Gammel katt tisser inne

Hvis en gammel katt plutselig begynner å tisse inne, kan det være flere årsaker til dette atferden. Lær mer om årsaker til at gammel katt tisser inne.

Årsaker til at gammel katt tisser inne

Noen mulige årsaker inkluderer:

 1. Helseproblemer: Eldre katter kan utvikle helseproblemer som urinveisinfeksjoner, nyreproblemer eller diabetes, som kan påvirke deres evne til å kontrollere blæren. Det er viktig å få katten din sjekket av en veterinær for å utelukke eller behandle eventuelle helseproblemer.
 2. Urinveisproblemer: Noen katter kan utvikle urinveisproblemer som forårsaker smerte eller ubehag når de går på do. Dette kan føre til at de forbinder kattedoen med smerte og derfor unngår den.
 3. Stress og endringer: Eldre katter kan bli påvirket av endringer i hjemmemiljøet, som nye familiemedlemmer, flytting eller omorganisering av møbler. Stress kan føre til at katter tisser på uregelmessige steder.
 4. Territorial atferd: Eldre katter kan begynne å tisse inne som en form for territoriemarkering, spesielt hvis det er andre dyr i husstanden.
 5. Dårlig syn eller bevegelsesproblemer: Eldre katter kan oppleve synsproblemer eller fysiske begrensninger som gjør det vanskelig for dem å nå kattedoen i tide.
 6. Fysiske begrensninger: Eldre katter med fysiske begrensninger, som leddgikt, kan ha problemer med å komme seg til kattedoen i tide.
 7. Aldersrelaterte endringer: Eldre katter kan oppleve fysiske og kognitive endringer som påvirker deres evne til å huske hvor kattedoen er eller kontrollere blæren.
 8. Demens: Katter kan også utvikle demens i eldre alder, kjent som kattens kognitiv dysfunksjonssyndrom. Dette kan påvirke deres atferd, inkludert toalettvanene.

For å håndtere situasjonen, anbefales det å:

 • Få katten undersøkt av en veterinær for å utelukke helseproblemer.
 • Sørge for at kattedoen er ren og tiltalende for katten.
 • Plassere flere kattedoer rundt i huset.
 • Holde rutinene stabile og minimere stressfaktorer.
 • Bruke feliway-utskiller (feromon-tilskudd) for å redusere stress.
 • Prøve å gi katten ekstra oppmerksomhet og kjærlighet.

Hvis problemet vedvarer, kan det være lurt å konsultere en veterinær eller en profesjonell katteatferdsspesialist for mer skreddersydde råd.

Helseproblemer

Helseproblemer er en viktig årsak til at en gammel katt kan begynne å tisse inne. Eldre katter er mer utsatt for visse helseproblemer som kan påvirke deres evne til å kontrollere blæren og toalettvanene. Her er noen helseproblemer som kan føre til urinering inne:

 1. Urinveisinfeksjoner: Eldre katter kan være mer utsatt for urinveisinfeksjoner, som kan føre til smerte og irritasjon ved urinering. Dette kan få katten til å unngå kattedoen.
 2. Nyresykdom: Nyreproblemer kan føre til økt drikking og hyppigere urinering. Eldre katter med nyresykdom kan ha vanskeligheter med å holde seg til kattedoen.
 3. Diabetes: Diabetes kan føre til økt tørste og hyppigere urinering. Katten kan ha problemer med å nå kattedoen i tide.
 4. Hyperthyroidisme: Dette er en tilstand der skjoldbruskkjertelen produserer for mye hormon. Det kan føre til økt appetitt, økt drikking og hyppigere urinering.
 5. Blærestein eller krystaller: Eldre katter kan utvikle blærestein eller krystaller som kan forårsake smerte ved urinering og føre til at de unngår kattedoen.
 6. Inkontinens: Eldre katter kan oppleve svekket blærekontroll på grunn av alderen, noe som kan føre til ufrivillig urinlekkasje.
 7. Smerter eller ubehag: Generelle smerter eller ubehag på grunn av leddgikt eller andre helseproblemer kan påvirke kattens evne til å bevege seg til kattedoen i tide.
 8. Tumor eller svulst: Noen ganger kan svulster eller tumorer i bukområdet påvirke blærens funksjon og føre til endrede toalettvaner.

Hvis du mistenker at helseproblemer kan være årsaken til at den gamle katten din tisser inne, er det viktig å få den undersøkt av en veterinær så snart som mulig. Veterinæren kan diagnostisere eventuelle helseproblemer og foreskrive riktig behandling for å forbedre kattens helse og atferd.

Urinveisproblemer

Urinveisproblemer er en vanlig årsak til at en gammel katt kan begynne å tisse inne. Eldre katter er mer utsatt for ulike urinveisproblemer som kan påvirke deres toalettvaner og føre til urinering inne. Her er noen urinveisproblemer som kan spille en rolle:

 1. Krystaller eller steiner: Eldre katter kan utvikle urinveiskrystaller eller steiner som kan forårsake smerte og irritasjon ved urinering. Dette ubehaget kan føre til at katten søker andre steder å tisse.
 2. Urinveisblokkering: Dette er en alvorlig tilstand der urinveiene blir blokkert, vanligvis av krystaller eller steiner. Det kan føre til at katten ikke klarer å urinere normalt, og noen ganger tisser den små mengder urin på uregelmessige steder.
 3. Urinveisbetennelse: Betennelse i urinveiene kan føre til smerte og ubehag ved urinering. Katten kan assosiere denne smerten med kattedoen og begynne å unngå den.
 4. Feline Lower Urinary Tract Disease (FLUTD): Dette er en samlebetegnelse for forskjellige lidelser som påvirker nedre urinveier hos katter. Det kan inkludere betennelse, krystaller, steiner og andre uregelmessigheter som kan føre til atferdsendringer, inkludert urinering inne.
 5. Urinlekkasje: Eldre katter kan oppleve svekket blærekontroll, spesielt når de sover. Dette kan føre til ufrivillig urinlekkasje mens de hviler eller sover, inkludert når de ligger inne.
 6. Svulster eller polypper: Unormale vekster i urinveiene kan føre til urinering inne, spesielt hvis de forårsaker smerte eller ubehag.
 7. Stress eller angst: Selv om dette ikke er en direkte urinveisproblem, kan stress eller angst påvirke kattens atferd og toalettvaner. Eldre katter kan reagere på endringer i miljøet eller rutinene ved å tisse inne.

Hvis du mistenker at urinveisproblemer kan være årsaken til at den gamle katten din tisser inne, bør du konsultere en veterinær så snart som mulig. En veterinær kan gjennomføre relevante tester for å diagnostisere problemet og anbefale riktig behandling for å forbedre kattens urinveisfunksjon og atferd.

Stress og endringer

Stress og endringer i miljøet kan absolutt være en årsak til at en gammel katt begynner å tisse inne. Eldre katter kan være spesielt sensitive for endringer i rutiner, omgivelser og sosiale dynamikker. Stress kan påvirke deres atferd, inkludert toalettvanene. Her er noen måter stress og endringer kan påvirke katten:

 1. Ny familie eller dyr: Innføring av nye familiemedlemmer, mennesker eller dyr, kan forårsake stress og føre til at katten tisser inne. Dette kan være spesielt relevant hvis den gamle katten ikke er vant til andre dyr eller hvis det er et ungt kjæledyr som er veldig aktivt.
 2. Flytting: En endring av bolig eller omgivelser kan være ekstremt stressende for katter. De kan føle seg usikre i det nye miljøet og reagere ved å tisse inne.
 3. Endringer i rutiner: Eldre katter kan være vant til faste rutiner, og selv små endringer i matfôringstider, leketid eller omsorg kan forårsake stress og atferdsendringer.
 4. Byggeprosjekter eller omorganisering: Støy og uro forårsaket av byggeprosjekter eller omorganisering av møbler kan forstyrre katten og føre til at den søker andre steder å tisse.
 5. Mangel på personlig rom: Eldre katter kan verdsette sitt personlige rom, og hvis de ikke har et stille og privat sted å gå på do, kan de begynne å tisse inne som en reaksjon på dette.
 6. Separasjonsangst: Eldre katter kan utvikle separasjonsangst når eieren er borte i lengre perioder, og dette kan føre til at de urinerer inne som en form for trøst eller markering.
 7. Fremmed lukt eller rengjøringsmidler: Sterke lukter fra rengjøringsmidler, parfyme eller andre stoffer i hjemmet kan være stressende for katter og få dem til å unngå kattedoen.

For å minimere stress og håndtere endringer på en måte som reduserer sannsynligheten for at katten din tisser inne, kan du prøve følgende:

 • Introduser endringer gradvis.
 • Gi katten sitt eget personlige område.
 • Hold rutiner så stabile som mulig.
 • Skaff ekstra kattedoer, spesielt i store hus.
 • Bruk beroligende feromoner som Feliway.
 • Gi katten nok oppmerksomhet og omsorg.

Hvis stress og atferdsendringer vedvarer, kan en dyktig katteatferdsspesialist eller veterinær hjelpe deg med å finne passende løsninger.

Territorial atferd

Territorial atferd kan også være en årsak til at en gammel katt begynner å tisse inne. Selv om territorial atferd vanligvis er mer assosiert med unge katter, kan eldre katter også vise slike tegn på grunn av endringer i hjemmet eller kattens sosiale dynamikk. Her er noen måter territorial atferd kan påvirke kattens urinering:

 1. Konflikt med andre dyr: Eldre katter kan bli mer territoriale når det er andre dyr i husstanden. Dette kan føre til urinmerking inne i et forsøk på å markere sitt territorium eller etablere dominans.
 2. Ny katt eller dyr: Introduksjonen av en ny katt eller annet dyr i hjemmet kan utløse territorial atferd. Den gamle katten kan reagere ved å markere sitt territorium med urinering inne.
 3. Utendørs katter eller ville dyr: Lukten av andre katter eller ville dyr utenfor hjemmet kan utløse territorial atferd hos eldre katter, som kan begynne å tisse inne for å overmarkere.
 4. Sosiale endringer: Eldre katter kan oppleve endringer i familiestruktur eller dynamikk, som dødsfall eller flytting av familiemedlemmer. Dette kan føre til atferdsendringer, inkludert territoriell urinering.
 5. Mangel på tilgang til uteområder: Eldre katter som tidligere hadde tilgang til uteområder, kan begynne å tisse inne som en måte å opprettholde sitt territorium og markere sitt område.

Hvis du mistenker at territorial atferd kan være årsaken til at den gamle katten din tisser inne, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Gi hver katt sitt eget personlige område.
 • Gi nok ressurser som mat, vann og kattedoer for å unngå konkurranse.
 • Gi positiv forsterkning når katten bruker kattedoen riktig.
 • Kastrering eller sterilisering kan redusere territoriell atferd.
 • Bruk Feliway-feromoner for å berolige katten og redusere stress.

Hvis problemet vedvarer, kan en veterinær eller en katteatferdsspesialist hjelpe deg med å utvikle en tilpasset plan for å håndtere territorial atferd og urinering inne.

Dårlig syn eller bevegelsesproblemer

Dårlig syn eller bevegelsesproblemer kan absolutt være årsaker til at en gammel katt begynner å tisse inne. Eldre katter kan utvikle aldersrelaterte helseproblemer som påvirker deres evne til å bevege seg og navigere rundt i hjemmet. Dette kan føre til at de har vanskeligheter med å komme seg til kattedoen i tide. Her er noen måter dårlig syn eller bevegelsesproblemer kan påvirke kattens toalettvaner:

 1. Leddgikt: Eldre katter kan utvikle leddgikt som kan forårsake smerte og stivhet i bevegelsen. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å klatre inn i eller ut av kattedoen.
 2. Dårlig syn: Eldre katter kan oppleve synsproblemer som kan gjøre det vanskelig for dem å finne kattedoen eller bedømme avstanden til den. Dette kan føre til at de tisser inne.
 3. Fysiske begrensninger: Generell svekkelse og fysiske begrensninger på grunn av alderen kan gjøre det vanskelig for katten å bevege seg raskt eller komfortabelt til kattedoen.
 4. Høy kattedo: En kattedo som er for høy kan være vanskelig for en eldre katt å komme inn i. Dette kan føre til at de søker andre steder å tisse.
 5. Liten kattedo: På samme måte kan en liten kattedo være vanskelig for en større eldre katt å komme inn i og bruke komfortabelt.

Hvis du mistenker at dårlig syn eller bevegelsesproblemer kan være årsaken til at den gamle katten din tisser inne, kan du prøve følgende tiltak:

 • Plasser kattedoen på et tilgjengelig sted uten hindringer.
 • Velg en kattedo med lav inngang for å lette tilgangen.
 • Prøv å bruke en større kattedo for komfort.
 • Hold kattedoen ren og tiltalende.
 • Plasser flere kattedoer rundt i huset.
 • Gi katten ekstra oppmerksomhet og omsorg.

Hvis problemet vedvarer, kan en veterinær eller en dyreoppførselsfagperson hjelpe deg med å finne tilpassede løsninger for å imøtekomme kattens behov.

Fysiske begrensninger

Fysiske begrensninger som følge av alderdom eller helseproblemer kan definitivt være en årsak til at en gammel katt begynner å tisse inne. Eldre katter kan oppleve svekkede muskler, leddsmerter eller andre helseutfordringer som påvirker deres evne til å bevege seg, komme seg til kattedoen i tide eller opprettholde blærekontrollen. Her er noen måter fysiske begrensninger kan påvirke kattens toalettvaner:

 1. Leddgikt: Eldre katter kan lide av leddgikt, en vanlig tilstand som kan føre til stivhet, smerte og redusert bevegelsesevne. Dette kan gjøre det vanskelig for dem å komme seg til kattedoen.
 2. Muskelsvekkelse: Alderdom kan føre til generell muskelsvekkelse, inkludert musklene som brukes for å gå til kattedoen. Dette kan påvirke kattens evne til å nå destinasjonen i tide.
 3. Svekket balanse: Eldre katter kan oppleve redusert balanse og koordinasjon, noe som kan gjøre det vanskelig for dem å balansere i en høy kattedo eller navigere i trange områder.
 4. Svekket blærekontroll: Aldersrelaterte endringer i blæremuskulaturen kan føre til svekket blærekontroll, noe som kan resultere i ufrivillig urinering inne.
 5. Dårlig syn: Eldre katter kan oppleve synsproblemer som kan gjøre det vanskelig for dem å finne kattedoen i tide eller identifisere riktig sted å urinere.

For å håndtere fysiske begrensninger som kan påvirke kattens toalettvaner, kan du prøve følgende:

 • Velg en kattedo med lav inngang for å lette tilgangen.
 • Plasser kattedoen i et område uten hindringer.
 • Unngå høye eller smale kattedoer som kan være vanskelige å komme inn i.
 • Gi katten ekstra tid til å nå kattedoen, spesielt om morgenen eller etter hvileperioder.
 • Gi katten kosttilskudd eller medisiner som kan lindre leddsmerter.

Hvis problemet vedvarer, bør du rådføre deg med en veterinær for å vurdere kattens helse og behov, og for å diskutere eventuelle tilpasninger som kan gjøres for å hjelpe katten med toalettbehovene.

Aldersrelaterte endringer

Aldersrelaterte endringer kan definitivt være en årsak til at en gammel katt begynner å tisse inne. Eldre katter kan oppleve en rekke fysiske og atferdsmessige endringer som kan påvirke deres toalettvaner. Disse endringene kan være resultatet av naturlige aldersrelaterte prosesser. Her er noen måter aldersrelaterte endringer kan påvirke kattens toalettvaner:

 1. Svekket blærekontroll: Eldre katter kan oppleve svekket blærekontroll på grunn av aldersrelaterte endringer i blæremuskulaturen. Dette kan føre til urinering inne eller ufrivillig urinlekkasje.
 2. Økt hyppighet: Eldre katter kan utvikle hyppigere toalettbehov på grunn av nedsatt evne til å holde på urinen i lengre perioder.
 3. Mindre kapasitet: Eldre katter kan oppleve redusert kapasitet i blæren, noe som betyr at de må tisse oftere, selv om mengden urin er mindre.
 4. Endret vanntilførsel: Eldre katter kan drikke mer eller mindre vann på grunn av aldersrelaterte faktorer, som kan påvirke hyppigheten av toalettbesøkene.
 5. Nedsatt mobilitet: Alderdom kan føre til nedsatt mobilitet, stivhet og leddsmerter som kan gjøre det vanskelig for katten å komme seg til kattedoen i tide.
 6. Endret kognitiv funksjon: Eldre katter kan oppleve endringer i kognitiv funksjon, som kan påvirke deres evne til å huske hvor kattedoen er eller opprettholde tidligere etablerte vaner.

For å håndtere aldersrelaterte endringer som påvirker kattens toalettvaner, kan du vurdere følgende:

 • Gi katten hyppigere tilgang til kattedoen.
 • Plasser flere kattedoer rundt i huset.
 • Velg en kattedo med lav inngang for å lette tilgangen.
 • Gi katten tilstrekkelig oppmerksomhet og omsorg.
 • Hold rutiner så stabile som mulig.

Hvis problemet vedvarer, er det viktig å konsultere en veterinær for en vurdering av kattens helse og atferd, og for å utarbeide en tilpasset plan for å håndtere eventuelle aldersrelaterte utfordringer.

Demens

Demens, også kjent som kattens kognitiv dysfunksjonssyndrom (CDS), er en annen årsak til at en gammel katt kan begynne å tisse inne. Demens er en tilstand som ligner på Alzheimers sykdom hos mennesker, og den kan påvirke kattens mentale funksjoner, inkludert hukommelse, orientering og atferd. Her er noen måter demens kan påvirke kattens toalettvaner:

 1. Forvirring: Eldre katter med demens kan bli forvirret om hvor de er eller hvor kattedoen er plassert. Dette kan føre til urinering inne i stedet for å bruke kattedoen.
 2. Endrede vaner: Demens kan føre til endrede atferdsvaner. Katten kan glemme tidspunktene for toalettbesøkene eller glemme hvordan man bruker kattedoen.
 3. Ufrivillig urinering: Noen ganger kan katter med demens oppleve ufrivillig urinlekkasje på grunn av svekket blærekontroll eller nedsatt evne til å gjenkjenne når de trenger å tisse.
 4. Uvanlig stedvalg: Katter med demens kan velge uvanlige steder å urinere, kanskje basert på en vag forståelse av at de trenger å gå på do, men uten å kunne finne kattedoen.
 5. Endret hygiene: Eldre katter med demens kan også oppleve endringer i deres evne til å opprettholde personlig hygiene, inkludert å bruke kattedoen som de pleide.

Hvis du mistenker at demens kan være årsaken til at den gamle katten din tisser inne, kan du vurdere følgende tiltak:

 • Opprett en stabil rutine for toalettbesøk.
 • Plasser kattedoen i et tydelig og lett tilgjengelig område.
 • Unngå endringer i hjemmemiljøet.
 • Gi katten ekstra tilsyn og omsorg.
 • Snakk med en veterinær om eventuelle medisinske eller atferdsmessige tilnærminger som kan hjelpe.

En veterinær med erfaring i atferdsproblemer og demens hos katter kan gi deg råd om hvordan du best kan håndtere denne situasjonen og forbedre kattens livskvalitet.

Referanser

Om forfatteren