Bitt av hund: Hva gjør jeg?

“Bitt av hund: Hva gjør jeg?” er et spørsmål som kan oppstå i en rekke situasjoner og skape frykt og usikkerhet hos ofrene. Lær mer om hva du bør gjøre dersom du er bitt av en hund.

Hundebitt er dessverre ikke uvanlige hendelser, og det er viktig å vite hvordan man skal håndtere dem på en forsvarlig måte. Denne artikkelen vil utforske hva du bør gjøre hvis du blir bitt av en hund, fra de umiddelbare trinnene etter bittet til langsiktige konsekvenser og forebyggende tiltak.

Hva kan hundebitt føre til?

Hundebitt kan føre til en rekke potensielle komplikasjoner og helseproblemer, avhengig av alvorlighetsgraden av bittet og hvordan det blir behandlet. Noen av de mulige konsekvensene av hundebitt inkluderer:

 1. Infeksjon: Et av de vanligste problemene etter et hundebitt er infeksjon. Hundemunner kan inneholde en rekke bakterier, og når de trenger inn i såret, kan de forårsake infeksjon. Symptomer på infeksjon kan inkludere rødhet, hevelse, smerte, varme rundt bittstedet og pussdannelse. Infeksjonen kan også føre til feber og generell sykdomsfølelse.
 2. Cellulitt: Dette er en type hudinfeksjon som kan utvikle seg som et resultat av hundebitt. Cellulitt forårsaker rødhet, hevelse, ømhet og varme i det berørte området. Det kan også spre seg til andre deler av kroppen og forårsake alvorlig sykdom hvis det ikke blir behandlet.
 3. Abscess: Et hundebitt kan føre til dannelse av en abscess, som er en byll som inneholder pus. Abscessen kan være smertefull og kreve drenering og antibiotikabehandling.
 4. Skader på nerver og blodårer: I noen tilfeller kan hundebitt forårsake skader på nerver og blodårer, spesielt hvis bittet er dypt eller involverer et sensitive områder som hendene eller ansiktet. Dette kan kreve kirurgisk behandling.
 5. Arrdannelse: Etter helbredelse av såret kan hundebitt etterlate arr, spesielt hvis det har vært en dyp skade.
 6. Psykologiske effekter: Et hundebitt kan også ha psykologiske effekter, spesielt hvis offeret opplever traumer eller frykt for hunder etter hendelsen.

Det er viktig å søke medisinsk hjelp umiddelbart etter et hundebitt, spesielt hvis bittet er alvorlig, dype eller infiserte. Riktig behandling, inkludert rensing av såret, antibiotikabehandling og eventuelt kirurgisk inngrep, kan bidra til å redusere risikoen for komplikasjoner. Det er også viktig å følge helsepersonellets råd om vaksinasjoner og stivkrampesprøyte hvis det anses nødvendig.

Relatert: Hund som biter eier

Umiddelbare grep etter et hundebitt

Når du blir utsatt for et hundebitt, er det viktig å handle raskt og forsiktig. Her er de umiddelbare trinnene du bør ta:

 • Vask såret grundig: Etter at hunden har bitt deg, bør du umiddelbart vaske såret grundig med mild såpe og varmt vann i minst fem minutter. Dette vil bidra til å redusere risikoen for infeksjon.
 • Stopp blødning: Hvis såret blør, bør du forsiktig påføre trykk med en ren klut eller bandasje for å stoppe blødningen. Ikke bruk for mye press for å unngå å forverre skaden.
 • Desinfisere såret: Etter at såret er vasket og blødningen er stoppet, bør du desinfisere det ved å påføre en mild desinfeksjonsmiddel som hydrogenperoksid eller jod. Dette vil ytterligere redusere risikoen for infeksjon.
 • Dekk såret: Bruk en steril bandasje eller gasbind for å dekke såret. Dette vil bidra til å holde det rent og beskyttet.
 • Oppsøk lege: Selv om såret virker mindre, bør du alltid oppsøke lege etter et hundebitt. Du kan trenge en tetanusvaksine, og legen vil vurdere om du trenger antibiotika for å forebygge infeksjon.

Når bør man ta stivkrampe etter hundebitt?

De nøyaktige anbefalingene kan variere basert på flere faktorer, inkludert alvorlighetsgraden av bittet, vaksinasjonsstatusen din og hundens helsehistorie.

 1. Rens såret: Først og fremst bør du umiddelbart rense såret grundig med såpe og vann i minst fem minutter for å redusere risikoen for infeksjon.
 2. Vaksinasjonsstatus: Hvis du ikke har hatt en stivkrampesprøyte i løpet av de siste ti årene eller er usikker på vaksinasjonsstatusen din, bør du vurdere å ta en stivkrampesprøyte. Stivkrampe er en bakteriell infeksjon som kan oppstå når sår blir forurenset, og det kan være en risiko ved hundebitt.
 3. Infeksjon eller alvorlige skader: Hvis hundebittet er dypt, har forårsaket en betydelig skade eller ser ut til å være infisert, bør du umiddelbart søke medisinsk hjelp. I slike tilfeller kan det være nødvendig med antibiotika eller andre medisinske prosedyrer.
 4. Profesjonell vurdering: Det anbefales alltid å kontakte lege eller annet helsepersonell for en profesjonell vurdering av bittet. De kan gi deg råd basert på situasjonen og bestemme om det er nødvendig med en stivkrampesprøyte eller andre tiltak.

Husk at det er viktig å handle raskt etter et hundebitt for å unngå komplikasjoner, inkludert infeksjon. Det er også viktig å huske at selv om stivkrampesprøyten er en viktig del av omsorgen etter et bitt, er det også andre hensyn som må tas, som antibiotikabehandling og sårstell. Rådfør deg alltid med en helsepersonell for riktig vurdering og behandling.

Relatert: Hvilken hunderase biter mest i Norge

Langsiktige konsekvenser

Etter at du har fått umiddelbar behandling for hundebittet, er det viktig å forstå de potensielle langsiktige konsekvensene av hendelsen.

 1. Infeksjon: Selv om du har tatt de riktige skrittene for å rense og desinfisere såret, er det fortsatt en risiko for infeksjon. Hvis du opplever tegn på infeksjon, som økende smerte, hevelse, rødhet eller feber, må du oppsøke lege umiddelbart.
 2. Arrdannelse: Hundebitt kan etterlate seg arr, spesielt hvis såret ikke blir behandlet ordentlig. Det er viktig å følge legens råd for å minimere arrdannelse.
 3. Psykologiske konsekvenser: Et hundebitt kan også ha psykologiske konsekvenser. Noen mennesker kan utvikle frykt eller angst for hunder etter en slik hendelse. Det er viktig å søke støtte og råd fra en psykolog eller terapeut hvis du opplever slike reaksjoner.

Forebygging av hundebitt

For å unngå å bli bitt av en hund, er det noen forebyggende tiltak du kan ta:

 • Vær oppmerksom på hundens adferd: Når du nærmer deg en ukjent hund eller en hund du ikke er kjent med, bør du være oppmerksom på hundens adferd. Se etter tegn på stress, aggresjon eller frykt, som knurring, knurrende tenner, opphisset bevegelse eller opphøyet hår på ryggen.
 • Spør eieren om tillatelse: Hvis du ønsker å hilse på en fremmed hund, bør du alltid spørre eieren om tillatelse først. Ikke prøv å klappe eller nærme deg en hund uten eierens samtykke.
 • Unngå å forstyrre hunden: Respekter hundens personlige plass og unngå å forstyrre den mens den spiser, leker eller sover.
 • Lær barn om hundeatferd: Det er viktig å lære barn hvordan de skal oppføre seg rundt hunder. De bør forstå at de ikke skal løpe opp til en ukjent hund eller tirre den.
 • Unngå å provosere hunden: Ikke provoser eller utfordre en hund, spesielt en som du ikke kjenner. Dette kan øke risikoen for angrep.

Hvordan håndtere juridiske aspekter etter et hundebitt

I tillegg til de medisinske og psykologiske aspektene ved hundebitt, er det viktig å forstå de juridiske sidene av saken. Dette kan være relevant hvis du blir bitt av en hund som tilhører noen andre, spesielt hvis bittet forårsaker alvorlige skader.

 1. Identifisere eier og vitner: Etter et hundebitt, er det viktig å få informasjon om hundens eier og eventuelle vitner til hendelsen. Dette kan være avgjørende hvis du bestemmer deg for å forfølge en erstatningssak.
 2. Sjekk hundens vaksinasjonsstatus: Hvis du blir bitt av en hund, bør du sørge for å finne ut om hunden er vaksinert mot rabies. Dette er spesielt viktig fordi rabies er en alvorlig sykdom som kan være dødelig hvis ubehandlet.
 3. Kontakt lokale myndigheter: Du bør rapportere hundebittet til lokale myndigheter, som helseavdelingen eller politiet. Dette vil bidra til å dokumentere hendelsen og kan være nyttig i en eventuell rettssak.
 4. Konsulter en advokat: Hvis du har fått alvorlige skader som følge av hundebittet, bør du vurdere å kontakte en personskadeadvokat. Advokaten kan hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og muligheter for erstatning.
 5. Erstatning for medisinske kostnader: Hvis du har måttet betale for medisinske behandlinger som følge av hundebittet, kan du ha rett til erstatning fra hundens eier eller deres forsikringsselskap. Dette kan inkludere kostnader for legebesøk, medisiner, og eventuell rehabilitering.
 6. Erstatning for tapte inntekter: Hvis hundebittet har forhindret deg i å arbeide og tjene penger, kan du også ha rett til erstatning for tapte inntekter.

Hvordan unngå fremtidige hundebitt?

For å redusere risikoen for å bli bitt av en hund i fremtiden, er det noen forholdsregler du kan ta:

 • Unngå ukjente hunder: Hvis du er usikker på en hunds adferd eller eier, bør du holde avstand og unngå å prøve å hilse på den.
 • Lær om hundeatferd: Å ha kunnskap om hvordan hunder kommuniserer og reagerer i ulike situasjoner kan hjelpe deg med å forstå når en hund er stresset eller aggresiv.
 • Barn og hunder: Barn bør alltid være under tilsyn når de er rundt hunder. De bør lære å respektere hundens grenser og ikke forstyrre den mens den spiser eller leker.
 • Hunder på offentlige steder: Når du er på offentlige steder som parker eller strender, bør du være ekstra forsiktig rundt hunder som ikke er i bånd. Respekter skilting og regler som angår hunder.

Avsluttende tanker

Å bli bitt av en hund er en situasjon som kan oppstå når som helst og hvor som helst. Det er viktig å håndtere det nøye ved å følge de umiddelbare trinnene for behandling, ta vare på medisinske og psykologiske aspekter, og være klar over de juridiske aspektene hvis det er aktuelt. Forebygging er alltid det beste alternativet, så vær oppmerksom på hundens adferd og lær hvordan du kan unngå potensielt farlige situasjoner. Husk at kunnskap og bevissthet kan bidra til å redusere risikoen for hundebitt og bidra til en tryggere samhandling mellom mennesker og våre firbente venner.

Konklusjon

Når du blir bitt av hund, kreves rask og adekvat respons. Umiddelbare tiltak etter et hundebitt inkluderer grundig vasking, stoppe blødning, desinfisering, og oppsøke lege. Langsiktige konsekvenser som infeksjon og arrdannelse kan oppstå, så det er viktig å følge opp med medisinsk behandling og psykologisk støtte om nødvendig. Forebyggende tiltak som å være oppmerksom på hundens adferd og lære barn hvordan de skal oppføre seg rundt hunder, kan bidra til å redusere risikoen for hundebitt. Husk at det beste er å forebygge slike hendelser, men hvis du blir bitt, må du søke hjelp og behandling så snart som mulig for å sikre en rask og effektiv helbredelse.

Referanser

Om forfatteren