som biter?

Beslutningen om å avlive en hund som biter er en kompleks og alvorlig avgjørelse som bør tas med grundig omtanke og etter å ha vurdert alle relevante faktorer. Her er noen faktorer å vurdere når man står overfor spørsmålet om å avlive en hund som biter:

 1. Sikkerhet: Den viktigste bekymringen er sikkerheten til mennesker og andre dyr. Hvis en hund har bitt alvorlig og har vist aggressivitet som utgjør en reell trussel, kan det være nødvendig å vurdere om den kan rehabiliteres og bli trygg i fremtidige situasjoner.
 2. Årsak til biting: Det er viktig å forstå hvorfor hunden biter. Hunder kan bite av frykt, smerte, stress, beskyttelse av ressurser eller territorialitet. Hvis årsaken kan identifiseres og behandles, kan det være mulig å jobbe med hunden for å endre atferden.
 3. Historikk og gjentakelse: Hvis hunden har en historie med gjentatt aggressiv atferd og biting, kan det være en indikasjon på et dyptgående problem. Gjentatt aggresjon øker risikoen for fremtidige farlige episoder.
 4. Profesjonell rådgivning: Hvis hunden din har vist alvorlig aggresjon, er det kritisk å konsultere en erfaren veterinær eller en atferdsspesialist. Disse profesjonelle kan vurdere hundens atferd, historikk og situasjon for å gi råd om hva som er det mest hensiktsmessige for hundens fremtid.
 5. Alternativer til avliving: I noen tilfeller kan hunder med aggressiv atferd ha muligheter for rehabilitering gjennom intensiv trening og profesjonell veiledning. Men det er viktig å forstå at ikke alle hunder kan endre atferd tilstrekkelig for å være trygge.
 6. Egen evne til å håndtere situasjonen: Det er viktig å være realistisk om ens egen kapasitet til å håndtere en hund med alvorlig aggresjon. Hvis du ikke har erfaringen, ressursene eller ferdighetene som kreves for å håndtere situasjonen trygt, kan det være nødvendig å vurdere andre alternativer.
 7. Etisk overveielse: Å avlive en hund er en dypt etisk avgjørelse. Det er viktig å veie hundens livskvalitet, potensialet for endring og risikoen for skade mot beslutningen om å avlive.

Det er ingen enkel svar på dette spørsmålet, og beslutningen om å avlive en hund som biter bør tas i samråd med profesjonelle som har erfaring med hundeadferd og velvære. Hvis en hund anses som en fare for sikkerheten til mennesker eller andre dyr, bør alle alternativer vurderes nøye før en endelig beslutning tas.

Referanser

Om forfatteren