Behandling av diabetes hos katt

Det er viktig å konsultere en veterinær for nøyaktig diagnose og behandlingsråd som er tilpasset din katts behov. Lær hvordan man behandler diabetes hos katt.

Diabetes hos katter involverer en ubalanse i blodsukkernivået, der kattens kropp ikke klarer å regulere glukosenivået effektivt.

Hvordan se om katt har sukkersyke?

Det er flere symptomer og tegn som kan indikere at en katt har diabetes. Det er viktig å merke seg at symptomene kan variere fra katt til katt, og noen ganger kan de være subtile. Hvis du mistenker at katten din kan ha diabetes, bør du umiddelbart kontakte en veterinær for en nøyaktig diagnose og behandling. Her er noen vanlige symptomer på diabetes hos katter:

 1. Økt tørste (polydipsi): Katter med diabetes kan drikke mye mer vann enn vanlig. Du kan merke at vannskålen tømmes ofte.
 2. Hyppig vannlating (polyuri): Økt vanninntak fører til hyppigere besøk til kattedoen. Du kan merke at kattedoen blir brukt mer enn vanlig.
 3. Vekttap: Til tross for en normal eller økt appetitt, kan katten oppleve gradvis vekttap. Dette skyldes kroppens manglende evne til å bruke glukose som energi på grunn av mangel på insulin.
 4. Økt appetitt (polyfagi): Noen katter med diabetes kan utvikle en økt appetitt og tigge mer om mat.
 5. Tretthet og sløvhet: Katter med dårlig regulert diabetes kan vise tegn på tretthet, sløvhet og mindre interesse for aktiviteter de pleide å glede seg over.
 6. Dårlig pelskvalitet: Diabetes kan påvirke huden og pelsen til katten. Du kan merke tørr hud, flassing eller uvanlig pelsfall.
 7. Ketose: Dette er en alvorlig tilstand som kan oppstå hvis diabetes ikke blir behandlet. Symptomer inkluderer kraftig pusting, søtlig lukt fra munnen, tap av appetitt og oppkast.
 8. Nedsatt syn: Noen katter med dårlig regulert diabetes kan utvikle en tilstand kalt diabetisk katarakt, som fører til gråaktige flekker i øynene og redusert syn.

Det er viktig å merke seg at disse symptomene også kan være knyttet til andre helseproblemer, så det er viktig å få en profesjonell vurdering fra en veterinær. Hvis du mistenker at katten din har diabetes, bør du kontakte veterinæren din så snart som mulig for en nøyaktig diagnose og behandlingsråd.

Relatert: Symptom på diabetes hos katt

Kan katter bli kvitt diabetes?

I noen tilfeller kan katter oppnå remisjon av diabetes, spesielt hvis tilstanden oppdages tidlig og behandlingen starter raskt. Remisjon betyr at kattens blodsukkernivå normaliseres uten behov for insulinbehandling. Det er imidlertid viktig å merke seg at ikke alle katter med diabetes vil oppnå remisjon, og remisjon kan variere i varighet.

Remisjon av diabetes hos katter er mer sannsynlig når følgende faktorer er til stede:

 1. Tidlig oppdagelse: Jo tidligere diabetes blir diagnostisert og behandlet, desto større er sjansen for at katten oppnår remisjon.
 2. Type 2 diabetes: Katter med type 2 diabetes har en større sjanse for remisjon enn de med type 1 diabetes. Type 2 diabetes er ofte assosiert med insulinresistens, og kostholdsendringer og vekttap kan bidra til å normalisere kattens blodsukker.
 3. Kostholdsendringer og vekttap: Implementering av riktig kosthold og oppnåelse av en sunn vekt kan bidra til å forbedre kattens insulinfølsomhet og regulere blodsukkeret.
 4. Stabil regulering: Hvis kattens blodsukkernivåer kan bli stabilisert raskt etter diagnose, kan det øke sjansene for remisjon.
 5. Tett oppfølging: Nøye overvåking, riktig insulindosering, regelmessige veterinærbesøk og oppfølging av behandlingsplanen er viktige faktorer for å oppnå remisjon.

Selv om noen katter kan oppnå remisjon, er det viktig å være forberedt på at diabetes kan bli en kronisk tilstand for mange katter. Selv om katten din oppnår remisjon, kan det være nødvendig å opprettholde en nøye oppfølgingsplan med veterinæren for å sikre at tilstanden ikke returnerer. Sammen med veterinæren din kan du utvikle en langsiktig strategi for behandling, kosthold og overvåking for å gi katten din den beste omsorgen og sjansen for vellykket behandling.

Relatert: Mat til katt med diabetes

Hvordan behandle diabetes hos katt

Typisk involverer behandling av diabetes hos katt følgende:

 1. Insulinbehandling: De fleste katter med diabetes krever daglige insulininjeksjoner for å regulere blodsukkeret. Veterinæren vil bestemme den riktige dosen basert på kattens vekt, alder, helsetilstand og blodsukkernivå. Det kan være nødvendig å justere dosene over tid for å oppnå optimal kontroll.
 2. Kostholdsendringer: En balansert diett spiller en viktig rolle i behandlingen av diabetes hos katter. Din veterinær kan anbefale et spesielt diettfôr som er lavt i karbohydrater og høyt i proteiner. Dette kan bidra til å stabilisere blodsukkernivået.
 3. Regelmessig overvåking: Du må overvåke kattens blodsukkernivå regelmessig, vanligvis ved hjelp av hjemmeblodprøver. Dette vil hjelpe deg og veterinæren din med å justere insulindosene og dietten etter behov.
 4. Vektkontroll: Overvekt kan være en risikofaktor for diabetes hos katter. Å hjelpe katten med å opprettholde en sunn vekt gjennom riktig ernæring og fysisk aktivitet kan være en del av behandlingsplanen.
 5. Regelmessige veterinærbesøk: Din katt bør få regelmessige oppfølgingsbesøk hos veterinæren for å vurdere behandlingsresponsen, justere behandlingsplanen om nødvendig og overvåke eventuelle komplikasjoner.
 6. Overvåking av symptomer: Hold øye med symptomer på høyt eller lavt blodsukkernivå, som økt tørste, hyppig vannlating, vekttap, sløvhet eller skjelvinger. Dette kan hjelpe deg med å identifisere eventuelle problemer tidlig.

Det er viktig å merke seg at hver katt er unik, og behandlingsplanen kan variere basert på individuelle behov. Rådfør deg alltid med en veterinær som har erfaring med behandling av diabetes hos katter for å sikre at du gir riktig omsorg til din katt.

Relatert: Kostnad ved behandling av diabetes hos katt

Insulinbehandling

Insulinbehandling er en viktig del av å håndtere diabetes hos katter. Her er noen trinn du kan ta i betraktning når det gjelder insulinbehandling:

 1. Konsultasjon med veterinær: Før du begynner med insulinbehandling, må du få en nøyaktig diagnose fra en veterinær. De vil vurdere kattens helsetilstand, alder, vekt, blodsukkernivå og eventuelle andre faktorer for å bestemme den beste tilnærmingen for insulinbehandling.
 2. Insulininjeksjoner: Insulin administreres vanligvis som injeksjoner. Veterinæren din vil foreskrive det mest passende insulintypen basert på kattens behov. De kan også lære deg hvordan du administrerer injeksjonene hjemme. Insulininjeksjonene må gis på omtrent samme tid hver dag, vanligvis med et intervall på 12 timer.
 3. Dosejustering: Startdosen av insulin vil bli bestemt av veterinæren, og det er vanligvis en lav dose for å unngå risikoen for hypoglykemi (lavt blodsukker). Etter hvert som du begynner behandlingen, vil du måtte overvåke kattens blodsukkernivåer regelmessig. Veterinæren vil deretter justere insulindosene etter behov for å oppnå stabile blodsukkernivåer.
 4. Overvåking av blodsukker: For å justere insulindosene og evaluere behandlingsresponsen, er det viktig å overvåke kattens blodsukkernivå. Dette kan gjøres ved å bruke en blodglukosemåler beregnet for katter. Veterinæren din vil veilede deg om hvordan du utfører blodprøver og tolker resultatene.
 5. Mat og administrasjon av insulin: Fôringstider og type mat kan påvirke hvordan katten reagerer på insulin. Følg veterinærens råd når det gjelder fôring og administrasjon av insulin i forhold til fôringstider.
 6. Varselsignaler: Vær oppmerksom på tegn på for lavt blodsukker (hypoglykemi) eller for høyt blodsukker (hyperglykemi). Hypoglykemi kan forårsake skjelving, forvirring og svakhet, mens hyperglykemi kan føre til økt tørste, hyppig vannlating og vekttap. Kontakt veterinæren din umiddelbart hvis du mistenker at katten din opplever noen av disse problemene.
 7. Regelmessige veterinærbesøk: Din veterinær vil følge opp med regelmessige kontroller for å evaluere kattens respons på behandlingen og justere insulindosene etter behov.

Husk at diabetesbehandling er en kontinuerlig prosess som krever tålmodighet og nøye oppfølging. Rådfør deg alltid med en veterinær som har erfaring med behandling av diabetes hos katter for å sikre at du gir riktig omsorg og behandling til din katt.

Relatert: Avlive katt med diabetes

Kostholdsendringer

Kostholdsendringer spiller en viktig rolle i behandlingen av diabetes hos katter. Et riktig sammensatt kosthold kan bidra til å regulere blodsukkernivået og forbedre kattens generelle helse. Her er noen trinn du kan vurdere når det gjelder kostholdsendringer for en katt med diabetes:

 1. Konsultasjon med veterinær: Før du gjør noen endringer i kattens kosthold, må du konsultere veterinæren din. De kan gi deg råd om hvilken type diett som passer best for katten din og hvordan du skal tilnærme deg kostholdsendringer.
 2. Lavkarbohydratdiett: Katter er kjøttetere, og et kosthold som er rikt på proteiner og lavt på karbohydrater kan bidra til å stabilisere blodsukkernivået. Et lavkarbohydratdiett kan hjelpe med å begrense de store svingningene i blodsukkeret.
 3. Spesialfôr: Det finnes kommersielle kattematvarianter som er spesielt formulert for katter med diabetes. Disse fôrtypene er vanligvis lavere i karbohydrater og inneholder høyere mengder protein og fiber.
 4. Fôringsplan: Veterinæren din vil hjelpe deg med å utarbeide en fôringsplan som passer for kattens behov. Dette kan inkludere å porsjonere måltider og tilby fôring på faste tidspunkter for å hjelpe med å regulere blodsukkernivået.
 5. Unngå godbiter og menneskemat: Menneskemat og tradisjonelle kattegodbiter kan ofte inneholde høye mengder karbohydrater eller sukker. Det er viktig å begrense eller unngå slike godbiter for å opprettholde stabile blodsukkernivåer.
 6. Vektmanagement: Hvis katten din er overvektig, kan vektreduksjon være en viktig del av behandlingen. Overvekt kan øke risikoen for diabetes og gjøre det vanskeligere å regulere blodsukkeret. Veterinæren kan hjelpe deg med å utvikle en vektreduksjonsplan.
 7. Regelmessige måltider: Å holde en fast rutine for måltidene kan bidra til å stabilisere kattens metabolisme og blodsukkernivåer. Unngå å la katten faste i lange perioder.
 8. Overgang til nytt kosthold: Hvis du bytter kattens kosthold, må du gjøre det gradvis for å unngå fordøyelsesproblemer. Bland det nye fôret med det gamle fôret og øk gradvis mengden av det nye fôret over en uke eller to.

Husk at det ikke finnes en “one-size-fits-all” diett for katter med diabetes, så det er viktig å jobbe tett med veterinæren din for å utvikle en kostholdsplan som er skreddersydd for kattens spesifikke behov. Dette vil bidra til å sikre at katten får riktig ernæring og støtte for å håndtere diabetes på best mulig måte.

Regelmessig overvåking

Regelmessig overvåkning av kattens tilstand, spesielt blodsukkernivået, er avgjørende for effektiv behandling av diabetes. Her er noen trinn du kan ta for å sikre nøye overvåkning:

 1. Blodsukkermåling: Læren av å måle kattens blodsukkernivå er en viktig del av behandlingen. Veterinæren din vil veilede deg om riktig teknikk for å ta blodprøver hjemme. Bruk en glukosemåler designet for katter, og følg nøye instruksjonene for å få nøyaktige målinger.
 2. Hyppighet: I begynnelsen av behandlingen kan det være nødvendig å måle blodsukkeret flere ganger om dagen. Dette hjelper deg med å forstå hvordan kattens kropp reagerer på insulin og kostholdsendringer. Over tid kan du og veterinæren din justere hvor ofte målingene skal utføres basert på kattens respons.
 3. Målet med blodsukkeret: Målet er å oppnå stabile blodsukkernivåer innenfor et spesifikt område. Dette området kan variere basert på individuelle faktorer, men det generelle målet er å unngå ekstreme høye og lave blodsukkerverdier.
 4. Loggføring: Hold en detaljert logg over kattens blodsukkermålinger, dato og tidspunkt for måltider, insulininjeksjoner og eventuelle symptomer eller endringer i atferd. Dette vil hjelpe veterinæren din med å analysere mønstre og justere behandlingsplanen etter behov.
 5. Kommunikasjon med veterinær: Del blodsukkerloggen med veterinæren din regelmessig. Veterinæren kan tolke resultatene, justere insulindosene og gi råd om eventuelle endringer som må gjøres i behandlingen.
 6. Overvåking av symptomer: I tillegg til blodsukkermålinger, vær oppmerksom på eventuelle symptomer på høyt eller lavt blodsukker. Dette kan inkludere økt tørste, hyppig vannlating, vekttap, sløvhet, kramper eller skjelvinger. Hvis du legger merke til slike symptomer, bør du umiddelbart kontakte veterinæren din.
 7. Regelmessige veterinærbesøk: Selv om hjemmeovervåkning er viktig, er det også viktig å planlegge regelmessige oppfølgingsbesøk hos veterinæren. Dette gir dem muligheten til å evaluere kattens helsetilstand, justere behandlingsplanen og utføre mer omfattende blodprøver om nødvendig.

Regelmessig overvåkning er nøkkelen til vellykket behandling av diabetes hos katter. Jo bedre du forstår kattens reaksjoner på behandlingen, desto bedre kan du og veterinæren jobbe sammen for å oppnå stabile blodsukkernivåer og en god livskvalitet for katten din.

Vektkontroll

Vektkontroll spiller en viktig rolle i behandlingen av diabetes hos katter. Overvekt kan øke risikoen for diabetes, og å opprettholde en sunn vekt kan bidra til å forbedre kattens tilstand. Her er noen trinn du kan ta for å håndtere vekten til en katt med diabetes:

 1. Konsultasjon med veterinær: Diskuter vektkontroll som en del av kattens diabetesbehandling med veterinæren din. De kan gi deg råd om kattens nåværende vekt, målvekt og hvordan du best kan oppnå og opprettholde en sunn vekt.
 2. Kontrollert fôring: Følg veterinærens anbefalinger for fôring, inkludert porsjonering av måltider og bruk av spesialfôr for katter med diabetes. Overfôring kan føre til vektøkning og dårligere regulering av blodsukkeret.
 3. Kaloribegrensning: Dersom katten er overvektig, kan veterinæren anbefale en kaloribegrenset diett for å hjelpe katten med å gå ned i vekt. Dette kan innebære å velge et fôr med lavere kaloriinnhold og tilpasse porsjonsstørrelser.
 4. Riktig type fôr: Velg et fôr som er egnet for katter med diabetes og som fremmer metthetsfølelse. Fôr med høyt proteininnhold og lavt karbohydratinnhold kan bidra til å kontrollere sult og regulere blodsukkernivået.
 5. Fôringsrutine: Etabler en fast fôringsrutine ved å tilby måltider på samme tidspunkter hver dag. Dette kan bidra til å regulere kattens metabolisme og blodsukkernivå.
 6. Unngå godbiter: Unngå å gi katten for mange godbiter eller menneskemat, da dette kan føre til overvekt og ubalansert kosthold.
 7. Fysisk aktivitet: Stimuler kattens fysiske aktivitet gjennom lek og interaksjon. Dette kan hjelpe katten med å forbrenne kalorier og opprettholde en sunn vekt.
 8. Gradvis vekttap: Hvis katten trenger å gå ned i vekt, bør vekttapet skje gradvis. Raskt vekttap kan føre til andre helseproblemer. Veterinæren kan hjelpe deg med å utvikle en trygg og effektiv plan for vekttap.
 9. Regelmessige oppfølgingsbesøk: Planlegg jevnlige veterinærbesøk for å evaluere kattens vekt og tilstand. Veterinæren kan justere vektkontrollstrategien basert på kattens fremgang og eventuelle endringer i helsestatus.

Vektkontroll er en viktig del av den totale diabetesbehandlingen for katter. Ved å opprettholde en sunn vekt kan du bidra til å forbedre kattens insulinfølsomhet, regulere blodsukkernivået og redusere risikoen for komplikasjoner. Husk å samarbeide tett med veterinæren din for å utvikle og følge en passende vektkontrollplan for katten din.

Regelmessige veterinærbesøk

Regelmessige veterinærbesøk er en viktig del av behandlingen av diabetes hos katter. Disse besøkene hjelper veterinæren med å overvåke kattens tilstand, justere behandlingsplanen og oppdage eventuelle komplikasjoner tidlig. Her er noen retningslinjer for regelmessige veterinærbesøk:

 1. Første diagnose: Etter at katten din er diagnostisert med diabetes, vil det være flere tette veterinærbesøk i begynnelsen for å etablere en behandlingsplan og justere insulindoser.
 2. Oppfølgingsbesøk: Veterinæren vil anbefale en plan for oppfølgingsbesøk basert på kattens tilstand og behandlingsbehov. Dette kan være ukentlig eller månedlig i begynnelsen, avhengig av hvordan katten responderer på behandlingen.
 3. Justering av behandlingsplan: Veterinæren vil overvåke kattens blodsukkernivåer, vekt og generelle helse ved hvert besøk. Basert på disse resultatene kan insulindosene, kostholdet og behandlingsplanen generelt justeres for å oppnå optimal regulering av diabetes.
 4. Blodprøver: Regelmessige blodprøver vil bli utført for å overvåke kattens glukosenivåer over tid og for å vurdere hvordan behandlingen går. Andre blodprøver kan også være nødvendige for å sjekke lever- og nyrefunksjon og andre potensielle komplikasjoner.
 5. Fysisk undersøkelse: Veterinæren vil utføre en fysisk undersøkelse av katten for å oppdage eventuelle endringer i helsestatus, som kan være relatert til diabetes eller andre forhold.
 6. Diskusjon og spørsmål: Veterinærbesøkene gir deg også muligheten til å diskutere eventuelle spørsmål, bekymringer eller endringer du har lagt merke til i kattens atferd eller helse.
 7. Utdanning og opplæring: Veterinæren kan også bruke disse besøkene til å gi deg ytterligere opplæring om administrasjon av insulin, blodsukkermåling, kosthold og generell omsorg for katten din.
 8. Forebygging av komplikasjoner: Regelmessige veterinærbesøk kan bidra til å identifisere potensielle komplikasjoner tidlig, slik at behandlingen kan justeres eller nye tiltak kan implementeres for å unngå eller håndtere disse komplikasjonene.

Vær sikker på at du følger veterinærens anbefalinger for regelmessige besøk, da dette er avgjørende for å opprettholde god helse og velvære for katten din. Jo tettere samarbeid du har med veterinæren, desto bedre vil du kunne håndtere diabetes hos katten på en effektiv måte.

Overvåking av symptomer

Å overvåke symptomer nøye er viktig for å kunne håndtere diabetes hos katter. Tidlig oppdagelse av endringer i kattens tilstand kan bidra til å forhindre alvorlige komplikasjoner. Her er noen symptomer du bør være oppmerksom på:

 1. Økt tørste (polydipsi): Hvis katten din plutselig drikker mer vann enn vanlig, kan dette være et tidlig tegn på diabetes. Katten kan ofte bli funnet ved vannskålen eller drikke større mengder vann enn normalt.
 2. Hyppig vannlating (polyuri): Hvis katten bruker kattedoen oftere enn vanlig, kan dette være et tegn på diabetes. Du kan merke økt mengde urin eller hyppige besøk til kattedoen.
 3. Vekttap: Til tross for en normal eller økt appetitt, kan katten oppleve gradvis vekttap. Dette skyldes kroppens manglende evne til å bruke glukose som energi på grunn av utilstrekkelig insulin.
 4. Nedsatt appetitt: I noen tilfeller kan diabetes føre til tap av appetitt eller uinteresse for mat. Dette kan også være et tegn på uregulert blodsukker.
 5. Tretthet og sløvhet: Katter med dårlig regulert diabetes kan vise tegn på tretthet, sløvhet og mindre interesse for aktiviteter de pleide å glede seg over.
 6. Skjelvinger eller kramper: Hvis blodsukkernivået blir veldig lavt (hypoglykemi), kan katten vise symptomer som skjelvinger, kramper, forvirring og dårlig koordinasjon.
 7. Endret pelskvalitet: Diabetes kan påvirke huden og pelsen til katten. Du kan legge merke til tørr hud, kløe, flassing eller uvanlig pelsfall.
 8. Endret øyensykdom: Noen katter med dårlig regulert diabetes kan utvikle en tilstand kalt diabetisk katarakt, som fører til gråaktige flekker i øynene og redusert syn.
 9. Ketose: Dette er en alvorlig komplikasjon av ubehandlet eller dårlig regulert diabetes. Symptomer inkluderer kraftig pusting, søtlig lukt fra munnen, tap av appetitt og oppkast.
 10. Kontinuerlig atferdsendring: Hvis du legger merke til noen uvanlige endringer i kattens atferd, inkludert apati, irritabilitet eller endringer i samspillet med deg eller andre kjæledyr, bør du varsle veterinæren.

Hvis du observerer noen av disse symptomene hos katten din, bør du umiddelbart kontakte veterinæren din. Tidlig intervensjon og justering av behandlingen kan bidra til å unngå komplikasjoner og sikre en bedre livskvalitet for katten din. Husk at regelmessige besøk hos veterinæren og nøye overvåkning er avgjørende for å oppnå best mulig resultater i behandlingen av diabetes hos katter.

Hvordan måle blodsukker på katt?

Måling av blodsukkernivå på en katt innebærer å få en liten blodprøve for å evaluere glukosenivået. Her er en generell veiledning om hvordan du kan måle blodsukker på katten din:

Merk: Det er viktig å følge veterinærens instruksjoner nøyaktig og få opplæring fra dem før du utfører blodsukkermålinger hjemme.

Du trenger:

 • En blodglukosemåler beregnet for bruk på katter. Veterinæren din kan anbefale en spesifikk type.
 • Teststrimler som er kompatible med glukosemåleren.
 • Litt alkohol og bomullsdotter for rengjøring av området.
 • En lanceringsenhet eller en liten nål for å få en bloddråpe.

Trinn for å måle blodsukker på katten din:

 1. Forberedelse: Vask hendene grundig før du starter prosessen. Sørg for at du har alt utstyret klart.
 2. Velg teststed: Velg et område å ta prøven fra. Den ytre delen av øreflippen pleier å være et vanlig sted. Rengjør området forsiktig med litt alkohol og bomullsdotter.
 3. Få en bloddråpe: Bruk lanceringsenheten eller nålen til å få en liten dråpe blod fra det valgte området. Dette kan gjøres ved å stikke forsiktig på huden. Prøv å minimere ubehaget for katten.
 4. Påfør teststrimmel: Berør den åpne enden av teststrimmelen til bloddråpen. Strimmelen vil absorbere blodet.
 5. Les av resultatet: Sett teststrimmelen i glukosemåleren og vent på at resultatet skal vises. Glukosemåleren vil vise kattens blodsukkernivå i millimol per liter (mmol/L) eller milligram per desiliter (mg/dL), avhengig av måleren.
 6. Loggfør resultatet: Skriv ned blodsukkernivået og tidspunktet for målingen i en loggbok. Dette er nyttig for å spore endringer over tid.
 7. Behandle etter behov: Dersom blodsukkernivået er utenfor målområdet som er satt av veterinæren din, bør du følge instruksjonene for justering av insulindoser eller andre behandlingsendringer.

Husk at måling av blodsukkernivå på katten din kan være en utfordring, spesielt i begynnelsen. Praktisering og tålmodighet vil hjelpe deg med å forbedre teknikken over tid. Igjen, det er viktig å jobbe tett med veterinæren din og følge deres veiledning for å oppnå nøyaktige og pålitelige resultater.

Referanser

Om forfatteren