Anskaffe en katt til

Hvis du ønsker å skaffe deg en katt i tillegg til den du allerede har, er det noen viktige aspekter du bør vurdere. Lær mer om hva du bør tenke på hvis du planlegger å anskaffe en katt til.

Katter som ikke går overens

Å få katter til å gå sammen kan være en utfordring, spesielt hvis de har ulike personligheter eller territoriale instinkter. Her er noen diskusjonsspørsmål rundt temaet “Katter som ikke går overens”:

 1. Hvilke faktorer tror du kan påvirke hvorvidt katter kommer overens med hverandre eller ikke?
 2. Hvilke adferdstrekk hos katter kan føre til konflikter når de introduseres for hverandre?
 3. Hvilke skritt tror du eierne bør ta når de introduserer to katter for hverandre for første gang for å minimere konfliktpotensialet?
 4. Hva er noen mulige tegn på at kattene ikke går godt overens, og hvordan kan eierne løse disse utfordringene?
 5. Hvordan kan en kattes alder og kjønn påvirke sjansene for en harmonisk sameksistens med andre katter?
 6. Hvilke rolle spiller territoriell adferd i katters evne til å akseptere nye katteselskap?
 7. Hvilke forholdsregler og tiltak kan eierne implementere for å forhindre aggressive eller dominante atferd mellom kattene?
 8. Hvorfor kan det noen ganger være nødvendig å søke profesjonell hjelp fra en veterinær eller en kattetrener når man har problemer med kattesamvær?
 9. Hvordan kan gradvis eksponering og positiv forsterkning bidra til å bygge positive relasjoner mellom katter?
 10. Hvilke langsiktige strategier kan eierne implementere for å oppmuntre til harmoni og samarbeid mellom kattene i huset?

Ved å diskutere disse spørsmålene, kan man utforske ulike aspekter ved katters atferd, deres sosiale strukturer og praktiske tiltak eierne kan ta for å hjelpe katter som ikke går overens med å trives sammen.

Hva du bør tenke på hvis du skal anskaffe en katt til

Hvis du ønsker å skaffe deg en katt i tillegg til den du allerede har, er det noen viktige aspekter du bør vurdere:

 1. Personlighet til katt du har: Vurder personligheten til den katten du allerede har. Er den sosial og vennlig, eller er den mer reservert og sky? Dette kan påvirke hvordan den vil reagere på en ny katt i hjemmet.
 2. Introduksjon: Introduser de to kattene gradvis for å unngå stress og konflikter. Sett opp separate områder for hver katt i begynnelsen, slik at de kan lukte og høre hverandre uten direkte kontakt. Deretter kan du gradvis begynne å bytte plasser mellom kattene og la dem møte hverandre under kontrollerte forhold.
 3. Samme kjønn eller forskjellige kjønn: Noen eiere finner det enklere å introdusere en ny katt av motsatt kjønn, da dette kan redusere territoriell aggresjon. Likevel kan også to hunnkatter eller to hannkatter trives sammen hvis introduksjonen blir gjort riktig.
 4. Aldersforskjell: Å introdusere en yngre katt til en eldre katt eller omvendt, kan også påvirke hvordan de samhandler. Eldre katter kan være mindre tolerante overfor aktive kattunger, mens kattunger kan være veldig energiske og utfordrende for eldre katter.
 5. Ressurser: Sørg for at det er tilstrekkelig med ressurser som katteleker, klorestativ, mat- og vannskåler for begge kattene. Konkurranse om ressurser kan føre til konflikter.
 6. Tid og tålmodighet: Å introdusere en ny katt til en eksisterende katt tar tid og tålmodighet. Forvent noen utfordringer underveis, men med riktig tilnærming kan de to kattene til slutt trives sammen.

Å ha flere katter kan være givende, da de kan gi hverandre selskap og lek. Det er imidlertid viktig å være klar over at noen katter kan trenge mer tid enn andre for å tilpasse seg en ny følgesvenn.

Personlighet til katt du har

Å introdusere en ny katt til et hjem der du allerede har en katt, er en prosess som krever omtanke og planlegging. Her er noen aspekter du bør vurdere med tanke på den eksisterende kattens personlighet:

 1. Sosialitet: Hvis den nåværende katten din er sosial og vennlig overfor mennesker og andre dyr, kan det være enklere å introdusere en ny katt. En sosial katt har større sannsynlighet for å akseptere en ny katt som følgesvenn.
 2. Territoriell katt: Hvis den eksisterende katten er veldig territoriell og aggressiv mot andre katter, kan introdusering være mer utfordrende. I slike tilfeller må du være forberedt på å følge en nøye plan for gradvis introduksjon.
 3. Alder: Den nåværende kattens alder kan påvirke hvordan den reagerer på en ny katt. Eldre katter kan være mindre tolerante overfor aktive kattunger, mens en yngre katt kan være mer nysgjerrig og tilpasningsdyktig.
 4. Aktivitetsnivå: Vurder aktivitetsnivået til den eksisterende katten. Hvis den er veldig aktiv og leken, kan den trives med en annen katt som deler samme energinivå. Hvis den er rolig og reservert, kan en annen katt med lignende personlighet være en bedre match.
 5. Kjønn og sterilisering: Noen ganger kan å introdusere en katt av motsatt kjønn være enklere, spesielt hvis en av kattene ikke er sterilisert. Steriliserte katter har vanligvis færre territorielle og kjønnsrelaterte aggresjonsproblemer.
 6. Personlighetstesting: Før du introduserer en ny katt, kan det være nyttig å kjenne til den nye kattens personlighet. Dette kan bidra til å finne en katt med en personlighet som komplementerer eller harmonerer med den eksisterende kattens personlighet.
 7. Separate områder: I begynnelsen er det lurt å holde den nye katten adskilt fra den eksisterende katten. Dette gir begge kattene tid til å lukte og høre hverandre uten direkte kontakt.
 8. Gradvis introduksjon: Etter hvert kan du begynne å introdusere kattene for hverandre under kontrollerte forhold. La dem gradvis bli kjent med hverandres lukter og stemmer før du gir dem muligheten til å møtes ansikt til ansikt.
 9. Overvåkning: Overvåk kattene nøye når de endelig møtes. Noen første møter kan være anspent, men det er viktig å forhindre alvorlige konflikter. Vær beredt til å intervenere om nødvendig.
 10. Tålmodighet: Å introdusere en ny katt til en eksisterende katt tar tid og tålmodighet. Det kan ta uker eller til og med måneder for kattene å bygge et godt forhold.

Husk at hver katt har sin egen unike personlighet, så det er viktig å tilpasse introduksjonsprosessen til de spesifikke kattene du har. Tålmodighet, positiv forsterkning og en gradvis tilnærming vil bidra til å øke sjansene for at de to kattene trives sammen.

Introduksjon

Introduksjonen av en ny katt til et hjem der det allerede finnes en katt, er en viktig prosess som bør gjøres nøye for å minimere stress og konflikter. Her er noen trinn og ting du bør tenke på når du introduserer en ny katt til ditt eksisterende kjæledyr:

 1. Gradvis introduksjon: Introduser kattene gradvis for å gi dem tid til å bli vant til hverandre. Start med å la dem lukte og høre hverandre fra separate rom.
 2. Separate områder: Gi begge kattene separate rom i begynnelsen, slik at de kan føle seg trygge og lukte hverandre uten direkte kontakt.
 3. Luktdeling: Gni en klut eller et håndkle på hver katt og bytt dem deretter, slik at luktene deres blir blandede. Dette hjelper dem med å bli vant til hverandres lukt.
 4. Bytte av områder: Bytt plass mellom kattene, slik at de kan utforske hverandres områder uten at den andre er til stede. Dette hjelper dem med å bli kjent med luktene og miljøet til den andre katten.
 5. Gradvis synlig kontakt: Etter noen dager med luktdeling og områdeskifte, kan du begynne å la kattene se hverandre gjennom en sikker barriere, som en kattesikker gitterdør eller et vindu.
 6. Kontrollerte møter: Når kattene virker nysgjerrige og avslappet ved å se hverandre gjennom en barriere, kan du prøve å introdusere dem ansikt til ansikt under kontrollerte forhold. Ha noen godbiter og leker tilgjengelig for å skape positive assosiasjoner.
 7. Positive opplevelser: Gi begge kattene positive opplevelser når de er i nærheten av hverandre, for eksempel ved å gi dem godbiter eller leke med dem. Dette hjelper dem med å assosiere den andres tilstedeværelse med noe hyggelig.
 8. Overvåkning: Når du begynner å la kattene være sammen uten barrierer, må du overvåke dem nøye. Vær forberedt på å gripe inn hvis det oppstår konflikter eller aggressive handlinger.
 9. Tid og tålmodighet: Husk at prosessen kan ta tid, og det er normalt med noen uenigheter i begynnelsen. Det kan ta uker eller til og med måneder før kattene blir komfortable med hverandre.
 10. Felles aktiviteter: Etter hvert som kattene blir mer vant til hverandre, kan du prøve å inkludere felles aktiviteter som lek eller kos. Dette kan bidra til å bygge et positivt forhold mellom dem.

Husk at hver katt har sin egen personlighet, så resultatet av introduksjonen kan variere. Det er viktig å tilpasse tilnærmingen basert på hvordan kattene reagerer på hverandre. Med tålmodighet, positiv forsterkning og oppmerksomhet på deres behov, kan du hjelpe dem med å etablere et harmonisk samspill over tid.

Samme kjønn eller forskjellige kjønn

Å velge om kattene du ønsker å skaffe deg skal være av samme kjønn eller forskjellige kjønn, kan påvirke hvordan introduksjonsprosessen og samspillet mellom dem utvikler seg. Begge alternativene kan fungere godt, men det er viktig å vurdere noen faktorer:

Samme kjønn:

Fordeler:

 • Samme kjønn kan ofte ha enklere introduksjonsprosesser, spesielt hvis begge kattene er steriliserte eller kastrerte.
 • Risikoen for territoriell aggresjon er generelt lavere, siden de ikke konkurrerer om reproduktive rettigheter.

Ulemper:

 • Noen ganger kan samme kjønn føre til konkurranse om lederrollen, spesielt hvis begge kattene har sterke personligheter.
 • Noen hannkatter kan utvikle territorielle konflikter, selv om de er kastrerte.

Forskjellige kjønn:

Fordeler:

 • Kattunger av forskjellig kjønn som vokser opp sammen, kan danne sterke bånd og leke godt sammen.
 • Risikoen for territoriell aggresjon er ofte lavere.

Ulemper:

 • Forskjellig kjønn kan også føre til kjønnsrelaterte konflikter, spesielt hvis de ikke er steriliserte eller kastrerte.
 • Kjønnsforskjeller i personlighet og energinivå kan påvirke samspillet.

Uavhengig av kjønn, er det viktig å vurdere den enkelte kattens personlighet og behov. Noen katter trives bedre som eneste katt, mens andre lengter etter selskap. Hvis du allerede har en katt, må du også vurdere den eksisterende kattens personlighet og toleranse for andre katter.

Introduksjonsprosessen er viktig uansett hvilket kjønn kattene har. Husk at god planlegging, gradvis introduksjon, overvåkning og tålmodighet er nøkkelfaktorer uavhengig av kjønn. Det kan også være lurt å rådføre deg med en veterinær eller en kattedyrker for å få råd som er tilpasset din situasjon og kattenes individuelle behov.

Aldersforskjell

Å introdusere en katt med en betydelig aldersforskjell til en eksisterende katt kan være en utfordrende, men også berikende opplevelse. Her er noen viktige ting å vurdere når det gjelder aldersforskjellen mellom kattene:

Fordeler ved å introdusere en yngre katt til en eldre katt:

 1. Aktivitetsnivå: En yngre katt kan bringe ny energi og lek til hjemmet, noe som kan hjelpe en eldre katt med å være mer aktiv og engasjert.
 2. Selskap: En yngre katt kan gi selskap og stimulering til en eldre katt, spesielt hvis den eldre katten tidligere var eneste katt.
 3. Læring: En yngre katt kan lære av den eldre kattens adferd og rutiner, inkludert bruk av kattekassen og sosialt samspill.

Hensyn ved å introdusere en eldre katt til en yngre katt:

 1. Toleranse: En eldre katt kan ha mindre tålmodighet med en energisk kattunge og kan reagere med irritasjon eller til og med aggresjon.
 2. Helse: Vær oppmerksom på den eldre kattens helse. Noen eldre katter kan ha helseproblemer som kan gjøre det vanskelig for dem å takle en livlig kattunge.
 3. Gradvis introduksjon: Introduser kattene gradvis for å gi dem tid til å bli kjent med hverandre uten å føle seg overveldet. Gi dem separate områder i begynnelsen og øk tiden de tilbringer sammen gradvis.
 4. Ressurser: Sørg for at begge kattene har tilgang til nok ressurser, som mat, vann, kattekasser og hvilesteder, for å unngå konflikter.
 5. Tålmodighet: Gi kattene tid til å tilpasse seg hverandre. Det kan ta tid før de bygger et komfortabelt samspill.

Husk at hver katt er unik, og det er viktig å vurdere deres personligheter, behov og kompatibilitet når du introduserer en katt med en aldersforskjell til en eksisterende katt. Det kan være lurt å konsultere med en veterinær eller en erfaren kattedyrker for råd som passer til din situasjon.

Ressurser

Når du vurderer å anskaffe en ny katt og introdusere den til en eksisterende katt, er det viktig å tenke på ressursfordelingen. Ressurser inkluderer mat, vann, kattekasser, soveområder, leker og oppmerksomhet. Her er noen punkter å vurdere når det gjelder ressurser:

 1. Mat og vann: Sørg for at hver katt har sin egen mat- og vannskål. Plasser disse på en slik måte at kattene føler seg komfortable uten å konkurrere om maten.
 2. Kattekasser: Ha en kattekasse per katt pluss én ekstra. Dette sikrer at det alltid er nok rene kattekasser tilgjengelig, noe som reduserer sjansen for konflikter rundt toalettbruk.
 3. Hvilesteder: Ha separate hvilesteder for hver katt. Katter liker å ha sitt eget sted å slappe av og føle seg trygge.
 4. Lekeområder: Sett opp lekeområder med forskjellige leker der kattene kan engasjere seg alene eller sammen.
 5. Oppmerksomhet: Gi hver katt individuell oppmerksomhet og kjærlighet. Sørg for å leke, kose og interagere med hver katt slik at de føler seg verdsatt og ikke konkurrerer om oppmerksomheten din.
 6. Fôring: Om mulig, gi kattene mat på separate steder for å unngå at de føler seg truet av hverandres nærvær mens de spiser.
 7. Rotasjonsprinsippet: Bytt på lekene og plasseringen av ressursene jevnlig. Dette kan hjelpe til med å forhindre territoriale konflikter.
 8. Overvåkning: Hold øye med hvordan kattene reagerer på ressursene. Hvis du ser tegn på territorial aggresjon eller stress, kan du justere plasseringen eller tilgjengeligheten til ressursene.
 9. Positiv forsterkning: Belønn ønsket atferd når kattene samhandler rundt ressursene. Dette kan bidra til å fremme en positiv assosiasjon med deling av ressurser.
 10. Gradvis introduksjon: Introduser nye ressurser gradvis og nøye, slik at kattene får tid til å tilpasse seg endringene uten konflikter.

Ved å planlegge og administrere ressursene på en forsiktig måte, kan du minimere sjansen for konflikter mellom kattene og skape et harmonisk miljø der begge kattene føler seg komfortable og trygge.

Tid og tålmodighet

Tid og tålmodighet er to avgjørende faktorer når du vurderer å anskaffe en ny katt og introdusere den til en eksisterende katt. Å gi kattene den nødvendige tiden og å praktisere tålmodighet er essensielt for en vellykket introduksjonsprosess. Her er noen viktige aspekter å huske på:

 1. Gradvis introduksjon: Introduksjonen av en ny katt til en eksisterende katt bør skje gradvis over tid. Dette kan ta uker eller til og med måneder avhengig av kattenes personligheter og komfortnivå.
 2. Separate områder i begynnelsen: Gi begge kattene separate områder i begynnelsen. Dette gir dem tid til å bli vant til hverandres lukter og lyder uten direkte konfrontasjon.
 3. Luktdeling: Bytt på kattens lukter ved å gni klærne eller et håndkle på hver katt og deretter bytte dem. Dette hjelper kattene med å bli vant til hverandres lukt.
 4. Overvåkning: Når du begynner å la kattene være sammen, må du overvåke dem nøye. Dette gjør det mulig å gripe inn hvis det oppstår konflikter.
 5. Små trinn: Ta små skritt i introduksjonsprosessen. Begynn med å la kattene se hverandre gjennom en barriere, deretter gradvis la dem ha nærmere kontakt.
 6. Positive erfaringer: Skap positive opplevelser for kattene når de er i nærheten av hverandre ved å gi godbiter, ros eller lek.
 7. Individuell tilpasning: Hver katt er unik, så tilpass introduksjonsprosessen basert på hvordan de reagerer. Noen katter kan føle seg komfortable raskere enn andre.
 8. Støttende miljø: Sørg for at hjemmet gir en støttende og beroligende atmosfære for kattene. Unngå å skape stressende situasjoner eller høye lyder.
 9. Tålmodighet: Forvent at det kan være noen uenigheter eller utfordringer i begynnelsen. Tålmodighet er nøkkelen til å gi kattene tid til å bygge tillit til hverandre.
 10. Ikke tving: Ikke tving kattene til å samhandle eller være i nærheten av hverandre hvis de ikke føler seg klare. Forcing kan føre til negativ assosiasjon.

Husk at introduksjonsprosessen er en investering i fremtidig harmoni mellom kattene. Ved å gi dem den nødvendige tiden og praktisere tålmodighet, gir du dem de beste forutsetningene for å bygge et positivt og trygt forhold.

Referanser

Om forfatteren