Bli kvitt katter som driter

Å bli kvitt katter som driter kan være en utfordrende oppgave, men det finnes flere tiltak du kan prøve. Lær mer om hvordan du skal bli kvitt katter som driter ute.

Hva hjelper for å holder katter borte?

Det er flere metoder og midler som kan hjelpe med å holde katter borte fra visse områder. Her er noen effektive måter å avskrekke katter:

 1. Avskrekkende dufter: Bruk avskrekkende dufter som sitron, peppermynte, eukalyptus eller appelsin rundt området der du ikke ønsker katter. Katter har en sterk luktesans, og disse duftene kan være ubehagelige for dem.
 2. Vannspray: Bruk bevegelsesaktiverte vannsprayere eller manuell vannspray for å skremme bort katter når de prøver å komme inn i området.
 3. Repellenter: Bruk kommersielle kattavvisende midler som er spesielt formulert for å holde katter unna. Disse repellentene inneholder ofte naturlige ingredienser som katter finner ubehagelige.
 4. Avskrekkende urter: Plant avskrekkende urter som Coleus canina, citronella, ruta graveolens (Rue), rosmarin, sitronmelisse eller lavendel rundt området.
 5. Lukkede containere: Sørg for at søppelbøtter og containere er godt lukket for å hindre katter i å få tilgang til matrester eller avfall.
 6. Gjerder eller netting: Installer gjerder eller netting rundt området for å forhindre at katter kommer inn.
 7. Bevegelsessensorer: Monter bevegelsessensorer som utløser skremmende lyder eller lys når en katt kommer inn i området.
 8. Hold området rent: Fjern kattens avføring eller urin grundig og bruk luktfjerner for å unngå at katten markerer på samme sted igjen.
 9. Snakk med naboene: Hvis det er naboens katter som forårsaker problemet, kan du prøve å snakke med eierne og forklare situasjonen.

Husk at effektiviteten av disse metodene kan variere fra katt til katt, så det kan være nødvendig å prøve forskjellige tiltak eller kombinere dem for å oppnå best mulig resultat. Vær også oppmerksom på å bruke humane metoder som ikke skader kattene, men bare avskrekker dem fra å komme inn i de uønskede områdene.

Hvordan bli kvitt katter som driter

Det er viktig å huske at katter vanligvis ikke gjør dette for å være ute etter deg, men det kan være flere årsaker til at de markerer territoriet på denne måten, som for eksempel revirdefensiv atferd eller helseproblemer. Her er noen tips som kan hjelpe:

 1. Hold området rent: Fjern eventuelle avføring eller urinrester grundig, da lukten kan oppfordre katten til å markere på samme sted igjen.
 2. Bruk luktfjerner: Bruk en luktfjerner spesielt laget for å fjerne lukten av kattens urin og avføring. Unngå å bruke produkter som inneholder ammoniakk, da dette kan ligne på katteduft og oppmuntre til mer markering.
 3. Hindre tilgang: Forsøk å identifisere hvilken katt eller katter som forårsaker problemet. Når du vet hvilken katt som gjør det, kan du prøve å holde den unna området ved å installere gjerder eller hindre tilgang på andre måter.
 4. Bruk repellenter: Det finnes kommersielle kattavvisende midler som du kan prøve å bruke i området for å holde kattene unna.
 5. Plante avskrekkende urter: Noen planter og urter, som sitronmelisse, rosmarin og sitronbalsam, er kjent for å være naturlige kattavvisende midler.
 6. Vannspray: Hvis du ser en katt markere territoriet, kan du prøve å skremme den bort ved å bruke en vannspray.
 7. Snakk med naboene: Hvis det er naboens katter som forårsaker problemet, kan du prøve å snakke med eierne og forklare situasjonen. De kan ikke være klar over at katten deres gjør dette.
 8. Oppsøk veterinær: Hvis problemet fortsetter eller virker helsemessig relatert, bør du oppsøke en veterinær for å undersøke katten. Noen ganger kan helseproblemer føre til uønsket atferd.
 9. Vurdere å skaffe deg en katt selv: Det høres kanskje rart ut, men noen ganger kan å ha en egen katt forhindre at andre katter markerer territoriet ditt. En annen katt kan oppfattes som en inntrenger, og dette kan avskrekke andre katter fra å besøke ditt område.

Husk at det kan ta tid å endre kattens atferd, så vær tålmodig og konsekvent med de valgte tiltakene. Hvis ingen av tiltakene fungerer, kan det være lurt å kontakte en profesjonell atferdsekspert eller kattetrener for ytterligere hjelp.

Hold området rent

Å holde området rent er en viktig del av å håndtere problemet med katter som driter overalt ute. Når du oppdager kattens avføring eller urin, er det viktig å rengjøre det grundig for å fjerne lukt og spor som kan oppmuntre katten til å markere på samme sted igjen.

Her er noen tips for å rengjøre området grundig:

 1. Bruk engangshansker: Bruk engangshansker når du håndterer kattens avføring eller urin for å unngå direkte kontakt med det.
 2. Fjern faste rester: Først, bruk en plastpose eller papirhåndkle for å fjerne faste avfallsrester fra området.
 3. Vask med såpe og vann: Etter å ha fjernet faste rester, bruk en mild såpe og vann til å vaske det berørte området grundig. Unngå bruk av sterke kjemiske rengjøringsmidler, da katter er følsomme for sterke dufter.
 4. Bruk en luktfjerner: Etter rengjøring, bruk en luktfjerner spesielt utviklet for å nøytralisere lukt av kattens urin og avføring. Dette hjelper til med å forhindre at katten markerer det samme stedet igjen.
 5. Hold området tørt: Sørg for at området der katten har markert, er tørt etter rengjøring. Dette reduserer sjansene for at katten vil gjenoppdage stedet som en passende markør.
 6. Vask hendene grundig: Etter at du har håndtert kattens avføring eller urin og har fullført rengjøringsprosessen, vask hendene grundig med såpe og vann for å unngå bakteriespredning.

Ved å holde området rent og fjerne lukten av kattens avføring eller urin, kan du bidra til å redusere insentivet for katten til å markere territoriet på det samme stedet igjen. Husk også å være tålmodig og konsistent med rengjøringsrutinen, da det kan ta tid før kattens atferd endres.

Bruk luktfjerner

Bruk av luktfjerner er et viktig skritt for å håndtere problemet med katter som driter overalt ute. Luktfjernere er spesielt utviklet for å nøytralisere lukt av kattens urin og avføring, og de kan hjelpe til med å forhindre at katten markerer det samme stedet igjen.

Når du bruker luktfjernere, er det viktig å følge produsentens instruksjoner nøye. Her er noen generelle tips for å bruke luktfjernere på riktig måte:

 1. Rengjør området først: Fjern eventuelle faste avfallsrester og vask området grundig med såpe og vann før du bruker luktfjerneren. Dette bidrar til å forbedre effektiviteten av luktfjerneren.
 2. Test på et lite område: Før du bruker luktfjerneren på hele området, test den på et lite og skjult område for å sikre at den ikke forårsaker misfarging eller skade.
 3. Påfør rikelig med luktfjerner: Påfør luktfjerneren rikelig på det berørte området for å sikre at den kommer i kontakt med alle lukt- og bakterierester.
 4. La luktfjerneren virke: La luktfjerneren virke i henhold til produsentens instruksjoner. Dette gir den tid til å bryte ned luktstoffene og nøytralisere dem.
 5. Hold området tørt: Etter at luktfjerneren har virket, sørg for at området er tørt før du lar katten få tilgang igjen. Katter liker ikke å markere i tørre områder.
 6. Vær konsekvent: Bruk luktfjerneren regelmessig og konsekvent, spesielt i områder der katten har markert tidligere.

Det er viktig å merke seg at selv om luktfjernere kan være svært effektive, kan de ikke garantere at katten ikke vil markere igjen. For å oppnå best mulig resultat, kan du også vurdere å kombinere bruk av luktfjernere med andre forebyggende tiltak, som å holde området rent, bruke repellenter eller snakke med naboene om eventuelle streifende katter.

Hindre tilgang

Å hindre tilgang til området der katter markerer, kan være en effektiv måte å redusere uønsket atferd på. Her er noen tiltak du kan vurdere for å hindre katter fra å komme inn i det aktuelle området:

 1. Gjerder: Installer gjerder rundt området der kattene ofte markerer. Dette kan være et fysisk hinder som gjør det vanskelig for katter å komme inn i området.
 2. Netting eller duk: Bruk netting eller duk til å dekke området der kattene har tilgang. Dette kan forhindre dem i å komme inn og markere.
 3. Bevegelsessensorer: Monter bevegelsessensorer som aktiverer en vannspray eller en skremmende lyd når en katt kommer inn i området. Dette kan avskrekke dem fra å komme tilbake.
 4. Lukkede dører eller vinduer: Hold dører og vinduer lukket for å hindre katter fra å komme inn i huset eller bestemte rom.
 5. Skremmemidler: Plasser skremmemidler som sitronskall, peppermynteolje eller kaffegrut i området, da noen katter ikke liker disse luktene og vil unngå dem.
 6. Vannspray: Hvis du ser en katt som markerer territoriet, kan du bruke en vannspray for å skremme den bort.
 7. Repellenter: Bruk kommersielle kattavvisende midler i området, da disse kan bidra til å holde katter unna.
 8. Lukkede containere: Hvis katter blir tiltrukket av matrester eller avfall, sørg for at søppelbøtter og containere er lukket og utilgjengelige for dem.

Husk at noen katter kan være veldig utholdende, så det kan ta tid og flere forsøk før du oppnår ønsket resultat. Å være tålmodig og konsekvent med tiltakene er viktig for å lykkes med å hindre tilgang for kattene. Det er også viktig å huske at å bruke humane tiltak er viktig for å ta vare på dyrene samtidig som man håndterer problemet.

Bruk repellenter

bruk av repellenter kan være en effektiv måte å holde katter unna områder der de ikke er ønsket. Repellenter er produkter som er designet for å avskrekke katter og andre dyr fra å komme inn i visse områder. Her er noen forskjellige typer repellenter du kan vurdere å bruke:

 1. Duftbaserte repellenter: Noen katter liker ikke visse lukter, så du kan prøve å bruke duftbaserte repellenter som inneholder ingredienser som sitron, peppermynte, eukalyptus eller appelsin. Spray eller plasser disse duftene rundt området for å avskrekke kattene.
 2. Vannspray repellenter: Bevegelsesaktiverte vannspray repellenter er tilgjengelige og kan være effektive til å skremme katter bort fra områder der de ikke er ønsket.
 3. Elektroniske repellenter: Det finnes også elektroniske enheter som sender ut ultralydssignaler som er ubehagelige for katter, men som er trygge for mennesker. Disse enhetene kan hjelpe til med å holde kattene unna.
 4. Granulat repellenter: Granulat repellenter inneholder vanligvis naturlige ingredienser som katter ikke liker. De kan drysses rundt området du ønsker å beskytte.
 5. Skremmemidler: Noen repellenter er designet for å skremme katter ved å etterligne naturlige predatorlyder, for eksempel skarpe lyder eller fugleskremsler.

Når du bruker repellenter, er det viktig å følge produsentens instruksjoner nøye for å sikre at de brukes på en sikker og effektiv måte. Det er også viktig å huske at katter kan være forskjellige, og mens noen repellenter kan være effektive for noen katter, kan andre ignorere dem. Derfor kan det være nødvendig å eksperimentere med forskjellige typer repellenter for å finne ut hva som fungerer best for å holde kattene unna de uønskede områdene. Som alltid er det viktig å bruke humane metoder som ikke skader kattene, men bare avskrekker dem fra å besøke de aktuelle områdene.

Plante avskrekkende urter

Å plante avskrekkende urter rundt området der katter ofte markerer eller oppholder seg, kan være en naturlig og effektiv måte å avskrekke dem fra å komme inn i området. Noen planter og urter avgir dufter som katter ikke liker, og derfor kan de fungere som en naturlig avskrekkende faktor. Her er noen avskrekkende urter som du kan vurdere å plante:

 1. Coleus canina (også kjent som “Scaredy Cat Plant” eller “Piss-off Plant”): Denne planten har en sterk duft som mange katter finner ubehagelig.
 2. Citronella: Duften av citronella er kjent for å avskrekke katter, og det er også et vanlig element i kommersielle kattavvisende midler.
 3. Ruta graveolens (Rue): Dette er en annen plante med en sterk duft som katter ikke liker.
 4. Rosmarin: Rosmarin har en kraftig duft som kan hjelpe til med å holde katter unna.
 5. Sitronmelisse: Sitronmelisse avgir en sitrusaktig duft som mange katter ikke liker.
 6. Lavendel: Mens lavendel er populært blant mennesker, finner mange katter duften av lavendel avskrekkende.

Når du planter avskrekkende urter, er det viktig å plassere dem rundt området du vil beskytte, for eksempel langs hagegrenser eller i blomsterbed. Du kan også vurdere å plante dem i potter og sette dem rundt området.

Det er viktig å huske at katter kan være forskjellige, og mens noen katter kan avskrekkes av disse duftene, kan andre ignorere dem. Derfor er det mulig at du må prøve forskjellige urter eller kombinere dem med andre avskrekkende tiltak for å oppnå best mulig resultat.

Det er også verdt å merke seg at selv om avskrekkende urter kan bidra til å holde kattene unna, kan de også ha en positiv innvirkning på hagen din, da mange av dem har fine dufter og vakre blomster.

Vannspray

Vannspray kan være en effektiv måte å avskrekke katter fra å komme inn i visse områder eller fra å markere territoriet ditt. Katter er generelt ikke begeistret for vann, og vannspray kan fungere som et ufarlig og naturlig avskrekkende middel. Her er hvordan du kan bruke vannspray for å avskrekke katter:

 1. Bevegelsesaktiverte vannsprayere: Det finnes spesielle bevegelsesaktiverte vannsprayere tilgjengelig som er designet for å skremme katter og andre dyr når de kommer inn i et overvåket område. Disse enhetene oppdager bevegelse og utløser en kort sprut av vann mot den uønskede inntrengeren.
 2. Manuell bruk av vannspray: Hvis du ser en katt som markerer territoriet ditt eller prøver å komme inn i en uønsket del av hagen, kan du bruke en vanlig vannsprayflaske for å sprute litt vann mot katten. Det er viktig å unngå direkte påtrenging og sikre at vannsprayingen ikke skader katten.
 3. Automatiske vannspraysystemer: Det finnes også automatiske vannspraysystemer som kan programmeres til å aktivere på bestemte tidspunkter eller i respons til bevegelsessensorer. Disse kan brukes til å avskrekke katter fra å besøke bestemte områder når du ikke er til stede.

Når du bruker vannspray som et avskrekkende middel, er det viktig å sikre at du ikke skader katten. Vannspray bør bare brukes for å skremme katten og avbryte uønsket atferd, ikke for å skade den. Pass også på at vannsprayingen ikke skjer for ofte, da katter kan bli vant til det hvis det skjer for hyppig.

Som med alle avskrekkende metoder, kan effekten variere fra katt til katt. Mens noen katter kan avskrekkes av vannspray, kan andre være mindre reaktive. Derfor kan det være nødvendig å prøve forskjellige avskrekkende metoder, inkludert vannspray, i kombinasjon for å oppnå best mulig resultat. Husk alltid å bruke humane metoder for å ta vare på dyrene samtidig som du håndterer problemet.

Oppsøk veterinær

Hvis du har problemer med katter som driter overalt ute, og du har prøvd forskjellige forebyggende tiltak uten suksess, bør du definitivt oppsøke en veterinær. Å konsultere en veterinær er viktig for å utelukke eventuelle underliggende helseproblemer som kan være årsaken til kattens uønskede atferd.

Noen ganger kan helseproblemer som urinveisinfeksjoner, blæreproblemer eller fordøyelsesproblemer føre til at katter markerer territoriet mer enn vanlig. Det kan også være stressrelaterte årsaker eller atferdsproblemer som trenger profesjonell oppfølging.

Veterinæren vil kunne gjøre en grundig undersøkelse av katten din og, om nødvendig, utføre relevante tester for å utelukke eventuelle helsemessige bekymringer. Basert på diagnosen kan veterinæren gi deg råd om riktig behandling og anbefalinger for å håndtere kattens atferdsproblemer.

Husk at veterinæren også kan gi deg verdifulle tips om hvordan du kan endre kattens atferd gjennom positiv forsterkning og andre atferdsmessige tilnærminger. Dette kan bidra til å forbedre forholdet mellom deg og katten, samt forbedre kattens velvære og trivsel.

Så hvis du sliter med et vedvarende problem med katter som driter overalt ute, bør du ikke nøle med å oppsøke en veterinær for profesjonell rådgivning og hjelp.

Vurdere å skaffe deg en katt selv

Å vurdere å skaffe deg en katt selv kan faktisk være en av de uventede løsningene for å håndtere problemet med katter som driter overalt ute. Det høres kanskje overraskende ut, men noen ganger kan å ha en egen katt bidra til å redusere uønsket atferd hos andre katter som kommer inn på ditt territorium. Her er noen måter det kan fungere på:

 1. Reviratferd: Katter er territoriale dyr, og når de oppfatter et område som deres eget, kan de forsøke å markere det for å utvise andre katter. Å ha en egen katt som allerede har etablert sitt territorium i hjemmet ditt, kan avskrekke andre katter fra å komme inn.
 2. Dominans og rivalisering: Hvis andre katter oppfatter at det allerede er en katt i området som er mer dominerende, kan de være mindre tilbøyelige til å utfordre den etablerte katten.
 3. Sosial selskap: Å ha en katt kan gi selskap og stimulering for din egen katt, noe som kan redusere behovet for å utforske områder utenfor hjemmet.
 4. Stressreduserende: Hvis du har en katt som føler seg trygg og tilfreds i hjemmet ditt, kan det redusere stressnivået, noe som igjen kan påvirke markering og territoriell atferd.

Det er imidlertid viktig å merke seg at å skaffe en katt selv er et stort ansvar og bør ikke være den eneste grunnen til å få en katt. Du må være forberedt på å gi den nødvendige omsorg, kjærlighet, og oppmerksomhet til den nye katten. Katter kan også være territoriale overfor hverandre, så det er ingen garanti for at en ny katt vil løse problemet med andre katter som kommer inn på ditt område.

Før du tar en beslutning om å få en katt, er det viktig å nøye vurdere din egen livsstil, ressurser og evne til å ta vare på et kjæledyr. Hvis du er usikker, kan det være lurt å konsultere med lokale dyrevernsorganisasjoner eller veterinærer for å få råd om hva som vil være best for både deg og eventuelle fremtidige kjæledyr.

Referanser

Om forfatteren